ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА КОМУНИКАЦИЯТА НА TCL

Език

Настоящата Декларация за поверителност е в сила от 30.07, 2021 г.

 

 

Настоящата Декларация за поверителност определя как TCL и/или нейните филиали и дъщерни дружества (наричани заедно "TCL" или "ние") защитават личните данни, които обработваме, свързани с вас ("Вашите Лични данни"), какви видове Лични данни събираме за вас, какво правим с тях, каква е целта на събирането, как ги разкриваме и какви права имате във връзка с обработката на Лични данни.

 

Благодарим ви, че избрахте TCL!

 

КОГА СЕ ПРИЛАГА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

 

Настоящата Декларация за поверителност се прилага, когато обработваме вашите лични данни в резултат на вашия достъп и използване на който и да е от уебсайтовете на Alcatel (включително www.alcatelmobile.com), устройства с марките TCL и Alcatel, като телефони, таблети, часовници, гривни, носими устройства, рутери и някои други приложения и услуги на TCL, предоставяни от TCL Communication Technology Holdings Limited, които могат да се позовават на тази Декларация за поверителност (наричани общо "Материали на TCL"). За приложенията за интелигентни услуги на TCL (включително TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control и Remote Diagnosis), моля, вижте https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Моля, също вижте https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html за повече информация относно начина, по който обработваме вашите Лични данни, когато имате достъп до и използвате уебсайта на TCL (www.tcl.com), Smart TV продукти на TCL и устройства с марката SEMP. 

 

Тази декларация за поверителност се отнася и за обработката на Лични данни на бизнес контакти на нашите клиенти, бизнес партньори, доставчици и други организации, с които TCL има или смята да има бизнес отношения.

 

За да научите повече, моля, кликнете върху някой от разделите по-долу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можем да актуализираме тази Декларация за поверителност от време на време, за да отразим промените в начина, по който събираме и използваме вашите Лични данни, или промените в приложимите закони. Всяка актуализация на тази Декларация за поверителност ще влезе в сила след публикуването й на нашия уебсайт на адрес https://www.tcl.com/global/en.html. Освен това може да ви уведомим, за да ви информираме за промените в тази Декларация за поверителност, както се изисква от приложимите закони.

 

КАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ, ПРЕДОСТАВЯТЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ МАТЕРИАЛИ НА TCL, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ПРАКТИКИТЕ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

 

Вашата поверителност е важна за нас, затова тук обясняваме какви Лични данни събираме за вас. Моля, имайте предвид, че ако не предоставите определени Лични данни, TCL може да не е в състояние да осъществи някои цели, описани в настоящата Декларация за поверителност, и може да не можете да използвате или да имате достъп до определени материали на TCL.

 

Можем да събираме и обработваме следните Лични данни за вас:

 

§  Информация, която ни предоставяте. Това включва информация за вас, която ни предоставяте чрез попълване на формуляри, въвеждане на информация в нашия уебсайт, създаване на потребителски акаунти или чрез комуникация с нас, независимо дали лице в лице, по телефон, онлайн, по имейл или по друг начин, която може да ви идентифицира или да ви направи разпознаваеми в зависимост от контекста. Тази информация включва, без ограничение, следното:

 

o   Лична информация за контакт: вашето име, адрес за доставка, фактуриране и/или бизнес адрес, имейл адрес, телефонен номер;

o   Информация за влизане: потребителско име, парола, прякор;

o   Демографска информация: дата на раждане, пол;

o   Информация за плащане: данни за вашата дебитна или кредитна карта, банкови данни или друга платежна и финансова информация;

o   Друга информация за вас, като например вашата професия (напр. може да бъдете попитани за вашата професия, когато участвате в нашето проучване), език и данни за здравето (като данни за упражненията ви, включително височина и тегло, телесна температура, сърдечен ритъм, данни за качеството на съня, данни за проследяване на ходене/бягане/колоездене);

o   Вашите въпроси, оплаквания или отзиви за нашите продукти и услуги или отговори на нашите въпросници; 

o   Информация за материалите на TCL, които притежавате и използвате, и доказателство, че сте ги закупили, когато е приложимо; и

o   Имейл адрес на родител или настойник на непълнолетно лице.

 

§  Информация, която събираме или генерираме за вас. Възможно е да събираме информация за интернет, електронна активност и друга информация автоматично от устройствата и браузърите, които използвате. Това включва, без ограничение, следното:

