Czech

Oznámení o ochraně osobních údajů dětí

Language

Datum poslední aktualizace: 28/06/2022

 

Pokud jste dítě a žijete v Evropě nebo Spojením království, přečtěte si prohlášení společnosti TCL o ochraně osobních údajů dětí v Evropě a Spojeném království.

 

Pokud jste dospělá osoba, pozorně si přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů, včetně relevantních informací pro rodiče a opatrovníky, které se týkají dětí používajících naše produkty a služby.

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů dětí („oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jak společnost TCL a její přidružené a dceřiné společnosti (dále jen „společnost TCL“ nebo „my”) chrání osobní údaje, které obdrží a zpracovává, jaký druh osobních údajů shromažďuje, jak s nimi nakládá, jakou formou je poskytuje a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů v daných produktech a službách pro děti.

 

Určité zpracovatelské činnosti mohou být předmětem samostatných a na míru vytvořených zásad ochrany osobních údajů, které jsou platné nezávisle na tomto oznámení o ochraně osobních údajů a které vám budou předloženy před zahájením zpracování vašich osobních údajů.

 

KDY TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PLATÍ?

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na naše shromažďování a využití osobních údajů, když využíváte přístup k jakýmkoli produktům TCL pro děti nebo tyto produkty používáte (včetně hodinek a aplikace TCL pro děti a dalších služeb poskytovaných společností TCL Communication Technology Holdings Limited, které mohou na toto oznámení o ochraně osobních údajů odkazovat (dále jen „služby“)), nebo když přistupujete na náš web nebo nás kontaktujete jakýmkoli jiným způsobem. Chcete-li zjistit další informace, klikněte na následující odkazy.

 • CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?
 • SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
 • JAK OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
 • SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • MEZINÁRODNÍ PŘENÁŠENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • PŘÍPADY ZVEŘEJNĚNÍ
 • PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ
 • JAK REAGUJEME NA PŘÍKAZY „NESLEDOVAT“
 • ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

 

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Osobní údaje“ označují informace, které zpracováváme v souvislosti s vámi nebo vaším dítětem, jak je stanoveno platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Týká se to informací, které nám poskytnete přímo: (1) vyplněním formulářů, (2) zadáním informací v rámci našich služeb, (3) vytvořením uživatelského účtu nebo (4) v rámci komunikace s námi. Týká se to také informací o vás, které získáme pasivně nebo vygenerujeme prostřednictvím vašeho využití našich služeb, ale také informací, které obdržíme z jiných zdrojů, jak je podrobně uvedeno níže.

 

Osobní údaje nezahrnují souhrnné ani anonymní informace.

 

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

 

Zavázali jsme se osobní údaje dospělých osob (včetně rodičů a opatrovníků) a dětí chránit, kdykoli budete využívat naše služby nebo v rámci jiných způsobů interakce s námi. Za účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů považujeme za „dítě“ jakéhokoli uživatele, jehož věk je pod hranicí plnoletosti v rámci příslušné jurisdikce. Kdekoli to je vyžadováno platným zákonem, získáme od rodiče nebo opatrovníka dítěte souhlas ohledně použití našich produktů a služeb pro děti. Nepožadujeme od dětí, aby sdělovaly více informací, než kolik je odůvodněně nutné k používání našich služeb.

 

Typy osobních údajů, které od dospělých nebo dětí získáváme, se liší v závislosti na službách, jež využívají. Další informace zjistíte kliknutím níže:

 

        Dětské hodinky

Když dospělí nebo děti používají naše dětské hodinky nebo s námi komunikují dalšími způsoby, získáváme od nich následující osobní údaje:

 • Základní informace a kontaktní údaje, které mohou zahrnovat jméno, poštovní a e-mailovou adresu, telefonní číslo, měsíc a rok narození, pohlaví, státní příslušnost a název nebo ID účtu.
 • Informace a identifikátory profilu, které mohou zahrnovat uživatelské jméno, přezdívku, alias, avatara, IP adresu, identifikátory online a zařízení (včetně kódu IMEI zařízení), seznam kontaktů (včetně přátel v dětských hodinkách a tísňových kontaktů), profil fyzických aktivit a herní profil (např. celkové skóre, pořadí a počet lajků nebo „palců nahoru“).
 • Fyzické charakteristiky, které mohou zahrnovat například výšku a váhu.
 • Informace o využití zařízení a systému, které mohou zahrnovat typ zařízení, verzi softwaru, model, kód země, oblast a jazyk, mobilní síť, informace o připojení Bluetooth, informace o připojení Wi-Fi (včetně SSID a hesla k připojení k síti Wi-Fi), seznam hovorů, historii chatu (včetně audio-/videohovorů a jejich záznamů a také sdílených fotografií a videí), informace o fyzických aktivitách, jsou-li dostupné (např. čas a vzdálenost, spálené kalorie, počet kroků).
 • Internetová nebo jiná podobná síťová aktivita, která může zahrnovat historii využití, informace o interakci s aplikací a protokoly chyb, kódy a popisy chyb či další poskytované informace týkající se chyb nebo závad, ke kterým došlo při používání našich služeb.
 • Data zeměpisné polohy, která mohou zahrnovat fyzické místo nebo pohyby z jednoho místa na druhé, ale také údaje zadané jako „bezpečná zóna“.
 • Závěry vyvozené z dalších osobních údajů, které mohou zahrnovat preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a nadání dané osoby.

        Aplikace TCL Kids

Když dospělí nebo děti používají naše dětské produkty a služby nebo s námi komunikují dalšími způsoby, získáváme od nich následující osobní údaje:

                     Základní informace a kontaktní údaje, které mohou zahrnovat jméno, poštovní a e-mailovou adresu, měsíc a rok narození, pohlaví, státní příslušnost a název nebo ID účtu.

 • Informace a identifikátory profilu, které mohou zahrnovat uživatelské jméno, přezdívku, alias, avatara a identifikátory online a zařízení (včetně kódu IMEI zařízení).
 • Komerční informace, které mohou zahrnovat informace o platbách, záznamy o zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktech nebo službách nebo další informace o nakupování a procházení.
 • Informace o využití zařízení a systému, které mohou zahrnovat typ zařízení, verzi softwaru, model, kód země, oblast a jazyk a mobilní síť.
 • Internetová nebo jiná podobná síťová aktivita, která může zahrnovat informace a historii procházení, historii hledání, informace o způsobu interakce s webovou stránkou, aplikací či reklamou (např. frekvence klikání na bannery a doba vysílání videa), protokoly aplikace a chyb, kódy a popisy chyb a další poskytované informace týkající se chyb nebo závad, ke kterým došlo při používání našich služeb.
 • Závěry vyvozené z dalších osobních údajů, které mohou zahrnovat preference (např. druh obsahu), charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a nadání dané osoby.

 

 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A Z JAKÉHO PRÁVNÍHO ZÁKLADU VYCHÁZÍME

 

Osobní údaje můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat či jinak používat k účelům uvedeným v tabulce níže. Pro lepší srozumitelnost také uvádíme typy osobních údajů a právní základ, ze kterého vycházíme (kde platný zákon na ochranu dat vyžaduje právní základ zpracování osobních údajů), pro každý účel zpracování.

Z důvodu dodržování místních zákonů můžeme rodiče/opatrovníka požádat o souhlas s použitím našich služeb ze strany dítěte. Pokud vaše jurisdikce takový souhlas vyžaduje a domníváte se, že je vaše dítě zapojeno do aktivity, během které jsou shromažďovány osobní údaje, a vy ani druhý rodič/opatrovník jste souhlas NEUDĚLILI, kontaktujte nás prostřednictvím způsobů uvedených v části „Jak nás můžete kontaktovat“ na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. E-mailovou adresu ani jiné osobní údaje rodičů/opatrovníků poskytnuté v rámci udělování souhlasu nebudeme využívat k zasílání marketingového obsahu, ledaže by k tomu rodič/opatrovník dal souhlas nebo by se samostatně účastnil aktivity, která nám takové zasílání marketingových zpráv v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů dovoluje.

 

        Dětské hodinky

Účely zpracování

Typ osobních údajů

Právní základ
(platí jen v příslušných případech)

Získání souhlasu od rodičů nebo opatrovníků v případech, kdy to vyžaduje platný zákon

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu

Nutné k plnění právních závazků (v příslušných případech) a také k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Ověřování uživatelů

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému

Nutné k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Poskytování, správa a umožnění použití našich produktů a služeb z vaší strany, včetně pomoci s nastavením a správou účtů pro dospělé a děti (včetně spárování a zrušení spárování zařízení, povolení či zakázání určitých funkcí v zařízení, správy seznamů kontaktů, odesílání připomínek ohledně zdraví atd.)

