Polish

Informacja o Ochronie Prywatności Dzieci

Language

Data ostatniej aktualizacji: 28/06/2022

 

Jeżeli jesteś dzieckiem i mieszkasz w Europie lub Wielkiej Brytanii, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem TCL o Ochronie Prywatności Dzieci dla Dzieci w Europie i Wielkiej Brytanii.

 

Jeżeli jesteś osobą dorosłą, zapoznaj się dokładnie z tą polityką prywatności, w tym odpowiednimi informacjami dla rodziców i opiekunów dotyczącymi dzieci korzystających z naszych produktów i Usług.

 

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności Dzieci („Polityka prywatności”) opisuje sposoby, w jakie firma TCL lub jej podmioty stowarzyszone i zależne (dalej łącznie „TCL”, „my”, „nasze” lub „nam”) chroni Dane Osobowe, które gromadzi i przetwarza, typy Danych Osobowych, które zbiera, sposoby ich przetwarzania i ujawniania, a także prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych w naszych Produktach i Usługach Dla Dzieci.

 

Niektóre działania związane z przetwarzaniem mogą wymagać oddzielnej, spersonalizowanej polityki prywatności z warunkami uzupełniającymi Politykę Prywatności. Zostanie ona przedstawiona przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.

 

KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy gromadzenia przez nas Danych Osobowych, gdy uzyskujesz dostęp do dowolnego produktu marki TCL dla dzieci lub korzystasz z niego (w tym usługi Kids Watch, aplikacji TCL dla dzieci i innych usług dla dzieci świadczonych przez TCL Communication Technology Holdings Limited, których może dotyczyć ta Informacja o Ochronie Prywatności (dalej łącznie „Usługi”), gdy uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej lub skontaktujesz się z nami w inny sposób. Więcej dowiesz się, klikając jedną z poniższych sekcji.

 • CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
 • GROMADZONE DANE OSOBOWE
 • SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • PRZEKAZYWANIE MIĘDZYNARODOWE DANYCH OSOBOWYCH
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • OGÓLNODOSTĘPNE MIEJSCA PUBLIKACJI
 • PRAWA OCHRONY DANYCH
 • REAGOWANIE NA SYGNAŁY NIE ŚLEDŹ
 • ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 • KONTAKT Z NAMI

 

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

 

Dane Osobowe” oznaczają przetwarzane przez nas informacje o Tobie i/lub dziecku dostarczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obejmuje to informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio poprzez: (1) wypełnienie formularzy; (2) wprowadzenie informacji na temat naszych Usług; (3) utworzenie konta użytkownika lub (4) lub komunikację z nami. Obejmuje to także informacje o Tobie, które uzyskujemy pasywnie i/lub generujemy na podstawie Twojego korzystania z naszych Usług, a także informacje, które uzyskujemy z innych źródeł, określonych szczegółowo poniżej.

 

Danymi Osobowymi nie są zagregowane ani zanonimizowane dane.

 

GROMADZONE DANE OSOBOWE

 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność — jako osoby dorosłej (w tym rodzica i opiekuna) lub dziecka — zawsze gdy korzystasz z naszych Usług lub w przypadku innej interakcji z nami. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności uznajemy za „dziecko” każdą osobę niepełnoletnią w odpowiedniej jurysdykcji. W przypadkach gdy wymaga tego obowiązujące prawo, uzyskujemy zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie przez dziecko z naszych Produktów i Usług Dla Dzieci. Dzieci nie muszą ujawniać danych innych niż te wymagane do korzystania z Usług.