 

o   Подробности за вашето използване на материалите на TCL;

o   Местоположение на вашето устройство и часова зона;

o   Подробности за вашето използване на продуктите, които ви предоставяме, като например история на сърфиране, история на търсене и кликвания върху страници, тип на браузъра, честота на сесиите и други ваши дейности, когато използвате нашите продукти или услуги;

o   IP адрес, MAC адрес, идентификатор на устройство, идентификатор на терминал, сериен номер, IMEI номер, IMSI номер, рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, присвоен на вашите устройства за рекламни цели), модел на хардуера и всякакви други идентификатори на устройството или специфична за устройството информация за вашите TCL материали;

o   Точна и приблизителна информация за геолокация, предоставена от GPS сигнала на вашето устройство или съобщена чрез близки Wi-Fi точки за достъп и клетъчни кули, докато използвате определени услуги и активирате функцията за местоположение. Можете да се откажете от събирането на данни за вашето местоположение по всяко време в настройките на операционната система на вашите продукти или приложения, както е приложимо;

o   Информация, свързана със здравословното ви състояние, и подробности, свързани с вашата информация за фитнес и физически упражнения (като например вашия ръст и тегло, телесна температура, сърдечен ритъм, качество на съня, информация за проследяване на ходене, бягане и колоездене), доколкото ни предоставяте такава информация или по друг начин се съгласявате с нейното събиране;

o   Дневници за грешки, кодове за грешки и описания на грешки, както и друга информация, която предоставяте във връзка с неизправности или дефекти на някой от вашите TCL материали;

o   Информация, събрана от определени приложения на TCL. Например, когато използвате приложението TCL Account на мобилния си телефон, това приложение ще се свърже с интернет, ще поиска системните ви разрешения (включително разрешенията за хранилище, камера, интернет връзка и контакти) и ще събира вашия имейл адрес, парола за акаунт, име на акаунт, пол, държава/регион, модел на устройството, име на устройството, версии на приложението и операционната система на мобилния ви телефон;

o   Мястото, където използвате нашето приложение TCL Connect, за да свързвате и управлявате многобройните си устройства TCL или Alcatel (като часовници, гривни и рутери), както и  вашата информация за Wi-Fi или Bluetooth, местоположение, акаунт в TCL, информация за устройството на телефона и информация за устройствата на TCL или Alcatel, които ще бъдат свързани;

o   Вашите имейли, телефонен номер, адрес, номер на факс, история на чата или записи на телефонни разговори между вас и нашия екип за обслужване на клиенти, когато ви предоставяме следпродажбена поддръжка; и

o   Друга информация, която сме ви разкрили, когато определени приложения са стартирани от вас за първи път.

 

§  Информация, която получаваме от други източници. Можем да събираме информация за вас от трети страни. Това включва, без ограничение, следното:

 

o   информация от социалните мрежи;

o   информация, получена от други доставчици на продукти, услуги, уебсайтове и приложения;

o   информация, свързана с услуги за ремонт от операторите на вашите мобилни устройства;

o   Други търговски или публично достъпни източници (както е разрешено от закона); и

o   Ако участвате в програми за пазарни проучвания, организирани и/или спонсорирани от/от името на TCL, може също така да събираме информация от уебсайтове на трети страни или мрежи на социални медии, в съответствие с политиките за поверителност на тези съответни уебсайтове и мрежи на социални медии.

 

Можем да събираме и друга информация за вас, вашето устройство или използването на материалите на TCL по начина, по който сме информирани в момента на събирането и/или с вашето съгласие в съответствие с приложимите закони.

 

Няма да събираме съзнателно Лични данни от или за деца под 13 години или минималната възраст, разрешена във вашата юрисдикция, без да поясним, че такава информация трябва да се предоставя само със съгласието на родител или настойник, ако това се изисква от приложимите закони. TCL ще използва Лични данни, свързани с деца, само доколкото това е позволено от приложимите закони и ако се изисква, само със съгласието на родител или настойник. Ако смятате, че Вашето дете ни е предоставило своите Лични данни без съгласието на родител или настойник, моля, свържете се с нас чрез имейл адреса, посочен в раздела "Свържете се с нас" по-долу. Ако детето ви използва нашите услуги Kids Learning или Kids Mode, TCL family watch или други продукти или услуги на TCL за деца, ще ви предоставим отделна политика за поверителност с повече подробности за това как защитаваме личните данни на децата.

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашите Лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели:

 

§  За да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;

 

§  За предоставяне на софтуерни актуализации, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за материали на TCL;

 

§  За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате вашия акаунт в TCL;

 

§  За да ви позволим да изтеглите и закупите нашите продукти и услуги, като например нашите приложения и свързани уебсайтове и/или да ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани на устройството;

 

§  За обработка на платежни транзакции или поръчки за материали на TCL;

 

§  За да се свържем с вас във връзка с материалите на TCL, например в случай, че материалите на TCL са се променили или възникнат проблеми, като например проверка на вашите акаунти и идентификация, откриване на инциденти със сигурността и борба със злонамерени дейности;

 

§  За защита и предотвратяване на измами и рискове за информационната сигурност, както и за поддържане на сигурността на материалите на TCL;

 

§  За установяване, упражняване или защита на своите законни права или за целите на съдебни производства;

 

§  За да отговорим на всякакви оплаквания или въпроси, които може да повдигнете във връзка с материалите на TCL, както и за да защитим и упражним законните си права;

 

§  За да персонализираме материалите на TCL по ваше искане;

 

§  За отстраняване на проблеми с функционалността или други проблеми на материалите на TCL;

 

§  За оценяване и разработване на нови функционалности, технологии и подобрения на материалите на TCL;

 

§  За администриране на конкурси, промоции, събития, пазарни проучвания, анкети във връзка с материалите на TCL;

