Tất Cả Sản Phẩm Tivi | TCL Việt Nam
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI
40'' 32''

40S6800

 • Android 8.0
 • Trợ lý ảo Google
 • HDR
so sánh
32'' 40''

32S66A

 • Hệ điều hành Android O (8.0)
 • Trợ lí ảo
 • Dải tương phản động HDR
 • Màn hình tràn viền
so sánh
40'' 32''

L40S6500

 • Android TV
 • Trợ lý Ảo Google
 • HDR
 • Netflix
 • Youtube
so sánh
32''

L32S63

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
so sánh
32''

L32S62T

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
so sánh
40'' 32''

L40S62

 • Netflix
 • Youtube
 • Chế độ Thể thao
 • Chia sẻ thông minh T- Cast
so sánh
40''

L40P62-UF

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
 • TV+App Store 
so sánh
40''

L40P18

 • HDR
 • 4K UHD
 • Netflix
 • Youtube
 • TV+App Store
so sánh
32''

L32D2900B

 • A+ Grade HD Ready Panel
 • Tăng cường Độ sáng
 • Âm thanh Thông minh
 • GÓC XEM RỘNG
 • Viền Mỏng & Slim Design
so sánh
40'' 32''

L40D3000

 • A+ Grade HD Ready Panel
 • Tăng cường Độ sáng
 • Âm thanh Thông minh
 • GÓC XEM RỘNG
 • Viền Mỏng & Slim Design
so sánh