VÍTEJTE V

13. Co mám dělat, když mi displej telefonu ztmavl?

Displej se přepnul do tmavého režimu, který tolik nenamáhá zrak a umožňuje lépe číst zobrazený text za horšího osvětlení.
1) Zvolte možnosti „Nastavení“ -> „Displej“ -> „Tmavý režim“ -> klepnutím na přepínač zapněte či vypněte tmavý režim.
2) Odkudkoli v telefonu přetáhněte dolů panel rychlých nastavení -> klepnutím na příslušnou ikonu zapněte či vypněte tmavý režim.