 

Typy Danych Osobowych zbieranych od dorosłych i/lub dzieci różnią się w zależności od używanych Usług. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniżej:

 

        Usługa Kids Watch

Gromadzimy następujące typy Danych Osobowych od dorosłych i/lub dzieci, gdy korzystają z naszej usługi Kids Watch lub w przypadku innej interakcji z nami:

 • Podstawowe informacje i dane kontaktowe, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, miesiąc i rok urodzenia, płeć, narodowość i nazwa lub identyfikator konta.
 • Informacje o profilu i identyfikatory, które mogą obejmować nazwę użytkownika, pseudonim, alias, awatar, adres „IP” (protokół internetowy), identyfikatory online i urządzenia (w tym numer IMEI), listę kontaktów (w tym znajomych w usłudze Kids Watch i kontakty awaryjne), profil ćwiczeń i profil gier (np. łączny wynik, ranking i liczba polubień lub „kciuków w górę”).
 • Wygląd, w tym wzrost i waga.
 • Informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu, które mogą obejmować typ urządzenia, wersję oprogramowania, model, kod kraju, region i język, informacje o sieci komórkowej i, informacje o sieci Wi-Fi (w tym identyfikator SSID i hasło Wi-Fi), rejestry połączeń, historię czatów (w tym połączeń głosowych/wideo i nagrania, a także udostępnione zdjęcia i filmy), informacje o ćwiczeniach, jeśli mają zastosowanie (np. czas ćwiczeń i odległość, kalorie, kroki).
 • Czynności w Internecie lub podobne działania w sieci, w tym historia użycia, informacje o interakcji z aplikacjami, dzienniki błędów, kody błędów, opisy błędów oraz inne informacje podane w związku z awariami lub wadami występującymi podczas korzystania z Usług.
 • Dane geolokalizacyjne, które mogą obejmować fizyczne lokalizacje lub przemieszczanie między lokalizacjami, a także określoną „strefę bezpieczną”.
 • Wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych, które mogą obejmować preferencje, cechy, tendencje psychologiczne, skłonności, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.

        Aplikacja TCL Kids

Poniższe typy Danych Osobowych są gromadzone od dorosłych i/lub dzieci, gdy korzystają z naszych Produktów i Usług Dla Dzieci lub w przypadku innej interakcji z nami:

                     Podstawowe informacje i dane kontaktowe, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, miesiąc i rok urodzenia, płeć, narodowość i nazwę lub identyfikator konta.

 • Informacje o profilu i identyfikatory, które mogą obejmować nazwę użytkownika, pseudonim, alias, awatar, identyfikatory online i urządzenia (w tym numer IMEI).
 • Informacje handlowe, które mogą obejmować informacje o płatności, zapisy dotyczące zakupionych, uzyskanych i rozważanych produktów lub Usług lub inne informacje związane z zakupami i przeglądaniem.
 • Informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu, które mogą obejmować typ urządzenia, wersję oprogramowania, model, kod kraju, region i język oraz informacje o sieci komórkowej;
 • Czynności w Internecie lub podobne działania w sieci, w tym użycie i historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji z witrynami, aplikacjami lub reklamami (np. częstotliwość kliknięć banera i czas emisji filmu), dzienniki aplikacji i błędów, kody błędów, opisy błędów oraz inne informacje podane w związku z awariami lub wadami występującymi podczas korzystania z Usług.
 • Wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych, które mogą obejmować preferencje (np. zawartość dla osób określonej płci), cechy, tendencje psychologiczne, skłonności, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.

 

 

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH SIĘ OPIERAMY

 

Możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać lub w inny sposób wykorzystywać Dane Osobowe do celów określonych w tabeli poniżej. Dla jasności określiliśmy typ (typy) Danych Osobowych i podstawy prawne, na których się opieramy (w przypadkach, w których odpowiednie przepisy o ochronie danych wymagają podstawy prawnej do przetwarzania Danych Osobowych) dla każdego celu przetwarzania.

W celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami możemy poprosić Cię o zgodę lub zezwolenie jako rodzica/opiekuna zanim Twoje dziecko zacznie korzystać z naszych Usług. Jeśli w Twojej jurysdykcji wymagane jest udzielenie zgody i uważasz, że Twoje dziecko podejmuje działania wymagające gromadzenia Danych Osobowych, a NIE udzielono zgody ani zezwolenia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji Kontakt pod koniec niniejszej Polityki Prywatności. Nie będziemy wykorzystywać adresu e-mail rodzica i opiekuna ani żadnych innych Danych Osobowych przekazanych w celu uzyskania zgody rodziców na wysyłanie mu informacji marketingowych, chyba że rodzic wyraził zgodę lub oddzielnie wziął udział w działaniu, które zezwala nam na wysyłanie informacji marketingowych zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności.

 

        Usługa Kids Watch

Cel (cele) przetwarzania

Typ (typy) danych osobowych

Podstawa prawna
(w stosownych przypadkach)

Uzyskiwanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, gdy wymaga tego prawo

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory

Wymagane w celu spełnienia zobowiązania prawnego (w stosownych przypadkach) i konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Uwierzytelnianie użytkowników

Podstawowe informacje i dane kontaktowe, informacje o profilu i identyfikatory, informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu

Konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Aby udostępnić, zarządzać i ułatwić korzystanie z naszych produktów i Usług, w tym pomóc w skonfigurowaniu i zarządzaniu kontem dorosłego lub dziecka (co obejmuje parowanie oraz anulowanie parowania urządzeń, włączenie lub wyłączenie określonych funkcji na urządzeniu, zarządzanie listami kontaktów, wysyłanie przypomnień dotyczących zdrowia itd.)

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory; charakterystyka fizyczna (np. po aktywacji funkcji krokomierza); informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; dane geolokalizacyjne (np. w celu śledzenia lokalizacji dziecka lub aktywacji funkcji pogodowych); wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Przetwarzamy informacje o Twoim wyglądzie po uzyskaniu Twojej (lub rodzica) wyraźnej zgody.

Wykonywanie standardowych operacji biznesowych oraz w powiązanych celach administracyjnych, w tym ułatwienie wykonywania wewnętrznych czynności, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów i Usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami

Informacje o profilu i identyfikatory; informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Nasze uzasadnione interesy dotyczące ułatwienia wykonywania wewnętrznych czynności, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, Usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami.

Zapewnienie aktualizacji oprogramowania, obsługi serwisowej i wsparcia Usług

Informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci

Konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Wspieranie klientów

Odpowiadanie na pytania lub wątpliwości powstałe w związku z Usługami

Podstawowe informacje i dane kontaktowe

Nasze uzasadnione interesy związane ze wspieraniem klientów oraz odpowiadaniem na pytania i wyjaśnianie wątpliwości związanych z naszymi produktami lub Usługami

Wysyłanie informacji marketingowych o Usługach oraz dostosowywanie takich danych do potrzeb użytkowników

Administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynku i ankietami w związku z Usługami

Podstawowe informacje i dane kontaktowe rodziców lub opiekunów.

Zgoda

Ochrona przed oszustwami i zapobieganie oszustwom, a także eliminacja innych zagrożeń prawnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także ochrony i korzystania z uprawnień

 

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory; charakterystyka fizyczna (np. po aktywacji funkcji krokomierza); informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; dane geolokalizacyjne (np. w celu śledzenia lokalizacji dziecka lub aktywacji funkcji pogodowych); wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Nasze uzasadnione interesy dotyczące ochrony przed oszustwami i innymi zagrożeniami prawnymi lub dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz zapobiegania takim oszustwom lub zagrożeniom

W tych celach przetwarzamy informacje o Twoim wyglądzie po uzyskaniu Twojej (lub rodzica) zgody.

