Ochrana osobních údajů
VÍTEJTE V
Ochrana osobních údajů - služby Smart TV

Při manipulaci s osobními údaji respektujeme vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů, které od vás shromažďujeme v souvislosti s používáním našich služeb Smart TV („Služby“), jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme, co s nimi děláme, a vaše práva v souvislosti s naším používáním osobních údajů.

 

1. Správce údajů a zástupce v Evropské unii

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů shromážděných od vás při používání Služeb provádí společnost Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd., č. 5, Industrial Avenue (M), průmyslová zóna Sheko, Shenzhen City, provincie Guangdong, Čína („Společnost“). Naše kontaktní údaje, stejně jako kontaktní údaje našeho zástupce v Evropské unii jsou uvedeny v Oddílu 12 níže. Mějte však na paměti, že nejsme zodpovědní za žádné níže uvedené činnosti týkající se zpracování údajů. Přesto jsme do našeho oznámení o ochraně osobních údajů zahrnuli popis příslušných činností, protože toto zpracování souvisí s používáním Smart TV.

 

2. Souhlas se zpracováním dat

Některé činnosti týkající se zpracování údajů, které provádíme, vyžadují váš souhlas, např. používání vašich osobních údajů za účelem zlepšení služeb.

 

Souhlas je dobrovolný, a pokud jej neposkytnete, budete moci Služby i nadále využívat. Může se však zobrazovat obsah, který není přizpůsoben vašim preferencím. Bez ohledu na váš souhlas si vyhrazujeme právo zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

 

Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odstoupením. Chcete-li svůj souhlas odvolat a / nebo vznést námitku (viz níže uvedený Oddíl 10 a Příloha Vaše práva), změňte prosím nastavení ochrany soukromí vašeho Smart TV odpovídajícím způsobem.

 

3. Specifické kategorie osobních údajů

Zpracováváme zejména následující kategorie údajů:

 

ID zařízení: Váš Smart TV ukládá pevné jedinečné číslo, které nám umožňuje identifikovat a ověřovat Smart TV při používání Služeb. Toto číslo se nazývá ID zařízení.

 

IP adresa a adresa MAC: Váš Smart TV bude při přístupu k Internetu přiřazenou IP adresu. Pokud je váš Smart TV za směrovačem (například v místní domácí síti nebo v místní síti WLAN), můžeme zpracovávat IP adresu takového směrovače. Adresa MAC je jedinečné číslo přidělené každému síťovému rozhraní vašeho Smart TV.

 

Informace specifické pro zařízení: Smart TV uchovává několik informací o sobě a o své konfiguraci. Tyto informace zahrnují typ Smart TV, verzi operačního systému Smart TV, rozlišení panelu, ID projektu (tj. Informace o konfiguračních souborech), uživatelského agenta, název prohlížeče, verzi prohlížeče a jazyk a zemi, které byly nakonfigurovány ve Smart TV.

 

Tyto informace budou využívat naši partneři, a budou poskytnuty našim partnerům pro služby a partnerům pro obsah pro níže popsané účely.

 

 

4. Účely, pro které zpracováváme a / nebo používáme vaše osobní údaje a právní základy

Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a příslušné právní základy, jsou popsány níže. V rozsahu, ve kterém jsou smluvní účely uvedeny níže jako právní základ, vám nemůžeme poskytnout služby, pokud nám neposkytnete příslušné údaje. Pokud je váš souhlas uveden jako právní základ, můžete svůj souhlas svobodně poskytnout nebo odmítnout. Pokud svůj souhlas neposkytnete, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro příslušný účel.

 

 • • Poskytování služeb: Používáme IP adresu a adresu MAC, ID zařízení, verzi operačního systému Smart TV, typ klienta Smart TV a rozlišení panelu, ID projektu (tj. informace o konfiguračních souborech), váš seznam kanálů DTV, sledované kanály, časové pásmo, nastavení země a jazyka, aby váš Smart TV získal přístup k Službám a službám poskytovaným partnery pro obsah. Účely zahrnují (mimo jiné) poskytování místních služeb (například předpovědi počasí); zpracování nesprávného použití, správu bezpečnostních incidentů, sledování dostupnosti Služeb a poskytování zálohovacích služeb uživatelských preferencí.