 

§  За да подпомагаме вътрешни операции на TCL, като одитиране, анализ на данни и проучвания с цел усъвършенстване на нашите продукти, услуги, потребителски опит и комуникация с клиентите;

 

§  За улесняване на вътрешните цели на TCL, като например одит, анализ на данни и проучвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникации с клиенти;

 

 

§  За да спазваме всички приложими закони, наредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентните органи; Възможно е да се нуждаем от вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Предлагаме ви различни начини да се откажете да получавате определени съобщения от нас. Ако желаете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронна поща от нас, можете да кликнете върху връзката "Отписване", която се намира в долната част на електронното съобщение, и да следвате предоставените инструкции;

 

§  Ние и нашите рекламни партньори може да показваме неперсонализирани реклами в някои от нашите продукти и услуги. Ако нашите рекламни партньори ще показват персонализирана реклама, ние ще получим вашето изрично предварително съгласие, както се изисква от приложимите закони; и

 

§  Всякакви други цели, за които сте предоставили съгласието си.

 

Доколкото Личните данни, които събираме за вас, се считат за специални категории Лични данни или чувствителни Лични данни съгласно приложимите закони, ние обработваме такива данни въз основа на вашето изрично съгласие и вие можете да оттеглите съгласието си за такава обработка по всяко време. Въпреки това трябва да имате предвид, че ако изберете да направите това, няма да можем да продължаваме да ви предоставяме определени услуги. Ако изберете да оттеглите съгласието си, ще ви запознаем подробно с евентуалните последици. Ако е позволено от приложимите закони, можем да обработваме и специални категории Лични данни, които изрично сте направили публично достояние, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Ако действате като бизнес контакт на вашата организация, за да закупите или използвате Материали TCL от името на вашата организация, ние можем да събираме вашето име, адрес за доставка, адрес за фактуриране и/или бизнес адрес, имейл адрес, телефонен номер и да използваме вашиите Лични данни, доколкото това е необходимо за извършване на обичайните бизнес операции, за свързани административни цели или за други, или за други цели, посочени по-горе в раздел "Използване на Лични данни".

 

 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Ние не продаваме и не разкриваме по друг начин Лични данни, които сте ни предоставили, освен както е описано в настоящата Декларация за поверителност, както ви е било съобщено по време на събирането на данни или както е описано във всяко конкретна декларация за поверителност, според случая.

 

Можем да разкрием вашите Лични данни на свързани и дъщерни дружества на TCL при едно или повече от обстоятелствата, описани по-долу:

 

§  За да ни помогнете да ви предоставим материали на TCL;

 

§  Когато предлагаме на пазара продукти и услуги, предоставяни от филиали на TCL и/или дъщерни дружества на TCL; и

 

§  За целите, за които TCL обработва вашите Лични данни съгласно настоящата Декларация за поверителност.

 

Възможно е също така да споделяме вашите Лични данни с трети страни, за да постигане на целите, посочени в раздел "Използване на лични данни" по-горе, включително:

 

§  В случай на продажба на бизнеса или активите на TCL на друга компания, сливане или други значими трансакции, може да разкрием вашите Лични данни за целите на надлежната проверка и при приключване на трансакцията;

 

§  Можем да споделим вашия рекламен идентификатор (уникален потребителски идентификатор, присвоен на вашите устройства за рекламни цели) на нашите рекламни партньори, за да могат те да показват неперсонални реклами;

 

§  Ако ви предлагаме продукти или услуги на трети страни, може да споделим вашите Лични данни с тези трети страни;

 

§  Когато предоставите съгласието си за разкриване на вашите Лични данни на конкретна и идентифицирана трета страна или категория трети страни;

 

§  На агенти или изпълнители от трети страни (например доставчиците на нашите услуги за електронно съхранение на данни), които наемаме, за да ни подкрепят при предоставянето на нашите услуги и продукти за вас. Ще предприемем стъпки, за да изискаме от тези трети страни да обработват вашите Лични данни в съответствие с разпоредбите, изложени в настоящата Декларация за поверителност, и при спазване на задължението за поверителност;

 

§  На бизнес партньори, които предоставят продукти и/или услуги, които са вградени или служат като компонент на материалите на TCL, които ви предоставяме. Тези трети страни ще носят отговорност за начина, по който използват вашите Лични данни във връзка с техните услуги и продукти, както е описано в отделно уведомление за поверителност, предоставено от тях, което ви препоръчваме да проверите; и

 

§  До степента, изисквана от закона, или ако сме задължени да разкрием вашите Лични данни, за да спазим законово задължение, да установим, упражним или защитим нашите законни права и/или тези на трети страни.

 

Освен разкриването на Лични данни, за което се съобщава в настоящата Декларация за поверителност, ние можем да споделяме вашите Лични данни с трети страни само когато сте упълномощени от тях.

