Serbian

Obaveštenje o zaštiti privatnosti dece

Language

Datum poslednjeg ažuriranja:28/06/2022

 

Ako ste dete i živite u Evropi ili Ujedinjenom Kraljevstvu, pogledajte Obaveštenje kompanije TCL o zaštiti privatnosti dece za decu u Evropi i UK.

 

Ako ste odrasla osoba, pažljivo pregledajte ovu politiku privatnosti, uključujući relevantne informacije za roditelje i staratelje o deci koja koriste naše proizvode i usluge.

 

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti dece (Obaveštenje o privatnosti) opisuje kako TCL i/ili njene filijale i podružnice (zajedno „TCL”, „mi”, „naši” ili „nas”) štite vaše podatke o ličnosti koje primamo i obrađujemo, koje vrste podataka o ličnosti prikupljamo o vama, šta radimo sa njima, kako ih otkrivamo i prava koja imate u vezi sa obradom tih podataka.

 

Određene aktivnosti obrade mogu biti predmet zasebne i prilagođene Politike privatnosti koja će se primenjivati pored ovog Obaveštenja o privatnosti i kojim ćete biti obavešteni pre nego što se ta aktivnost počne.

 

KADA SE PRIMENJUJE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti primenjuje se na prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti kada pristupate ili koristite dečje proizvode bilo kog brenda TCL (uključujući dečji sat, TCL dečju aplikaciju i druge usluge za decu koje pruža TCL Communication Technology Holdings Limited, a koje se mogu pozivati na ovo Obaveštenje o privatnosti (zajedno „Usluge“) ili kada pristupite našem veb-sajtu ili nas kontaktirate na bilo koji drugi način. Da biste saznali više, kliknite na bilo koji odeljak u nastavku:

 • ŠTA SU PODACI O LIČNOSTI?
 • PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO
 • KAKO KORISTIMO PODATKE O LIČNOSTI?
 • DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI
 • ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI
 • PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE ZEMLJE
 • BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI
 • PROSTORI ZA JAVNO OBJAVLJIVANJE
 • PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA
 • KAKO REAGUJEMO NA SIGNALE „NE PRATI”
 • PROMENE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI
 • OBRATITE NAM SE

 

ŠTA SU PODACI O LIČNOSTI?

 

„Podaci o ličnosti” označavaju informacije koje obrađujemo o vama i/ili vašem detetuu skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

Ovo obuhvata informacije koje nam direktno dajete: (1) popunjavanjem obrazaca; (2) unošenjem informacija o našim Uslugama; (3) otvaranjem korisničkog naloga; ili (4) komunikacijom sa nama. Ovo obuhvata i informacije o vama koje pasivno dobijamo i/ili generišemo kada koristite naše Usluge, kao i informacije koje dobijamo iz drugih izvora, što je detaljno opisano u nastavku.

 

Podaci o ličnosti ne obuhvataju zbirne ili anonimne informacije.

 

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

 

Posvećeni smo zaštiti vaše privatnosti – kao odrasle osobe (uključujući roditelja i staratelja) ili kao deteta – kad god koristite naše Usluge ili na drugi način stupate u kontakt sa nama. Za potrebe ovog Obaveštenja o privatnosti, smatramo da je „dete” svaki korisnik koji je ispod granice punoletstva u svojoj oblasti. Kada to zahteva važeći zakon, dobijamo saglasnost roditelja ili staratelja da dete koristi naše proizvode i usluge za decu. Ne tražimo od dece da otkriju više informacija nego što je opravdano potrebno za korišćenje naših usluga.

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo od odraslih i/ili dece razlikuju se u zavisnosti od usluga koje koriste. Za više informacija, kliknite na:

 

        Dečji sat

Prikupljamo sledeće vrste podataka o ličnosti od odraslih i/ili dece kada koriste naš dečji sat ili na drugi način komuniciraju sa nama:

 • Osnovne informacije i kontakt informacije, koji mogu obuhvatati ime, adresu, adresu e-pošte, broj telefona, mesec i godinu rođenja, pol, nacionalnost i ime naloga ili ID naloga.
 • Informacije o profilu i identifikatore, koji mogu da obuhvataju korisničko ime, nadimak, pseudonim, avatar, adresu Internet protokola („IP”), onlajn-identifikatore i identifikatore uređaja (uključujući IMEI uređaja), listu kontakata (uključujući prijatelje i kontakte za hitne slučajeve na dečjem satu), profil za vežbanje, i profil za igrice (npr. ukupan rezultat, rangiranje i broj lajkova ili „odobravanja”).
 • Fizičke karakteristike, koje mogu uključivati ​​visinu i težinu.
 • Informacije o korišćenju uređaja i sistema, koje mogu da obuhvataju tip uređaja, verziju softvera, model, pozivni broj za državu, region i jezik; mobilnu mrežu; informacije o Bluetooth-u; informacije o Wi-Fi mreži (uključujući Wi-Fi SSID i lozinku); evidencije poziva; istoriju ćaskanja (uključujući glasovne/video-pozive i snimke, kao i deljene fotografije i video-snimke); informacije o vežbanju ako su primenljive (npr. vreme vežbanja i razdaljina, kalorije, koraci).
 • Aktivnost na internetu ili drugim sličnim mrežama, što može obuhvatati istoriju korišćenja; informacije o interakciji u aplikaciji; i evidencije grešaka, kodove grešaka i opise grešaka i druge informacije koje se odnose na greške ili nedostatke do kojih je došlo prilikom korišćenja naših usluga.
 • Geolokacijske podatke, koji mogu obuhvatati fizičku lokaciju ili kretanje sa jedne lokacije na drugu, kao i određenu „bezbednu zonu”.
 • Zaključke izvučene iz drugih podataka o ličnosti, koji mogu obuhvatati želje, karakteristike, psihološke trendove, predispozicije, ponašanje, stavove, inteligenciju, sposobnosti i sklonosti osobe.

        TCL dečja aplikacija

Sledeći tipovi podataka o ličnosti prikupljaju se od odraslih i/ili dece kada koriste naše proizvode i usluge za decu ili na drugi način komuniciraju sa nama:

                     Osnovne informacije i kontakt informacije, koji mogu obuhvatati ime, adresu, adresu e-pošte,  mesec i godinu rođenja, pol, nacionalnost i ime naloga ili ID naloga.

 • Informacije o profilu i indentifikatore, koji mogu obuhvatati korisničko ime, nadimak, pseudonim, avatar, onlajn-identifikatore i identifikatore uređaja (uključujući IMEI uređaja).
 • Komercijalne informacije, koje mogu obuhvatati informacije o plaćanju, evidenciju kupljenih dobijenih ili razmatranih proizvoda i usluga, ili druge informacije o kupovini i pregledanju.
 • Informacije o upotrebi sistema i uređaja, koje mogu obuhvatati tip uređaja, verziju softvera, model, pozivni broj za zemlju, region i jezik; mobilnu mrežu;
 • Aktivnost na internetu ili drugim sličnim mrežama, koja može obuhvatati istoriju korišćenja i pregledanja; istoriju pretrage; informacije o interakciji na veb-sajtu, aplikaciji ili oglasu (npr.učestalost klikova na baner i vreme emitovanja video-snimka); evidencije grešaka i aplikacija, kodove grešaka i opise grešaka i druge informacije koje se odnose na greške ili nedostatke do kojih je došlo prilikom korišćenja naših usluga.
 • Zaključke izvučene iz drugih podataka o ličnosti, koji mogu obuhvatati lične sklonosti (npr. vrstu sadržaja), karakteristike, psihološke trendove, predispozicije, ponašanje, stavove, inteligenciju, sposobnosti i sklonosti osobe.

 

 

KAKO KORISTIMO PODATKE O LIČNOSTI I NA KOJU PRAVNU OSNOVU SE OSLANJAMO

 

Možemo da prikupljamo, čuvamo, obrađujemo ili na drugi način koristimo podatke o ličnosti u svrhe navedene u tabeli ispod. Da bi bilo jasnije, naveli smo i tip(ove) podataka o ličnosti  i pravni osnov na koji se oslanjamo (gde primenjiv zakon o zaštiti podataka zahteva pravni osnov za obradu podataka o ličnosti) za svaku svrhu obrade.

