PRIVACYVERKLARING TCL COMMUNICATION

Taal

Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 30/7/2021.

 

 

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe TCL en/of haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk 'TCL' of 'wij/we') de persoonlijke gegevens beschermen die we van u verwerken (uw 'Persoonlijke gegevens'), welke soorten Persoonlijke gegevens we over u verzamelen, wat we ermee doen, het doel van de verzameling, hoe we deze bekendmaken en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke gegevens.

 

Bedankt dat u voor TCL hebt gekozen.

 

IN WELKE GEVALLEN IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer we uw Persoonlijke gegevens verwerken als gevolg van uw toegang tot en gebruik van een van de Alcatel-websites (waaronder www.alcatelmobile.com), TCL- en Alcatel-apparaten, zoals telefoons, tablets, horloges, armbanden, draagbare apparaten, routers en bepaalde andere toepassingen en services die worden geleverd door TCL Communication Technology Holdings Limited en die mogelijk verwijzen naar deze Privacyverklaring (gezamenlijk 'TCL-materialen'). Voor TCL Smart Services-toepassingen (waaronder TCL-account, TCL-kanaal, TCL Home-app, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control en Remote Diagnosis) raadpleegt u https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Raadpleeg ook https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html voor meer informatie over hoe we uw Persoonlijke gegevens verwerken wanneer u de TCL-website bezoekt en gebruikmaakt van (www.tcl.com), smart-tv-producten van TCL en SEMP-apparaten. 

 

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op onze verwerking van de Persoonlijke gegevens van zakelijke contacten die tot onze klanten, zakenpartners, leveranciers en andere organisaties behoren, waarmee TCL een zakelijke relatie heeft of overweegt.

 

Klik voor meer informatie op een van de onderstaande paragrafen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd herzien om wijzigingen in de manier waarop we uw Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken weer te geven, of wanneer er wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn. Elke herziening van deze Privacyverklaring is van kracht zodra deze op onze website op https://www.tcl.com/global/en.html is geplaatst. Daarnaast kunnen we u een melding sturen om u van de wijzigingen in deze Privacyverklaring op de hoogte te brengen, zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

DOOR ONZE WEBSITES TE BEZOEKEN, UW INFORMATIE TE VERSTREKKEN OF TCL-MATERIALEN TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE IN DEZE PRIVACYVERKLARING BESCHREVEN PRAKTIJKEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom leggen we hier uit welke Persoonlijke gegevens we over u verzamelen. Houd er rekening mee dat, in het geval u bepaalde Persoonlijke gegevens niet verstrekt, TCL mogelijk niet in staat is om bepaalde doeleinden te behalen die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Hierdoor bent u mogelijk niet in staat om gebruik te maken van of toegang te krijgen tot bepaalde TCL-materialen.

 

We kunnen de volgende Persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken:

 

§  Gegevens die u aan ons verstrekt. Deze omvatten gegevens die u ons verstrekt door het invullen van formulieren, het invoeren van gegevens op onze website, het maken van gebruikersaccounts of door met ons te communiceren, hetzij persoonlijk, telefonisch, online, per e-mail of anderszins, waarmee u kunt worden geïdentificeerd of die u identificeerbaar zouden maken, afhankelijk van de context. Deze gegevens omvatten, zonder beperking, de volgende:

 

o   Persoonlijke contactgegevens: uw naam, verzend-, factuur- en/of zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer;

o   Aanmeldgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, bijnaam;

o   Demografische informatie: geboortedatum, geslacht;

o   Betaalgegevens: uw debet- of creditcardgegevens, bankgegevens of andere betaal- en financiële gegevens;

o   Overige informatie over u, zoals uw beroep (er kan bijvoorbeeld naar uw beroep worden gevraagd wanneer u deelneemt aan onze enquête), taal en gezondheidsgegevens (zoals uw work-outgegevens, waaronder lengte en gewicht, lichaamstemperatuur, hartslag, gegevens over uw slaapkwaliteit, gegevens die worden bijgehouden over uw wandel-/hardloop-/fietssessies);

o   Uw vragen, klachten of feedback over onze producten en diensten of antwoorden op onze vragenlijsten; 

o   Gegevens over de TCL-materialen en -diensten die u bezit en gebruikt en het aankoopbewijs, indien van toepassing; en

o   Het e-mailadres van een ouder of voogd van een minderjarige.

 

§  Gegevens die we over u verzamelen of genereren. We kunnen automatisch gegevens over uw internet- en elektronische activiteiten en andere informatie verzamelen van de apparaten en browsers die u gebruikt. Deze omvatten, zonder beperking, de volgende:

 

o   Details over uw gebruik van de TCL-materialen;

o   De locatie van uw apparaat en tijdzone;

o   Details over uw gebruik van de producten die we u leveren, zoals de browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en paginaklikken, browsertype, sessiefrequentie en uw andere activiteiten bij het gebruik van onze producten of diensten;

o   Het IP-adres, MAC-adres, de apparaat-ID, de terminal-ID, het serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, de reclame-ID (een unieke gebruikers-ID die voor reclamedoeleinden aan uw apparaten is toegewezen), het hardwaremodel en eventuele andere apparaat-ID's of apparaatspecifieke informatie over uw TCL-materialen;

o   Nauwkeurige en geschatte geolocatiegegevens die worden verstrekt door het gps-signaal van uw apparaat of die worden gecommuniceerd via nabijgelegen wifi-toegangspunten en zendmasten als u bepaalde diensten gebruikt en de locatiefunctie inschakelt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze verzameling van uw locatiegegevens in de instellingen van het besturingssysteem van uw producten of toepassingen, indien van toepassing;

