הצהרת פרטיות תקשורת מטעם TCL

שפה

הצהרת פרטיות זו תהיה בתוקף החל ביום/7/30/2021.

 

 

הצהרת הפרטיות קובעת כיצד TCL או וגם החברות המסונפות שלה וחברות הבנות (להלן, כולן יחד "TCL" או "אנו") מגינה על הנתונים האישיים שאנו מעבדים הקשורים אליך (להלן "הפרטים האישיים" שלך), איזה סוגים של "פרטים אישיים" אנו אוספים עליך, מה אנו עושים בנתונים אלה, מהי מטרת האיסוף, כיצד אנו חושפים נתונים ומהן זכויותיך בכל הקשור לעיבוד "הפרטים האישיים".

 

 אנו מודים לך על הבחירה ב-TCL!

 

מתי יחולו התנאים שבהצהרת פרטיות זו?

 

הצהרת פרטיות זו תחול בכל פעם שאנו מעבדים "פרטים אישיים" שלך עקב גישה שלך לאתרי האינטרנט של Alcatel (כולל www.alcatelmobile.com) ושימוש בהם, שימוש בהתקנים ממותגים מתוצרת TCL ו-Alcatel, כגון טלפונים, מחשבי לוח, שעונים, צמידים, התקנים לבישים, נתבים וכן יישומים ושירותים מסוימים אחרים של TCL המסופקים על ידי TCL Communication Technology Holdings Limited שעשוי להיות להם הקשר להצהרת פרטיות זו (להלן, כולם יחד "חומרי TCL"). בכל הנוגע ליישומי השירותים החכמים של TCL (כולל TCL Account‏, TCL Channel‏, TCL Home App‏, BrowserHere/T-Browser‏, TCL Live‏, TV Guard‏, MagiConnect‏, Chat Now‏, Smart Gallery‏, Reminder‏, Weather‏, Game Center‏, Gesture Control and Remote‏Diagnosis), יש לפנות אל https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

 כן ניתן לעיין בהצהרת הפרטיות באתר https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html לקבלת מידע נוסף על האופן שבו אנו מעבדים את "הפרטים האישיים" שלך כאשר אתה נכנס לאתר האינטרנט של TCL בכתובת (www.tcl.com) ומשתמש בו עבור מוצרי הטלוויזיה החכמה של TCL ועבור התקנים ממותגים של SEMP. 

 

הצהרת פרטיות זו חלה גם על העיבוד שאנו עושים ב"פרטים האישיים" של אנשי קשר עסקיים המועסקים על ידי לקוחותינו, השותפים העסקיים שלנו, הספקים וארגונים אחרים שעמם יש ל-TCL יחסים עסקיים או שהיא שוקלת יחסים כאלה.

 

 כדי למצוא מידע נוסף, הקלק על כל אחד מהסעיפים שלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנו עשויים לעדכן מפעם לפעם את הצהרת הפרטיות הזו כדי לשקף שינויים בצורת האיסוף של פרטיך האישיים או שינויים בחוקים הישימים. כל עדכון של הצהרת הפרטיות הזו ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר האינטרנט שלנו בכתובת  https://www.tcl.com/global/en.html. בנוסף אנו עשויים גם ליידע אותך על אודות השינויים בהצהרת הפרטיות כנדרש על פי החוקים הישימים.

 

באמצעות כניסה לאתרי האינטרנט שלנו, מסירת הפרטים האישיים שלך או שימוש בחומרי TCL, אתה מאשר שקראת והבנת את הנהלים המתוארים בהצהרת פרטיות זו.

 

 

פרטים אישיים שאנו אוספים אודותיך

 

פרטיותך חשובה לנו ומשום כך אנו מסבירים כאן מהם "הפרטים האישיים" שאנו נאסוף אודותיך. אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך לכך שאם לא תספק "פרטים אישיים" מסוימים, הדבר עלול למנוע מ-TCL להשיג מטרות מסוימות המוגדרות בהצהרת פרטיות זו, ומשום כך ייתכן שלא תוכל לגשת לחומרי TCL מסוימים או להשתמש בהם.

 

אנו עשויים לאסוף ולעבד את "הפרטים האישיים" הבאים אודותיך:

 

§         מידע שתמסור לנו. כולל מידע אודותיך שתמסור לנו באמצעות מילוי טפסים, הזנת מידע באתרי האינטרנט שלנו, פתיחת חשבונות משתמש או תקשור אתנו, בין אם הדבר ייעשה פנים אל פנים, טלפונית, בגישה מקוונת, בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת, שיכול לזהות אותך או לגלות את זהותך מתוך הקשר. מידע זה כולל, אך ללא הגבלה, את הפרטים הבאים:

 

o       מידע אישי ליצירת קשר: שם, כתובת משלוח, כתובת חיוב או וגם כתובת עסקית, כתובת דוא"ל, מספר טלפון;

o       מידע לכניסה: שם משתמש, סיסמה, כינוי;

o       מידע דמוגרפי: תאריך לידה, מגדר;

o       מידע לצורכי תשלום: פרטי כרטיס אשראי או כרטיס חיוב, פרטי בנק, מידע אחר הכרוך בתשלומים או מידע פיננסי;

o       מידע אחר אודותיך, כגון עיסוק (לדוגמה, ייתכן ותישאל אודות העיסוק שלך כאשר תשתתף בסקר שלנו), שפה ונתוני בריאות (כגון נתוני אימון גופני, כולל גובה, משקל, טמפרטורת גוף, דופק, איכות שינה וכן נתוני הליכה/ריצה/רכיבה על אופניים);

o        שאלותיך, תלונותיך או משוב שסיפקת בנוגע למוצרינו, לשירותינו או לנציגינו או תשובותיך לשאלונים שלנו; 

o       מידע אודות חומרי TCL שבבעלותך ושאתה משתמש בהם והוכחת רכישה שלהם, כאשר הדבר ישים; וכן

o        כתובת דוא"ל של הורה או אפוטרופוס של קטין.