Kako bismo poštovali lokalne zakone, možemo tražiti vašu saglasnost ili dozvolu kao roditelja/staratelja pre nego što vaše dete počne da koristi naše Usluge. Ako je oblast u kojoj živite jedna od onih za koje je potrebna saglasnost i ako verujete da vaše dete učestvuje u aktivnosti koja prikuplja podatke o ličnosti, a vi ili drugi roditelj/staratelj NISTE dali saglasnot ili dozvolu, obratite nam se na načine navedene u odeljku Obratite nam se na kraju ovog Obaveštenja o privatnosti. Nećemo koristiti adresu e-pošte roditelja ili staratelja ili bilo koje druge lične podatke date u svrhe roditeljske saglasnosti da šaljemo marketinški materijal, osim ako je roditelj izabrao ili je odvojeno učestvovao u aktivnosti koja nam dozvoljava da mu/joj šaljemo marketinškibmaterijal u skladu sa važećim zakonima o privatnosti.

 

        Dečji sat

Svrha(e) obrade

Vrste podataka o ličnosti

Pravna osnova
(tamo gde je primenjiva)

da bismo dobili saglasnost roditelja ili staratelja gde je to zakonski neophodno;

Osnovne informacije i kontakt informacije; informacije o profilu i identifikatori.

Neophodno za ispunjavanje zakonske obaveze (gde je primenjivo) I Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

da potvrdimo identitet korisnika;

Osnovne informacije i kontakt informacije; informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema

Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

Da bismo obezbedili, upravljali i olakšali vam da koristite naše proizvode i usluge, kao i da vam pomognemo da podesite i upravljate nalogom za odrasle ili dete (uključujući uparivanje uređaja i prekidanje uparivanja sa uređajem, omogućavanje ili onemogućavanje određenih funkcija na uređaju, upravljanje listama kontakata, slanje zdravstvenih podsetnika itd.)

Osnovne informacije i podaci za kontakt; informacije o profilu i identifikatori; fizičke karakteristike (npr. kada aktivirate funkciju pedometra); informacije o korišćenju uređaja i sistema; internet ili slična aktivnost na mreži; geolokacijski podaci (npr. da biste pratili lokaciju svog deteta ili aktivirali funkciju vremenske prognoze); informacije dobijene iz drugih ličnih podataka

Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

Vaše fizičke karakteristike obrađujemo na osnovu vaše (roditeljske) izričite saglasnosti.

Da bismo obavljali uobičajene poslovne aktivnosti i u administrativne svrhe u vezi sa tim, kao i da olakšamo interne procese kao što su revizija, analiza podataka i istraživanje radi poboljšanja naših proizvoda i usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije sa klijentima.

Informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema; aktivnosti na internetu ili mreži; zaključci izvučeni iz drugih podataka o ličnosti.

Naši legitimni interesi da olakšamo interne potrebe kao što su revizija, analiza podataka, kao i sprovodimo istraživanja radi unapređenja naših proizvoda, usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije s korisnicima;

da obezbedimo ažuriranja softvera, usluge održavanja, i podršku za usluge;

Informacije o korišćenju uređaja i sistema; aktivnosti na internetu ili mreži.

Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

da obezbedimo korisničku podršku;

da odgovorimo na sva pitanja ili nedoumice koje se mogu pojaviti u vezi sa Uslugama

Osnovne informacije i kontakt podaci

Naši legitimni interesi da pružimo korisničku podršku i rešimo pitanja ili nedoumice u vezi sa našim proizvodima i uslugama

da bismo vam slali marketinške informacije o uslugama i uskladili te informacije sa vašim potrebama.

da bismo organizovali takmičenja, promocije, događaje, istraživanja tržišta i ankete u vezi sa uslugama;

Osnovne informacije i kontakt podaci roditelja ili staratelja.

Saglasnost

Da bismo vas zaštitili od prevare i sprečili prevaru i druge zakonske ili informacione rizike, kao i odbranili i ostvarili zakonska prava

 

Osnovne informacije i podaci za kontakt; informacije o profilu i identifikatori; fizičke karakteristike (npr. kada aktivirate funkciju pedometra); informacije o korišćenju uređaja i sistema; internet ili slična aktivnost na mreži; geolokacijski podaci (npr. da biste pratili lokaciju svog deteta ili aktivirali funkciju vremenske prognoze); informacije dobijene iz drugih ličnih podataka

Naši legitimni interesi da zaštitimo od prevare i sprečimo je kao i druge pravne rizike ili rizike po bezbednost informacija;

Vaše fizičke karakteristike obrađujemo u ove svrhe na osnovu vaše (roditeljske) izričite saglasnosti.