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, fyzické charakteristiky (např. když aktivujete funkci pedometru), informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, data zeměpisné polohy (např. ke sledování polohy dítěte nebo aktivaci funkce počasí), závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Nutné k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Fyzické charakteristiky zpracováváme na základě vašeho (rodičovského) výslovného souhlasu.

Provádění běžné obchodní činnosti a související administrativní účely, včetně zajištění interních činností, jako jsou auditování, analýza dat a výzkum za účelem zlepšování našich produktů a služeb, uživatelského prostředí a komunikace se zákazníky

Informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Máme legitimní zájem podpořit interní využití, např. pro auditování, analýzu dat a výzkum s cílem zkvalitňovat naše produkty, služby, uživatelské prostředí a komunikaci se zákazníky.

Zajištění aktualizací softwaru, údržby a podpory pro služby

Informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita

Nutné k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Poskytování zákaznické podpory

Reagování na jakékoli otázky či problémy, které souvisejí se službami

Základní informace a kontaktní údaje

Náš legitimní zájem poskytovat zákaznickou podporu a řešit otázky nebo problémy související s našimi produkty a službami

Zasílání marketingových informací o službách a poskytování relevantnějších informací pro vás

Správa soutěží, propagačních akcí, událostí, průzkumů trhu a anket v souvislosti se službami

Základní informace a kontaktní údaje týkající se rodičů nebo opatrovníků

Souhlas

Ochrana a prevence v souvislosti s podvody a dalšími právními riziky a riziky souvisejícími se zabezpečením informací a ochrana a uplatňování zákonných práv

 

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, fyzické charakteristiky (např. když aktivujete funkci pedometru), informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, data zeměpisné polohy (např. ke sledování polohy dítěte nebo aktivaci funkce počasí), závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Náš legitimní zájem poskytovat ochranu a prevenci s ohledem na podvody a další právní rizika a rizika spojená se zabezpečením informací

Fyzické charakteristiky zpracováváme k těmto účelům na základě vašeho (rodičovského) souhlasu.

O váš (rodičovský) souhlas dále žádáme, když za těmito účely shromažďujeme informace uložené v hodinkách.

Plnění platných zákonů, předpisů, směrnic a soudních rozhodnutí (např. zákony o daních a účetnictví, zákony na ochranu spotřebitelů), včetně kontaktování v souvislosti se službami, například v případě změny nebo problémů s jakoukoli službou

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, fyzické charakteristiky (např. když aktivujete funkci pedometru), informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, data zeměpisné polohy (např. ke sledování polohy dítěte nebo aktivaci funkce počasí), závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Zajištění souladu s platným zákonem, předpisy, směrnicemi a soudními rozhodnutími

 

        Aplikace TCL Kids

Účely zpracování

Typ osobních údajů

Právní základ
(platí jen v příslušných případech)

Získání souhlasu od rodičů nebo opatrovníků v případech, kdy to vyžaduje platný zákon

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu

Nutné k plnění právních závazků (v příslušných případech) a také k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Ověřování uživatelů

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému

Nutné k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Poskytování, správě a umožnění použití našich produktů a služeb vámi, včetně pomoci s nastavením a správou účtu dospělého nebo dítěte

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému, závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Nutné k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Provádění běžné obchodní činnosti a související administrativní účely, včetně zajištění interních činností, jako jsou auditování, analýza dat a výzkum za účelem zlepšování našich produktů, služeb, uživatelského prostředí a komunikace se zákazníky

Informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Náš legitimní zájem podpořit interní využití, např. pro auditování, analýzu dat a výzkum s cílem zkvalitňovat naše produkty, služby, uživatelské prostředí a komunikaci se zákazníky

Když shromažďujeme informace uložené v zařízení, které používáte k přístupu k aplikaci za těmito účely, děláme to na základě vašeho souhlasu.

Zajištění aktualizací softwaru, údržby a podpory pro služby

Informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita

Nutné k plnění smlouvy (např. podmínky použití služby)

Poskytování zákaznické podpory

Reagování na jakékoli otázky či problémy, které souvisejí se službami

Základní informace a kontaktní údaje

Náš legitimní zájem poskytovat zákaznickou podporu a řešit otázky nebo problémy související s našimi produkty a službami

Když shromažďujeme informace uložené v zařízení, které používáte k přístupu k aplikaci za těmito účely, děláme to na základě vašeho souhlasu.