Ponadto, gdy gromadzimy informacje zapisane na Zegarku dla tych celów, wykorzystujemy Twoją (lub rodzica) zgodę.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych, rozporządzeń, dyrektyw i orzeczeń sądowych (na przykład przepisy prawne, księgowe i przepisy dotyczące ochrony konsumentów), w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z Usługami, na przykład gdy wprowadzono zmiany w Usługach lub występują problemy z ich działaniem

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory; charakterystyka fizyczna (np. po aktywacji funkcji krokomierza); informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; dane geolokalizacyjne (np. w celu śledzenia lokalizacji dziecka lub aktywacji funkcji pogodowych); wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych, rozporządzeń, dyrektyw i orzeczeń sądowych

 

        Aplikacja TCL Kids

Cel (cele) przetwarzania

Typ (typy) danych osobowych

Podstawa prawna
(w stosownych przypadkach)

Uzyskiwanie zgody rodzica lub opiekuna prawnego gdy wymaga tego prawo

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory

Wymagane w celu spełnienia zobowiązania prawnego (w stosownych przypadkach) i konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Uwierzytelnianie użytkowników

Podstawowe informacje i dane kontaktowe, informacje o profilu i identyfikatory, informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu

Konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Aby udostępnić, zarządzać i ułatwić korzystanie z naszych produktów i Usług, w tym pomóc w skonfigurowaniu i zarządzaniu kontem dorosłego lub dziecka

Podstawowe informacje i dane kontaktowe, informacje o profilu i identyfikatory, informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu, wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Wykonywanie standardowych operacji biznesowych oraz w powiązanych celach administracyjnych, w tym ułatwienie wykonywania wewnętrznych czynności, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, Usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami

Informacje o profilu i identyfikatory; informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Nasze uzasadnione interesy dotyczące ułatwienia wykonywania wewnętrznych czynności, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, Usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami

Gdy zbieramy informacje przechowywane na urządzeniu, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Aplikacji w tych celach, korzystamy z Twojej zgody.

Zapewnienie aktualizacji oprogramowania, obsługi serwisowej i wsparcia Usług

Informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci

Konieczne do realizacji umowy (tj. naszych Warunków Świadczenia Usług)

Wspieranie klientów

Odpowiadanie na pytania lub wątpliwości powstałe w związku z Usługami

Podstawowe informacje i dane kontaktowe

Nasze uzasadnione interesy związane ze wspieraniem klientów oraz odpowiadaniem na pytania i wyjaśnianie wątpliwości związanych z naszymi produktami lub Usługami

Gdy zbieramy informacje przechowywane na urządzeniu, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Aplikacji w tych celach, korzystamy z Twojej zgody.

Wysyłanie informacji marketingowych o Usługach oraz dostosowywanie takich danych do potrzeb użytkowników

Administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynku i ankietami w związku z Usługami

Podstawowe informacje i dane kontaktowe

Zgoda

Ochrona przed oszustwami i zapobieganie oszustwom, a także eliminacja innych zagrożeń prawnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także ochrony i korzystania z uprawnień

 

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory; informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Nasze uzasadnione interesy dotyczące ochrony przed oszustwami i innymi zagrożeniami prawnymi lub dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz zapobiegania takim oszustwom lub zagrożeniom

Gdy zbieramy informacje przechowywane na urządzeniu, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Aplikacji w tych celach, korzystamy z Twojej zgody.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych, rozporządzeń, dyrektyw i orzeczeń sądowych (na przykład przepisy prawne, księgowe i przepisy dotyczące ochrony konsumentów), w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z Usługami, na przykład gdy wprowadzono zmiany w Usługach lub występują problemy z ich działaniem

Podstawowe informacje i dane kontaktowe; informacje o profilu i identyfikatory; informacje o użytkowaniu urządzenia i systemu; aktywność w Internecie lub podobnej sieci; wnioski wyciągnięte z innych Danych Osobowych

Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych, rozporządzeń, dyrektyw i orzeczeń sądowych

 

 

Jeśli nie Ty i/lub Twoje dziecko nie podacie Danych Osobowych, możemy nie być w stanie osiągnąć niektórych celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a w konsekwencji Ty ani Twoje dziecko możecie nie być w stanie korzystać z niektórych Usług wymagających użycia takich Danych Osobowych.