Osim toga, kada prikupljamo informacije sačuvane na satu u ove svrhe, oslanjamo se na vašu (roditeljsku) saglasnost.

Da bismo poštovali važeće zakone, propise, direktive i sudske odluke (na primer, poreske i računovodstvene zakone, zakone o zaštiti potrošača), kao i da bismo vas kontaktirali u vezi sa Uslugama, na primer, u slučaju da su se neke Usluge promenile ili ne rade kako treba.

Osnovne informacije i podaci za kontakt; informacije o profilu i identifikatori; fizičke karakteristike (npr. kada aktivirate funkciju pedometra); informacije o korišćenju uređaja i sistema; internet ili slična aktivnost na mreži; geolokacijski podaci (npr. da biste pratili lokaciju svog deteta ili aktivirali funkciju vremenske prognoze); informacije dobijene iz drugih ličnih podataka

da bismo poštovali sve važeće zakone, propise, direktive i sudske odluke; i

 

        TCL dečja aplikacija

Svrha(e) obrade

Vrste podataka o ličnosti

Pravna osnova
(tamo gde je primenjiva)

Da bismo dobili saglasnost roditelja ili staratelja kada je to zakonom propisano

Osnovne informacije i kontakt informacije; informacije o profilu i identifikatori.

Neophodno za ispunjavanje zakonske obaveze (gde je primenjivo) I Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

da potvrdimo identitete korisnika

Osnovne informacije i kontakt informacije; informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema

Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

Da bismo vam obezbedili, upravljali i olakšali korišćenje naših proizvoda i usluga, kao i da bismo vam pomogli da podesite i upravljate nalogom za odrasle ili dete

Osnovne informacije i kontakt podaci; informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema; zaključci izvedeni iz drugih podataka o ličnosti.

Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

Da bismo obavljali uobičajene poslovne aktivnosti i u administrativne svrhe u vezi sa tim, da bismo olakšali interne procese kao što su revizija, analiza podataka, kao i sprovodili istraživanja radi unapređenja naših proizvoda, usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije s korisnicima;

Informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema; aktivnosti na internetu ili mreži; zaključci izvučeni iz drugih podataka o ličnosti.

Naši legitimni interesi da olakšamo interne procese kao što su revizija, analiza podataka, kao i sprovodili istraživanja radi unapređenja naših proizvoda, usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije s korisnicima;

Kada prikupljamo informacije sačuvane na uređaju koji koristite za pristup aplikaciji u ove svrhe, oslanjamo se na vašu saglasnost.

da obezbedimo ažuriranja softvera, usluge održavanja, i podršku za usluge;

Informacije o korišćenju uređaja i sistema; aktivnosti na internetu ili mreži.

Neophodno za izvršenje ugovora (tj. naših Uslova korišćenja usluge)

da obezbedimo korisničku podršku;

da odgovorimo na sva pitanja ili nedoumice koje se mogu pojaviti u vezi sa Uslugama

Osnovne informacije i kontakt podaci

Naši legitimni interesi da pružimo korisničku podršku i rešimo pitanja ili nedoumice u vezi sa našim proizvodima i uslugama

Kada prikupljamo informacije sačuvane na uređaju koji koristite za pristup aplikaciji u ove svrhe, oslanjamo se na vašu saglasnost.

da bismo vam slali marketinške informacije o uslugama i uskladili te informacije sa vašim potrebama;

da bismo organizovali takmičenja, promocije, događaje, istraživanja tržišta i ankete u vezi sa uslugama;

Osnovne informacije i kontakt detalji

Saglasnost

Da bismo vas zaštitili od prevare i sprečili prevaru i druge zakonske ili informacione rizike, kao i odbranili i ostvarili zakonska prava

 

Osnovne informacije i kontakt podaci; Informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema; aktivnosti na internetu ili mreži; zaključci izvučeni iz drugih podataka o ličnosti.

Naši legitimni interesi da se zaštitimo od prevare i sprečimo je kao i druge pravne rizike ili rizike po bezbednost informacija;

Kada prikupljamo informacije sačuvane na uređaju koji koristite za pristup aplikaciji u ove svrhe, oslanjamo se na vašu saglasnost.

Da bismo poštovali važeće zakone, propise, direktive i sudske odluke (na primer, poreske i računovodstvene zakone, zakone o zaštiti potrošača), kao i da bismo vas kontaktirali u vezi sa Uslugama, na primer, u slučaju da su se neke Usluge promenile ili ne rade kako treba.