 

§          מידע שאנו אוספים או מחוללים אודותיך. אנו עשויים לאסוף אוטומטית מידע על פעילות באינטרנט, פעילות אלקטרונית או מידע אחר ישירות מהתקנים ודפדפנים שבהם אתה משתמש. כולל, אך ללא הגבלה, את הפרטים הבאים:

 

o       פרטי השימוש שאתה עושה בחומרי TCL;

o       מיקום ההתקן שלך ואזור הזמן;

o       פרטי השימוש שאתה עושה במוצרים שאנו סיפקנו, כגון היסטוריית גלישה, היסטוריית חיפוש, תדירות שיח ופעולות אחרות שאתה עושה בעת השימוש במוצרינו או בשירותינו;

o       כתובת IP, כתובת MAC, מזהה התקן, מזהה מסוף, מס' סידורי, מספר IMEI, מספר IMSI, מזהה פרסומת (מזהה ייחודי המוקצה להתקנים למטרות פרסומת), דגם החומרה, ומזהים אחרים של ההתקן או מידע ספציפי על אודות חומרי TCL שלך;

o        מידע גאוגרפי על מיקום, מדויק ומקורב, המסופק על ידי אות ה-GPS של ההתקן או מתוקשר דרך נקודת גישה קרובה לרשת Wi-Fi ולאנטנות סלולריות בעוד אתה משתמש בשירותים מסוימים ומאפשר את יכולת המיקום. באפשרותך להתנתק מהאיסוף שלנו את נתוני המיקום בכל עת במסגרת ההגדרות של מערכת ההפעלה במוצרים או ביישומים שלך, ככול שהדבר ישים;

o       מידע המתייחס למצב הבריאותי שלך ופרטים המתייחסים למידע על כושר גופני ואימוני כושר (כגון, גובה, משקל, טמפרטורת גוף, דופק, איכות שינה, הליכה, ריצה, ורכיבה ספורטיבית על אופניים) במידה שסיפקת לנו את המידע האמור או הסכמת בדרך אחרת שאנו נאסוף אותו;

o       יומני שגיאות, קודי שגיאה ותיאורי שגיאה ומידע נוסף שסיפקת לנו ביחס לתקלות או פגמים שנתקלת בהם בעת השימוש בחומרי TCL כלשהם שברשותך;

o        מידע הנאסף בידי יישומונים מסוימים של TCL. לדוגמה, כאשר אתה משתמש ביישומון TCL Account בטלפון נייד, היישומון מתחבר לאינטרנט, מבקש את הרשאות המערכת שלך (לרבות הרשאות אחסון, מצלמה, חיבור אינטרנט ואנשי קשר) ואוסף את כתובת הדוא"ל שלך, סיסמת החשבון, שם החשבון, מגדר, מדינה/מחוז, דגם ההתקן, שם ההתקן, הגרסאות של היישומון ושל מערכת ההפעלה של הטלפון הנייד;

o       המיקום שבו אתה משתמש ביישומון TCL Connect שלנו כדי להתחבר ולשלוט בהתקנים מרובים מתוצרת TCL או Alcatel שלך (כגון, שעונים, צמידים ונתבים), וכן מידע על הרשתות Wi-Fi ו-Bluetooth שלך, מיקומן, חשבון TCL, מידע על ההתקן על אודות הטלפון ומידע על אודות התקנים מתוצרת TCL או מתוצרת Alcatel שאמורים להתחבר;

o       מכתבי דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת, מספר פקס, היסטוריית שיחות או הקלטות של שיחות טלפון בינך לבין שירות הלקוחות שלנו בעת שאנו מספקים לך תמיכה לאחר רכישה;
וכן

o       מידע אחר שאנו מגלים לך כאשר אתה מפעיל יישומונים מסוימים בפעם הראשונה.

 

§          מידע שאנו מקבלים ממקורות אחרים. אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך מצד שלישי, כולל, אך ללא הגבלה את הפריטים הבאים:

 

o       מידע מרשתות חברתיות;

o       מידע המתקבל מספקים אחרים של מוצרים, שירותים, אתרי אינטרנט ויישומונים;

o       מידע המתייחס לשירותי תיקון המתקבל ממפעילי הרשתות של ההתקנים הניידים;

o       מקורות מסחריים או פומביים זמינים אחרים (כמותר על פי חוק); וכן

o       אם תשתתף בתוכניות חקר שוק המאורגנות או וגם מבוצעות על ידי TCL או בחסותה, אנו עשויים לאסוף גם מידע מאתרי אינטרנט של צד שלישי או מרשתות חברתיות, בהתאמה למדיניות הפרטיות של אותם אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות מתאימים.

 

אנו עשויים גם לאסוף מידע אחר אודותיך, ההתקן שלך או השימוש שאתה עושה בחומרי TCL באופן שידווח בעת האיסוף או וגם על סמך הסכמתך בהתאמה לחוק הישים.