o   Informatie met betrekking tot uw gezondheid en details met betrekking tot uw fitness- en work-outgegevens (zoals uw lengte en gewicht, lichaamstemperatuur, hartslag, slaapkwaliteit, wandel-, hardloop- en fietssessies) voor zover u ons dergelijke informatie verstrekt of anderszins instemt met onze verzameling;

o   Foutlogboeken, foutcodes en foutbeschrijvingen en overige gegevens die u verstrekt met betrekking tot fouten of defecten die in uw TCL-materialen zijn opgetreden;

o   Informatie die wordt verzameld door bepaalde TCL-toepassingen. Wanneer u de toepassing voor uw TCL-account bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon gebruikt, maakt deze toepassing verbinding met internet, en vraagt deze uw systeemmachtigingen (inclusief machtigingen voor opslag, camera, internetverbinding en contacten) en uw e-mailadres, accountwachtwoord, accountnaam, geslacht, land/regio, apparaatmodel, apparaatnaam, de versies van uw toepassing en het besturingssysteem van uw mobiele telefoon op;

o   De locatie waar u onze TCL Connect-toepassing gebruikt om uw verschillende TCL- of Alcatel-apparaten (zoals uw horloges, armbanden en routers) te verbinden en te bedienen, en ook  uw wifi- of bluetooth-informatie, locatie, TCL-account, apparaatinformatie over uw telefoon en informatie over de TCL- of Alcatel-apparaten die moeten worden verbonden;

o   Uw e-mails, telefoonnummer, adres, faxnummer, chatgeschiedenis of opnamen van telefoongesprekken tussen u en ons klantenserviceteam wanneer we u diensten na aankoop verlenen; en

o   Overige informatie die we aan u hebben verstrekt wanneer bepaalde toepassingen voor het eerst door u worden gestart.

 

§  Gegevens die we uit overige bronnen verkrijgen. We kunnen gegevens over u verzamelen van derden. Deze omvatten, zonder beperking, de volgende:

 

o   Gegevens van socialemedianetwerken;

o   Gegevens die we verkrijgen van andere leveranciers van producten, diensten, websites en toepassingen;

o   Gegevens met betrekking tot de reparatiediensten van aanbieders van uw mobiele apparaten;

o   Overige commercieel of openbaar beschikbare bronnen (zoals toegestaan door de wet); en

o   Als u deelneemt aan marktonderzoeksprogramma's die worden georganiseerd en/of gesponsord door/namens TCL, kunnen we ook gegevens verzamelen van websites van derden of socialemedianetwerken, in overeenstemming met het privacybeleid van de toepasselijke websites en socialemedianetwerken.

 

We kunnen ook andere gegevens over u, uw apparaat of het gebruik van TCL-materialen verzamelen op de manier die op het moment van verzameling is uitgelegd en/of met uw toestemming in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

We verzamelen niet bewust Persoonlijke gegevens van of over kinderen jonger dan 13 jaar, of de minimumleeftijd die in uw rechtsgebied is toegestaan, zonder duidelijk te maken dat dergelijke informatie alleen met toestemming van ouders of voogden mag worden gegeven, als dit vereist wordt door enige toepasselijke wet- en regelgeving. TCL gebruikt de Persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen alleen voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving en indien nodig, alleen met toestemming van een ouder of voogd. Als u denkt dat uw kind ons zijn/haar Persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder de toestemming van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op via het e-mailadres in de onderstaande paragraaf 'Contact met ons opnemen'. Als uw kind onze Kids Learning- of Kids Mode-diensten, TCL Family Watch, of andere TCL-producten of -diensten voor kinderen gebruikt, verstrekken we een afzonderlijk privacybeleid met meer details over hoe we de Persoonlijke gegevens van kinderen beschermen.

 

 

HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Uw Persoonlijke gegevens kunnen door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins worden gebruikt op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden:

 

§  Om onze door u gekochte producten en diensten te leveren, activeren, verifiëren en beheren;

 

§  Om software-updates, onderhoudsdiensten, technische ondersteuning en diensten na aankoop voor TCL-materialen te leveren;

 

§  Om u te helpen bij het registreren en beheren van uw TCL-account;

 

§  Om u in staat te stellen onze producten en diensten te downloaden en te kopen, zoals onze toepassingen en gerelateerde websites en/of om u toegang te geven tot toepassingen van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd;

 

§  Voor het verwerken van betalingstransacties voor of bestellingen van TCL-materialen;

 

§  Om contact met u op te nemen in verband met TCL-materialen, bijvoorbeeld in het geval dat TCL-materialen zijn gewijzigd of problemen opleveren, zoals het verifiëren van uw accounts en identiteit, het detecteren van beveiligingsincidenten en het bestrijden van kwaadwillende activiteiten;

 

§  Ter bescherming tegen en ter voorkoming van fraude en informatiebeveiligingsrisico's, evenals om TCL-materialen veilig te houden;

 

§  Om de wettelijke rechten TCL vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor gerechtelijke procedures;

 

§  Om te reageren op eventuele klachten of vragen die u hebt in verband met TCL-materialen, en om onze wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen;

 

§  Om TCL-materialen op uw verzoek te personaliseren;

 

§  Om problemen met functionaliteit of andere problemen met TCL-materialen op te lossen;