Osnovne informacije i kontakt podaci; Informacije o profilu i identifikatori; informacije o korišćenju uređaja i sistema; aktivnosti na internetu ili mreži; zaključci izvučeni iz drugih podataka o ličnosti.

da bismo poštovali sve važeće zakone, propise, direktive i sudske odluke

 

 

Ako vi ili vaše dete ne navedete određene podatke o ličnosti, možda nećemo moći da ispunimo neke ciljeve navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti i možda nećete moći da koristite ili pristupite određenim uslugama koje koriste takve podatke o ličnosti.

 

Kada se oslanjamo na saglasnost kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, ona se može povući u bilo kom trenutku bez uticaja na zakonitost obrade pre takvog povlačenja. Kada se oslanjamo na saglasnost kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti deteta, ulažemo napore da  dobijemo važeću saglasnost roditelja u skladu sa našim procesom potvrde e-pošte roditelja.

 

TCL može da prikupi i informacija osim onih sačuvanih na vašem uređaju (npr. satu ili uređaju koji se koristi za pristup aplikaciji), na primer, korišćenjem kolačića i sličnih tehnologija. Za više informacija pogledajte  obaveštenje o kolačićima  

 

Vaši izbori

 

Možda će nam trebati saglasnost za određene marketinške aktivnosti ili u druge svrhe. Nudimo vam razne načine da deaktivirate primanje određenih informacija od nas. Ako ne želite da primate marketinške informacije putem imejla od nas, možete da kliknete na link „Odjavi se” koji se nalazi na dnu imejla i da sledite navedena uputstva;

 

Ne prodajemo, niti na bilo koji drugi način otkrivamo podatke o ličnosti koje ste nam dali, osim na načine opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti (pogledajte „Deljenje podataka o ličnosti), o kojima ste obavešteni u vreme prikupljanja podataka ili kako je, prema potrebi, opisano u bilo kom posebnom obaveštenju o privatnosti. Vaše podatke o ličnosti nećemo otkriti trećim licima, osim ako je takvo otkrivanje neophodno u odnosu na pravnu svrhu obrade, što je detaljnije opisano u sledećem odeljku „Kada delimo podatke o ličnosti”.

 

Prikupljaćemo podatke o ličnosti posebne kategorije (tj. zdravstvene ili biometrijske informacije) samo kada dobijemo vašu izričitu saglasnost ili kada je to potrebno ili na drugi način dozvoljeno važećim zakonom.

 

DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI

 

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti našim filijalama i podružnicama kompanije prilikom neke od dolenavedenih okolnosti:

 • da bismo vam obezbedili Usluge;
 • tamo gde plasiramo usluge koje vam pružaju naše filijale ili podružnice (u skladu sa svim dobijenim neophodnim saglasnostima); i
 • kada je to neophodno za bilo koju svrhu u koju TCL zakonito obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.

 

Takođe možemo da delimo podatke o ličnosti sa trećim licima u sledećim situacijama:

 • u slučaju prodaje bilo koje delatnosti ili imovine kompanije TCL ili spajanja sa drugom kompanijom, možemo otkriti vaše lične podatke potencijalnom kupcu u svrhu dubinske poslovne analize i po završetku ustupanja, prodaje ili spajanja;
 • kada date saglasnost da otkrijemo vaše podatake o ličnosti određenoj i identifikovanoj trećoj strani ili kategoriji trećih strana;
 • nezavisnim provajderima usluga, zastupnicima ili podizvođačima (na primer, provajderima naših usluga elektronskog skladištenja podataka) koje angažujemo kao podršku dok vam pružamo usluge i proizvode. Zahtevaćemo od takvih trećih strana da obrađuju vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama navedenim u ovom Obaveštenju o privatnosti i na osnovu obaveze poverljivosti;
 • u meri u kojoj je to propisano zakonom ili ako smo dužni da otkrijemo vaše podatke o ličnosti kako bismo poštovali bilo koju zakonsku obavezu, uspostavili, ostvarili ili branili svoja zakonska prava; Na primer, možemo da otkrijemo podatke o ličnosti (i) u odgovoru na zahtev organa za sprovođenje zakona ili državne agencije ; (ii) ako smatramo da otkrivanje može sprečiti podsticanje krivičnog dela, olakšati istragu u vezi sa javnom bezbednošću ili zaštititi bezbednost korisnika naših Usluga; (iii) radi zaštite bezbednosti ili integriteta naših Usluga i druge tehnologije, kao i tehnologije naših pružalaca usluga; ili (iv) omogući nam da preduzmemo mere predostrožnosti u slučaju pravne odgovornosti;
 • ostalim trećim stranama u svrhu otkrivanja, sprečavanja ili na drugi način rešavanja prevara, bezbednosnih ili tehničkih pitanja, zaštite od povrede prava, imovine ili bezbednosti naših korisnika ili javnosti; i
 • nezavisnim profesionalnim pružaocima usluga kao što su naši revizori.