Zasílání marketingových informací o službách a poskytování relevantnějších informací pro vás

Správa soutěží, propagačních akcí, událostí, průzkumů trhu a anket v souvislosti se službami

Základní informace a kontaktní údaje

Souhlas

Ochrana a prevence v souvislosti s podvody a dalšími právními riziky a riziky souvisejícími se zabezpečením informací a ochrana a uplatňování zákonných práv

 

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Náš legitimní zájem poskytovat ochranu a prevenci s ohledem na podvody a další právní rizika a rizika spojená se zabezpečením informací

Když shromažďujeme informace uložené v zařízení, které používáte k přístupu k aplikaci za těmito účely, děláme to na základě vašeho souhlasu.

Plnění platných zákonů, předpisů, směrnic a soudních rozhodnutí (např. zákony o daních a účetnictví, zákony na ochranu spotřebitelů), včetně kontaktování v souvislosti se službami, například v případě změny nebo problémů s jakoukoli službou

Základní informace a kontaktní údaje, informace a identifikátory profilu, informace o využití zařízení a systému, internetová nebo podobná síťová aktivita, závěry vyvozené z jiných osobních údajů

Zajištění souladu s platným zákonem, předpisy, směrnicemi a soudními rozhodnutími

 

 

Mějte na paměti, že pokud vy nebo vaše dítě neposkytnete určité osobní údaje, nemusí být naše společnost schopna zajistit plnění některých účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Vy nebo vaše dítě tak nebudete moci používat ani přistupovat k určitým službám, které použití těchto osobních údajů vyžadují.

 

V případech, kdy váš souhlas využíváme jako právní základ zpracování osobních údajů, může být tento souhlas kdykoli odvolán, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování v době před odvoláním. V případech, kdy váš souhlas využíváme jako právní základ zpracování osobních údajů dítěte, vynakládáme přiměřené úsilí, abychom získali platný rodičovský souhlas v souladu s naším procesem ověřování pomocí e-mailu rodičů.

 

Společnost TCL může shromažďovat některé výše uvedené informace, jež jsou uložené v zařízení (např. hodinky nebo zařízení používané k přístupu k aplikaci), například za použití souborů cookie nebo podobných technologií. Více informací najdete v oznámení o souborech cookie.

 

Vaše volby

 

Pro určité marketingové aktivity nebo další účely můžeme vyžadovat souhlas. Nabízíme různé způsoby, jak odhlásit odběr některých našich zpráv. Pokud chcete zrušit odběr našich e-mailových marketingových zpráv, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází na konci každého takového e-mailu. Poté postupujte podle uvedených pokynů.

 

Osobní údaje, které jste nám poskytli, neprodáváme ani nezveřejňujeme s výjimkou případů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů (viz část „Sdílení osobních údajů“), které byly sděleny během shromažďování údajů nebo jak je popsáno v jakýchkoli konkrétních zásadách ochrany osobních údajů (podle toho, která situace se vás týká). Osobní údaje nebudeme předávat třetím stranám za předpokladu, že takové zveřejnění není nutné s ohledem na právní účel zpracování, jak je lépe popsáno v následujícím tématu „Kdy vaše osobní údaje sdílíme“.

 

Upozorňujeme, že osobní údaje zvláštní kategorie (např. zdravotní a biometrické údaje) budeme shromažďovat jen po získání výslovného souhlasu nebo v případě, kdy je to vyžadováno nebo jinak povoleno platným zákonem.

