Choose other country to get service
Miksi en saa muodostettua yhteyttä tiettyyn Wi-Fi-reitittimeen?
Androidin turvallisuustyökalut toimivat rajoittamalla sovellustesi pääsyä laitteesi IMEI-tietoihin, sarjanumeroon ja muihin tunnistetietoihin. Ne antavat myös hieman lisäsuojaa Wi-Fi-verkkoja käyttäessäsi satunnaistamalla laitteesi MAC-osoitteen (Media Access Control).
Jos käytät laitettasi liiketoimiin, organisaatiosi saattaa vaatia laitteesi Wi-Fi:n MAC-osoitteen muodostaakseen langattoman yhteyden. Wi-Fi:n yksityisyysasetukset käyttävät oletusarvoisesti satunnaistettua MAC-osoitetta, joten sinun on muutettava se manuaalisesti tilaan “Käytä laitteen MAC-osoitetta” noudattamalla alla olevia vaiheita:
1) Salasanalukittu Wi-Fi
a) Kosketa kohtaa “Asetukset”.
b) Kosketa kohtaa “Wi-Fi”
c) Kosketa Wi-Fi:n nimeä siirtyäksesi salasanan syöttöliittymään.
d) Kosketa kohtaa “Lisäasetukset”.
e) Kosketa yksityisyyden alla kohtaa “Käytä satunnaistettua MAC-osoitetta” ja kosketa ponnahdusikkunassa kohtaa “Käytä laitteen MAC-osoitetta”.
f) Yhdistä sitten Wi-Fi syöttämällä oikea salasana.
2) Salasanaton Wi-Fi
a) Kosketa kohtaa “Asetukset”.
b) Kosketa kohtaa “Wi-Fi”
c) Tallenna Wi-Fi koskettamalla Wi-Fi:n nimeä.
d) Kosketa ja pidä painettuna Wi-Fi:n nimeä, jonka tila luettelossa on Tallennettu.
e) Kosketa auenneessa valintaruudussa kohtaa “Muokkaa”.
f) Kosketa kohtaa “Lisäasetukset”.
g) Kosketa yksityisyyden alla kohtaa “Käytä satunnaistettua MAC-osoitetta” ja kosketa ponnahdusikkunassa kohtaa “Käytä laitteen MAC-osoitetta”
Huomaa: Tarjolla olevat asetukset ja valikot saattavat vaihdella laitemallin ja ohjelmistoversion mukaan.