 

אנו לא נאסוף במודע "פרטים אישיים" של ילדים מתחת גיל 13 או על ילדים מתחת לגיל זה, או הגיל המזערי המותר בתחום השיפוט שלך, מבלי להבהיר תחילה שמידע מעין זה יסופק רק בהסכמת הורה או אפוטרופוס. אם הדבר נדרש על פי החוק הישים, TCL תשתמש ב"פרטים אישיים" המתייחסים לילדים ככול שהדבר מותר על פי החוק הישים ובמידת הצורך רק בהסכמת הורה או אפוטרופוס. אם להבנתך, ילדך סיפק לנו "פרטים אישיים" ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס, אנא התקשר אלינו על פי כתובת הדואר האלקטרוני המפורטת בסעיף "כיצד ליצור אתנו קשר" שלהלן. אם ילדך משתמש בשירותינו Kids Learning או ‏Kids Mode, בשעון משפחתי של TCL או מוצרי TCL אחרים או שירותים לילד, אנו נספק לך מדיניות פרטיות נפרדת עם פרטים נוספים על הצורה שבה אנו מגנים על "הפרטים האישיים" של ילדים.

 

 

 שימושים בפרטים אישיים

 

אנו עשויים לאסוף, לאחסן, לעבד או להשתמש בצורה אחרת "בפרטים האישיים" שלך בדרכים המפורטות להלן ולמטרות שלהלן:

 

§         למסירה, שפעול, אימות וניהול של מוצרינו ושירותינו אותם רכשת;

 

§         להספקת עדכוני תוכנה, שירותי תחזוקה, תמיכה טכנית ושירותים לאחר הרכישה עבור חומרי TCL;

 

§         כדי לסייע בידך להירשם ולנהל את חשבון TCL שלך;

 

§         כדי לאפשר לך להוריד ולרכוש את מוצרינו ואת שירותינו, כגון היישומונים שלנו ואתרי אינטרנט קשורים או וגם כדי לתת לך גישה ליישומונים של צד שלישי המותקנים בהתקן;

 

§         כדי לעבד תנועות תשלום או הזמנות עבור חומרי TCL;

 

§         כדי ליצור אתך קשר בנוגע לחומרי TCL, למשל כאשר אחד מתוך חומרי TCL השתנה או מציג סוגיות, כגון אימות חשבונותיך והמזהים שלך, גילוי של תקריות אבטחה ומלחמה כנגד פעילויות זדוניות;

 

§         כדי להגן כנגד ולמנוע הונאות וסיכוני אבטחת מידע, כמו גם שמירה על ביטחון חומרי TCL;

 

§          כדי לקבוע, לממש או להגן על זכויותיה החוקיות או לצורך הליכים משפטיים;

 

§         כדי להגיב על תלונות ושאלות שאתה עשוי להעלות בנוגע לחומרי TCL וכדי להגן ולממש את זכויותינו החוקיות;

 

§         כדי לעצב בהתאמה אישית את חומרי TCL על פי בקשתך;

 

§         כדי לאתר תקלות תפקודיות או סוגיות אחרות בחומרי TCL;

 

§         כדי להעריך ולפתח תפקודים חדשים, טכנולוגיות ושיפורים בחומרי TCL;

 

§         כדי לנהל תחרויות, קידום מכירות, אירועים, חקר שוק, תחקיר בנוגע לחומרי TCL;

 

§         כדי לתמוך במטרות הפנימיות של TCL, כגון ביקורת, ניתוח נתונים ומחקר לצורך השיפור של מוצרינו, שירותינו והתקשורת עם לקוחותינו;

 

§         כדי לציית לכול החוקים, התקנות, ההנחיות וההחלטות של בתי המשפט הישימים, כמו גם החלטות של רשויות מוסמכות;

 

 

§         כדי לשלוח אליך מידע אודות חומרי TCL ולסייע בהתאמת המידע עבורך. ייתכן ונזדקק להסכמתך לביצוע פעילויות שיווקיות מסוימות. אנו מציעים לך דרכים שונות כיצד להתנתק מקבלת פריטי תקשורת מסוימים מאתנו. אם ברצונך להתנתק מקבלת תקשורת שיווקית בדואר אלקטרוני מאתנו, כל שעליך לעשות זה להקליק על הקישור "ביטול המנוי" (“Unsubscribe”) המצוי בתחתית המכתב ולבצע את ההוראות המוקרנות על המרקע;

 

§          אנו ושותפי הפרסום שלנו עשויים להציג פרסומת שאינה מותאמת שמית בכמה מבין מוצרינו ושירותינו. אם שותפי הפרסום שלנו יציגו פרסומת מותאמת שמית, אנו נדאג להשיג מראש את הסכמתך המפורשת כנדרש על פי החוק הישים; וכן

 

§         כל המטרות האחרות שנתת להן את הסכמתך.

 

במידה ש"הפרטים האישיים" שאנו אוספים אודותיך נחשבים מסווגים בקטגוריות מיוחדות של "פרטים אישיים" או כ"פרטים אישיים" רגישים על פי החוקים הישימים, אנו נעבד נתונים מעין אלה רק על סמך הסכמתך המפורשת ובאפשרותך להסיג את הסכמתך לעיבודים כאלה בכל עת. למרות האמור, אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך לכך שאם תחליט אכן לעשות זאת, ייתכן שלא נוכל להמשיך ולספק לך שירותים מסוימים. אם תסיג את הסכמתך, אנו נעדכן אותך בתוצאות האפשריות. אם הדבר מותר על פי החוק הישים, אנו עשויים גם לעבד קטגוריות מיוחדות של "פרטים אישיים" שאתה נתת להם ביטוי פומבי או לבסס, לממש או להתגונן מפני תביעות משפטיות.

 

אם אתה מתפקד כאיש קשר עסקי של הארגון שלך שתפקידו לרכוש חומרי TCL או להשתמש בהם עבור הארגון שלך, אנו עשויים לאסוף את שמך, כתובת המשלוח, כתובת החיוב או כתובת עסקית, כתובת דוא"ל ומספר טלפון, ולהשתמש ב"פרטים האישיים" במידה הדרושה לביצוע פעולות עסקיות שגרתיות, למטרות מנהליות בשיתוף פעולה או אחרות, או למטרות אחרות שצוינו לעיל בסעיף "שימושים בפרטים אישיים".