 

Gdy wykorzystujemy zgodę jako podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych, może zostać wycofana w dowolnej chwili bez wpływu na legalność przetwarzania przed takim wycofaniem. Gdy wykorzystujemy zgodę jako podstawę prawną do przetwarzania Danych Osobowych dziecka, podejmujemy uzasadnione działania w celu uzyskania właściwej zgody rodziców zgodnie z naszym procesem weryfikacji adresu e-mail rodzica.

 

Firma TCL może gromadzić niektóre informacje wymienione powyżej zapisane na urządzeniu (np. zegarku lub urządzeniu używanym w celu uzyskania dostępu do aplikacji), na przykład poprzez wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą informacją dotycząca plików cookie.

 

Wybrane przez Ciebie opcje

 

Możemy potrzebować zgody na określone działania marketingowe lub do innych celów. Firma oferuje wiele możliwości rezygnacji z określonych komunikatów od firmy. Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych firmy pocztą elektroniczną, wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

 

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy dostarczonych Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce Prywatności (patrz sekcja „Udostępnianie danych osobowych”), które zostały ujawnione w czasie zbierania danych lub zgodnie z określoną polityką prywatności, zależnie od okoliczności. Nie ujawniamy Danych Osobowych stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest konieczne w związku z prawnym celem przetwarzania, co dokładniej opisano w sekcji „Kiedy udostępniamy Dane Osobowe”.

 

Należy pamiętać, że gromadzimy Dane Osobowe specjalnej kategorii (tj. informacje o zdrowiu lub dane biometryczne) tylko po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody albo gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Możemy ujawnić Dane Osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym i zależnym w przynajmniej jednym z poniższych celów:

 • ułatwienie świadczenia Usług,
 • oferowanie Usług przez nasze podmioty stowarzyszone lub zależne (musimy wtedy uzyskać wszelkie niezbędne zgody),
 • realizacja celów, w związku z którymi firma TCL zgodnie z prawem przetwarza Dane Osobowe w sposób opisany w Polityce Prywatności.

 

Możemy także udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim w następujących sytuacjach:

 • W przypadku sprzedaży jakiejkolwiek działalności lub zasobów firmy TCL lub fuzji z inną spółką możemy ujawnić Dane Osobowe potencjalnemu nabywcy w celu zachowania należytej staranności i po zakończeniu cesji, sprzedaży lub fuzji,
 • jeśli wyrażasz zgodę na ujawnienie Danych Osobowych konkretnej i zidentyfikowanej stronie trzeciej lub kategorii stron trzecich,
 • usługodawcom agentom lub (pod)wykonawcom stron trzecich (np. dostawcom usług przechowywania danych w formie elektronicznej) wynajętym do prowadzenia działalności, działań biznesowych, administracyjnych lub technologicznych w celu wspomagania firmy w świadczeniu Usług. Zadbamy o to, aby takie strony trzecie przetwarzały Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i z obowiązkiem zachowania poufności;
 • W zakresie wymaganym przez prawo, jeśli mamy obowiązek ujawnienia Danych Osobowych w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, ustalenia, wykonania lub obrony naszych tytułów prawnych. Możemy na przykład ujawniać Dane Osobowe (i) w odpowiedzi na żądanie organów ścigania lub agencji publicznych; (ii) wtedy, gdy wierzymy, że ujawnienie może zapobiec dochodzeniu kryminalnemu, przyspieszyć dochodzenie związane z bezpieczeństwem publicznym lub ochronić użytkowników korzystających z Usług, (iii) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Usług oraz innych technologii naszych i naszych kontrahentów oraz (iv) w celu zabezpieczania naszej działalności przed odpowiedzialnością;
 • po przekazaniu innym stronom trzecim w związku z wykrywaniem i rozwiązywaniem problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych oraz zapobiegania im oraz ochroną przed naruszeniem praw, własności i bezpieczeństwa użytkowników i ogółu społeczeństwa oraz
 • po przekazaniu innym niezależnym profesjonalnym usługodawcom, np. naszym audytorom.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma TCL przechowuje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Są one usuwane po upływie uzasadnionego czasu zgodnie z następującymi kryteriami:

 • firma TCL przechowuje Twoje Dane Osobowe, dopóki utrzymuje relacje z klientem,
 • firma TCL przechowuje Dane Osobowe, dopóki wymagają tego przepisy prawa obejmujące firmę,
 • firma TCL przechowuje Dane Osobowe, dopóki przydają się one do ochrony lub usprawniania pozycji, praw i interesów prawnych firmy TCL (np. w związku ze sporami sądowymi lub dochodzeniami związanymi z regulacjami).

 

PRZEKAZYWANIE MIĘDZYNARODOWE DANYCH OSOBOWYCH

 

Korzystanie z Usług może wiązać się z przekazywaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem Danych Osobowych w państwie stałego pobytu i poza nim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych w państwach, do których mogą być przekazywane Dane Osobowe mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony, jaki zapewnia Twoje państwo.

 

Transfer Danych Osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii poza EOG / Wielką Brytanię / Szwajcarię

 

Dostęp do danych uzyskuje administrator danych zlokalizowany w Chinach. Ponadto korzystamy z pomocy usługodawców w chinach i USA, którzy zapewniają nam wsparcie w świadczeniu Usług.

Gdy przekazujemy Dane Osobowe z EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii poza EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię do Chin, przekażemy Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do świadczenia Usług i realizacji zawartej z nami umowy.

 

Możesz poprosić o dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób Twoje Dane Osobowe są przez nas chronione w przypadku przekazania poza EOG, Wielką Brytanię lub Szwajcarię, kontaktując się z nami zgodnie z opisem w sekcji „Kontakt z nami”.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przyjęliśmy organizacyjne, fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa, zgodne ze standardami branżowymi opracowanymi, aby chronić podane Dane Osobowe i zapobiec nieuprawnionemu wykorzystywaniu, ujawnianiu, modyfikowaniu, uszkadzaniu lub utracie danych. Pamiętaj, że żaden transfer danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczny. W związku z tym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek Danych Osobowych, które nam przekazujesz, i zdajesz sobie sprawę z tego, że wszelkie przekazywanie nam Danych Osobowych jest na własne ryzyko. Jeżeli dowiadujemy się o naruszeniu systemu bezpieczeństwa, w odpowiednim czasie podejmujemy działania zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy podjąć próby elektronicznego zawiadomienia w zakresie ochrony, prywatności i problemów administracyjnych dotyczących korzystania z Usług. Możemy publikować zawiadomienia w Usługach w przypadku naruszenia zabezpieczeń. Możemy także wysyłać wiadomości e-mail na podany adres e-mail. Zależnie od miejsca zamieszkania możesz mieć prawo do otrzymywania pisemnych zawiadomień o naruszeniach prywatności i ochrony danych.

 

PRAWA OCHRONY DANYCH

 

Z przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w Twojej jurysdykcji mogą wynikać różne uprawnienia w odniesieniu do Danych Osobowych Twoich i/lub Twojego dziecka, które posiadamy. Nie wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych są takie same, a więc nie wszystkie te prawa mają zastosowanie we wszystkich miejscach. Ponadto niektóre z tych praw podlegają zastrzeżeniom i ograniczeniom, a ich wykonywanie może mieć wpływ na Usługi i produkty, które dostarczamy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że Dane Osobowe należą wyłącznie do Ciebie i możesz kontrolować sposoby, w jakie je wykorzystujemy.