 

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

 

TCL zadržava vaše podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je to potrebno i oni će biti izbrisani nakon razumnog roka u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • TCL zadržava vaše podatke o ličnosti sve dok traje korišnički odnos;
 • Kompanija TCL zadržava vaše podatke o ličnosti sve dok je to potrebno kako bi ispunila zakonsku obavezu kojoj podleže; i
 • TCL zadržava vaše podatke o ličnosti tamo gde se to preporučuje da bi se zaštitio ili poboljšao pravni položaj, prava i interesi kompanije TCL (npr. u vezi sa sudskim sporovima, zakonskim istragama).

 

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE ZEMLJE

 

Kada koristite naše usluge, možemo prenositi, skladištiti i obrađivati vaše podatke o ličnosti u vašoj zemlji prebivališta i izvan nje u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Zakoni o zaštiti podataka zemalja u koje se podaci o ličnosti mogu preneti možda neće garantovati isti nivo zaštite kao što to čini vaša zemlja.

 

Prenos podataka o ličnosti iz Evropskog ekonomskog prostora (EEP), Švajcarske i Velike Britanije u zemlje izvan EEP/UK/Švajcarske

 

Vašim podacima pristupa kontrolor koji se nalazi u Kini. Pored toga, koristimo provajdere usluga u Kini i SAD koji nam mogu pomoći da vam obezbedimo Usluge.

Kada prenosimo lične podatke iz EEP, Ujedinjenog Kraljevstva ili Švajcarske izvan EEP, UK ili Švajcarske u Kinu, prenećemo vaše lične podatke tamo gde je to potrebno za pružanje Usluga i izvršenje ugovora koji ste sklopili sa nama.

 

Možete zatražiti dodatne detalje o tome kako štitimo podatke o ličnosti u slučaju prenosa van EEP, UK ili Švajcarske tako što ćete nas kontaktirati kao što je to opisano u odeljku „Obratite nam se”u nastavku.

 

BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI

 

Usvojili smo organizacione, fizičke i tehničke mere bezbednosti koje su u skladu sa standardima industrije kako bismo zaštitili podatke o ličnosti koje pružate i sprečili svaki neovlašćeni pristup, otkrivanje, upotrebu, izmenu, oštećenje ili gubitak podataka. Međutim, imajte na umu da nijedan prenos podataka preko interneta ne može biti 100% bezbedan. Shodno tome, ne možemo da obezbedimo ili garantujemo bezbednost  podataka o ličnosti koje nam pošaljete i shvatate da nam u sopstveni rizik pružate svoje podatke o ličnosti Ako saznamo za bilo kakvu povredu našeg sistema bezbednosti, postupićemo blagovremeno u skladu sa svim važećim zakonima. Možda ćemo pokušati da vas elektronskim putem obavestimo o pitanjima bezbednosti, privatnosti i administrativnim pitanjima koja se odnose na to kako koristite naše Usluge. Možemo postaviti obaveštenje u Uslugama ako dođe do kršenja bezbednosti. Takođe vam možemo poslati imejl na imejl-adresu koju ste nam dali. U zavisnosti od toga gde živite, možda imate zakonsko pravo da primite pismeno obaveštenje o povredi privatnosti ili bezbednosti podataka.

 

PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA

 

Zakoni o zaštiti podataka mogu vam dati određena zakonska prava u vezi sa podacima o ličnosti koje imamo o vama. Nisu svi zakoni o zaštiti privatnosti isti, tako da se sva ova prava ne primenjuju u svim zemljama. Takođe, neka od ovih prava podležu kvalifikacijama i ograničenjima i korišćenje ovih prava može uticati na Usluge i proizvode koje vam pružamo. Međutim, mi shvatamo da vaši podaci o ličnosti pripadaju samo vama i to vam omogućava da kontrolišete načine na koje ih koristimo.

