Choose other country to get service
Mitä teen käytetyillä päätteilläni
Laitettasi ei tule hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Tarkista paikalliset sähkölaitteiden hävittämistä koskevat ympäristösäännökset.
Tämä symboli laitteessasi, akussa ja lisävarusteissa tarkoittaa sitä, että nämä tuotteet tulee viedä keräyspisteille niiden käyttöiän päätyttyä:
- Yhdyskuntajätteen hävityskeskuksiin, joissa on näille laitteille tarkoitetut hävityspisteet;
- Myyntipaikoilla oleviin keräysastioihin.
Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan unionin maissa:
Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.
Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.
Muilla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:
Laitteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäviksi.
Yhdysvalloissa voit saada lisätietoja CTIA:n kierrätysohjelmasta osoitteesta http://www.gowirelessgogreen.org/
HUOMAA: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.