 

Моля, имайте предвид, че ако получите достъп до услуги на трети страни - като например услуги на социални медии, инструменти за единно вписване на трети страни, приложения на трети страни или мобилни платформи - чрез нашите услуги или продукти, тези услуги на трети страни може да са в състояние да събират информация за вас, включително информация за вашата дейност в продуктите и услугите, и може да уведомяват вашите връзки в услугите на трети страни за използването на продукта и услугите. Всяко обработване на Лични данни от такива доставчици на трети страни ще се урежда само от техните собствени политики за поверителност.

 

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

 

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, а продуктите ни може да съдържат предварително инсталирани приложения, разработени и управлявани от трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за защита на личните данни или съдържанието на такива други сайтове и приложения. Настоящата Декларация за поверителност не се прилага за тях. Трябва внимателно да прочетете политиките за поверителност, свързани с услугите на трети страни, като в случай на нужда се свържете директно с тези страни.

 

Освен това операторите на вашите мобилни устройства TCL или Alcatel могат да събират вашите Лични данни за подобряване на услугите, диагностика и други цели. Настоящата Декларация за поверителност не се отнася за тези оператори и ние също не носим отговорност за техните практики за поверителност. Трябва да се свържете с тези оператори, ако искате да научите подробности за това как вашите Лични данни ще бъдат събирани и обработвани от тях.

 

 

МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

TCL може да споделя вашите Лични данни в световен мащаб с компаниите от своята корпоративна група, за да извършва дейностите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. TCL може също така да възложи обработката или споделянето на вашите Лични данни на подизпълнители, които се намират извън вашата държава. Когато използвате Материали на TCL, ние можем да прехвърляме, съхраняваме и обработваме вашата информация в рамките на и извън вашата държава на пребиваване, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Поради това обработката на вашите Лични данни може да подлежи и на закони, различни от тези на вашата страна.

 

TCL предприема подходящи стъпки, за да гарантира, че прехвърлянето на Лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и по-специално, че ще бъдат въведени договорни, технически и организационни мерки, като например, без ограничение, стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

 

 

СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Приели сме организационни, физически и технически мерки за сигурност, които са в съответствие с международните индустриални стандарти, за да защитим предоставените от вас Лични данни и да предотвратим всякакъв неразрешен достъп, разкриване, използване, промяна, повреждане или загуба на данни. Ние ще предприемем разумни и практически стъпки за защита на вашите Лични данни, включително следното:

 

§  Ще използваме SSL и други технически мерки, за да осигурим криптиране по отношение на нашите услуги и продукти. Редовно ще проверяваме практиката си за събиране, съхранение и обработка на информация (включително мерките за физическа сигурност), за да предотвратим неоторизиран достъп до системата.

 

§  Ще упълномощаваме наши служители и персонал на трети страни да имат достъп до вашите Лични данни на принципа "необходимост да се знае", за да ни помогнат да обработваме вашите Лични данни и да ви предоставяме услуги. Тези служители и външен персонал (на трети страни, упълномощени от нас) са обект на договорни задължения за поверителност.

 

§  Сигурността на вашите Лични данни е изключително важна за нас. Ние ще продължим да полагаме усилия за защита на вашите Лични данни и ще прилагаме предпазни мерки, като например осигуряване на защита чрез криптиране за съхранение и предаване на информация, за да предотвратим неоторизиран достъп, използване или разкриване на вашите Лични данни.

 

§  Ще подбираме предпазливо бизнес партньори и доставчици на услуги и ще прилагаме изискванията за защита на Личните данни към бизнес договорите между двете страни.

 

§  Ще провеждаме курсове за обучение по сигурност и защита на личните данни, тестове и дейности за популяризиране, за да повишим осведомеността на служителите относно важността на защитата на Личните данни.

 

Все пак, моля, разберете, че не може да се гарантира, че предаването на данни по интернет е 100% сигурно. Ако узнаем за нарушение на нашата система за сигурност, ще действаме своевременно в съответствие с приложимите закони.

 

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

TCL съхранява вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, и те ще бъдат изтрити след разумен срок в съответствие със следните критерии:

 

§  TCL съхранява вашите лични данни, докато се нуждае от тях за целите, посочени в раздел "Използване на лични данни", което може да съвпада с периода, през който TCL има постоянни отношения с вас; и

 

§  TCL съхранява вашите Лични данни, докато е необходимо да спази законово задължение, на което е обект, или да защити предявени срещу нас искове.

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

Законите за защита на данните могат да ви предоставят редица законни права във връзка с Личните данни, които съхраняваме за вас. Не всички закони за защита на личните данни са еднакви, така че не всички от тези права се прилагат във всички държави. Можете да се обърнете към приложенията към настоящото Уведомление за поверителност за повече подробности относно правата ви в някои конкретни юрисдикции.

 

Въпреки това ние признаваме, че вашите Лични данни принадлежат само на вас и това ви дава възможност да контролирате начина, по който ги използваме. Вашите права могат да включват:

 

§  Правото да поискате достъп до Личните данни, които обработваме за вас, включително правото да получите информация за тези данни и копие от тях;

 

§  Правото да поискате да коригираме или поправим вашите Лични данни, ако те са неточни или непълни;

 

§  Правото да поискате да изтрием или заличим вашите Лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате да изтрием Личните ви данни, но ние имаме законово право да ги запазим;

 

§  Ако е позволено от приложимите закони, правото да подадете жалба до компетентния държавен орган, ако смятате, че някое от вашите права е било нарушено от нас.