   

  Když používáte Služby, váš Smart TV bude požadovat údaje od Služby přes internet. Jako součást těchto požadavků bude našemu partnerovi pro služby předána vaše výše uvedená IP adresa, jazyk a země, které byly nakonfigurovány ve vašem Smart TV. Náš partner pro služby zpracuje příslušné údaje v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „GDPR“).

   

  • Nastavení služby: V rámci pravidelné funkce Služeb můžete manuálně nastavit pořadí, ve kterém jsou aplikace Službami zobrazovány. Naši partneři pro služby uloží vaše nastavení pořadí a další předvolby, které můžete provést během používání Služeb. Tyto informace budou propojeny s ID zařízení.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Ověření: Kdykoli svůj Smart TV připojíte k internetu a zapnete jej, Smart TV se automaticky připojí ke Službám, které spravuje náš partner pro služby. Váš Smart TV bude poté ověřen, zda má certifikaci pro přístup ke Službám. Pro účely ověřování ukládají Služby jeden nebo více jedinečných číselných identifikátorů týkajících se vašeho Smart TV. Pro účely ověřování používáme ID zařízení a adresu MAC. ID zařízení rovněž poskytujeme vybraným partnerům pro obsah pro účely ověřování. Tito partneři pro obsah používají ID zařízení k ověření vašeho Smart TV pro poskytnutí přístupu ke službám poskytovaným partnerem pro obsah.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Vzdálená diagnostika: Jako součást Služeb vám poskytujeme vzdálené diagnostické služby. Proto zpracováváme ID zařízení, číslo zařízení, sériové číslo, adresu MAC a chybové protokoly, chybové kódy a popisy chyb, které jsou automaticky poskytovány vadným modulem (aplikace, systém middleware).

   

  Kromě toho, pokud na základě vašeho předchozího oprávnění voláte naši zákaznickou podporu, může agent podpory také vzdáleně přistupovat k vašemu televizoru a předdefinovat další vzdálené diagnostické služby. V takovém případě může agent zákaznické podpory získat přístup k vašemu televizoru a sítím, aplikacím a uloženým datovým souborům, a může zpracovávat ID zařízení, číslo zařízení, sériové číslo, adresu MAC, chybové protokoly, chybové kódy, popisy chyb, Terminal ID, informace o nainstalovaných aplikacích, snímek obrazovky televizoru a informace o připojených zařízeních USB / Bluetooth za účelem vyhodnocení stavu televizoru a souvisejících aplikací a dat. To se provádí za účelem diagnostiky problémů, úpravu nastavení systému podle vašeho požadavku nebo opravy hlášených problémů. Kromě toho mohou členové zákaznické podpory na požádání řešit problémy, spouštět programy nebo instalovat nebo odinstalovat software, překonfigurovat a / nebo jinak provádět servisní nebo technickou podporu v televizoru.

   

  Jakýkoli vzdálený přístup se uskuteční až poté, co aktivujete funkci vzdálené podpory zaškrtnutím vyznačeného políčka na vašem televizoru a ukončí se po příslušné relaci.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Poprodejní servis: Podle platných zákonů můžete mít záruční nebo obdobná práva k získání poprodejních služeb. Pokud požadujete naši službu týkající se poprodejního servisu, můžeme vyžadovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, požadavek na službu a poštovní adresu uvedené na faktuře za účelem poskytnutí poprodejního servisu. Tyto informace mohou být shromažďovány také prostřednictvím poprodejních partnerů našich prodejců nebo autorizovaných poskytovatelů služeb, pokud jim zavoláte a požádáte o servis. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s našimi poprodejními službami vám poskytneme, pokud se na nás obrátíte na základě kontaktních údajů uvedených v Oddílu 12 níže.

   

  Pokud požadujete naši službu týkající se poprodejního servisu, můžeme vyžadovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, požadavek na službu a poštovní adresu uvedené na faktuře za účelem poskytnutí poprodejního servisu. Tyto informace mohou být shromažďovány také prostřednictvím poprodejních partnerů našich prodejců nebo autorizovaných poskytovatelů služeb, pokud jim zavoláte a požádáte o servis. Požadujete-li další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s poprodejními službami, můžete kontaktovat společnost TCL Europe na základě kontaktních údajů uvedených v Oddílu 12 níže.