 

 

חשיפת פרטיך האישיים לצד שלישי

 

אנו לא מוכרים או חושפים בדרך אחרת "פרטים אישיים" שמסרת לנו, למעט כפי שמתואר ב"הצהרת פרטיות" זו, כפי שנחשף בפניך בעת איסוף הנתונים או כפי המתואר בכול הצהרת פרטיות מיוחדת, מה שישים.

 

אנו עשויים לחשוף את "הפרטים האישיים" שלך עם חברות מסונפות וחברות בנות של TCL באחת או יותר מבין הנסיבות המתוארות להלן:

 

§         כדי לסייע לנו לספק לך חומרי TCL;

 

§         מקום שבו אנו משווקים מוצרים ושירותים באמצעות חברות מסונפות או חברות בנות של TCL; וכן

 

§         לאותן מטרות שבעבורן TCL מעבדת את "הפרטים האישיים" שלך בכפוף ל"הצהרת פרטיות" זו.

 

אנו עשויים גם לשתף את "הפרטים האישיים" עם צד שלישי במטרה להשיג את המטרות המפורטת בסעיף "שימושים בפרטים אישיים" שלעיל, לרבות:

 

§         במקרה של מכירת עסק או נכס כלשהו של TCL לחברה אחרת, מיזוג או עסקה משמעותית אחרת, אנו עשויים לחשוף את "הפרטים האישיים" שלך לצורך בדיקת נאותות ובהשלמת העסקה;

 

§         אנו עשויים לשתף את מזהה הפרסום שלך (מזהה משתמש ייחודי המוקצה להתקנים שלך למטרות פרסומת) עם שותפי הפרסום שלנו כדי שהם יוכלו לפרסם פרסומת שאינה מותאמת שמית;

 

§         כאשר אנו משווקים לך מוצרים או שירותים של צד שלישי, אנו עשויים לשתף את "הפרטים האישיים" שלך עם אותו צד שלישי;

 

§         כאשר אתה מסכים לחשיפת "הפרטים האישיים" בפני צד שלישי מסוים ומזוהה או בפני קטגוריה של צדדים שלישיים;

 

§         לסוכנים או קבלנים של צד שלישי (לדוגמה, הספקים של שירותי האחסון האלקטרוני שלנו) שאנו שוכרים אותם לצורך תמיכה בהספקת שירותינו ומוצרינו לך. אנו ננקוט בצעדים הדרושים כדי לדרוש מצד שלישי כזה לעבד את "הפרטים האישיים" שלך תוך ציות להתניות שפורטו ב"הצהרת פרטיות" זו ובכפיפות לכללי הסודיות;

 

§         לשותפים עסקיים המספקים מוצרים או וגם שירותים המשובצים או משמשים כרכיבים של חומרי TCL שאנו מספקים לך. צדדים שלישיים כאלה יהיו אחראים לאופן שבו הם משתמשים ב"פרטים האישיים" בהקשר של שירותיהם ומוצריהם כפי שמתואר בהצהרת פרטיות נפרדת שיספקו, שאותה אתה מוזמן לאמת; וכן

 

§         במידה הנדרשת על פי החוק או אם אם מוטלת עלינו החובה לחשוף את "הפרטים האישיים" שלך כדי לציית לכול חובה משפטית, וכד לבסס, לממש או להגן על הזכויות המשפטיות שלנו או וגם של צד שלישי.

 

בצד החשיפות של "פרטים אישיים" המפורטות ב"הצהרת פרטיות" זו אנו עשויים לשתף את "הפרטים האישיים" שלך עם צד שלישי רק כאשר אתה מסמיך אותנו לעשות זאת.

 

לתשומת לבך, כאשר אתה משתמש במוצרינו או בשירותינו לגישה לשירות של צד שלישי — כגון, שירותי רשתות חברתיות, כלים של צד שלישי בכניסה יחידה, יישומונים של צד שלישי או פלטפורמות ניידות — שירותים אלה של הצד השלישי עשויים לכלול יכולת לאסוף מידע אודותיך, כולל מידע על הפעילות שלך באותם מוצרים או שירותים, והם עשויים גם ליידע את אנשי הקשר שלך בשירותים של הצד השלישי על אודות השימוש שאתה עושה במוצר או בשירותים. כל עיבוד של "פרטים אישיים" על ידי ספקי צד שלישי מעין זה ינוהל על פי מדיניות הפרטיות שלהם.

 

 קישורים לצד שלישי

 

אתר האינטרנט שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי והמוצרים שלנו עשויים להכיל יישומונים מותקנים מראש שפותחו או מתופעלים על ידי צד שלישי. אנו איננו אחראים לנוהלי הפרטיות או לתוכן של אתרי אינטרנט ויישומונים מעין אלה. "הצהרת פרטיות" זו לא חלה עליהם. עליך לקרוא בקפידה את מדיניות הפרטיות המתייחסת לשירותים של צד שלישי, ובמקרה הצורך לפנות אליהם ישירות.

 

בנוסף, מפעילי הרשת של ההתקנים הניידים שלך מתוצרת TCL או Alctal עשויים גם הם לאסוף את "הפרטים האישיים" שלך לצורך שיפור השירות, אבחון ומטרות אחרות. "הצהרת פרטיות" זו לא חלה על מפעילי רשת אלה ואנו איננו אחראים לנוהלי הפרטיות שלהם. אם יש ברצונך לדעת יותר על האופן שבו הם אוספים ומעבדים את "הפרטים האישיים" שלך, עליך לפנות אליהם ישירות.