 

Vaša prava mogu da uključuju:

 • pravo da tražite pristup podacima o ličnosti koje obrađujemo o vama, uključujući pravo na dobijanje informacija i kopiranje takvih podataka;
 • u nekim okolnostima, pravo da dobijemo neke podatke o ličnosti u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i/ili zahtevamo da te podatke prenesemo trećoj strani gde je to tehnički izvodljivo. Ne zaboravite da se ovo pravo odnosi samo na podatke o ličnosti koje ste nam dali;
 • pravo da tražite da ispravimo podatke o ličnosti ako su netačni ili nepotpuni;
 • pravo da tražite da u određenim okolnostima izbrišemo podatke o ličnosti. U nekim okolnostima možete tražiti da izbrišemo podatke o ličnosti, ali mi imamo zakonsko pravo da ih zadržimo;
 • pravo da se protivite i pravo da zatražite da ograničimo obradu podataka o ličnosti u određenim okolnostima. S druge strane, mogu postojati okolnosti u kojima se protivite ili tražite od nas da ograničimo obradu podataka o ličnosti, ali mi imamo zakonsko pravo da nastavimo sa obradom podataka o ličnosti i/ili možemo da odbijemo taj zahtev; i
 • pravo na podnošenje žalbe Nadzornom organu.

 

Roditelji ili staratelji mogu da koriste sva prava koja njihovo dete može imati u vezi sa svojim podacima o ličnosti. Na primer, u bilo kom trenutku, roditelji ili staratelji mogu pregledati podatke o ličnosti svog deteta, tražiti od nas da izbrišemo podatke njihovog deteta i mogu odbiti da dozvole bilo kakvo dalje prikupljanje ili upotrebu ličnih podataka deteta (u svim slučajevima podložni zahtevima i ograničenjima koji su utvrđeni važećim zakonom). Roditelji i staratelji takođe mogu da pristanu na prikupljanje i korišćenje ličnih podataka svog deteta, ali i dalje da ne dozvoljavaju otkrivanje trećim stranama osim ako to nije deo tražene usluge. Imajte na umu da zahtev za brisanje evidencije može dovesti do prekida Usluga. U nekim oblastima, deca takođe mogu direktno da ostvaruju svoja prava na zaštitu podataka.

 

Možete ostvariti svoja prava i/ili prava svog deteta tako što ćete nam se obratiti koristeći detalje navedene odeljku „Obratite nam se”. Možda ćemo morati da potvrdimo vaš identitet pre nego što ispunimo vaš zahtev i, na primer, možemo da zatražimo da potvrdite podatke koje već imamo o vama. Koristićemo samo podatke o ličnosti date u proverivom zahtevu potrošača da bismo potvrdili identitet podnosioca zahteva ili ovlašćenje podnosioca da podnese zahtev. Odgovorićemo na sve validne zahteve u razumnom roku u skladu sa važećim zakonima. Da bismo zaštitili privatnost i bezbednost dece, preduzećemo razumne korake da pomognemo u verifikaciji identiteta roditelja pre nego što odobrimo pristup bilo kojim podacima o ličnosti

 

Vaša prava o zaštiti privatnosti u Kaliforniji

 

Odeljak 1798.83 Kalifornijskog građanskog zakonika dozvoljava korisnicima koji imaju prebivalište u Kaliforniji da traže određene informacije u vezi sa otkrivanjem podataka o ličnosti trećim stranama u svrhe direktnog marketininga. Da biste uputili takav zahtev, obratite nam se koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku i stavite „Shine the Light” u polje za naslov vašeg zahteva.