   

  Právním základem pro příslušné zpracování je naše povinnost dodržovat zákonné povinnosti podle Článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

   

  • T-Launcher: T-Launcher je hlavní stránka pro použití operačního systému Smart TV v operačním systému Linux (informace o použití operačního systému Android najdete níže) a umožňuje vám vybrat určitý obsah.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které je nutné pro vaše použití stránky T-Launcher, jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  Podle vašeho předchozího souhlasu budeme monitorovat používání stránky T-Launcher, tj.:

   

  - Když začnete používat stránku T-Launcher, zaznamenáme čas vstupu a čas ukončení T-Launcher.

  - Když začnete přehrávat video ze stránky T-Launcher, zaznamenáme jméno a dobu trvání videa (neplatí pro Netflix, YouTube ani pro jiné služby poskytované třetí stranou).

  - Když vstoupíte na stránku nebo stránku opustíte, zaznamenáme čas pobytu na stránce.

  - Když přesunete kurzor z jednoho místa na druhé nebo přejdete do aplikace, zaznamenáme tuto událost.

  - Při instalaci, odebírání nebo aktualizaci aplikací zaznamenáme tyto události včetně názvu aplikací.

   

  Tyto informace shromažďujeme především pro potřeby rozsáhlé analýzy dat za účelem zlepšování produktů a poskytování lepších obsahových služeb uživatelům.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se sledováním vašeho používání stránky T-Launcher je váš souhlas podle Článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

   

  Pokud jste si zakoupili Android TV a používáte operační systém Google Android, vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Google, a my za takové zpracování neneseme odpovědnost. Informace o souvisejícím zpracování vašich údajů a příslušných právech najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

   

  • T-Cast: T-Cast vám umožňuje ovládat váš televizor pomocí telefonu a sdílet videa, hudbu a obrázky uložené v telefonu na televizoru. T-Cast také umožňuje zrcadlit svůj chytrý telefon na vašem televizoru.

   

  Stahování a používání aplikace je dobrovolné. Pokud aplikaci stáhnete a použijete, zpracujeme adresu MAC, abychom mohli vypočítat, kolik verzí T-Cast bylo na trhu použito. Je to nutné, abychom mohli tuto službu nabízet. Používáte-li funkci druhé obrazovky, budeme shromažďovat a zpracovávat na našich serverech ovládací prvky, které aktivujete v aplikaci, nastavení země a jazyka, seznam kanálů DTV, seznamy oblíbených kanálů, seznamy plánů, ID zařízení, aktuální kanál, verze protokolu a IP adresa Smart TV. Naše servery pak budou řídit váš Smart TV podle vašich pokynů v aplikaci.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Asistent TCL: Asistent TCL je funkce umožňující vašemu televizoru připojit se ke kompatibilním zařízením Amazon Alexa (jako například Echo) za účelem ovládání takového zařízení prostřednictvím vašeho hlasu. Chcete-li tuto funkci používat, musíte nejprve zaregistrovat televizor na webových stránkách společnosti Amazon pomocí kódu TCL, který najdete na televizoru. Následně můžete stisknutím tlačítka mikrofonu na dálkovém ovladači televizoru vydávat slovní pokyny pro kompatibilní zařízení Amazon Alexa.

   

  Pokud používáte Asistenta TCL, váš televizor shromažďuje váš hlas a posílá jej do cloudu Amazon Alexa za účelem rozpoznávání hlasu a dalšího zpracování. Vaše údaje budou přímo převedeny do společnosti Amazon, a žádné údaje nebudou dále zpracovávány ani uloženy místně na vašem televizoru. Informace o dalším zpracování vašich údajů společností Amazon najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Amazon.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Rozpoznávání hlasu Alexa (AVS): AVS je funkce, která umožňuje ovládání televizoru prostřednictvím hlasu. Abyste tuto funkci mohli využívat, musíte nejprve zaregistrovat svůj televizor na webových stránkách Amazon pomocí registračního kódu vygenerovaného společností Amazon. Potom můžete vydávat slovní pokyny pro televizor stisknutím tlačítka mikrofonu na dálkovém ovladači televizoru.