 

 

 העברות בינלאומיות של פרטים אישיים

 

TCL עשויה לשתף את "הפרטים האישים" שלך בכל רחבי תבל עם חברות מתוך קבוצת התאגיד שלה כדי להוציא לפועל פעילויות המפורטות ב"הצהרת פרטיות" זו. TCL עשויה גם להעסיק קבלני משנה לצורך עיבוד או שיתוף של "הפרטים האישיים" שלך עם צד שלישי מחוץ לארצך. כאשר אתה משתמש בחומרי TCL, אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלך בתוך ארץ מגוריך או מחוצה לה, בהתאם לנאמר ב"הצהרת פרטיות" זו. העיבוד של הפרטים האישיים שלך עשוי, לכן, להתבצע בכפיפות לחוקים אחרים שאינם זהים לחוקים בארצך.

 

TCL נוקטת באמצעים הנאותים כדי לוודא שהעברת "הפרטים האישים" תבוצע בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הישימים ובמיוחד, שיופעלו אמצעים חוזיים, טכניים וארגוניים, כגון, אך ללא הגבלה, הסעיפים החוזיים התקניים שאושרו עלי מועצת האיחוד האירופי.

 

 

 אבטחת פרטיך האישיים

 

אנו אימצנו אמצעי אבטחה ארגוניים, פיזיים וטכניים התואמים את תקני התעשייה הבינלאומיים כדי להגן על "הפרטים האישיים" שסיפקת וכדי למנוע גישה לא מורשית כלשהי, חשיפה, שימוש, תיקונים, נזק או אבדן של נתונים. אנו ננקוט באמצעים סבירים ומעשיים להגנה על "הפרטים האישיים" שלך, כולל האמצעים הבאים:

 

§         אנו נשתמש ב-SSL ובאמצעים טכניים אחרים כדי לוודא הצפנה בכל הקשור לשירותינו ומוצרינו. אנו נבחן כשגרה את נוהלי איסוף המידע, האחסון והעיבוד (כולל אמצעי אבטחה פיזיים) כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכת.

 

§         אנו נסמיך את עובדינו ואת הסגל של צדדים שלישיים לגשת ל"פרטים האישיים" שלך על בסיס הצורך לדעת, כדי לעזור לנו לעבד את "הפרטים האישיים" שלך ולספק לך את שירותינו. עובדים אלה והסגל החיצוני (של צד שליש שהוסמכו על ידנו) כפופים להתחייבויות חוזיות לסודיות.

 

§          בטחון "הפרטים האישיים" חשוב לנו במידה רבה. אנו נמשיך במאמצינו להגן על "הפרטים האישיים" שלך וממש אמצעי הגנה, כגון הספקת הגנת הצפנה לאחסון המידע ולתמסורת שלו, כדי למנוע גישה בלתי מורשית, שימוש או חשיפה של "הפרטים האישיים" שלך.

 

§          אנו נבחר בזהירות את השותפים העסקיים שנו ואת ספקי השירות ונממש את הדרישות להגנת "הפרטים האישיים" בחוזים העסקיים בין שני הצדדים.

 

§          אנו ננהל קורסים לאימון באבטחה ובהגנת הפרטיות, בדיקות ופעילויות פומביות כדי להעלות את המודעות של העובדים לחשיבות ההגנה על "פרטים אישיים".

 

עם זאת, עליך להבין שלא ניתן לערוב להגנה של 100% בתמסורת באמצעות האינטרנט. אם תובא לתשומת לבנו הפרה כלשהי של מערכת האבטחה שלנו, אנו נפעל בצורה מיידית בהתאמה לחוק הישים.

 

 

 תקופת השמירה של פרטיך האישיים

 

TCL שומרת על "הפרטים האישיים" שלך כל עוד אנו זקוקים להם למטרות המתוארות ב"הצהרת הפרטיות" הזו והם יימחקו לאחר פרק זמן סביר בהתאמה לקריטריונים הבאים:

 

§         TCL שומרת את "הפרטים האישיים" שלך כל עוד היא זקוקה להם למימוש המטרות המוזכרות בסעיף "שימושים בפרטים אישיים", תקופה שעשויה לחפוף לתקופה שבה יש ל-TCL יחסים מתמשכים אתך; וכן

 

§         TCL שומרת את "הפרטים האישיים" שלך כל עוד היא זקוקה להם לצורך ציות לחבויות חוקיות שהיא כפופה להם או להתגוננות מפני תביעות משפטיות נגדנו.

 

 

זכויותיך

 

חוקי הגנת המידע עשויים להעניק לך מספר זכויות חוקיות המתייחסות ל"פרטים האישיים" שאנו מחזיקים אודותיך. לא כל חוקי הפרטיות זהים ולכן לא כל הזכויות האלו יחולו בכול ארץ. באפשרותך לעיין בנספח ל"הצהרת פרטיות" זו בפרטים נוספים על זכויותיך בתחומי חקיקה מסוימים.

 

למרות זאת, אנו מכירים בכך ש"הפרטים האישיים" שלך הם רכושך בלבד וזה מאפשר לך לשלוט באופן שאנו משתמשים בהם. זכויותיך עשויות לכלול:

 

§         הזכות לבקש גישה ל"פרטים האישיים" שאנו מעבדים אודותיך, כולל הזכות להשיג מידע עליהם ועותק של נתונים אלה;

 

§         הזכות לבקש שאנו נתקן את "הפרטים האישיים" שלך אם מתברר שהם שגויים או שאינם שלמים;

 

§         הזכות לבקש מאתנו בנסיבות מסוימות למחוק את "הפרטים האישיים" שלך. לתשומת לבך, עשויות להיות נסיבות שהן תבקש למחוק את "הפרטים האישיים" שלך אבל אנו נהיה זכאים חוקית להמשיך ולהחזיק בהם;

 

§         אם הדבר מותר על פי חוק, הזכות להגיש תלונה לרשות ממשלתית מוסמכת כאשר לדעתך אנו פגענו בזכות כלשהי מזכויותיך.