 

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас, като използвате данните, посочени в раздела "Свържете се с нас" по-долу.

 

Може да се наложи да потвърдим вашето проверимо потребителско искане, преди да изпълним искането ви, и например може да поискаме от вас да потвърдите данните, които вече имаме за вас. Ще използваме Лични данни, предоставени в проверима потребителска заявка, само за да проверим самоличността на заявителя или правомощието му да направи заявката.

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ

 

Ние и нашите партньори от трети страни, занимаващи се с реклама и анализ на данни, използваме "бисквитки" и подобни уеб технологии, включително пикселни маркери или уеб маяци ("Инструменти за автоматизирано събиране на данни"), за да поддържаме определени функции на профила в TCL, мобилни устройства и други уебсайтове и приложения, управлявани от нас. Инструментите за автоматизирано събиране са части от кода, разположени на вашето устройство. Инструментите за автоматизирано събиране на данни позволяват на уебсайта да разпознае вашия браузър или устройство по време на посещението ви на уебсайта/приложението на TCL или когато се върнете на уебсайта/приложението на TCL. За повече подробности относно бисквитките, които използваме, моля, вижте нашата Политика за бисквитките, която можете да намерите тук: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Използваме два вида Инструменти за автоматизирано събиране: "сесийни бисквитки" и "постоянни бисквитки".

 

Сесийните бисквитки изтичат, след като затворите браузъра си. Сесийната бисквитка ви идентифицира по време на сесията на сърфиране, като присвоява на вашето устройство случайно генериран уникален идентификационен номер. Ние използваме сесийни "сесийни бисквитки":

 

§  За да ни позволите да ви предоставяме продукти и услуги и да управляваме транзакции. Например можем да използваме "бисквитка", за да запомним какви продукти сте съхранили в онлайн кошницата за пазаруване; и

 

§  За определени цели за управление и редактиране на съдържание.

 

Постоянните бисквитки не изтичат, когато затворите браузъра си. Ние използваме постоянни бисквитки:

 

§  За да записваме дали посетителят е влязъл в профила си в TCL;

 

§  За да записваме кога посетителят на акаунта в TCL или на друг уебсайт/приложение на TCL дава съгласие за използването на бисквитки, когато е приложимо;

 

§  За целите на изпълнението и дизайна. Например можем да използваме "бисквитки", за да проследим кои части от нашите уебсайтове или приложения са популярни и да разберем как да подобрим тяхната функционалност;

 

§  За подобряване на потребителското изживяване и персонализиране на това, което виждате. Например, може да използваме бисквитки, за да записваме предпочитанията на потребителите и да гарантираме, че на потребителите се предоставя по-подходящо съдържание на уебсайта/приложението (включително рекламно съдържание);

 

§  За да дадем възможност на нас и на партньорите от трети страни, с които работим, да доставяме реклами или да адаптираме маркетингови съобщения, които сте се съгласили да получавате. Например можем да използваме "бисквитки", за да записваме какви продукти и услуги купувате или към какви проявявате интерес, и да използваме услуги на трети страни, за да дадем възможност за показване на подходящи реклами на нашите и други уебсайтове/приложения въз основа на тази информация; и

 

§  За определени цели за управление и редактиране на съдържание.

 

Как да управлявате автоматизираните инструменти за събиране на данни

 

Ако не желаете да получавате "бисквитки", можете да настроите браузъра си да отхвърля "бисквитките" или да ви предупреждава, когато "бисквитка" е поставена на вашето устройство. Можете също така да изтриете "бисквитките" веднага щом напуснете профила в TCL или друг уебсайт/приложение на TCL. Въпреки че не сте длъжни да приемате "бисквитки", когато посещавате профила в TCL, ако настроите браузъра си да отхвърля "бисквитките", може да не можете да използвате всички функции и характеристики на профила в TCL или на друг уебсайт/приложение на TCL.

 

Например, в частта "Помощ" на лентата с инструменти на повечето уеб браузъри ще намерите информация как да предотвратите приемането на нови бисквитки от браузъра, как браузърът да ви уведомява, когато получите нови Автоматизирани инструменти за събиране и как да деактивирате изцяло Автоматизираните инструменти за събиране.  По отношение на някои от популярните браузъри можете да намерите повече информация, като щракнете върху следните съответни връзки: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera и Apple Safari

 

Когато се изисква от закона, ще ви представим банер с бисквитки при първото ви посещение на нашия уебсайт/приложение, в който се обяснява какъв тип инструменти за автоматизирано събиране на данни използваме и в който се иска вашето съгласие за някои от използваните от нас инструменти за автоматизирано събиране на данни.

 

Лични данни, събрани чрез инструменти за автоматизирано събиране

 

Ние използваме Личните данни, събрани чрез Инструменти за автоматизирано събиране, за целите, посочени по-горе (включително в раздел "Използване на лични данни").  За онези бисквитки, за които искаме вашето съгласие да ги разположим, ние също разчитаме на съгласието като правно основание за обработване на Личните данни, събрани чрез тези бисквитки.