   

  Používáte-li AVS, váš televizor shromažďuje váš hlas a posílá jej do cloudu Amazon Alexa za účelem rozpoznávání hlasu a dalšího zpracování. Vaše údaje budou přímo převedeny do společnosti Amazon, a žádné údaje nebudou dále zpracovávány ani uloženy místně na vašem televizoru. Informace o dalším zpracování vašich údajů společností Amazon najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Amazon.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Alphonso: Alphonso je řešení pro automatické rozpoznávání obsahu od třetích stran předinstalované v televizoru. Nástroj Alphonso je ve výchozím nastavení deaktivován a aktivuje se pouze po předchozím souhlasu.

   

  Pokud Alphonso aktivujete, shromažďujeme ID uživatele, ID zařízení a typ klienta Smart TV, abychom mohli vypočítat, kolik verzí Alphonso bylo na trhu použito.

   

  Alphonso shromažďuje informace o sledovaném televizním obsahu a používá je pro marketingové účely, např. pro analýzu vašich preferencí a poskytování odpovídajících doporučení programu pro vás. K takovým údajům nebudeme mít přístup a neneseme odpovědnost za takové zpracování. Alphonso nám poskytne pouze agregované (tj. neidentifikovatelné) údaje o sledovanosti, které nám pomohou vypočítat počty uživatelů. Další informace o zpracování vašich osobních údajů společností Alphonso najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Alphonso.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů jsou smluvní účely podle Článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  • Aktualizace softwaru: Aktualizace softwaru jsou součástí Služeb. Pokaždé, když svůj Smart TV zapnete, poskytne nám IP adresu, ID zařízení, číslo zařízení, verzi softwaru, typ klienta Smart TV, ID projektu (tj. konfigurační soubory), ID uživatele a sériové číslo, abychom mohli zjistit, zda jsou k dispozici aktualizace softwaru, a nabídnout vám a poskytnout vám odpovídající softwarové aktualizace.

   

  Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas podle Článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

   

  • Vymáhání práva: Můžeme být požádáni o poskytnutí údajů příslušným vymáhacím orgánům nebo soudům. Pokud tak učiníme, uděláme to pouze v případě závazného právního příkazu, jako je například opční listina nebo soudní příkaz, což vyžaduje, abychom spolupracovali s příslušnými orgány.

   

  Právním základem pro příslušné zpracování je naše povinnost dodržovat zákonné povinnosti podle Článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

   

  Pokud konkrétní služby nevyžadují zadání vašeho jména a / nebo e-mailové adresy, použití Služeb je možné pomocí pseudonymů.

   

5. Ochrana soukromí a bezpečnost dětí mladších 16 let

Chápeme, že je důležité přijmout zvláštní opatření na ochranu soukromí a pro bezpečnost dětí využívajících naše služby. Děti mladší 16 let nebo v ekvivalentním minimálním věku v příslušné jurisdikci nesmějí poskytovat své osobní informace prostřednictvím televizoru, ani když požadují poprodejní servis, pokud jejich rodič neposkytl ověřitelný souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že nikdy neshromažďujeme data narození uživatelů, nemůžeme věk uživatelů určit. Pokud však zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 16 let nebo v ekvivalentním minimálním věku podle příslušné jurisdikce, mimo výše uvedené okolnosti podnikneme co nejdříve kroky k vymazání informací.

 

6. Aplikace třetích stran

Služba Smart TV umožňuje používání aplikací poskytovaných třetími stranami, jako jsou například Netflix, YouTube nebo HbbTV (červená tlačítka poskytovaná televizními vysílacími stanicemi). Aplikace můžete stáhnout z úložiště aplikací nebo aktivovat aplikace třetích stran, které jsou již v zařízení předem nainstalovány. Aplikace třetích stran, které jsou v zařízení předem nainstalovány, neshromažďují osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu. Např Netflix je již v zařízení předem nainstalován, ale údaje shromažďuje pouze při přihlášení k vašemu účtu Netflix. HbbTV shromažďuje údaje pouze tehdy, když vydáte souhlas se sběrem údajů stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovladači.