 

אתה יכול להפעיל את זכויותיך על פי הפרטים המפורטים בסעיף "כיצד ליצור אתנו קשר" להלן.

 

ייתכן ואנו נצטרך לאשר את בקשת הצרכן הניתנת לאימות, לפני השלמת בקשתך, וכך, לדוגמה אנו עשויים לבקש אותך לאשר נתונים נקודתיים שכבר נמצאים בידנו אודותיך. אנו נשתמש רק ב"פרטים אישיים" שסופקו בבקשת צרכן הניתנת לאימות כדי לאמת את הזהות של המבקש או את הסמכות להגיש את הבקשה.

 

 

שימוש בקובצי קוקית

 

אנו והצדדיים השלישיים שותפינו לפרסום וניתוח נתונים משתמשים בקובצי "קוקית" ובטכנולוגיות אינטרנט דומות, כולל תגיות של פיקסל או משואות אינטרנט, (להלן "כלי איסוף אוטומטיים") כדי לתמוך ביכולות מסוימות של חשבון TCL, התקנים ניידים ואתרי אינטרנט ויישומונים אחרים שאנו מתפעלים. "כלי איסוף אוטומטיים" אלו פיסות קוד הפרוסות בהתקן. "כלי איסוף אוטומטיים" מאפשר לאתר אינטרנט לזהות את הדפדפן או את ההתקן שלך במהלך השהות שלך באתר האינטרנט של TCL או בעת השימוש ביישומון של TCL או כאשר תחזור לאתר האינטרנט או ליישומון של TCL בפעם הבאה. לפרטים נוספים על אודות קובצי הקוקית שהם אנו משתמשים, עיין ב"מדיניות קובצי הקוקית" שאותה ניתן למצוא באתר:  https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

אנו משתמשים בשני סוגים של "כלי איסוף אוטומטיים": "קובצי קוקית לשיח" ו"קובצי קוקית מתמידים".

 

קובץ קוקית לשיח נעלם כאשר אתה סוגר את הדפדפן. קובץ קוקית לשיח יזהה אותך במהלך שיח גלישה באמצעות הקצאת מספר מזהה ייחודי המחולל באופן אקראי עבור ההתקן. אנו משתמשים בקובצי קוקית לשיח למטרות הבאות:

 

§         כדי לאפשר לנו לספק לך מוצרים ושירותים וכדי לנהל עסקות. לדוגמה, אנו עשויים להציב קובץ קוקית כדי לזכור את הפריטים שאחסנת בסל הקניות שלך; וכן

 

§         למטרות מסוימות של ניהול תוכן ועריכה.

 

קובצי קוקית מתמידית אינם נעלמים כאשר סוגרים את הדפדפן. אנו משתמשים בקובצי קוקית מתמידים למטרות הבאות:

 

§         כדי לרשום אם אורח נכנס לחשבון TCL;

 

§         כדי לרשום כאשר אורח בחשבון TCL או באתרי אינטרנט או ביישומונים אחרים נותן את הסכמתו לשימוש בקובצי קוקית, כאשר הדבר ישים;

 

§         למטרות הכרוכות בביצועים ובעיצוב. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בקובצי קוקית למעקב שנועד ללמוד איזה חלקים מאתר האינטרנט שלנו או היישומונים שלנו הם הפופולריים ביותר ולקבל החלטות בנוגע לאופן שיפור התפקודים שלהם;

 

§         כדי לשפר את חוויית המשתמש וכדי להתאים שמית להעדפותיך את מה שאתה רואה. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בקובצי קוקית לרישום העדפות משתמש וכדי לוודא שתוכן רלוונטי יותר מוצג באתר האינטרנט או ביישומון (לרבות תוכן פרסומי);

 

§         כדי לאפשר לנו ולשותפינו מצד שלישי שאנו עובדים יחד כדי לספק פרסומות או מסרים שיווקיים תפורים לפי מידה שאתה הסכמת לקבל. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בקובצי קוקית לרישום המוצרים והשירותים שאתה רוכש או מראה בהם עניין ולהשתמש בשירותי צד שלישי כדי לאפשר להציג לפניך פרסומות רלוונטיות באתר האינטרנט או ביישומונים שלנו ושל אחרים על סמך המידע הזה; וכן

 

§         למטרות מסוימות של ניהול תוכן ועריכה.

 

כיצד לנהל כלי איסוף אוטומטיים

 

אם אינך מוכן לקבל קובצי קוקית, יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה קובצי קוקית או יתריע בפניך כאשר קובץ קוקית מאוחסן בהתקן. כמוכן, תוכל למחוק קובצי קוקית מייד כאשר אתה עוזב את חשבון TCL או אתר אינטרנט או יישומון אחרים של TCL. אל אף שאינך נדרש להסכים חקבח קובצי קוקית כאשר אתה נכנס לחשבון TCL, אם תגדיר את הדפדפן שלך לדחות קובצי קוקית, ייתכן ולא תוכל להשתמש בכל היכולות והתפקודיות של חשבון TCL או אתר אינטרנט או יישומון אחרים של TCL.