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Osobní údaje můžeme poskytnout našim přidruženým a dceřiným firmám v případě, že je splněna alespoň jedna z následujících okolností:

 • když nám to pomůže poskytovat služby;
 • kdykoli vám nabízíme služby poskytované našimi přidruženými nebo dceřinými firmami (v souladu s případným vyžadovaným udělením souhlasu);
 • pokud je to nezbytné za některým z účelů, kdy společnost TCL zákonně zpracovává osobní údaje v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami také v následujících situacích:

 • v případě prodeje jakékoli obchodní jednotky nebo aktiv společnosti TCL nebo fúze s jinou společností můžeme osobní údaje poskytnout potenciálnímu kupujícímu v souvislosti s plněním zákonných požadavků a po dokončení převodu, prodeje nebo fúze;
 • pokud poskytnete svůj souhlas s poskytováním osobních údajů konkrétní a identifikované třetí straně nebo kategorii třetích stran;
 • poskytovatelům služeb třetích stran, zástupcům nebo dodavatelům/subdodavatelům (například poskytovatelé našich služeb úložiště elektronických dat), kteří pro nás na základě smlouvy plní obchodní, profesionální, administrativní nebo technologickou funkci, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Zajistíme, aby takové třetí strany zpracovávaly osobní údaje v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v souladu s povinností dodržet mlčenlivost;
 • v rozsahu požadovaném zákonem v případech, kdy máme povinnost poskytnout osobní údaje z důvodu plnění jakékoli zákonné povinnosti, ustanovení, uplatnění nebo obrany našich zákonných práv. Například můžeme poskytnout osobní údaje (i) v reakci na požadavky orgánů činných v trestním řízení nebo vládní agentury; (ii) pokud se domníváme, že takové zveřejnění může zabránit podněcování k provedení trestného činu, usnadnit vyšetřování související se zabezpečením veřejnosti nebo chránit bezpečnost uživatelů používajících naše služby; (iii) k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich služeb a dalších technologií či technologií našich poskytovatelů služeb nebo (iv) nám umožní přijmout preventivní opatření proti případné odpovědnosti;
 • dalším třetím stranám za účelem zjišťování, prevence nebo jiné podoby řešení podvodů, bezpečnostních rizik nebo technických problémů, ochrany před újmou na právech, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů či veřejnosti;
 • jiným nezávislým profesionálním poskytovatelům služeb, jako jsou naši auditoři.

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost TCL uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu a po přiměřeně dlouhé době budou tyto údaje odstraněny v souladu s následujícími kritérii:

 • společnost TCL uchovává osobní údaje po dobu, po kterou se zákazníky má obchodní vztah;
 • společnost TCL uchovává osobní údaje po dobu, která je nutná k dodržení zákonné povinnosti, jež se na ni vztahuje;
 • společnost TCL uchovává osobní údaje v případech, kdy je doporučeno zajistit zabezpečení nebo vylepšení právního postavení, práv a zájmů společnosti TCL (např. v souvislosti se soudními spory či regulačním vyšetřováním).

 

MEZINÁRODNÍ PŘENÁŠENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Používání našich služeb může zahrnovat přenos, uložení a zpracování osobních údajů v rámci vaší země nebo mimo ni, a to v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Zákony o ochraně údajů v zemích, do kterých mohou být osobní údaje přenášeny, nemusí zaručovat úroveň ochrany shodnou s úrovní ve vaší zemi.

 

Přenos osobních údajů uložených v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska a Velké Británie do oblastí mimo země EHP, Velké Británie a Švýcarska

 

Přístup k vaším datům má správce dat nacházející se v Číně. Na podporu poskytování našich služeb našim zákazníkům navíc používáme poskytovatele služeb v Číně a USA.

Při přenosu osobních údajů z oblasti EHP, Velké Británie nebo Švýcarka do zemí mimo oblast EHP, Velkou Británii nebo Švýcarsko a do Číny budeme tyto údaje přenášet podle potřeby, abychom mohli poskytovat služby a plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli.

 

O další podrobnosti týkající se naší ochrany osobních údajů v případě přenášení mimo země EHP, Velkou Británii nebo Švýcarsko můžete požádat kontaktováním naší společnosti způsoby popsaným v části „Jak nás můžete kontaktovat“ níže.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Přijali jsme organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření v souladu s průmyslovými standardy, abychom tímto chránili vámi poskytované osobní údaje a zabránili případnému neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití, úpravám, poškození nebo ztrátě dat. Je však potřeba si uvědomit, že u žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. V důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečí jakýchkoli osobních údajů, které nám předáte, stejně jako jste seznámení s tím, že veškeré osobní údaje nám předáváte na vaše vlastní riziko. Pokud budeme informováni o narušení bezpečnostního systému, budeme jednat včas a v souladu s platnými zákony. Můžeme se pokusit vás elektronicky informovat o problémech z oblasti bezpečnosti, osobních údajů či správy v kontextu našich služeb. V případě narušení bezpečnosti můžeme o této skutečnosti informovat v rámci našich služeb. Současně můžeme také odeslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. V závislosti na místě vašeho bydliště můžete mít zákonné právo na zaslání písemného oznámení o porušení zabezpečení nebo ochrany osobních údajů.