 

Pokud zapnete aplikaci třetí strany, poskytovatelem aplikace může zpracovávat vaše osobní údaje. Za takové zpracování neneseme odpovědnost. Informace o příslušném zpracování vašich údajů a příslušných právech najdete v oznámení o ochraně soukromí v aplikaci třetí strany.

 

7. Kategorie příjemců

Vaše osobní údaje shromážděné během používání Služeb sdílíme pouze s partnery pro obsah třetích stran, pokud požadujete určitý obsah poskytovaný těmito partnery pro obsah, nebo s poskytovateli služeb jako zpracovateli údajů, kteří nám pomáhají při poskytování služeb.

 

Vaše osobní údaje sdílíme s jinými třetími stranami pouze tehdy, když jsme povinni tak učinit na základě právních požadavků (např. soudů nebo orgánům činným v trestním stíhání), pokud jste souhlasili s příslušným sdílením nebo pokud je sdílení jinak zákonné podle příslušných zákonů.

 

8. Země, ve kterých budou vaše údaje zpracovávány

My a / nebo někteří příjemci vašich výše uvedených osobních údajů mohou sídlit mimo Evropský hospodářský prostor (např. V Číně nebo ve Spojených státech amerických). Proto mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v zemích, kde zákony o ochraně osobních údajů mohou poskytovat jinou úroveň ochrany, než zákony ve vaší jurisdikci, a která není v souladu s GDPR uznána jako přiměřená úroveň ochrany osobních údajů. Země, které poskytují z evropského pohledu přiměřenou úroveň ochrany údajů, zahrnují Andorru, Argentinu, Kanadu, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Guernsey, Stát Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland a Uruguayskou východní republiku. Příjemci v USA mohou mít částečnou certifikaci v rámci EU-US. Privacy Shield, což znamená, že zajišťují přiměřenou úroveň ochrany údajů z pohledu evropského práva na ochranu údajů.

 

Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo Evropskou unii, kteří neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, v případě potřeby zavedeme příslušné záruky. Kopii příslušného opatření si od nás můžete vyžádat, jak je uvedeno v Oddílu 12. níže.

 

9. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak bude třeba, abychom vám mohli poskytovat Služby. U většiny údajů to obecně znamená, že je uchováme po jeden měsíc. Pro účely vzdálené diagnostiky a poprodejních služeb můžeme uchovávat vaše údaje až deset let. Pokud již nepotřebujeme používat vaše osobní údaje k plnění smluvních nebo zákonných povinností, odstraníme je z našich systémů a záznamů a / nebo podnikneme kroky k jejich správné anonymizaci, aby již neumožňovaly vaši identifikaci.

 

10. Vaše práva

Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů můžete mít následující práva: požádat o přístup k vašim osobním údajům, požádat o opravu vašich osobních údajů; požádat o vymazání vašich osobních údajů, požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů; požádat o přenositelnost údajů a vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že uvedená práva mohou být omezena podle platných vnitrostátních zákonů o ochraně údajů. Další informace o těchto právech najdete v níže uvedené Příloze Vaše práva.

 

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu pro ochranu údajů.

 

Chcete-li uplatnit vaše práva, kontaktujte nás, jak je uvedeno v níže uvedeném Oddílu 12.

 

11. Změny v oznámení o ochraně osobních údajů

Za účelem vylepšování našich služeb můžeme vyžadovat změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, např. při zavedení nových technologií nebo zavádění nových služeb. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo doplnit toto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

12. Kontaktní informace a zástupce v Evropské unii

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se oznámení o ochraně osobních údajů, nebo si chcete stěžovat na způsob zacházení s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás pomocí následujících kontaktních údajů:

 

Kontaktní formulář:  https://www.tcl.eu/en/contact-us

 

Naším zástupcem v Evropské unii je: Společnost TCL Europe, která má kanceláře na adrese 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Paříž, Francie. Společnost TCL Europe Můžete kontaktovat prostřednictvím výše uvedeného kontaktního formuláře.