 

Oto przykładowe prawa użytkownika:

 • prawo dostępu do Danych Osobowych, które przetwarzamy, w tym prawo do uzyskania informacji o Danych Osobowych i kopii tych danych,
 • W pewnych okolicznościach prawo do otrzymania Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub zażądanie przesłania tych danych stronie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne (pamiętaj, że prawo to dotyczy tylko przekazanych nam Danych Osobowych),
 • prawo do poprawy Danych Osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia Danych Osobowych w określonych okolicznościach (pamiętaj, że mogą wystąpić okoliczności, w których poprosisz nas o usunięcie Danych Osobowych, do których zachowania jesteśmy prawnie upoważnieni),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w określonych okolicznościach (również w takich przypadkach pamiętaj, że mogą zaistnieć okoliczności, w których wnosisz sprzeciw się lub prosisz nas o ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych, do których dalszego przetwarzania jesteśmy prawnie upoważnieni i/lub możemy odrzucić takie żądanie),
 • prawo do złożenia skargi do Organów Nadzoru.

 

Rodzic lub opiekun prawny mogą skorzystać z dowolnych praw przysługujących dziecku w związku z Danymi Osobowymi. Mogą na przykład w dowolnej chwili zweryfikować Dane Osobowe dziecka, poprosić o ich usunięcie czy odmówić dalszego zbierania i wykorzystywania Danych Osobowych dziecka (we wszystkich przypadkach obowiązują wymogi i ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa). Rodzic lub opiekun prawny może także zgodzić się na zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych dzieci, ale nie na ujawnianie Danych Osobowych stronie trzeciej, chyba że jest to warunkiem świadczenia usługi. Pamiętaj, że prośba o usunięcie danych może skutkować zakończeniem świadczenia Usługi. W niektórych jurysdykcjach dzieci mogą także bezpośrednio skorzystać ze swoich praw do ochrony danych.

 

Użytkownik może skorzystać z praw swoich (lub praw dziecka), kontaktując się z firmą. Dane kontaktowe podano w sekcji „Kontakt z nami” poniżej. Możliwe, że firma będzie musiała potwierdzić tożsamość klienta przed wykonaniem jego prawa, np. poprosić o potwierdzenie punktów danych, które firma posiada o użytkowniku. Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe podane w weryfikowalnym żądaniu wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości osoby żądającej lub upoważnienia do złożenia żądania. Odpowiemy na prawidłowe żądania w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby dbać o prywatność i bezpieczeństwo dzieci, podejmujemy odpowiednie kroki wspomagające weryfikację tożsamości rodzica przed udzieleniem dostępu do Danych Osobowych.

 

Twoje prawa do prywatności wynikające z prawa Kalifornii

 

Art. 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia zezwala użytkownikom zamieszkałym w Kalifornii na składania żądań o pewne informacje dotyczące ujawniania przez nas Danych Osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby zgłosić takie żądanie, użytkownik musi skontaktować się z firmą, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, a w wierszu tematu żądania wprowadzić frazę „Shine the Light” (rzucić światło).

 

Poza prawami wymienionymi powyżej od 1 stycznia 2020 roku mogą przysługiwać Ci poniższe prawa:

 • Prawo do wiedzy Mieszkańcy Kalifornii mogą zażądać informacji o kategoriach i określonych Danych Osobowych, które firma zebrała o nich, kategoriach źródeł, z których takie informacje są zbierane, celu zbierania takich informacji oraz sprzedaży lub ujawniania Danych Osobowych w celach biznesowych stronom trzecim i kategoriom stron trzecich, którym udostępniane są informacje. Mieszkańcy Kalifornii mogą także poprosić o kopię Danych Osobowych, które firma zgromadziła. W odpowiedzi na żądanie dostarczymy ją w formie elektronicznej.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży Danych Osobowych stronom trzecim Obecnie nie sprzedajemy Danych Osobowych osób dorosłych ani dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.
 • Prawo do usunięcia Danych Osobowych ograniczone wyjątkami prawnymi
 • Prawo do wolności od dyskryminacji w przypadku wykonywania jakiegokolwiek z powyższych praw

 

Mieszkańcy Kalifornii mogą skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z firmą. Dane kontaktowe podano w sekcji „Kontakt z nami” poniżej. Gdy będzie to uzasadnione, w celu weryfikacji zestawimy dostarczone informacje używane do identyfikacji Twojej osoby z posiadanymi przez nas Twoimi Danymi Osobowymi. Jeśli weryfikacja tożsamości osoby składającej roszczenie na podstawie informacji, które posiadamy, okaże się niemożliwa, możliwe, że poprosimy o dodatkowe dane.