 

PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ

 

Zákony na ochranu osobních údajů ve vaší jurisdikci vám mohou poskytovat řadu zákonných práv ve vztahu k námi shromažďovaným osobním údajům, které se týkají vás nebo dítěte. Ne všechny zákony o ochraně údajů jsou shodné, a ne všechna tato práva proto platí za všech okolností. Některá z těchto práv současně podléhají pravidlům kvalifikace a omezení a účinnost těchto práv může mít dopad na služby a produkty, které vám poskytujeme. Zároveň uznáváme, že osobní údaje patří pouze vám, a máte tedy proto kontrolu nad tím, jak je budeme používat.

 

Vaše práva mohou zahrnovat:

 • právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, včetně práva na získání informací o těchto údajích a získání jejich kopie,
 • za určitých okolností právo přijímat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo požadovat, abychom tyto údaje předali třetí straně za předpokladu, že je to technicky proveditelné. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jste nám poskytli;
 • právo požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
 • právo za určitých okolností požadovat vymazání osobních údajů. Mějte na paměti, že může nastat situace, kdy vaší žádosti o vymazání osobních údajů nebude možné vyhovět, protože budeme mít zákonné právo je uchovávat;
 • právo za určitých okolností vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo požadovat, abychom rozsah tohoto zpracování omezili. I v tomto případě může nastat situace, kdy vznesené námitce proti zpracování osobních údajů nebo žádosti o omezení jejich zpracování nebude možné vyhovět, protože budeme mít zákonné právo pokračovat ve zpracovávání osobních údajů nebo tento požadavek odmítnout;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Rodiče a opatrovníci mohou uplatnit veškerá práva svého dítěte ve vztahu k jeho osobním údajům. Rodiče a opatrovníci mohou například kdykoli nahlédnout do osobních údajů dítěte, nařídit nám, abychom osobní údaje jejich dítěte vymazali, stejně jako mohou odmítnout jakékoli další shromažďování nebo používání osobních údajů dítěte (ve všech případech s výhradou požadavků a omezení stanovených platnými právními předpisy). Rodiče a opatrovníci mohou také souhlasit se shromažďováním a používáním osobních údajů svého dítěte, ale současně nám znemožnit zpřístupnění těchto údajů třetím stranám, pokud to není nezbytné k poskytování požadované služby. Mějte prosím na paměti, že žádost o vymazání údajů může vést k ukončení přístupu ke službám. V některých jurisdikcích mohou děti uplatňovat práva na ochranu dat přímo.

 

Svá práva (nebo práva dítěte) můžete uplatit tím, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených níže v části „Jak nás můžete kontaktovat“. Před vyřízením vaší žádosti může být nutné potvrdit vaši totožnost – můžeme vás například požádat o potvrzení údajů, které o vás již máme. Osobní údaje poskytnuté v rámci ověřitelného požadavku použijeme pouze k ověření totožnosti nebo oprávnění žadatele k podání žádosti. V přiměřené době odpovíme na všechny platné požadavky v souladu s platnými zákony. S cílem chránit soukromí a bezpečnost dětí podnikneme přiměřené kroky a před poskytnutím přístupu k jakýmkoli osobním údajům prověříme totožnost rodiče.

 

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

 

Občanský zákoník státu Kalifornie, odd. 1798.83, umožňuje uživatelům, kteří jsou rezidenty státu Kalifornie, požadovat určité informace týkající se našeho zveřejňování osobních údajů třetím stranám pro jejich účely přímého marketingu. Chcete-li podat takovou žádost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a do předmětu žádosti uveďte „Shine the Light“.