 

 

ВРЪЗКА С НАС

 

Ако желаете да получите допълнителна информация относно събирането, използването, разкриването, прехвърлянето или обработването на вашите Лични данни или относно упражняването на някое от правата, изброени по-горе, моля, свържете се с нас чрез конкретните канали, посочени по-долу.

 

За жителите на ЕИЗ нашият представител в Европейския съюз е TCT Mobile Europe, чиито офиси се намират на адрес Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Франция. Моля, свържете се с нас на privacy.dpo@tcl.com.

 

За жителите на Обединеното кралство нашият представител в Обединеното кралство е TCT Mobile UK Limited, чиито офиси се намират на адрес 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Англия. Моля, свържете се с нас на privacy.dpo@tcl.com.

 

За потребители в India, нашият служител по жалбите в Индия е г-н Судхансу Саху и може да бъде намерен на privacyqueryindia@tcl.com.

 

За потребители в Съединените щати, дъщерното дружество на TCL е TCT Mobile (US) Inc. чиито съответни адреси и контакти са посочени по-долу:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Свържете се с нас, като изпратите имейл на адрес privacy.na@tcl.com или като се обадите на безплатния ни номер 1-855-368-0829

 

За потребители в Бразилия, дъщерното дружество на TCL е Semp TCL Mobilidade Ltda. (Номер на данъчния платец 08.649.664/0001-98, чийто адрес и свързаните с него лица за контакт са посочени по-долу:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Свържете се с нас, като изпратите имейл на адрес privacidade@semptcl.com.br или като се обадите на +55 (11) 3004-7570.

 

За потребителите в Китай и други региони на света администраторът на данни е TCL Communication Technology Holdings Limited, с адрес 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Китай.

 

 

Ако имате неразрешен проблем, свързан с поверителността или използването на данни, който не сме разрешили по задоволителен начин, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик на услуги за разрешаване на спорове от трети страни (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

ПРИЛОЖЕНИЕ БРАЗИЛИЯ

(Настоящата сесия влиза в сила от датата на влизане в сила на LGPD)

 

Общ преглед

 

Разпоредбите, изложени в настоящото приложение, се прилагат изключително за дейности по обработване на лични данни, които са предмет на бразилското законодателство, по-специално на Закон № 13.709/2018 с измененията ("LGPD"). В случай на противоречие между разпоредбите, изложени в основния текст на Глобалното уведомление за поверителност на TCL, и настоящото приложение, разпоредбите на настоящото приложение имат предимство изключително по отношение на дейностите по обработване, които са предмет на бразилското законодателство.

 

Правни основания за обработка на лични данни

 

Обработката на Лични данни може да се извършва в съответствие с едно от следните основни правни основания: (i) изпълнение на законово или регулаторно задължение на TCL; (ii) необходимост от сключване на договор; (iii) упражняване на законни права в съдебни, административни или арбитражни производства; (iv) защита на живота и здравето; (v) легитимен интерес на TCL или трети страни; и (vi) защита на кредитите.

 

Поемане на задължение

 

Когато посещавате нашите сайтове, предоставяте Личните си данни или използвате Материалите на TCL, Вие декларирате, че сте запознати със събирането, използването, предаването, трансфера, класифицирането, достъпа, съхранението, модифицирането, съобщаването, разкриването, премахването или всяка друга дейност по обработване на вашите Лични данни, както е описано в Уведомлението за поверителност.

 

Поверителност на Личните данни и вашите отговорности

 

TCL полага максимални усилия за защита на вашите Лични данни. Вие носите отговорност за всички дейности под вашето потребителско име и парола, свързани с материалите на TCL. Ако случайно смятате, че информацията за профила ви е неоторизирана, моля, свържете се с нас, както е описано в раздела "Свържете се с нас".

 

Вашите права

 

Приложимите правила и законодателство ви предоставят следните права: (i) право на потвърждаване на съществуването на дейности по обработване, свързани с вашите Лични данни; (ii) право на достъп; (iii) право на коригиране на неправилни, непълни или неактуални Лични данни; (iv) право на анонимизиране, блокиране или изключване на ненужни или прекомерни Лични данни, или на Лични данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство; (v) право на преносимост; (vi) право на изключване на Лични данни, които вече не са необходими за целите, за които са събрани, но за случаите, в които запазването на Личните данни е необходимо и разрешено от закона; (vii) право да получите информация за частните и публичните субекти, на които са били предоставени вашите Лични данни; (viii) информация за последиците от отказ на съгласие; (ix) право да оттеглите съгласието си; (x) право да подадете петиция до Бразилския национален орган за защита на данните ("ANPD") във връзка с обработката на Лични данни; и (xi) право да откажете обработката на Лични данни поради несъответствие с приложимото законодателство.

 

Автоматизирано решение и профилиране

 

Автоматизирано решение са решения, основани на използването на алгоритми и компютърни програми без човешка намеса.

 

От друга страна, профилирането включва анализи на определени лични аспекти, като вашите интереси, предпочитания, поведение, местоположение, чрез автоматизирана обработка на Лични данни със статистически процеси. В резултат на това обработване може да ви изпращаме целеви съобщения, да представяме по-подходяща информация на нашите платформи, която смятаме, че може да представлява интерес за вас.

 

Имате право да поискате преразглеждане на решение, взето при автоматизирана обработка на информация.

 

Администратор

 

Администраторът на данни е TCL Communication Technology Holdings Limited, с адрес 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Китай, освен ако в конкретна декларация за поверителност не е посочено друго.

 

За да се свържете с ДЗД на TCL, моля, изпратете имейл на privacidade@semptcl.com.br или като се обадите на безплатния ни номер +55 (11) 3004-7570.

 

Също така имате право да подадете петиция до ANPD във връзка с обработката на вашите данни. За тази цел, моля, свържете се директно с ANPD.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ЕИЗ) И ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО (ОК)

 

Използване на лични данни

 

Вашите Лични данни могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани или използвани по друг начин от нас по следните начини и за следните цели и правни основания:

 

1. За да изпълним договор с вас и да ви предоставим материали на TCL;

 

§  За да доставяме, активираме, проверяваме и управляваме нашите продукти и услуги, закупени от Вас;

 

§  За предоставяне на софтуерни актуализации, услуги по поддръжка, техническа поддръжка и следпродажбени услуги за материали на TCL;

 

§  За да Ви помогнем да регистрирате и управлявате вашия акаунт в TCL;

 

§  За да ви позволим да изтеглите и закупите нашите продукти и услуги, като например нашите приложения и свързани уебсайтове и/или да ви предоставим достъп до приложения на трети страни, инсталирани на устройството;

 

§  За обработка на платежни транзакции или поръчки за материали на TCL;

 

§  За да се свържем с вас във връзка с материалите на TCL, например в случай, че материалите на TCL са се променили или са възникнали проблеми;

 

2. За да спазим законово задължение, на което сме субект;

 

§  За улесняване на вътрешните цели на TCL, като например одит, анализ на данни и проучвания за подобряване на нашите продукти, услуги, потребителско изживяване и комуникации с клиенти;

 

§  За защита и предотвратяване на измами и други правни рискове или рискове за информационната сигурност, както и за поддържане на сигурността на материалите на TCL, като например проверка на вашите сметки и идентификация, откриване на инциденти със сигурността и борба със злонамерени дейности;

 

3. TCL има легитимен интерес да събира и обработва вашите Лични данни;

 

§  За установяване, упражняване или защита на своите законни права или за целите на съдебни производства;

 

§  За да отговорим на всякакви оплаквания или въпроси, които може да повдигнете във връзка с материалите на TCL, както и за да защитим и упражним законни права;

 

§  За да персонализираме материалите на TCL по ваше искане;

 

§  За да разбираме, преглеждаме, отстраняваме и коригираме проблеми, свързани с материалите на TCL;

 

§  За оценяване и разработване на нови функционалности, технологии и подобрения на материалите на TCL;

 

§  За администриране на конкурси, промоции, събития, пазарни проучвания, анкети във връзка с материалите на TCL;

 

§  За да подпомагаме вътрешни операции на TCL, като одитиране, анализ на данни и проучвания с цел усъвършенстване на нашите продукти, услуги, потребителски опит и комуникация с клиентите;

 

§  За да развиваме нашите процеси и системи за обучение;

 

§  За бизнес планиране, изготвяне на отчети и изготвяне на прогнози;

 

§  За да спазваме всички приложими закони, наредби, директиви и съдебни решения, както и решения на компетентните органи; Възможно е да се нуждаем от вашето съгласие за определени маркетингови дейности. Предлагаме ви различни начини да се откажете да получавате определени съобщения от нас. Ако желаете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по електронна поща от нас, можете да кликнете върху връзката "Отписване", която се намира в долната част на електронното съобщение, и да следвате предоставените инструкции; и

 

§  За показване на неперсонализирани реклами.

 

4. За други цели с вашето информирано съгласие.

 

TCL може да използва вашите лични данни за цели, съвместими с целите, посочени по-горе. Когато преценяваме дали дадена цел е съвместима, ние ще вземем предвид критериите, посочени в приложимите закони, включително вашите разумни очаквания. С други думи, Личните данни могат да бъдат използвани за неконфликтни и/или прекомерни вторични цели във връзка с целите, посочени по-горе.

 

Вашите права

 

Законите за защита на данните в държавите членки на ЕИЗ и Обединеното кралство могат да ви предоставят редица законни права във връзка с Личните данни, които съхраняваме за вас. Тези права могат да включват:

 

§  Право да поискате достъп до Личните данни, които обработваме за вас, и да поискате от нас да коригираме неточностите в тази информация.

 

§  Право да поискате копие и да прехвърлите Личните данни, които обработваме за вас;

 

§  Правото да поискате да изтрием вашите Лични данни при определени обстоятелства. Моля, обърнете внимание, че може да има обстоятелства, при които да поискате да изтрием Личните ви данни, но ние имаме законово право да ги запазим;

 

§  Правото да възразите срещу обработката на вашите Лични данни и правото да поискате да я ограничим при определени обстоятелства. Отново, може да има обстоятелства, при които да възразите срещу или да поискате да ограничим обработката на Личните ви данни, но ние имаме законното право да продължим да обработваме Личните ви данни и/или да отхвърлим това искане;

 

§  Правото да оттеглите съгласието си за обработване на Личните ви данни от наша страна по всяко време;

 

§  Правото да подадете жалба до Надзорния орган (подробности за него можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en за ЕИЗ и https://ico.org.uk/make-a-complaint/ за Обединеното кралство), ако смятате, че някое от вашите права е било нарушено от нас.

 

Непълнолетни лица

 

Ако сте на възраст между 13 и 16 години, живеете в ЕИЗ или Обединеното кралство и поискаме вашето съгласие, уверете се, че съгласно законите за защита на данните във вашата страна можете да предоставите валидно съгласие без разрешението на вашите родители или настойници. Ние ще проверим възрастта ви и може да поискаме съгласието на родителите/настойниците ви.

 

Прехвърляне на лични данни

 

Когато прехвърляме вашите Лични данни извън ЕИЗ или Обединеното кралство, ще гарантираме, че те са защитени по начин, който е съвместим с начина, по който вашите Лични данни ще бъдат защитени от нас в ЕИЗ или Обединеното кралство, и ще бъде осигурено подходящо ниво на защита, чрез един от следните механизми:

 

  • Третата държава, в която прехвърляме вашите Лични данни, е призната за способна да осигури адекватно ниво на защита с решение на Европейската комисия или Държавния секретар на Обединеното кралство, според случая;

 

  • Вносителят и износителят са подписали "стандартните договорни клаузи", одобрени от Европейската комисия или държавния секретар на Обединеното кралство, според случая; или

 

§  Ако е приложимо, TCL може също така да споделя данните в съответствие с дерогации за конкретни ситуации, предвидени в приложимите закони, като например за предоставяне на поискани от вас услуги, за сключване или изпълнение на договор във ваш интерес, с вашето изрично съгласие, ако е необходимо по важни причини от обществен интерес и ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Можете да поискате допълнителна информация за това как вашите Лични данни са защитени от нас в случай на прехвърляне извън държава от ЕИЗ или Обединеното кралство (включително копие от стандартните договорни клаузи, сключени с вносителите в третата държава), като се свържете с нас, както е описано в раздел "Свържете се с нас".

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛИФОРНИЯ

 

Вашите права на поверителност в Калифорния

 

През последните 12 месеца е възможно да сме събирали категории Лични данни, които са описани в Декларацията за поверителност на TCL Communications.

 

 

 

Само за жителите на Калифорния, САЩ, в допълнение към гореспоменатите права в раздел "Вашите права", от 1 януари 2020 г. ще имате право на следните права:

 

  • Правото да знаете. Можете да поискате информация за категориите и конкретните Лични данни, които сме събрали за вас, както и за категориите източници, от които е събрана такава информация, целта за събиране на такава информация и продажбата или разкриването за бизнес цели на вашите Лични данни на трети страни;

 

  • Правото да не бъдете дискриминирани за упражняването на някое от правата, посочени по-горе; и

 

  • При спазване на определени законови изключения, имате право да поискате изтриване на вашите Лични данни. Моля, имайте предвид, че ако не сме в състояние да потвърдим самоличността ви, можем да откажем искането ви за изтриване и да ви предоставим мотивите за отказа си.

 

След като получим искането ви, ще го проверим, като проверим дали имейл адресът на искането е същият като имейл адреса, който е използван за регистрация на вашия акаунт. Можем да поискаме допълнителна информация (например IMEI или сериен номер на устройството ви), ако трябва допълнително да потвърдим самоличността ви, за да насърчим сигурността или да се защитим от измами. Възможно е да имате право, в съответствие с приложимото законодателство, да подадете заявка чрез упълномощен представител.  За да посочите упълномощен представител, който да упражнява вашите права и избори от ваше име, можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на този представител пълномощно или че по друг начин представителят има валидно писмено упълномощаване да упражнява права от ваше име.

 

Освен това раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния позволява на потребителите, които са жители на Калифорния, да поискат определена информация относно разкриването на Лични данни от наша страна на трети страни за целите на техния директен маркетинг. За да подадете такова искане, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и напишете "Shine the Light" в темата на искането си.

 

Можете да упражните правата си, както е описано по-горе, и/или да подадете жалба, която може да имате относно спазването от наша страна на калифорнийския закон за защита на личните данни, като се свържете директно с нас по телефона или по електронна поща, като използвате данните, посочени в раздела "Свържете се с нас" по-горе. Можете да посочите упълномощен представител, който да подаде искане от ваше име. Такъв упълномощен представител трябва да бъде регистриран при държавния секретар на Калифорния. Можем да отхвърлим заявка от агент, който не представи доказателство, че е упълномощен от вас да действа от ваше име.