 

Pored gorenavedenih prava, od 1. januara 2020. godine možete ostvariti i sledeća prava:

 • pravo da znate. Stanovnici Kalifornije mogu da zatraže informacije o kategorijama i određenim delovima podataka o ličnosti koje smo prikupili o njima, kao i kategorijama izvora iz kojih se takve informacije prikupljaju, svrsi prikupljanja takvih podataka i prodaji ili otkrivanju podataka o ličnosti trećim stranama i kategorijima trećih strana sa kojima su ove informacije podeljene. Stanovnici Kalifornije mogu da zatraže i kopiju podataka o ličnosti koje smo prikupili, a na zahtev ove informacije možemo dostaviti u elektronskom obliku;
 • pravo da odustanete od prodaje vaših podataka o ličnosti trećim stranama. U ovom trenutku ne prodajemo podatke o ličnosti i ne prodajemo podatke o ličnosti dece mlađe od 16 godina;
 • pravo da tražite brisanje podataka o ličnosti, uz određene zakonske izuzetke; i
 • pravo da ne budete diskriminisani zbog ostvarivanja bilo kog od gorenavedenih prava.

 

Možete da ostvarite svoja prava tako što ćete nam se obratiti  koristeći detalje navedene u odeljku „Obratite nam se”. Uskladićemo vaše identifikacione podatke sa podacima o ličnosti koje već imamo kad god je potvrda moguća. Ako, međutim, ne možemo da potvrdimo identitet podnosioca zahteva na osnovu informacija koje smo već prikupili, možemo da zatražimo dodatne informacije.

 

Stanovnici Kalifornije mogu da odrede ovlašćenog zastupnika koji će podneti zahtev u njihovo ime. Takav ovlašćeni zastupnik mora biti registrovan kod državnog sekretara Kalifornije i mora imati dozvolu da podnosi takve zahteve. Možemo da odbijemo zahtev zastupnika ako ne dostavi dokaz je ovlašćen od strane stanovnika Kalifornije.

 

KAKO REAGUJEMO NA SIGNALE „NE PRATI”

 

Podešavanje privatnosti „Ne prati” („DNT“) je opcija koja se može postaviti u nekim internet pregledačima i koja vam omogućava da isključite praćenje na veb-sajtovima i onlajn uslugama. U ovom trenutku, globalna standardna DNT tehnologija još nije finalizovana i ne podržavaju je svi pregledači. Zbog toga ne prepoznajemo DNT signale i ne reagujemo na njih.

 

PROMENE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

 

Zadržavamo pravo da povremeno promenimo ili dopunimo naše Obaveštenje o privatnosti kako bismo obradili nova pitanja privatnosti i bezbednosti informacija i da bismo odražavali promene u našim uslugama ili poslovnim praksama. Sve nove izmene i/ili dopune biće zabeležene na ovoj stranici. Takođe ćemo ažurirati gorenavedeni datum poslednjeg ažuriranja. Ako unesemo materijalne promene u naše Obaveštenje o privatnosti, obavestićemo vas tako što ćemo te izmene objaviti na vidljivom mestu na našim Uslugama ili koristeći kontakt informacije koje postoje u našoj evidenciji.

 

OBRATITE NAM SE

 

Ako želite dodatne informacije o prikupljanju, korišćenju, otkrivanju, prenosu ili obradi vaših podataka o ličnosti ili ostvarivanju bilo kog od gorenavedenih prava, obratite nam se na načine navedene u nastavku.

 

Za stanovnike EEP, naš predstavnik u Evropskoj uniji je kompanija TCT Mobile Europe, koja ima svoje kancelarije u  Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, France. Obratite nam se preko privacy.dpo@tcl.com.

 

Za stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva, naš predstavnik u UK je kompanija TCT Mobile UK Limited, koja ima svoje kancelarije na 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Obratite nam se preko privacy.dpo@tcl.com.

 

Za korisnike u Indiji, naš službenik za prigovore u Indiji je gospodin Sudhansu Sahu i možete ga pronaći preko privacyqueryindia@tcl.com.

 

Za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, podružnica kompanije TCL je TCT Mobile (US) Inc. čije su adrese i kontakti navedeni u nastavku:

 

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

 

Pošaljite imejl na privacy.na@tcl.com, ili pozovite besplatni broj 1-855-368-0829.

 

Za korisnike u Brazilu, podružnica  kompanije TCL je Semp TCL Mobilidade Ltda. (Broj poreskog obveznika 08.649.664/0001-98, čije su adresa i kontakt navedeni dole:

 

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

 

Pošaljite imejl na privacidade@semptcl.com.br ili pozovite +55 (11) 3004-7570.

 

Za korisnike u Kini i drugim delovima sveta (uključujući Brazil, EEP, UK i SAD) „kontrolor podataka”/„kompanija” jeste TCL Communication Technology Holdings Limited sa adresom 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.