VÍTEJTE V

40. Co je to „location API“?

„Location API“ funguje jako poskytovatel polohy určené kombinací více dostupných informací o poloze. Tento poskytovatel je k dispozici coby služba Location API v obchodě Google Play a chytře kombinuje nejrůznější signály, ze kterých vyhodnocuje informace o poloze vyžadované vašimi aplikacemi. Operuje se souvisejícími technologiemi určování polohy, jako je GPS nebo Wi-Fi a poskytuje jednoduché rozhraní API, které může telefon použít k zajištění požadované kvality služby.
Tuto funkci můžete použít ke zpřesnění informace o poloze zařízení po zapnutí určování polohy a skenování signálu Wi-Fi. Služba měří vzdálenost mezi telefonem a přístupovým bodem Wi-Fi, který podporuje přenos RTT.
Funkci skenování Wi-Fi můžete zapnout z nabídky -> „Nastavení“ -> „Poloha“ -> „Skenování Wi-Fi a Bluetooth“ -> „Skenování Wi-Fi“.

Poznámka: Z důvodu ochrany soukromí se tato funkce nepřipojuje k síti Wi-Fi. Dokáže pouze určit vzdálenost od přístupového bodu k zařízení s přesností na 1 až 2 metry.