VÍTEJTE V

18. Jak mohu aktivovat třícestné volání?

Třícestné volání můžete aktivovat následovně:
1) Zavolejte první osobě.
2) Klepněte na možnost „Přidat hovor“ (na jednotlivých telefonech se může tato funkce nacházet jinde) a pak vyberte třetí osobu, kterou chcete přidat k hovoru.
3) Když začne probíhat hovor s druhou či třetí osobou (v závislosti na počtu hovorů, které chcete sloučit), můžete klepnutím na ikonu „Sloučit hovory“ zahájit konferenční hovor.
* Třícestné volání vyžaduje podporu sítě / karty SIM. Zeptejte se operátora karty SIM, zda službu třícestného volání podporuje.