 

Jako doplněk k právům zmíněným výše máte od 1. ledna 2020 nárok také na následující práva:

 • právo vědět. Kalifornští občané mohou požadovat informace o kategoriích a konkrétních osobních údajích, které jsme o nich shromáždili, stejně jako o kategoriích zdrojů, ze kterých byly tyto informace shromažďovány, o účelu shromažďování těchto informací třetími stranami a o prodeji nebo poskytnutí jejich osobních údajů za obchodními účely třetím stranám, se kterými byly tyto informace sdíleny. Kalifornští občané mohou také vyžádat kopii osobních údajů, které jsme o nich shromáždili – tyto informace poskytneme na požádání v elektronické formě;
 • právo nesouhlasit s prodejem osobních údajů třetím stranám. Osobní údaje v současné době neprodáváme, stejně jako neprodáváme osobní údaje dětí mladších 16 let;
 • právo požadovat odstranění osobních údajů mimo specifické zákonné výjimky;
 • právo nebýt diskriminován za využití některého z výše uvedených práv.

 

Kalifornští občané mohou práva uplatit tím, že nás budou kontaktovat pomocí údajů uvedených níže v části „Jak nás můžete kontaktovat“. Kdykoli to bude z hlediska ověření totožnosti možné, porovnáme poskytnuté identifikační údaje s již získanými osobními údaji. Pokud však nebude možné ověřit totožnost žadatele z informací, které již máme k dispozici, můžeme požádat o další údaje.

 

Kalifornští občané mohou také určit oprávněného zástupce, který podá žádost jejich jménem. Tento oprávněný zástupce musí být registrován u ministerstva zahraničí státu Kalifornie a mít k podávání takových žádostí oprávnění. Žádost od zástupce, který nepředloží doklad o tom, že byl autorizován jednat jménem kalifornského občana, můžeme zamítnout.

 

JAK REAGUJEME NA PŘÍKAZY „NESLEDOVAT“

 

Nastavení ochrany osobních údajů „Nesledovat“ („DNT“) může být dostupné u některých webových prohlížečích a umožňuje odhlásit se ze sledování na webech a v online službách. V současné době není celosvětový standard technologie DNT zatím definován a ne všechny prohlížeče funkci DNT podporují. Signály DNT tedy nerozpoznáváme a nereagujeme na ně.

 

ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vyhrazujeme si právo dle potřeby změnit nebo doplnit oznámení o ochraně osobních údajů v reakci na nová specifika ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací, případně s cílem zohlednit změny v našich službách nebo obchodních metodách. Veškeré nové změny a/nebo dodatky budou uvedeny na této stránce. Aktualizujeme také výše uvedené datum poslední provedené aktualizace. V případě jakýchkoli podstatných změn v podobě oznámení o ochraně osobních údajů vás na tuto skutečnost upozorníme viditelným zveřejněním změn v rámci našich služeb nebo za použití vašich kontaktních údajů, které máme k dispozici.

 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

 

Chcete-li získat další informace o shromažďování, používání, zveřejňování, předávání nebo zpracovávání osobních údajů nebo o uplatnění některého z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kanálů.

 

Pro uživatele bydlící v zemích EHP: Naším zástupcem v zemích EHP je společnost TCT Mobile Europe, která sídlí na adrese Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Francie. Kontaktujte nás na adrese privacy.dpo@tcl.com.

 

Pro uživatele bydlící ve Velké Británii: Naším zástupcem ve Velké Británii je společnost TCT Mobile UK Limited, která sídlí na adrese 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Anglie. Kontaktujte nás na adrese privacy.dpo@tcl.com.

 

Pro uživatele bydlící v Indii: Naším zástupcem pro stížnosti v Indii je pan Sudhansu Sahu, jehož lze kontaktovat na adrese privacyqueryindia@tcl.com.

 

Pro uživatele bydlící v USA: Dceřinou společností společnosti TCL je společnost TCT Mobile (US) Inc. a příslušné adresy a kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

 

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

 

Kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresu privacy.na@tcl.com nebo zavoláním na bezplatnou telefonní linku na čísle 1 855 368 0829.

 

Pro uživatele bydlící v Brazílii: Dceřinou společností společnosti TCL je společnost Semp TCL Mobilidade Ltda. Číslo plátce daně 08.649.664/000198, jehož adresa a příslušná kontaktní osoba jsou uvedeny níže:

 

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H – parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.786-900

 

Kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresu privacidade@semptcl.com.br nebo zavoláním na telefonní číslo +55 (11) 3004 7570.

 

Pro uživatele bydlící v Číně a ostatních oblastech světa (včetně Brazílie, EHP, Velké Británie a USA): Správcem údajů / firmou je společnost TCL Communication Technology Holdings Limited se sídlem na adrese 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Šen-čen, provincie Guangdong, Čína.