 

§  Om nieuwe functionaliteiten, technologieën en verbeteringen aan TCL-materialen te evalueren en te ontwikkelen;

 

§  Om wedstrijden, promoties, evenementen, marktonderzoek en vragenlijsten met betrekking tot TCL-materialen te organiseren;

 

§  Om de interne doelen van TCL te bereiken, zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten, services, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;

 

§  Om alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en jurisprudentie, evenals beslissingen van bevoegde autoriteiten na te leven;

 

 

§  Om u informatie over TCL-materialen te sturen en om deze informatie beter op u af te kunnen stemmen. Voor bepaalde marketingactiviteiten hebben we mogelijk uw toestemming nodig. U kunt zich op verschillende manieren afmelden voor bepaalde berichten die u van ons ontvangt. Als u zich wilt afmelden voor onze marketingberichten per e-mail, kunt u onderaan de e-mail op 'Abonnement opzeggen' klikken en de instructies volgen;

 

§  Wij en onze advertentiepartners kunnen niet-gepersonaliseerde reclame tonen op sommige van onze producten en diensten. Als onze advertentiepartners gepersonaliseerde advertenties tonen, vragen we uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving; en

 

§  Alle andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

 

Voor zover de Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, worden beschouwd als speciale categorieën Persoonlijke gegevens of gevoelige Persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wet- en regelgeving, verwerken we dergelijke gegevens op basis van uw uitdrukkelijke toestemming en u kunt uw toestemming voor een dergelijke verwerking op elk moment intrekken. U moet echter weten dat als u hiervoor kiest, wij u mogelijk bepaalde services niet meer kunnen bieden. Als u ervoor kiest uw toestemming in te trekken, stellen wij u op de hoogte van de mogelijke consequenties. Indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen we ook speciale categorieën Persoonlijke gegevens verwerken die u uitdrukkelijk openbaar hebt gemaakt of om rechtsvorderingen op te stellen, uit te voeren of te verdedigen.

 

Als u optreedt als een zakelijke contactpersoon van uw organisatie om TCL-materialen namens uw organisatie te kopen of te gebruiken, kunnen we uw naam, verzend-, factuur- en/of zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer verzamelen en uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor zover dit nodig is om de normale bedrijfsvoering uit te voeren, voor bijbehorende administratieve doeleinden of voor andere doeleinden die hierboven zijn genoemd in de paragraaf 'Het gebruik van Persoonlijke gegevens'.

 

 

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

 

Persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, worden door ons niet verkocht of anderszins bekendgemaakt, met uitzondering van de in deze Privacyverklaring omschreven gevallen, gevallen die aan u worden bekendgemaakt op het moment van de gegevensverzameling of, indien van toepassing, gevallen zoals beschreven in een specifieke Privacyverklaring.

 

We kunnen uw Persoonlijke gegevens bekendmaken aan de aan TCL gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen in een of meer van de hieronder beschreven situaties:

 

§  Om ons te helpen u TCL-materialen te leveren;

 

§  Waar we producten en diensten op de markt brengen die worden geleverd door een aan TCL gelieerde onderneming en/of de dochterondernemingen van TCL; en

 

§  Voor doeleinden waarvoor TCL uw Persoonlijke gegevens verwerkt onder deze Privacyverklaring.

 

We kunnen uw Persoonlijke gegevens ook delen met derden om de doeleinden te behalen die worden vermeld in de bovenstaande paragraaf 'Het gebruik van Persoonlijke gegevens', inclusief:

 

§  In het geval van verkoop van enige bedrijfsonderdelen of activa van TCL, een fusie met een ander bedrijf of andere belangrijke transacties, kunnen we uw Persoonlijke gegevens bekendmaken voor zorgvuldigheidsdoeleinden en na voltooiing van de transactie;

 

§  We kunnen uw reclame-ID (een unieke gebruikers-ID die voor reclamedoeleinden aan uw apparaten is toegewezen) delen met onze advertentiepartners zodat ze niet-persoonlijke advertenties kunnen tonen;

 

§  Als we producten of diensten van derden aan u verkopen, kunnen we uw Persoonlijke gegevens met die derden delen;

 

§  Wanneer u toestemming geeft om uw Persoonlijke gegevens bekend te maken aan specifieke en geïdentificeerde derden of aan een bepaalde categorie derden;

 

§  Aan externe vertegenwoordigers of contractanten (bijvoorbeeld de aanbieders van onze elektronische gegevensopslagdiensten) die we inhuren om ons te ondersteunen bij het leveren van onze diensten en producten aan u. We zullen stappen ondernemen om dergelijke derden te verplichten dat ze uw Persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen in deze Privacyverklaring en onder voorwaarde van een geheimhoudingsplicht;

 

§  Aan zakenpartners die producten en/of diensten leveren die zijn opgenomen in of onderdeel zijn van TCL-materialen die wij u leveren. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hoe zij uw Persoonlijke gegevens gebruiken in verband met hun diensten en producten, zoals beschreven in een afzonderlijke privacyverklaring die door hen wordt verstrekt. U wordt aangeraden deze te controleren; en

 

§  Voor zover wettelijk is vereist, indien we verplicht zijn om uw Persoonlijke gegevens bekend te maken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om onze wettelijke rechten en/of van derden vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Naast de bekendmakingen van Persoonlijke gegevens die in deze Privacyverklaring worden vermeld, mogen we uw Persoonlijke gegevens alleen met derden delen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Houd er rekening mee dat, als u via onze diensten of producten toegang krijgt tot diensten van derden, zoals socialemediadiensten, tools voor eenmalige aanmelding van derden, toepassingen van derden of mobiele platforms, deze diensten van derden mogelijk informatie over u verzamelen, waaronder informatie over uw activiteiten tijdens het gebruik van de producten en diensten. Zij kunnen uw connecties op de diensten van derden informeren over uw gebruik van het product en de diensten. Verwerking van Persoonlijke gegevens door dergelijke externe aanbieders is alleen onderhevig aan hun eigen privacybeleid.

