VÍTEJTE V

22. Jak mohu použít rozdělenou obrazovku?

Přejetím 3 prsty po obrazovce nahoru aktivujete rozdělený režim. Zvolte možnosti „Nastavení“ -> „Pokročilé funkce“ -> „Gesta“ a aktivujte/deaktivujte rozdělenou obrazovku.