 

לדוגמה, תפריט "עזרה" בסרגל הכלים של מרבית דפדפני האינטרנט יסביר לך כיצד למנוע מהדפדפן לקבל קובצי קוקית חדשים, כיצד להנחות את הדפדפן ליידע אותך כאשר אתה מקבל כלי איסוף אוטומטיים חדשים וכיצד להשבית לחלוטין כלי איסוף אוטומטיים. בנוגע לכמה מבין הדפדפנים הפופולריים ביותר, תוכל למצוא מידע נוסף בהקלקה על הקישורים הרלוונטיים שלהלן:
 Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera וגם Apple Safari

 

כאשר הדבר נדרש על פי חוק, אנו נציג בפניך כרזת קובצי קוקית בפעם הראשונה שתיכנס לאתר האינטרנט או ליישומון שלנו, שבה נסביר לך באיזה סוגים של כלי איסוף אוטומטיים אנו משתמשים ונבקש את הסכמתך לשימוש שאנו עושים בחלק מבין כלי האיסוף האוטומטיים.

 

פרטים אישיים שנאספו באמצעות כלי איסוף אוטומטיים

 

אנו משתמשים ב"פרטים האישיים" שנאספו באמצעות כלי איסוף אוטומטיים למטרות שפורטו לעיל (כולל סעיף "שימושים בפרטים אישיים"). באשר לקובצי הקוקית שעבורם ביקשנו את הסכמתך להצבתם, אנו נסמכים על הסכמתך כבסיס המשפטי לעיבוד "פרטים אישיים" שנאספו באמצעות קובצי קוקית אלה.

 

 

כיצד ליצור אתנו קשר

 

אם ברצונך לקבל מידע נוסף על האיסוף, השימוש, החשיפה, ההעברה או העיבוד של "הפרטים האישיים" שלך או על המימוש של זכות כלשהי מתוך הזכויות שפורטו לעיל, פנה אלינו בערוצים המיוחדים המצוינים להלן.

 

תושבי האיחוד האירופי,הנציג שלנו באיחוד האירופי הוא TCT Mobile Europe, שמשרדיו ממוקמים בכתובת Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, France. פנה אלינו באמצעות privacy.dpo@tcl.com.

 

תושבי בריטניה, הנציג שלנו בבריטניה הוא TCT Mobile UK Limited, שמשרדיו ממוקמים בכתובת10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Please contact us by privacy.dpo@tcl.com.

 

משתמשים בהודו, הנציג שלנו בהודו הואMr. Sudhansu Sahu שאותו ניתן להשיג באתר privacyqueryindia@tcl.com.

 

משתמשים בארצות הברית , חברת הבת של TCL היא TCT Mobile (US) Inc. שכתובותיה ואנשי הקש שלה מפורטים להלן:

TCT Mobile, Inc.

 ‎25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

פנה אלינו על ידי שליחה של דואר אלקטרוני אל privacy.na@tcl.com, או בחיוג חינם למספר 1-855-368-0829

 

משתמשים בברזיל, חברת הבת של TCL היא Semp TCL Mobilidade Ltda. (מספר נישום 08.649.664/0001-98) שכתובותיה ואנשי הקשר שלה מפורטים להלן:

Semp TCL Mobilidade Ltda

 Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

 פנה אלינו על ידי שליחה של דואר אלקטרוני אל  privacidade@semptcl.com.br או בחיוג למספר ‎+55 (11) 3004-7570.

 

משתמשים בסין ובאזורים אחרים בעולם, נאמן הנתונים הוא TCL Communication Technology Holdings Limited, שכתובתה10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

 

אם יש לך תלונה בלתי פתורה בנוגע לפרטיות או לשימוש בנתונים שאנו לא טיפלנו בהם בצורה מניחה את הדעת, התקשר לצד שלישי בארה"ב המספק פתרונות למחלוקות (ללא חיוב) באתר https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe

 

נספח ברזיל

(מקטע זה ייכנס לתוקפו החל מתאריך הכניסה לתוקף של LGPD)

 

סקירה כללית

 

ההתניות המוגדרות בנספח זה ישימות בלעדית לפעילויות עיבוד "פרטים אישיים" בתחום המשפטי של ברזיל, במיוחד חוק מס' 13.709/2018 המתוקן (LGPD). במקרה שתימצא סתירה בין ההתניות שהוגדרו בחלק הראשי של "הצהרת הפרטיות הגלובלית מטעם TCL" לבין נספח זה, ההתניות בנספח זה יגברו בלעדית בכל הקשור לפעילויות עיבוד הכפופות לחוק בברזיל.

 

בסיסים משפטיים לעיבוד פרטים אישיים

 

ניתן לבצע עיבוד של "פרטים אישיים" בהתאמה עם אחד מבין הבסיסים המשפטיים הראשיים המפורטים להלן: (1) ציות של TCL למחויבות הנובעת מחוק או תקנות; (2) צורך חוזי; (3) מימוש של זכויות חוקיות במסגרת הליכים שיפוטיים, מנהליים או בוררות; (4) הגנה על חיים ועל בריאות; (5) אינטרס לגיטימי של TCL או צד שלישי; (6) הגנה על אשראי.

 

התחייבות

 

כאשר אתה נכנס לאתרים שלנו, מספק את "הפרטים האישיים" שלך או משתמש בחומרי TCL, אתה מצהיר שאתה מודע לאיסוף, לשימוש, לתמסורת, להעברה, לסיווג, לגישה, לאחסון, לתיקון, לתקשור, לחשיפה, להסרה של כול פעילות עיבוד המתייחסת ל"פרטים האישיים" כמתואר בהצהרת הפרטיות.

 

הסודיות של פרטים אישיים והאחריות שלך

 

TCL נוקטת באמצעים הטובים ביותר כדי להגן את "הפרטים האישיים" שלך. אתה אחראי על כול הפעולות המבוצעות תחת הכניסה והסיסמה שלך ומתייחסות לחומרי TCL. אם, במקרה כלשהו, אתה מאמין שהמידע בחשבונך נחשף ללא הרשאה, פנה אלינו כמתואר בסעיף "כיצד ליצור אתנו קשר".