 

KOPPELINGEN VAN DERDEN

 

Onze website kan koppelingen naar websites van derden bevatten en onze producten kunnen ook vooraf geïnstalleerde toepassingen bevatten die zijn ontwikkeld en worden beheerd door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van dergelijke andere websites. Deze Privacyverklaring is niet op deze websites van toepassing. U moet het privacybeleid met betrekking tot diensten van derden zorgvuldig lezen en indien nodig rechtstreeks contact opnemen met deze derden.

 

Daarnaast kunnen de aanbieders van uw mobiele apparaten van TCL of Alcatel uw Persoonlijke gegevens ook verzamelen voor de verbetering van de dienstverlening, diagnose en andere doeleinden. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op deze aanbieders en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor hun privacypraktijken. Neem contact op met deze aanbieders als u meer wilt weten over hoe uw Persoonlijke gegevens door hen worden verzameld en verwerkt.

 

 

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

TCL kan uw Persoonlijke gegevens wereldwijd delen met de bedrijven binnen haar ondernemingsgroep om de activiteiten uit te voeren die in deze Privacyverklaring worden genoemd. TCL kan de verwerking of het delen van uw Persoonlijke gegevens ook uitbesteden aan derden buiten uw land. Wanneer u TCL-materiaal gebruikt, kunnen we in overeenstemming met deze Privacyverklaring uw informatie binnen en buiten uw land van verblijf overdragen, opslaan en verwerken. De verwerking van uw Persoonlijke gegevens kan daarom ook onderworpen zijn aan andere wetten dan die van uw land.

 

TCL neemt passende maatregelen om te zorgen dat de overdracht van Persoonlijke gegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en in het bijzonder dat er contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen, zoals, zonder beperking, de standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

 

DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

We hebben organisatorische, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de internationale industrienormen om de door u verstrekte Persoonlijke gegevens te beschermen en om onrechtmatig(e) toegang, bekendmaking, gebruik, wijziging, beschadiging of verlies van gegevens te voorkomen. We ondernemen redelijke en praktische stappen om uw Persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder de volgende:

 

§  We maken gebruiken van SSL en andere technische maatregelen om de versleuteling van onze diensten en producten te garanderen. We onderzoeken regelmatig onze praktijk voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens (inclusief fysieke beveiligingsmaatregelen) om onrechtmatige toegang tot het systeem te voorkomen.

 

§  We geven onze werknemers en het personeel van derden toestemming voor toegang tot uw Persoonlijke gegevens wanneer dit nodig is om ons te helpen uw Persoonlijke gegevens te verwerken en de diensten aan u te leveren. Deze werknemers en dit externe personeel (van door ons geautoriseerde derden) zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.

 

§  De beveiliging van uw Persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. We blijven ons inzetten om uw Persoonlijke gegevens te beschermen en veiligheidsmaatregelen te implementeren, zoals het bieden van encryptiebescherming voor het opslaan en verzenden van gegevens, zodat wordt voorkomen dat uw Persoonlijke gegevens onrechtmatig worden geopend, gebruikt of bekendgemaakt.

 

§  We selecteren onze zakenpartners en dienstverleners zorgvuldig en passen de vereisten voor de bescherming van Persoonlijke gegevens toe in enige zakelijke contracten tussen beide partijen.

 

§  We organiseren trainingen en test- en publiciteitscursussen op het gebied van beveiliging en privacy om het bewustzijn van medewerkers over het belang van de bescherming van Persoonlijke gegevens te vergroten.

 

Houd er echter rekening mee dat geen enkele online gegevensoverdracht gegarandeerd 100% veilig is. Als we een inbreuk op ons beveiligingssysteem ontdekken, handelen we tijdig in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

 

DE BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

TCL bewaart uw Persoonlijke gegevens uitsluitend zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Deze gegevens worden na een redelijk tijdsbestek verwijderd volgens de volgende criteria:

 

§  TCL bewaart uw Persoonlijke gegevens zolang zij deze nodig heeft voor de doeleinden vermeld in de paragraaf 'Het gebruik van Persoonlijke gegevens'. Deze periode kan samenvallen met de periode waarbinnen TCL een voortdurende relatie met u heeft; en

 

§  TCL bewaart uw Persoonlijke gegevens zolang als nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen waaraan zij is onderworpen of om vorderingen tegen ons te verdedigen.

 

 

UW RECHTEN

 

Gegevensbeschermingswetten kunnen u een aantal wettelijke rechten geven met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die we van u bewaren. Niet alle privacywetten zijn gelijk. Deze wetten zijn dus niet in alle landen van toepassing. U kunt de Bijlagen van deze Privacyverklaring raadplegen voor meer informatie over uw rechten in bepaalde specifieke rechtsgebieden.

 

We erkennen echter dat uw Persoonlijke gegevens alleen aan u toebehoren en dat u daarom zelf kunt bepalen hoe we deze gebruiken. Uw rechten omvatten mogelijk de volgende:

 

§  Het recht om toegang te vragen tot de Persoonlijke gegevens die we van u verwerken, inclusief het recht op het verkrijgen van informatie over en een kopie van dergelijke gegevens;

 

§  Het recht om te vragen dat wij uw Persoonlijke gegevens rectificeren of corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;

 

§  Het recht om te verzoeken dat wij in bepaalde omstandigheden uw Persoonlijke gegevens wissen of verwijderen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons verzoekt uw Persoonlijke gegevens te wissen, maar waarin we wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren;

 

§  Indien toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen aan de hand van de gegevens in de onderstaande paragraaf 'Contact met ons opnemen'.

 

Het kan zijn dat we uw verifieerbare consumentenverzoek moeten bevestigen voordat we uw verzoek voltooien. Daarnaast kunnen we u bijvoorbeeld vragen om gegevens te bevestigen die we al over u hebben. We gebruiken de Persoonlijke gegevens die in een verifieerbaar consumentenverzoek zijn verstrekt alleen ter controle van de identiteit van de aanvrager of het recht op de indiening van het verzoek.

 

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

 

Wij en onze externe advertentie- en data-analysepartners gebruiken 'cookies' en vergelijkbare webtechnologieën, waaronder pixeltags of webbakens, ('geautomatiseerde verzamelingstools') voor de ondersteuning van bepaalde functies van het TCL-account, mobiele apparaten en andere websites en toepassingen die door ons worden beheerd. Geautomatiseerde verzamelingstools zijn stukjes programmeercode die op uw apparaat worden geplaatst. Met de geautomatiseerde verzamelingstools kan de website uw browser of apparaat herkennen tijdens uw bezoek aan de TCL-website/-toepassing of wanneer u terugkeert naar de TCL-website/-toepassing. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

We gebruiken twee soorten geautomatiseerde verzamelingstools: 'sessiecookies' en 'permanente cookies'.

 

Een sessiecookie vervalt nadat u uw browser sluit. Een sessiecookie identificeert u tijdens uw browsesessie door een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer aan uw apparaat toe te wijzen. We gebruiken sessiecookies:

 

§  Om ons in staat te stellen u producten en diensten te leveren en transacties te beheren. We kunnen bijvoorbeeld een cookie plaatsen om te onthouden welke items u in een online winkelmandje hebt opgeslagen; en

 

§  Voor bepaalde contentbeheer- en redactiedoeleinden.

 

Permanente cookies vervallen niet wanneer u uw browser sluit. We gebruiken permanente cookies:

 

§  Om vast te leggen of een bezoeker is aangemeld bij het TCL-account;

 

§  Om vast te leggen wanneer een bezoeker van het TCL-account of een andere TCL-website/-toepassing toestemming geeft voor ons gebruik van cookies, indien van toepassing;

 

§  Voor prestatie- en ontwerpdoeleinden. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om bij te houden welke onderdelen van onze websites of toepassingen populair zijn en om erachter te komen hoe we de bijbehorende functionaliteit kunnen verbeteren;

 

§  Om de gebruikerservaring te verbeteren en de weergegeven inhoud op u af te stemmen. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om gebruikersvoorkeuren vast te leggen en ervoor te zorgen dat de inhoud van de website/toepassing (inclusief advertentie-inhoud) meer relevant is voor de desbetreffende gebruiker;

 

§  Om ons en de externe partners met wie we samenwerken in staat te stellen advertenties te verstrekken of marketingberichten op maat te maken waarvoor u toestemming hebt gegeven. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om vast te leggen welke producten en diensten u koopt of interesse in toont, en diensten van derden gebruiken om op basis van die informatie relevante advertenties op onze en andere websites/toepassingen weer te geven; en

 

§  Voor bepaalde contentbeheer- en redactiedoeleinden.

 

Geautomatiseerde verzamelingstools beheren

 

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw apparaat wordt geplaatst. Ook kunt u cookies verwijderen zodra u het TCL-account of een andere TCL-website/-toepassing verlaat. Hoewel u niet verplicht bent om cookies te accepteren wanneer u het TCL-account bezoekt, kunt u mogelijk niet van alle functies van het TCL-account of een andere TCL-website/-toepassing gebruikmaken als u uw browser instelt om cookies te weigeren.

 

Via de Help-pagina op de werkbalk van de meeste webbrowsers komt u er bijvoorbeeld achter hoe u uw browser zodanig kunt instellen dat het accepteren van nieuwe cookies wordt voorkomen, dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u nieuwe geautomatiseerde verzamelingstools ontvangt en dat geautomatiseerde verzamelingstools volledig worden uitgeschakeld.  Klik op de volgende relevante koppelingen voor meer informatie over enkele van de populaire browsers: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera en Apple Safari

 

Waar wettelijk vereist krijgt u de eerste keer dat u onze website/toepassing bezoekt een cookiebanner te zien die u informeert welk type geautomatiseerde verzamelingstools we gebruiken. Ook wordt uw toestemming gevraagd voor sommige geautomatiseerde verzamelingstools die we gebruiken.

 

Persoonlijke gegevens die worden verzameld via geautomatiseerde verzamelingstools

 

We gebruiken de Persoonlijke gegevens die worden verzameld via geautomatiseerde verzamelingstools voor de hierboven gespecificeerde doeleinden (inclusief in de paragraaf 'Het gebruik van Persoonlijke gegevens').  Voor cookies waarvoor we uw toestemming vragen om ze te plaatsen, vertrouwen we ook op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van Persoonlijke gegevens die via deze cookies zijn verzameld.

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Als u meer informatie wilt over het verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen of verwerken van uw Persoonlijke gegevens of de uitoefening van een van de hierboven vermelde rechten, neem dan contact met ons op via de specifieke hieronder gespecificeerde kanalen.

 

Voor ingezetenen van de EER is TCT Mobile Europe onze vertegenwoordiger in de Europese Unie, kantoorhoudende te Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Frankrijk. Neem contact met ons op via privacy.dpo@tcl.com.

 

Voor ingezetenen van het VK is TCT Mobile UK Limited onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk, kantoorhoudende te 10 Finsbury Square, Londen EC2A 1AF, Engeland. Neem contact met ons op via privacy.dpo@tcl.com.

 

Voor gebruikers in India is onze klachtenfunctionaris in India dhr. Sudhansu Sahu, die bereikbaar is via privacyqueryindia@tcl.com.

 

Voor gebruikers in de Verenigde Staten is TCT Mobile (US) Inc. de dochteronderneming van TCL, wier adres- en contactgegevens hieronder zijn vermeld:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Neem contact met ons op door ons te e-mailen op privacy.na@tcl.com of door ons gratis nummer te bellen: 1-855-368-0829

 

Voor gebruikers in Brazilië is Semp TCL Mobilidade Ltda de dochteronderneming van TCL. (Nummer als belastingbetaler 08.649.664/0001-98, wiens adres- en contactgegevens hieronder zijn vermeld:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacidade@semptcl.com.br of door ons te bellen: +55 (11) 3004-7570.

 

Voor gebruikers in China en andere wereldwijde regio's is de gegevensverwerker TCL Communication Technology Holdings Limited op het adres: 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, nr. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

 

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of gegevensgebruik dat we niet op bevredigende wijze hebben opgelost, neem dan (gratis) contact op met onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

BIJLAGE BRAZILIË

(Deze paragraaf is van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van de LGPD)

 

Algemeen overzicht

 

De bepalingen in deze bijlage zijn uitsluitend van toepassing op de verwerking van Persoonlijke gegevens die onderworpen is aan de Braziliaanse wetgeving, in het bijzonder wet nr. 13.709/2018, zoals gewijzigd ('LGPD'). In geval van een strijdigheid tussen de bepalingen in de hoofdtekst van de Privacyverklaring TCL Global en deze bijlage prevaleren de bepalingen van deze bijlage uitsluitend met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten die onderworpen zijn aan de Braziliaanse wetgeving.

 

Rechtsgrondslagen voor de verwerking van Persoonlijke gegevens

 

De verwerking van Persoonlijke gegevens kan worden uitgevoerd in overeenstemming met een van de volgende belangrijke rechtsgrondslagen: (i) naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting van TCL; (ii) noodzaak voor een contract; (iii) uitoefening van wettelijke rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures; (iv) bescherming van het leven en de gezondheid; (v) rechtmatig belang van TCL of derden; en (vi) kredietprotectie.

 

Verbintenis

 

Wanneer u onze websites bezoekt, uw Persoonlijke gegevens verstrekt of TCL-materialen gebruikt, verklaart u dat u op de hoogte bent van de verzameling, het gebruik, de uitgifte, de overdracht, de classificatie, de toegang, de opslag, de wijziging, de communicatie, de openbaarmaking, de verwijdering of enige andere verwerkingsactiviteit in verband met aan uw Persoonlijke gegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring.

 

Vertrouwelijkheid van Persoonlijke gegevens en uw verantwoordelijkheden

 

TCL doet er alles aan om uw Persoonlijke gegevens te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw aanmelding en wachtwoord met betrekking tot TCL-materialen. Als u denkt dat uw accountgegevens ongeautoriseerd bekend zijn, neem dan contact met ons op zoals beschreven in de paragraaf 'Contact met ons opnemen'.

 

Uw rechten

 

De geldende wet- en regelgeving verleent u de volgende rechten: (i) het recht om bevestiging te bekomen van verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens; (ii) het recht op toegang; (iii) het recht om onjuiste, onvolledige of verouderde Persoonlijke gegevens te corrigeren; (iv) het recht op anonimisering, blokkering of uitsluiting van onnodige of buitensporige Persoonlijke gegevens, of van Persoonlijke gegevens die worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving; (v) het recht op overdraagbaarheid; (vi) het recht om Persoonlijke gegevens uit te sluiten die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met uitzondering van gevallen waarin het bewaren van de Persoonlijke gegevens noodzakelijk en toegestaan is volgens de wet; (vii) het recht om informatie te verkrijgen over de particuliere en openbare entiteiten met wie uw Persoonlijke gegevens zijn gedeeld; (viii) recht op informatie over de gevolgen van het weigeren van toestemming; (ix) het recht om toestemming in te trekken; (x) het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de Braziliaanse nationale gegevensbeschermingsautoriteit ('ANPD') met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke gegevens; en (xi) het recht om de verwerking van Persoonlijke gegevens te weigeren wegens niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Geautomatiseerd besluit en profilering

 

Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten gebaseerd op het gebruik van algoritmen en computerprogramma's zonder menselijke tussenkomst.

 

Anderzijds omvat profilering analyses van bepaalde persoonlijke aspecten, zoals uw interesses, voorkeuren, gedrag en locatie, aan de hand van een geautomatiseerde verwerking van Persoonlijke gegevens met statistische processen. Als gevolg van deze verwerking kunnen we u gerichte communicatie sturen en meer relevante informatie op onze platforms aanbieden die volgens ons interessant voor u kan zijn.

 

U hebt het recht om herziening van een beslissing te verzoeken die is uitgevoerd in een geautomatiseerde verwerking van informatie.

 

Verwerker

 

De gegevensverwerker is TCL Communication Technology Holdings Limited op het adres: 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, nr. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, tenzij anders vermeld in een specifieke privacyverklaring.

 

Neem contact op met de DPO van TCL op door een e-mail te sturen naar privacidade@semptcl.com.br of door ons gratis nummer te bellen: +55 (11) 3004-7570.

 

U hebt ook het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de ANPD met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de ANPD.

 

 

 

 

BIJLAGE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER) EN HET VERENIGD KONINKRIJK (VK)

 

Het gebruik van Persoonlijke gegevens

 

Uw Persoonlijke gegevens kunnen door ons worden verzameld, opgeslagen, verwerkt of anderszins worden gebruikt op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden en wettelijke grondslag:

 

1. Om een contract met u af te sluiten en u TLC-materialen te verstrekken;

 

§  Om onze door u gekochte producten en diensten te leveren, activeren, verifiëren en beheren;

 

§  Om software-updates, onderhoudsdiensten, technische ondersteuning en diensten na aankoop voor TCL-materialen te leveren;

 

§  Om u te helpen bij het registreren en beheren van uw TCL-account;

 

§  Om u in staat te stellen onze producten en diensten te downloaden en te kopen, zoals onze toepassingen en gerelateerde websites en/of om u toegang te geven tot toepassingen van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd;

 

§  Voor het verwerken van betalingstransacties voor of bestellingen van TCL-materialen;

 

§  Om contact met u op te nemen in verband met TCL-materialen, bijvoorbeeld in het geval dat TCL-materialen zijn gewijzigd of problemen opleveren;

 

2. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen waaraan wij zijn onderworpen;

 

§  Om alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en jurisprudentie, evenals beslissingen van bevoegde autoriteiten na te leven;

 

§  Ter bescherming tegen en ter voorkoming van fraude en andere juridische of informatiebeveiligingsrisico's, evenals om TCL-materialen veilig te houden, zoals het verifiëren van uw accounts en identiteit, het detecteren van beveiligingsincidenten en het bestrijden van kwaadwillende activiteiten;

 

3. TCL heeft een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van uw Persoonlijke gegevens;

 

§  Om de wettelijke rechten TCL vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor gerechtelijke procedures;

 

§  Om te reageren op eventuele klachten of vragen die u hebt in verband met TCL-materialen, en om wettelijke rechten te verdedigen en uit te oefenen;

 

§  Om TCL-materialen op uw verzoek te personaliseren;

 

§  Om problemen van de TCL-materialen te begrijpen, te beoordelen, aan te pakken en te corrigeren;

 

§  Om nieuwe functionaliteiten, technologieën en verbeteringen aan TCL-materialen te evalueren en te ontwikkelen;

 

§  Om wedstrijden, promoties, evenementen, marktonderzoek en vragenlijsten met betrekking tot TCL-materialen te organiseren;

 

§  Om de interne doelen van TCL te bereiken, zoals auditing, gegevensanalyse en onderzoek om onze producten, services, gebruikerservaring en klantcommunicatie te verbeteren;

 

§  Om onze trainingsprocessen en systemen te ontwikkelen;

 

§  Om bedrijfsplanning uit te voeren, rapporten te maken en voorspellingen te doen;

 

§  Om u informatie over TCL-materialen te sturen en om deze informatie beter op u af te kunnen stemmen. Voor bepaalde marketingactiviteiten hebben we mogelijk uw toestemming nodig. U kunt zich op verschillende manieren afmelden voor bepaalde berichten die u van ons ontvangt. Als u zich wilt afmelden voor onze marketingberichten per e-mail, kunt u onderaan de e-mail op 'Abonnement opzeggen' klikken en de instructies volgen; en

 

§  Om niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

 

4. Overige doeleinden met uw geïnformeerde toestemming.

 

TCL kan uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor doeleinden die verenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden. Bij het beoordelen of een doel verenigbaar is, houden we rekening met de criteria die zijn vermeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder uw redelijke verwachtingen. Met andere woorden, Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor niet-tegenstrijdige en/of buitensporige secundaire doeleinden in relatie tot de hierboven genoemde doeleinden.

 

Uw rechten

 

Gegevensbeschermingswetten in lidstaten van de EER en het Verenigd Koninkrijk kunnen u een aantal wettelijke rechten geven met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die we van u bewaren. Deze rechten omvatten mogelijk de volgende:

 

§  Het recht om toegang te vragen tot de Persoonlijke gegevens die we van u verwerken en om ons te verzoeken onjuistheden in die gegevens te corrigeren.