 

Mieszkańcy Kalifornii mogą powołać pełnomocnika uprawnionego do składania roszczeń w ich imieniu. Taki uprawniony pełnomocnik musi być zarejestrowany przez Sekretarza Stanu Kalifornia i być upoważniony do składania takich roszczeń. Możemy odmówić realizacji żądania pełnomocnika, jeśli nie okaże on upoważnienia do działania w imieniu mieszkańca Kalifornii.

 

REAGOWANIE NA SYGNAŁY NIE ŚLEDŹ

 

Preferencja dotycząca prywatności „Nie śledź” (dalej „DNT”) występuje w części przeglądarek internetowych zwykle jako opcja rezygnacji ze śledzenia przez strony internetowe i usługi online. Obecnie globalny standard technologii DNT jeszcze nie powstał i nie wszystkie przeglądarki obsługują to rozwiązanie, dlatego nie rozpoznajemy sygnałów DNT i nie reagujemy na nie.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego poprawiania Polityki Prywatności w związku z nowymi problemami dotyczącymi prywatności i ochrony informacji, a także w celu odzwierciedlania zmian w naszych Usługach lub praktykach biznesowych. Wszystkie zmiany i/lub poprawki będą odnotowywane na tej stronie. Zaktualizowana zostanie także data ostatniej aktualizacji podana powyżej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Polityce Prywatności, zawiadomimy Cię od razu po ich publikacji w Usługach lub skorzystamy z danych kontaktowych, które posiadamy.

 

KONTAKT Z NAMI

 

Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Danych Osobowych, ewentualnie wykonać swoje prawa wymienione powyżej, musi skontaktować się z nami, korzystając z jednego ze wskazanych poniżej kanałów.

 

W przypadku użytkowników mieszkających w EOG prosimy o kontakt z TCT Mobile Europe, naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym z siedzibą pod adresem Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Francja. Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacy.dpo@tcl.com.

 

W przypadku użytkowników mieszkających w Wielkiej Brytanii prosimy o kontakt z TCT Mobile UK Limited, naszym brytyjskim przedstawicielem z siedzibą pod adresem 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Anglia. Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacy.dpo@tcl.com.

 

W przypadku użytkowników mieszkających w Indiach prosimy o kontakt z panem Sudhansu Sahu, naszym indyjskim pracownikiem ds. zażaleń dostępnym pod adresem privacyqueryindia@tcl.com.

 

W przypadku użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych prosimy o kontakt z TCT Mobile (US) Inc., podmiotem zależnym TCL z siedzibą pod adresem wskazanym poniżej wraz z danymi kontaktowymi:

 

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

 

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacy.na@tcl.com, ewentualnie o telefon pod bezpłatnym numerem 1-855-368-0829

 

W przypadku użytkowników mieszkających w Brazylii zapraszamy do kontaktu z Semp TCL Mobilidade Ltda., naszym brazylijskim przedstawicielem (nr podatnika 08.649.664/0001-98) z siedzibą pod adresem wskazanym poniżej wraz z danymi kontaktowymi:

 

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

 

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacidade@semptcl.com.br, ewentualnie o telefon pod numerem +55 (11) 3004-7570.

 

W przypadku użytkowników mieszkających w Chinach i innych regionach świata (w tym Brazylii, EOG, Wielkiej Brytanii i USA) „administrator danych”/„firma” to TCL Communication Technology Holdings Limited z siedzibą pod adresem 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny.