OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI TCL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI KOMUNIKACI

Jazyk

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné k datu 30. 7. 2021.

 

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů stanoví, jakým způsobem společnost TCL a/nebo její pobočky a dceřiné společnost (dále souhrnně jako „TCL“ nebo „my“) chrání osobní údaje, které v souvislosti s vámi zpracovává („osobní údaje“), jaké druhy osobních údajů o vás shromažďuje, za jakým účelem, jak je zpracovává a zpřístupňuje a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

 

Děkujeme, že jste si vybrali společnost TCL!

 

KDY SE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UPLATNÍ?

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na případy, kdy zpracováváme vaše osobní údaje v důsledku vašeho přístupu k jakýmkoli webovým stránkám společnosti Alcatel a jejich používání (včetně www.alcatelmobile.com), zařízením značky TCL a Alcatel, jako jsou např. telefony, tablety, hodinky, náramky, nositelná zařízení, routery a určité další aplikace a služby společnosti TCL poskytované společností TCL Communication Technology Holdings Limited, které mohou odkazovat na toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále souhrnně jako „materiály společnosti TCL“). Informace ohledně aplikací chytrých služeb společnosti TCL (včetně účtu TCL, kanálu TCL, domovské aplikace TCL, prohlížeče BrowserHere/T-Browser a služeb TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Galerie Smart, Upomínka, Počasí, Herní centrum, Ovládání gest a Vzdálená diagnóza) najdete na stránce https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Navštivte také stránku https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html, kde najdete další informace o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, když využijete webové stránky společnosti TCL (www.tcl.com) nebo když použijete chytré televize TCL a zařízení značky SEMP. 

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje také na zpracování osobních údajů obchodních kontaktů našich klientů, obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, s nimiž má společnost TCL obchodní vztah nebo jej zvažuje.

 

Chcete-li zjistit další informace, klikněte na následující odkazy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, aby odráželo změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, nebo změny v platných zákonech. Veškeré aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vejdou v platnost v okamžiku jejich zveřejnění na naší webové stránce  https://www.tcl.com/global/en.html. Kromě toho vás můžeme také informovat o změnách tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, jak vyžadují příslušné zákony.

 

NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, POSKYTNUTÍM SVÝCH ÚDAJŮ NEBO POUŽÍVÁNÍM MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI TCL POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI POSTUPY POPSANÉ V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JSTE S NIMI SROZUMĚNI.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 

Vaše soukromí je pro nás důležité, proto zde vysvětlujeme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme. Upozorňujeme, že pokud nám určité osobní údaje neposkytnete, může se stát, že společnost TCL nebude schopna dosáhnout některých účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo že materiály společnosti TCL nebudete moci používat a mít k nim přístup.

 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje týkající se vaší osoby:

 

§  Informace, které nám poskytnete. Patří sem informace o vás, které nám poskytnete při vyplňování formulářů, zadávání informací na našich webových stránkách, vytváření uživatelských účtů nebo při komunikaci s námi, ať už osobní, telefonické, online, e-mailové nebo jiné, které vás mohou v závislosti na kontextu identifikovat nebo umožnit vaši identifikaci. Tyto informace zahrnují mimo jiné:

 

o   Osobní kontaktní údaje: vaše jméno, dodací, fakturační a/nebo obchodní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo

o   Přihlašovací údaje: uživatelské jméno, heslo, přezdívku

o   Demografické údaje: datum narození, pohlaví

o   Platební údaje: údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě, bankovní údaje nebo jiné platební a finanční údaje

o   Další informace o vás, např. vaše zaměstnání (např. můžete být dotázáni na své zaměstnání, když se účastníte naší ankety), jazyk a zdravotní údaje (např. údaje o vašem cvičení, včetně vaší výšky a hmotnosti, tělesné teploty, srdečního tepu, údajů o kvalitě spánku, sledovaných údajů o chůzi / běhu / jízdě na kole)

o   Vaše otázky, stížnosti nebo zpětnou vazbu týkající se našich produktů a služeb nebo odpovědi na naše dotazníky 

o   Případné informace o materiálech společnosti TCL, které vlastníte a používáte, a důkazy o tom, že jste si je zakoupili (je-li to relevantní)

o   E-mailovou adresu rodiče nebo opatrovníka nezletilé osoby

 

§  Informace o vás, které shromažďujeme nebo vytváříme. Ze zařízení a prohlížečů, které používáte, můžeme shromažďovat informace o aktivitě na internetu, elektronické aktivitě a další informace. To zahrnuje mimo jiné:

 

o   podrobnosti o vašem používání materiálů společnosti TCL,

o   polohu vašeho zařízení a vaše časové pásmo,

o   podrobnosti o vašem používání produktů, které vám poskytujeme, jako je historie prohlížení, historie vyhledávání a kliknutí na stránky, typ prohlížeče, četnost relací a vaše další aktivity při používání našich produktů nebo služeb,

o   IP adresu, MAC adresu, ID zařízení, ID terminálu, sériové číslo, číslo IMEI, číslo IMSI, reklamní ID (jedinečné uživatelské ID přidělené vašim zařízením pro účely poskytování reklamy), model hardwaru a jakékoli další identifikátory zařízení nebo informace specifické pro vaše materiály společnosti TCL,

o   přesné a přibližné informace o zeměpisné poloze poskytované signálem GPS vašeho zařízení nebo sdělované prostřednictvím blízkých přístupových bodů Wi-Fi a vysílačů, když používáte určité služby a povolíte funkci určování polohy. Shromažďování údajů o poloze můžete kdykoli odmítnout v nastavení operačního systému vašich produktů nebo aplikací,

o   informace týkající se vašeho zdravotního stavu a podrobnosti o vaší kondici a cvičení (např. výška a hmotnost, tělesná teplota, tepová frekvence, kvalita spánku, informace o chůzi, běhu a jízdě na kole), pokud nám tyto informace poskytnete nebo jinak souhlasíte s jejich shromažďováním,

o   chybové protokoly, chybové kódy a popisy chyb a další informace, které nám poskytnete v souvislosti s poruchami nebo závadami u materiálů společnosti TCL,

o   informace shromažďované určitými aplikacemi společnosti TCL. Například při používání aplikace TCL Account v mobilním telefonu se tato aplikace připojí k internetu, vyžádá si vaše systémová oprávnění (včetně oprávnění pro úložiště, fotoaparát, připojení k internetu a kontakty) a shromáždí vaši e-mailovou adresu, heslo k účtu, název účtu, pohlaví, zemi/oblast, model zařízení, název zařízení, verzi aplikace a operační systém mobilního telefonu,

o   polohu, kde používáte aplikaci TCL Connect k připojení k více zařízením TCL nebo Alcatel a k jejich ovládání (např. hodinky, náramky a routery), a také informace o vaší síti Wi-Fi nebo technologii Bluetooth, poloze, účtu TCL, informace zařízení o vašem telefonu a informace o zařízeních TCL nebo Alcatel, která budou připojena,

o   vaše e-maily, telefonní číslo, adresu, faxové číslo, historii chatu nebo záznamy telefonických rozhovorů mezi vámi a naším týmem péče o zákazníky v případě, že vám poskytneme poprodejní podporu,

o   ostatní informace, které jsme vám zpřístupnili, když jste si poprvé spustili určité aplikace.

 

§  Informace, které získáme z jiných zdrojů. Můžeme o vás shromažďovat informace od třetích stran. To zahrnuje mimo jiné:

 

o   informace ze sociálních sítí,

o   informace získané od jiných poskytovatelů produktů, služeb, webových stránek a aplikací,

o   informace týkající se služeb v oblasti oprav od operátorů vašich mobilních zařízení,

o   ostatní komerčně nebo veřejně dostupné zdroje (povolené zákonem),

o   pokud se účastníte programů průzkumu trhu pořádaných a/nebo sponzorovaných společností TCL, můžeme také shromažďovat informace z webových stránek třetích stran nebo sociálních sítí v souladu se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek a sociálních sítí.

 

Dále můžeme shromažďovat informace o vás, vašem zařízení nebo používání materiálů společnosti TCL způsobem, o kterém vás budeme informovat v okamžiku shromáždění a/nebo s vaším souhlasem v souladu s platnými zákony.

 

Vědomě nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje od dětí nebo o dětech mladších 13 let nebo pod minimální věkovou hranicí povolenou ve vaší jurisdikci, aniž bychom dali jasně najevo, že takové informace mohou být poskytovány pouze se souhlasem rodiče nebo opatrovníka, pokud to vyžadují platné zákony. Společnost TCL bude používat osobní údaje týkající se dětí pouze v případě, že to povolují platné zákony, a v případě potřeby pouze se souhlasem rodiče nebo opatrovníka. Pokud se domníváte, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy uvedené níže v části „Jak nás můžete kontaktovat“. Používá-li vaše dítě naši službu Výuka dětí nebo Dětský režim, rodinné sledování TCL nebo jiné produkty či služby společnosti TCL pro děti, poskytneme vám samostatné zásady ochrany osobních údajů s dalšími údaji o tom, jak chráníme osobní údaje dětí.

 

 

POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat nebo jinak používat následujícími způsoby a pro následující účely:

 

§  k dodání, aktivaci, ověření a správě našich produktů a služeb, které jste zakoupili,

 

§  k zajištění aktualizací softwaru, servisních služeb, služeb technické podpory a poprodejních služeb pro materiály společnosti TCL,

 

§  abychom vám pomohli s registrací a správou vašeho účtu TCL,

 

§  abychom vám umožnili stahovat a nakupovat naše produkty a služby, jako jsou naše aplikace a související webové stránky, a/nebo abychom vám umožnili přístup k aplikacím třetích stran nainstalovaným v zařízení,

 

§  ke zpracování platebních transakcí nebo objednávek týkajících se materiálů společnosti TCL,

 

§  abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s materiály společnosti TCL, například v případě, že se materiály společnosti TCL změnily nebo se vyskytly problémy, jako je ověřování vašich účtů a identifikace, odhalování bezpečnostních incidentů a boj proti škodlivým aktivitám,

 

§  k ochraně před podvody a riziky souvisejícími s ohrožením zabezpečení informací a jejich předcházení a dále k zajištění bezpečnosti materiálů společnosti TCL,

 

§  k určení, uplatnění nebo obhajobě zákonných práv nebo pro účely soudního řízení,

 

§  abychom mohli reagovat na případné stížnosti nebo otázky, které byste mohli vznést v souvislosti s materiály společnosti TCL, a k obhajobě a uplatnění našich zákonných práv,

 

§  k personalizaci materiálů společnosti TCL na vaši žádost,

 

§  k odstranění potíží s fungováním nebo jiných problémů s materiály společnosti TCL,

 

§  k vyhodnocení a vývoji nových funkcí, technologií a vylepšení materiálů společnosti TCL,

 

§  ke správě soutěží, propagačních akcí, událostí, průzkumů trhu a anket v souvislosti s materiály společnosti TCL,

 

§  k zajištění vnitřních účelů společnosti TCL, např. auditu, analýzy dat a výzkumu s cílem zkvalitňovat naše produkty, služby, uživatelskou zkušenost a komunikaci se zákazníky,

 

§  za účelem dodržení všech platných zákonů, předpisů, směrnic a soudních rozhodnutí a také všech rozhodnutí vydaných příslušnými orgány,

 

 

§  abychom vám mohli zasílat informace o materiálech společnosti TCL a zajistit, aby tyto informace pro vás byly co nejrelevantnější. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám různé způsoby, jak zrušit odběr určitých sdělení, která vám zasíláme. Pokud chcete zrušit odběr našich e-mailových marketingových sdělení, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází na konci každého takového e-mailu. Poté postupujte podle uvedených pokynů.

 

§  My a naši reklamní partneři můžeme u některých našich produktů a služeb zobrazovat nepersonalizovanou reklamu. Pokud budou naši reklamní partneři zobrazovat personalizovanou reklamu, získáme nejdříve váš výslovný souhlas, jak vyžadují platné zákony, a

 

§  jakékoli další účely, pro které jste poskytli svůj souhlas.

 

Pokud jsou osobní údaje, které o vás shromažďujeme, považovány za náležící do zvláštní kategorie osobních údajů nebo za citlivé osobní údaje podle platných zákonů, zpracováváme tyto údaje na základě vašeho výslovného souhlasu a vy můžete svůj souhlas s tímto zpracováním kdykoli odvolat. Je však nutné si uvědomit, že pokud tak učiníte, může se stát, že vám nebudeme moci nadále poskytovat určité služby. V případě, že se pro odvolání souhlasu rozhodnete, sdělíme vám podrobnější informace o možných důsledcích. Povolují-li to platné zákony, můžeme také zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, které jste výslovně zveřejnili, nebo je můžeme použít k určení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

 

Pokud vystupujete jako obchodní kontakt vaší organizace a nakupujete nebo používáte materiály společnosti TCL jménem vaší organizace, můžeme shromažďovat vaše jméno, dodací, fakturační a/nebo obchodní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo a používat vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro provádění běžných obchodních operací, pro související administrativní účely nebo pro jiné účely uvedené výše v části „Použití vašich osobních údajů“.

 

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

 

Osobní údaje, které jste nám poskytli, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme, s výjimkou případů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, které vám byly sděleny v okamžiku shromáždění údajů nebo které jsou popsány v případném specifickém oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje můžeme v jedné nebo více situacích popsaných níže zpřístupnit pobočkám a dceřiným společnostem společnosti TCL:

 

§  pokud nám to pomůže poskytnout vám materiály společnosti TCL,

 

§  pokud prodáváme produkty a služby poskytované pobočkami společnosti TCL a/nebo dceřinými společnostmi společnosti TCL

 

§  pro účely, pro které společnost TCL zpracovává vaše osobní údaje na základě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, abychom dosáhli účelů uvedených v části „Použití vašich osobních údajů“ výše, a to včetně následujících situací:

 

§  V případě prodeje podniku nebo majetku společnosti TCL jiné společnosti, fúze nebo jiných významných transakcí můžeme vaše osobní údaje zveřejnit pro účely prověrky a po dokončení transakce.

 

§  Vaše reklamní ID (jedinečné uživatelské ID přiřazené vašim zařízením pro účely poskytování reklamy) můžeme sdílet s našimi reklamními partnery, aby mohli zobrazovat neosobní reklamu.

 

§  Pokud vám nabízíme produkty nebo služby třetích stran, můžeme vaše osobní údaje sdílet s těmito třetími stranami.

 

§  Pokud udělíte souhlas s poskytnutím svých osobních údajů konkrétní a identifikované třetí straně nebo kategorii třetích stran.

 

§  Zástupcům třetích stran nebo smluvním partnerům (například poskytovatelům našich služeb elektronického ukládání dat), které si najímáme, aby nám pomáhali při poskytování našich služeb a produktů. Podnikneme kroky k tomu, abychom si od těchto třetích stran vyžádali zpracování vašich osobních údajů v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a na základě povinnosti mlčenlivosti.

 

§  Obchodním partnerům, kteří poskytují produkty a/nebo služby, které jsou součástí nebo slouží jako součást materiálů společnosti TCL, které vám poskytujeme. Tyto třetí strany budou zodpovědné za to, jak vaše osobní údaje používají v souvislosti se svými službami a produkty, jak je popsáno v samostatném oznámení o ochraně osobních údajů, které tyto strany poskytují a které vám doporučujeme si ověřit.

 

§  V rozsahu požadovaném zákonem nebo pokud jsme povinni zveřejnit vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, určení, uplatnění nebo obhajoby našich zákonných práv a/nebo práv třetích stran.

 

Kromě zpřístupnění osobních údajů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami pouze v případě, že jste to schválili.

 

Vezměte na vědomí, že pokud prostřednictvím našich služeb nebo produktů přistupujete ke službám třetích stran, jako jsou služby sociálních médií, nástroje třetích stran pro jednotné přihlašování, aplikace třetích stran nebo mobilní platformy, mohou o vás tyto služby třetích stran shromažďovat informace, včetně informací o vaší aktivitě v rámci těchto produktů a služeb, a mohou informovat vaše připojení ke službám třetích stran o vašem používání těchto produktů a služeb. Jakékoli zpracování osobních údajů těmito externími poskytovateli se řídí pouze jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

 

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran a naše produkty mohou obsahovat předinstalované aplikace vyvinuté a provozované třetími stranami. Nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto jiných stránek a aplikací. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Musíte si pečlivě pročíst zásady ochrany osobních údajů týkající se služeb třetích stran a v případě potřeby se obrátit přímo na tyto strany.

 

Kromě toho mohou operátoři vašich mobilních zařízení TCL nebo Alcatel shromažďovat vaše osobní údaje za účelem zlepšení, diagnostiky nebo pro jiné účely. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se na tyto operátory nevztahuje a my nejsme odpovědní za jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jakým způsobem budou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, měli byste se obrátit na tyto operátory.

 

 

MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost TCL může vaše osobní údaje globálně sdílet se společnostmi v rámci své firemní skupiny za účelem provádění činností uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost TCL může také zadat zpracování nebo sdílení vašich osobních údajů jako subdodávku třetím stranám sídlícím mimo vaši zemi. Když používáte materiály společnosti TCL, můžeme vaše údaje v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů předávat, ukládat a zpracovávat v zemi vašeho pobytu nebo mimo ni. Na zpracování vašich osobních údajů se tedy mohou vztahovat jiné zákony než zákony vaší země.

 

Společnost TCL podnikne vhodné kroky k zajištění toho, aby bylo předávání osobních údajů prováděno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, a zejména aby byla zavedena smluvní, technická a organizační opatření, mimo jiné např. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

 

 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Přijali jsme organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření, která jsou v souladu s mezinárodními standardy v odvětví, abychom ochránili vámi poskytnuté osobní údaje a zabránili neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití, úpravě, poškození nebo ztrátě údajů. Podnikneme přiměřené a praktické kroky za účelem ochrany vašich osobních údajů, a to včetně následujících:

 

§  Budeme používat službu SSL a další technická opatření k zajištění šifrování v souvislosti s našimi službami a produkty. Budeme pravidelně prověřovat naše postupy shromažďování, ukládání a zpracování informací (včetně fyzických bezpečnostních opatření), abychom zabránili neoprávněnému přístupu do systému.

 

§  Našim zaměstnancům a pracovníkům třetích stran udělíme oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům na základě potřeby, aby nám pomohli zpracovávat vaše osobní údaje a poskytovat vám služby. Na tyto zaměstnance a externí pracovníky (námi pověřené třetí strany) se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti.

 

§  Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležité. Budeme se i nadále snažit chránit vaše osobní údaje a zavádět ochranná opatření, jako je například ochranné šifrování pro ukládání a přenos informací, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jejich použití nebo zveřejnění.

 

§  Budeme pečlivě vybírat obchodní partnery a poskytovatele služeb a zapracovávat požadavky na ochranu osobních údajů do obchodních smluv mezi oběma stranami.

 

§  Budeme provádět školení o bezpečnosti a ochraně soukromí, testování a propagační aktivity, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o důležitosti ochrany osobních údajů.

 

Je však potřeba si uvědomit, že u žádného přenosu dat přes internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení našeho bezpečnostního systému, budeme jednat včas a v souladu s platnými zákony.

 

 

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost TCL bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nutnou pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů; po uplynutí přiměřené doby budou vymazány na základě následujících kritérií:

 

§  společnost TCL bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu, po kterou je bude potřebovat pro účely uvedené v části „Použití vašich osobních údajů“, která se může shodovat s dobou, po kterou s vámi společnost TCL udržuje vztah,

 

§  společnost TCL bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která je nutná k dodržení zákonné povinnosti, jež se na ni vztahuje, nebo obhajobě nároků, jež jsou vůči ní vzneseny.

 

 

VAŠE PRÁVA

 

Zákony na ochranu údajů vám mohou poskytovat řadu zákonných práv v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme. Zákony na ochranu osobních údajů se mohou lišit, a proto všechna tato práva nemusí platit ve všech zemích. Podrobnější údaje o vašich právech v určitých konkrétních jurisdikcích jsou uvedeny v dodatcích k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Uznáváme však, že vaše osobní údaje patří pouze vám, což vám umožňuje ovlivňovat způsob, jakým je používáme. Vaše práva mohou zahrnovat:

 

§  právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, včetně práva na získání informací o těchto údajích a získání jejich kopie,

 

§  právo požádat, abychom opravili nebo doplnili vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné,

 

§  právo požádat za určitých okolností o výmaz nebo odstranění vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o výmaz svých osobních údajů, ale my budeme ze zákona oprávněni je uchovat,

 

§  pokud to povolují platné zákony, právo podat stížnost u příslušného státního orgánu, domníváte-li se, že jsme porušili některé z vašich práv.

 

Svá práva můžete uplatit tím, že nás kontaktujete pomocí údajů uvedených níže v části „Jak nás můžete kontaktovat“.

 

Před vyřízením vaší žádosti může být nutné potvrdit váš ověřitelný požadavek spotřebitele – můžeme vás například požádat o potvrzení údajů, které o vás již máme. K ověření totožnosti žadatele nebo jeho oprávnění vznést požadavek použijeme pouze osobní údaje poskytnuté v ověřitelném požadavku spotřebitele.

 

 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

My i naši externí partneři, kteří se zabývají reklamou a analýzou dat, používáme soubory cookie a podobné webové technologie, včetně pixelových značek nebo webových majáků („nástroje pro automatizovaný sběr“) , za účelem podpory určitých funkcí účtu TCL, mobilních zařízení a dalších webových stránek a aplikací, které provozujeme. Nástroje pro automatizovaný sběr jsou kousky kódu ukládané do vašeho zařízení. Nástroje pro automatizovaný sběr umožňují webovým stránkám rozpoznat váš prohlížeč nebo zařízení, když navštívíte webové stránky / aplikaci společnosti TCL nebo když se na ně vrátíte. Další podrobnosti o souborech cookie, které používáme, najdete v našich zásadách pro soubory cookie, které lze najít zde:  https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Používáme dva druhy nástrojů automatického shromažďování: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“.

 

Platnost souborů cookie relace vyprší, jakmile zavřete prohlížeč. Soubor cookie relace vás identifikuje během relace prohlížení tím, že vašemu zařízení přiřadí náhodně vygenerované jedinečné identifikační číslo. Soubory cookie relace používáme k následujícím účelům:

 

§  Abychom vám mohli poskytovat produkty a služby a spravovat transakce. Soubor cookie můžeme například nasadit za účelem zapamatování, jaké položky jste si uložili do nákupního košíku.

 

§  Pro určité účely správy a úprav obsahu.

 

Platnost trvalých souborů cookie se zavřením prohlížeče nevyprší. Trvalé soubory cookie používáme k následujícím účelům:

 

§  k zaznamenání toho, zda je návštěvník přihlášený k účtu TCL,

 

§  k zaznamenání toho, kdy návštěvník účtu TCL nebo jiné webové stránky / aplikace společnosti TCL udělí souhlas, abychom používali soubory cookie (je-li to relevantní),

 

§  pro účely plnění funkcí a navrhování. Pomocí souborů cookie můžeme například sledovat, které části našich webových stránek nebo aplikací jsou oblíbené, a zjišťovat, jak zlepšit jejich funkčnost,

 

§  ke zlepšení uživatelské zkušenosti a personalizaci toho, co vidíte. Soubory cookie můžeme například používat k zaznamenávání uživatelských preferencí a zajištění toho, aby byl uživatelům poskytován relevantnější obsah webových stránek / aplikací (včetně reklamního obsahu),

 

§  abychom my i naši externí partneři, se kterými spolupracujeme, mohli poskytovat reklamu nebo přizpůsobit marketingová sdělení, s jejichž zasíláním jste souhlasili. Můžeme například používat soubory cookie, abychom zaznamenávali, jaké produkty a služby kupujete nebo o které projevujete zájem, a využívat služby třetích stran, abychom na základě těchto informací umožnili zobrazování relevantních reklam na našich a jiných webových stránkách / aplikacích;

 

§  pro určité účely správy a úprav obsahu.

 

Jak spravovat nástroje pro automatizovaný sběr

 

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítl nebo aby vás upozornil na umístění souboru cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie můžete také odstranit ihned poté, co opustíte účet TCL nebo jiné webové stránky / aplikaci společnosti TCL. I když nejste povinni při návštěvě účtu TCL soubory cookie přijmout, v případě, že nastavíte svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítl, se může stát, že nebudete moci využívat všech prvků a funkcí účtu TCL nebo jiných webových stránek / aplikace společnosti TCL.

 

V části Nápověda na panelu nástrojů většiny webových prohlížečů se dozvíte, jak zabránit prohlížeči v přijímání nových souborů cookie, jak zajistit, aby vás prohlížeč upozornil na přijetí nového nástroje pro automatizovaný sběr, a jak nástroje pro automatizovaný sběr zcela zakázat.  Více informací o některých oblíbených prohlížečích si zobrazíte, když kliknete na následující odkazy: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; OperaApple Safari

 

Pokud to vyžaduje zákon, zobrazíme vám při první návštěvě našich webových stránek / aplikace banner souborů cookie, který vysvětluje, jaký druh nástrojů pro automatizovaný sběr dat používáme, a jehož prostřednictvím vás požádáme o souhlas s některými nástroji pro automatizovaný sběr, které využíváme.

 

Osobní údaje shromažďované pomocí nástrojů pro automatizovaný sběr

 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím nástrojů pro automatizovaný sběr používáme pro účely uvedené výše (včetně části „Použití vašich osobních údajů“).  U těch souborů cookie, o jejichž schválení vás požádáme, se rovněž opíráme o váš souhlas jako právní základ pro zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto souborů cookie.

 

 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

 

Chcete-li získat další informace o shromažďování, používání, zveřejňování, předávání nebo zpracovávání svých osobních údajů nebo o uplatnění některého z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kanálů.

 

Pro obyvatele zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) je naším zástupcem v Evropské unii společnost TCT Mobile Europe, která sídlí na adrese Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Francie. Kontaktujte nás prosím na adrese privacy.dpo@tcl.com.

 

Pro obyvatele Velké Británie je naším zástupcem ve Velké Británii společnost TCT Mobile UK Limited, která sídlí na adrese 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Anglie. Kontaktujte nás prosím na adrese privacy.dpo@tcl.com.

 

Pro uživatele v Indii je naším zástupcem pro stížnosti v Indii pan Sudhansu Sahu, jehož lze kontaktovat na adrese privacyqueryindia@tcl.com.

 

Pro uživatele v USA je dceřinou společností společnosti TCL společnost TCT Mobile (US) Inc., jejíž příslušné adresy a kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresu privacy.na@tcl.com nebo zavoláním na bezplatnou telefonní linku na čísle 1 855 368 0829.

 

Pro uživatele v Brazílii je dceřinou společností společnosti TCL společnost Semp TCL Mobilidade Ltda. Číslo plátce daně 08.649.664/0001-98, jehož adresa a příslušná kontaktní osoba jsou uvedeny níže:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Kontaktujte nás zasláním e-mailu na adresuprivacidade@semptcl.com.br nebo zavoláním na telefonní číslo +55 (11) 3004 7570.

 

Pro uživatele v Číně a ostatních oblastech světa je správcem údajů společnost TCL Communication Technology Holdings Limited se sídlem na adrese 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Šen-čen, provincie Guangdong, Čína.

 

 

Máte-li problém týkající se ochrany soukromí nebo používání údajů, který jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se prosím na našeho externího poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA (bezplatně) na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

DODATEK PRO BRAZÍLII

(Tato část začne platit k datu, kdy vstoupí v platnost zákon LGPD)

 

Obecný přehled

 

Ustanovení uvedená v tomto dodatku se vztahují výhradně na činnosti zpracování osobních údajů, na které se vztahují brazilské právní předpisy, zejména zákon č. 13.709/2018 v platném znění („LGPD“). V případě rozporu mezi ustanoveními uvedenými v hlavním textu globálního oznámení společnosti TCL o ochraně osobních údajů a touto přílohou mají ve vztahu k činnostem zpracování podléhajícím brazilskému právu přednost výhradně ustanovení této přílohy.

 

Právní základy pro zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů může být prováděno v souladu s jedním nebo více následujícími hlavními právními základy: (i) splnění zákonné nebo regulační povinnosti společnosti TCL, (ii) nutnost uzavření smlouvy, (iii) uplatnění zákonných práv v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, (iv) ochrana života a zdraví, (v) oprávněný zájem společnosti TCL nebo třetích stran a (vi) ochrana dobrého jména.

 

Závazek

 

Prohlašujete, že když navštívíte naše webové stránky, poskytnete své osobní údaje nebo použijete materiály společnosti TCL, jste si vědomi shromažďování, používání, přenosu, předání, klasifikace, přístupu, ukládání, úpravy, sdělování, zveřejňování, vyřazování nebo jakékoli jiné činnosti v oblasti zpracování svých osobních údajů, jak je popsáno v oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Důvěrnost osobních údajů a vaše odpovědnost

 

Společnost TCL vynakládá maximální úsilí na ochranu vašich osobních údajů. Jste odpovědní za všechny činnosti provedené pod vaším přihlašovacím jménem a heslem v souvislosti s materiály společnosti TCL. Pokud se domníváte, že údaje o vašem účtu má k dispozici neoprávněná osoba, kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v části „Jak nás můžete kontaktovat“.

 

Vaše práva

 

Platná pravidla a zákonné předpisy vám udělují následující práva: (i) právo na potvrzení existence zpracovatelských činností souvisejících s vašimi osobními údaji, (ii) právo na přístup, (iii) právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, (iv) právo na anonymizaci, blokování nebo vyloučení nepotřebných nebo nadbytečných osobních údajů nebo osobních údajů zpracovávaných v rozporu s platnými právními předpisy, (v) právo na přenositelnost, (vi) právo na vyloučení osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, s výjimkou případů, kdy je uchovávání osobních údajů nezbytné a povolené právními předpisy, (vii) právo získat informace o soukromých a veřejných subjektech, kterým byly vaše osobní údaje sděleny, (viii) informace o důsledcích odmítnutí souhlasu, (ix) právo odvolat souhlas, (x) právo podat žalobu k brazilskému Národnímu úřadu pro ochranu údajů („ANPD“) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a (xi) právo odmítnout zpracování osobních údajů z důvodu nesplnění platných právních předpisů.

 

Automatické rozhodování a profilování

 

Automatické rozhodování představuje rozhodnutí založená na využití algoritmů a počítačových programů bez lidského zásahu.

 

Profilování na druhé straně zahrnuje analýzy určitých osobních aspektů, jako jsou vaše zájmy, preference, chování, poloha, a to prostřednictvím automatického zpracování osobních údajů pomocí statistických postupů. Na základě tohoto zpracování vám můžeme zasílat cílenou komunikaci a prezentovat relevantnější informace na našich platformách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

 

Máte právo požádat o přezkum rozhodnutí provedeného v rámci automatického zpracování informací.

 

Správce

 

Správcem údajů je společnost TCL Communication Technology Holdings Limited se sídlem na adrese 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Šen-čen, provincie Guangdong, Čína, není-li v konkrétním prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

 

Chcete-li kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti TCL, zašlete prosím e-mail na adresu privacidade@semptcl.com.br nebo zavolejte na bezplatnou linku na čísle +55 (11) 3004 7570.

 

V souvislosti se zpracováním svých údajů máte také právo podat žádost k Národnímu úřadu pro ochranu údajů („ANPD“). Za tímto účelem se prosím obraťte přímo na úřad ANPD.

 

 

 

 

DODATEK PRO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR (EHP) A VELKOU BRITÁNII (UK)

 

Použití vašich osobních údajů

 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat nebo jinak používat následujícími způsoby a pro následující účely a právní základ:

 

1. abychom mohli plnit s vámi uzavřenou smlouvu a poskytnout vám materiály společnosti TCL,

 

§  k dodání, aktivaci, ověření a správě našich produktů a služeb, které jste zakoupili,

 

§  k zajištění aktualizací softwaru, servisních služeb, služeb technické podpory a poprodejních služeb pro materiály společnosti TCL,

 

§  abychom vám pomohli s registrací a správou vašeho účtu TCL,

 

§  abychom vám umožnili stahovat a nakupovat naše produkty a služby, jako jsou naše aplikace a související webové stránky, a/nebo abychom vám umožnili přístup k aplikacím třetích stran nainstalovaným v zařízení,

 

§  ke zpracování platebních transakcí nebo objednávek týkajících se materiálů společnosti TCL,

 

§  abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s materiály společnosti TCL, například v případě, že se materiály společnosti TCL změnily nebo se u nich vyskytly problémy,

 

2. abychom dodrželi zákonnou povinnost, která se na nás vztahuje,

 

§  za účelem dodržení všech platných zákonů, předpisů, směrnic a soudních rozhodnutí a také všech rozhodnutí vydaných příslušnými orgány,

 

§  k ochraně před podvody a riziky souvisejícími s ohrožením zabezpečení informací a jejich předcházení a dále k zajištění bezpečnosti materiálů společnosti TCL, např. ověřováním vašich účtů a identifikace, odhalováním bezpečnostních incidentů a bojem proti škodlivým aktivitám,

 

3. společnost TCL má oprávněný zájem na shromažďování a zpracování vašich osobních údajů,

 

§  k určení, uplatnění nebo obhajobě zákonných práv nebo pro účely soudního řízení,

 

§  abychom mohli reagovat na případné stížnosti nebo otázky, které byste mohli vznést v souvislosti s materiály společnosti TCL, a k obhajobě a uplatnění zákonných práv,

 

§  za účelem personalizace materiálů společnosti TCL na vaši žádost,

 

§  za účelem pochopení, přezkoumání, řešení a nápravy problémů s materiály společnosti TCL,

 

§  za účelem vyhodnocení a vývoje nových funkcí, technologií a vylepšení materiálů společnosti TCL,

 

§  ke správě soutěží, propagačních akcí, událostí, průzkumů trhu a anket v souvislosti s materiály společnosti TCL,

 

§  k zajištění vnitřních účelů společnosti TCL, např. auditu, analýzy dat a výzkumu s cílem zkvalitňovat naše produkty, služby, uživatelskou zkušenost a komunikaci se zákazníky,

 

§  za účelem vývoje našich školicích procesů a systémů,

 

§  za účelem provádění obchodního plánování, výkazů a stanovení prognóz,

 

§  abychom vám mohli zasílat informace o materiálech společnosti TCL a zajistit, aby tyto informace pro vás byly co nejrelevantnější. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám různé způsoby, jak zrušit odběr určitých sdělení, která vám zasíláme. Pokud chcete zrušit odběr našich e-mailových marketingových sdělení, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází na konci každého takového e-mailu. Poté postupujte podle uvedených pokynů,

 

§  zobrazovat nepersonalizovanou reklamu.

 

4. Ostatní účely s vaším informovaným souhlasem.

 

Společnost TCL může používat vaše osobní údaje pro účely kompatibilní s účely uvedenými výše. Při posuzování kompatibility účelu budeme brát v úvahu kritéria stanovená v platných zákonech, včetně vašich přiměřených očekávání. Jinými slovy, osobní údaje mohou být použity pro nerozporné a/nebo nadbytečné sekundární účely ve vztahu k výše uvedeným účelům.

 

Vaše práva

 

Zákony na ochranu údajů v členských státech EHP a ve Velké Británii vám mohou poskytovat řadu zákonných práv v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme. Tato práva mohou zahrnovat:

 

§  právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, a požádat nás o opravu nepřesností v těchto údajích,

 

§  právo vyžádat si kopii a předání osobních údajů, které o vás zpracováváme,

 

§  právo požádat za určitých okolností o výmaz vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o výmaz svých osobních údajů, ale my budeme ze zákona oprávněni je uchovat,

 

§  právo vznést námitku a právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování vašich osobních údajů. I v tomto případě mohou nastat okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, ale my budeme ze zákona oprávněni pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů a/nebo tuto žádost odmítnout,

 

§  právo kdykoli odvolat svůj souhlas s naším zpracováváním vašich osobních údajů,

 

§  právo podat stížnost u dozorového úřadu (podrobnosti o něm lze najít zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en pro EHP a https://ico.org.uk/make-a-complaint/ pro Velkou Británii), pokud se domníváte, že jsme porušili jakákoli vaše práva.

 

Nezletilé osoby

 

Pokud je vám 13 až 16 let, žijete v EHP nebo ve Velké Británii a žádáme vás o souhlas, ujistěte se, že podle zákonů o ochraně osobních údajů ve vaší zemi můžete poskytnout platný souhlas bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníka. Ověříme váš věk a můžeme vás požádat o souhlas rodičů/opatrovníka.

 

Předání osobních údajů

 

Pokud vaše osobní údaje předáváme mimo EHP nebo Velkou Británii, zajistíme, aby byly chráněny způsobem, který je v souladu s tím, jak vaše osobní údaje chráníme v EHP nebo Velké Británii, a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany prostřednictvím jednoho z následujících mechanismů:

 

  • třetí země, kam vaše osobní údaje předáváme, byla rozhodnutím Evropské komise, případně ministra zahraničí Velké Británie, uznána za zemi schopnou zajistit odpovídající úroveň ochrany,

 

  • dovozce a vývozce podepsali „standardní smluvní doložky“ schválené Evropskou komisí, případně ministrem zahraničí Velké Británie,

 

§  společnost TCL případně může také sdílet údaje v souladu s výjimkami pro konkrétní situace stanovené na základě platných právních předpisů, například za účelem poskytnutí vámi požadovaných služeb, uzavření nebo plnění smlouvy ve vašem zájmu, s vaším výslovným souhlasem, pokud je to nezbytné z důležitých důvodů veřejného zájmu a pokud je to nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

 

Chcete-li si vyžádat další podrobnosti o tom, jak jsou vaše osobní údaje chráněny v případě předání mimo země EHP nebo Velké Británie (včetně kopie standardních smluvních doložek uzavřených s dovozci ve třetí zemi), kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v části „Jak nás můžete kontaktovat“.

 

 

 

 

DODATEK PRO KALIFORNII

 

Práva na ochranu osobních údajů platná v Kalifornii

 

Je možné, že jsme za posledních 12 měsíců shromažďovali kategorie osobních údajů, které jsou popsány v oznámení společnosti TCL o ochraně osobních údajů při komunikaci.

 

 

 

Pouze pro obyvatele Kalifornie v USA platí, že kromě výše uvedených práv v části „Vaše práva“ máte od 1. ledna 2020 nárok na níže uvedená práva:

 

  • Právo vědět. Můžete si vyžádat informace o kategoriích a konkrétních osobních údajích, které jsme o vás shromáždili, a také o kategoriích zdrojů, z nichž jsou tyto informace shromažďovány, o účelu shromažďování těchto informací a o prodeji nebo zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám pro obchodní účely.

 

  • Právo nebýt diskriminován za uplatňování kteréhokoli z výše uvedených práv.

 

  • S výhradou některých zákonných výjimek máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů. Upozorňujeme, že pokud nebudeme schopni ověřit vaši totožnost, můžeme vaši žádost o výmaz zamítnout a sdělit vám důvody tohoto zamítnutí.

 

Jakmile obdržíme vaši žádost, ověříme ji tak, že zkontrolujeme, zda se e-mailová adresa žádosti shoduje s e-mailovou adresou, která byla použita při registraci vašeho účtu. Můžeme vás požádat o další informace (například číslo IMEI nebo sériové číslo zařízení), pokud potřebujeme dále ověřit vaši totožnost za účelem zajištění bezpečnosti nebo ochrany před podvody. V souladu s platnými právními předpisy můžete být oprávněni podat žádost prostřednictvím oprávněného zástupce.  Pro určení oprávněného zástupce, který bude vaším jménem vykonávat vaše práva a volby, můžeme požadovat doklad o tom, že jste tomuto oprávněnému zástupci udělili plnou moc nebo že má jinak platné písemné zmocnění k výkonu práv vaším jménem.

 

Kromě toho kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požádat o určité informace týkající se našeho zpřístupnění osobních údajů třetím stranám pro účely přímého marketingu. Chcete-li podat takovou žádost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a do předmětu žádosti uveďte „Shine the Light“.

 

Výše popsaná práva můžete uplatnit a/nebo podat jakoukoli stížnost týkající se dodržování kalifornských zákonů o ochraně osobních údajů tak, že nás přímo kontaktujete telefonicky nebo e-mailem pomocí údajů uvedených výše v části „Jak nás můžete kontaktovat“. Můžete ustanovit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Tento oprávněný zástupce musí být evidovaný u státního tajemníka státu Kalifornie. Žádost zástupce, který nepředloží doklad o tom, že byl vámi oprávněn jednat vaším jménem, můžeme zamítnout.