VÍTEJTE V

24. Proč se nemohu připojit ke konkrétnímu Wi-Fi routeru?

Android 10 obsahuje bezpečnostní nástroje, které omezují přístup aplikací k číslu IMEI, sériovému číslu a dalším identifikačním údajům zařízení. Také vás lépe chrání při používání sítí Wi-Fi, a to pomocí nastavování náhodné MAC adresy zařízení.
Pokud zařízení používáte k práci, vaše organizace může vyžadovat MAC adresu rozhraní Wi-Fi na vašem zařízení pro účely připojení k bezdrátové síti. Nastavení soukromí v systému Android 10 používají ve výchozím stavu přidělování náhodných MAC adres. Pokud toto nastavení chcete změnit na „Použít MAC adresu zařízení“, postupujte následovně:

1) Klepněte na možnost „Nastavení“.
2) Klepněte na možnost „Síť a internet“.
3) Klepněte na možnost „Wi-Fi“.
4) V seznamu podržte název sítě Wi-Fi, ke které jste připojeni.
5) V otevřeném dialogovém okně klepněte na možnost „Upravit síť“.
6) Klepněte na položku „Pokročilé možnosti“.
7) V části „Soukromí“ klepněte na možnost „Používat náhodnou MAC adresu“ a z vyskakovací nabídky vyberte možnost „Použít MAC adresu zařízení“.