 

§  Het recht om een kopie aan te vragen en om Persoonlijke gegevens over te dragen die wij van u verwerken;

 

§  Het recht om te verzoeken dat wij in bepaalde omstandigheden uw Persoonlijke gegevens wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u ons verzoekt uw Persoonlijke gegevens te wissen, maar waarin we wettelijk gerechtigd zijn om deze te bewaren;

 

§  Het recht om bezwaar te maken tegen en het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw Persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden beperken. Ook hier geldt dat er omstandigheden kunnen zijn waarin u bezwaar maakt tegen of ons vraagt om onze verwerking van uw Persoonlijke gegevens te beperken, maar waarin we wettelijk gerechtigd zijn om de verwerking van uw Persoonlijke gegevens voort te zetten en/of dit verzoek te weigeren;

 

§  Het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw Persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken;

 

§  Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (waarover u hier meer informatie vindt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en voor de EER en https://ico.org.uk/make-a-complaint/ voor het Verenigd Koninkrijk) als u denkt dat een van uw rechten door ons is geschonden.

 

Minderjarigen

 

Als u tussen de 13 en 16 jaar oud bent, in de EER of het Verenigd Koninkrijk woont en we om uw toestemming vragen, zorg er dan voor dat u onder de wetten inzake gegevensbescherming van uw land een geldige toestemming kunt geven zonder toestemming van uw ouders of voogd. We zullen uw leeftijd verifiëren en kunnen toestemming van uw ouders/voogd vragen.

 

De overdracht van Persoonlijke gegevens

 

Wanneer we uw Persoonlijke gegevens buiten de EER of het VK overdragen, zorgen we ervoor dat deze worden beschermd op een manier die overeenkomt met de manier waarop wij uw Persoonlijke gegevens in de EER of het VK beschermen. We garanderen een passend beschermingsniveau met behulp van een van de volgende mechanismen:

 

  • Het derde land waarnaar we uw Persoonlijke gegevens overdragen, is erkend als zijnde in staat om een passend beschermingsniveau te garanderen door een besluit van de Europese Commissie of de Britse minister van Buitenlandse Zaken, indien van toepassing;

 

  • De importeur en de exporteur hebben de 'modelcontractbepalingen' ondertekend die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of de Britse minister van Buitenlandse Zaken, indien van toepassing; of

 

§  Indien van toepassing kan TCL de gegevens ook delen in overeenstemming met afwijkingen voor specifieke situaties die zijn vermeld in de toepasselijke wetgeving, zoals het verlenen van door u gevraagde diensten, het sluiten of uitvoeren van een contract in uw belang, met uw uitdrukkelijke toestemming, indien nodig voor belangrijke redenen van algemeen belang en indien nodig om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

U kunt aanvullende informatie opvragen over hoe uw Persoonlijke gegevens door ons worden beschermd in het geval van overdracht naar een land buiten de EER of het VK (inclusief een kopie van de standaard contractuele clausules die met importeurs in het derde land zijn aangegaan) door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de paragraaf 'Contact met ons opnemen'.

 

 

 

 

BIJLAGE CALIFORNIË

 

Uw privacyrechten in Californië

 

In de afgelopen 12 maanden hebben we mogelijk categorieën van Persoonlijke gegevens verzameld die worden beschreven in de Privacyverklaring TCL Communications.

 

 

 

Alleen voor inwoners van Californië in Verenigde Staten geldt dat u, naast de bovengenoemde rechten in de paragraaf 'Uw rechten', vanaf 1 januari 2020 de volgende rechten hebt:

 

  • Het recht op kennis. U kunt informatie opvragen over de categorieën en specifieke onderdelen van de Persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, evenals de categorieën bronnen waaruit dergelijke informatie is verzameld, het doel van de verzameling van dergelijke gegevens en de verkoop of bekendmaking voor zakelijke doeleinden van uw Persoonlijke gegevens aan derden;

 

  • Het recht om niet te worden gediscrimineerd bij de uitoefening van de hierboven vermelde rechten; en

 

  • Behoudens bepaalde wettelijke uitzondering hebt u het recht om een verzoek in te dienen voor het verwijderen van uw Persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat we uw verzoek tot verwijdering kunnen weigeren en we de redenen daarvoor opgeven als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

 

Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we het verifiëren door te controleren of het e-mailadres van het verzoek hetzelfde is als het e-mailadres dat is gebruikt om uw account te registreren. We kunnen om aanvullende informatie vragen (zoals het IMEI- of het serienummer van uw apparaat) als we uw identiteit verder moeten verifiëren ter bevordering van de veiligheid of ter bescherming tegen fraude. Mogelijk hebt u het recht om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving een verzoek in te dienen bij een gemachtigde vertegenwoordiger.  Om een gemachtigde vertegenwoordiger aan te wijzen om uw rechten en keuzes namens u uit te oefenen, kunnen we om bewijs vragen dat u een dergelijke vertegenwoordiger een volmacht hebt verleend of dat de vertegenwoordiger anderszins geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u rechten uit te oefenen.

 

Bovendien hebben ingezetenen van Californië op grond van California Civil Code Section 1798.83 het recht om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van Persoonlijke gegevens aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Voor het indienen van een dergelijk verzoek neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Zet hierbij 'Shine the Light' in het onderwerpveld van uw verzoek.

 

U kunt uw rechten uitoefenen zoals hierboven beschreven en/of eventuele klachten indienen over onze naleving van de privacywetgeving van Californië door rechtstreeks contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail aan de hand van de gegevens in de bovenstaande paragraaf 'Contact met ons opnemen'. U kunt een gemachtigde vertegenwoordiger aanwijzen die namens u een verzoek indient. Een dergelijke gemachtigde vertegenwoordiger moet geregistreerd zijn bij de staatssecretaris van Californië. We kunnen een verzoek weigeren van vertegenwoordigers die geen bewijs kunnen overleggen dat ze door u zijn gemachtigd om namens u te handelen.