 

Příloha Vaše práva

a. Právo přístupu: Můžete mít právo získat od nás potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a v takovém případě požádat o přístup k těmto osobním údajům. Informace o přístupu zahrnují - mimo jiné - účely zpracování, kategorie příslušných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty. To však není absolutní právo, a zájmy jiných osob mohou omezit vaše právo na přístup.

 

Můžete mít právo získat kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za další požadované kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

b. Právo na korekci: Můžete mít právo získat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

 

c. Právo na vymazání („právo být zapomenut“): Za určitých okolností můžete mít právo získat od nás vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my můžeme být povinni tyto osobní údaje vymazat.

 

d. Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností můžete mít právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají. V takovém případě budou příslušné údaje označeny, a mohou být zpracovávány pouze pro určité účely.

 

e. Právo na přenositelnost dat: Za určitých okolností můžete mít právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a můžete mít právo předat tyto údaje jinému subjektu bez překážek z naší strany.

 

f. Právo na námitky:

 

Za určitých okolností můžete mít právo, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, nebo když jsou osobní údaje zpracovávány k přímému marketingovému účelu kdykoliv vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, a my můžeme být povinni přestat vaše osobní údaje zpracovávat.

 

Kromě toho, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro takový marketing, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat pro takové účely.

 

Oznámení o souborech cookie - služby Smart TV

Při používání vyrobených televizorů Smart TV a při poskytovaných služeb respektujeme vaše soukromí. Soubory cookies jsou používány mnoha webovými stránkami a dalšími internetovými službami, a váš Smart TV je bude přijímat, ukládat a přenášet, aby zajistily správné fungování těchto webových stránek a služeb.

 

Při poskytování služeb cookies nepoužíváme. Veškeré třetí strany (např. poskytovatelé aplikací třetích stran) mohou používat cookies, když použijte Smart TV k přístupu k jejich službám. Toto oznámení o souborech cookie může poskytovat pouze omezené informace týkající se souborů cookie, které mohou být umísťovány třetími stranami. Informace o skutečných souborech cookie používaných třetími stranami a jejich funkčnosti najdete v příslušných oznámeních o souborech cookie těchto třetích stran. V tomto oznámení o souborech cookie však poskytujeme obecný popis, které cookies lze nastavit na televizoru Smart TV, a jakým způsobem je můžete spravovat.

 

1. Co je cookie?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být umístěny na vašem Smart TV. Když je k dispozici webová stránka nebo služba červených tlačítek televizní stanice, webová stránka nebo služba může do Smart TV uložit soubor cookie. Při následných přístupech bude soubor cookie, který je umístěn na vašem Smart TV, odesílat informace příslušné straně, která cookie vložila. Cookies jsou velmi běžné, a používají se na mnoha webových stránkách a službách. Každý soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které pochází, „životnost“ souboru cookie a hodnotu (obvykle jedinečné číslo). Důkladnější vysvětlení toho, co jsou cookies a jak fungují, najdete na stránkách www.allaboutcookies.org.

 

Soubory cookie lze kategorizovat na funkční soubory cookie a nefunkční soubory cookie. Funkční soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb. Nefunkční soubory cookie jsou všechny ostatní soubory cookie.

 

2. Webové stránky třetích stran

 

Když prostřednictvím služeb vašeho Smart TV navštívíte webové stránky nebo služby třetích stran, je možné, že tyto webové stránky nebo služby umístí do vašeho Smart TV soubory cookie, a že tyto webové stránky sledují a ukládají vaše interakce na těchto webových stránkách. Tyto aktivity nepožadujeme ani nepodporujeme, a tyto informace nebudeme používat. Další informace o používání takových souborů cookie těmito stranami najdete v příslušných oznámeních o souborech cookie a ochraně osobních údajů těchto webových stránek a služeb.

 

3. Vymazání souboru cookie

 

Vaše uživatelské rozhraní vašeho Smart TV umožňuje vymazat všechny soubory cookie a jiné úložiště místního prohlížeče ze Smart TV. Před prodejem nebo předáním Smart TV doporučujeme odstranit všechny soubory cookie a lokálně uložené nastavení.