 

זכויותיך

 

הכללים והחקיקה הישימים מעניקים לך את הזכויות שלהלן: (1) הזכות לאשר את קיום פעילויות העיבוד של "הפרטים האישיים" שלך; (2) זכות גישה; (3) זכות לתקן "פרטים אישיים" שגויים, חלקיים, או שפג תוקפם; (4) זכות להעלמת זהות, לחסימה או להחרגה של "פרטים אישיים" בלתי נחוצים או יתירים; (5) זכות ניידות; (6) זכות להחריג "פרטים אישיים" שאין בהם יותר צורך למימוש המטרה שלמענה נאספו, להוציא מקרים שבהם שמירת "הפרטים האישיים" נחוצה ומותרת על פי חוק; (7) זכות לקבל מידע על הישויות הפרטיות והציבוריות עמן שותפו "הפרטים האישיים" שלך; (8) מידע על השלכות הסירוב להסכים; (9) זכות להסיג את הסכמתך; (10) זכות לעתור לרשות הלאומית הברזילית להגנה על נתונים ("ANPD") בהקשרים של "פרטים אישיים" וכן (11) זכות לסרב לעיבוד "פרטים אישיים" עקב אי ציות לחקיקה ישימה.

 

קבלת החלטות והרכבת פרופילים אוטומטיים

 

החלטות אוטומטיות אלו החלטות המבוססות על השימוש באלגוריתמים ותוכניות מחשב ללא מעורבות אנוש.

 

מאידך, בהרכבת פרופיל מעורב ניתוח של היבטים אישיים מסוימים, כגון תחומי עניין, העדפות, התנהגות, מיקום באמצעות עיבוד אוטומטי של "פרטים אישיים" בתהליכים סטטיסטיים. כתוצאה של העיבוד, אנו עשויים לשלוח אליך מסרים מונחי מטרה ולהציג בפניך מידע רלוונטי על פלטפורמות שלנו שאנו מאמינים שתמצא בהן עניין.

 

עומדת לרשות הזכות לבקש תסקיר על החלטה שבוצעה בעיבוד אוטומטי של מידע.

 

נאמן נתונים

 

נאמן הנתונים היא TCL Communication Technology Holdings Limited, with its address at 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, אלא אם דווח אחרת בהצהרת פרטיות מיוחדת.

 

כדי לפנות אל מורשה הגנת הנתונים (DPO) של TCL שלח דואר אלקטרוני אל privacidade@semptcl.com.br, או בחיוג חינם למספר +55-11-3004-7570.

 

עומדת לרשותך גם הזכות לעתור ישירות לרשות ANPD.

 

 

 

 

נספח האיחוד האירופי ובריטניה

 

שימוש בפרטים אישיים

 

אנו עשויים לאסוף, לאחסן, לעבד או להשתמש בצורה אחרת "בפרטים האישיים" שלך בדרכים המפורטות להלן ולמטרות שלהלן:

 

1. להוצאה לפועל של חוזה אתך וכדי לספק לך חומרי TCL;

 

§         למסירה, שפעול, אימות וניהול של מוצרינו ושירותינו אותם רכשת;

 

§         להספקת עדכוני תוכנה, שירותי תחזוקה, תמיכה טכנית ושירותים לאחר הרכישה עבור חומרי TCL;

 

§         כדי לסייע בידך להירשם ולנהל את חשבון TCL שלך;

 

§         כדי לאפשר לך להוריד ולרכוש את מוצרינו ואת שירותינו, כגון היישומונים שלנו ואתרי אינטרנט קשורים ואו וגם כדי לתת לך גישה ליישומונים של צד שלישי המותקנים בהתקן;

 

§         כדי לעבד תנועות תשלום או הזמנות עבור חומרי TCL;

 

§         כדי ליצור אתך קשר ביחס לחומרי TCL, לדוגמה, במקרה שבו חומרי TCL מסוימים השתנו או שמתגלות בהם תקלות;

 

2. כדי למלא מחויבויות חוקיות שאנו כפופים להן;

 

§         כדי לציית לכול החוקים, התקנות, ההנחיות וההחלטות של בתי המשפט הישימים, כמו גם החלטות של רשויות מוסמכות;

 

§         כדי להגן מפני ולמנוע הונאות, סיכונים משפטיים וסיכוני אבטחת מידע, כמו גם לתחזק חומרי TCL מאובטחים, כגון על ידי אימות של חשבונותיך ושל זהותך;

 

3. ל-TCL יש עניין לגיטימי באיסוף ועיבוד פרטים אישיים שלך;

 

§         כדי לבסס, לממש או להגן על זכויותיה החוקיות או לצורך הליכים משפטיים;

 

§         כדי להגיב על תלונות ושאלות שאתה עשוי להעלות בנוגע לחומרי TCL וכדי להגן ולממש את זכויותינו החוקיות;

 

§         כדי לעצב בהתאמה שמית של את חומרי TCL על פי בקשתך;

 

§         כדי להבין לסקור, לטפל ולתקן בעיות בחומרי TCL;

 

§         כדי להעריך ולפתח תפקודים חדשים, טכנולוגיות ושיפורים בחומרי TCL;

 

§         כדי לנהל תחרויות, קידום מכירות, אירועים, חקר שוק, תחקיר בנוגע לחומרי TCL;

 

§         כדי לתמוך במטרות הפנימיות של TCL, כגון ביקורת, ניתוח נתונים ומחקר לצורך השיפור של מוצרינו, שירותינו והתקשורת עם לקוחותינו.;

 

§         כדי לפתח את תהליכי האימון שלנו ואת המערכות;

 

§         כדי לנהל תכנון עסקי, דוחות וכדי להציב תחזיות;

 

§         כדי לשלוח אליך מידע אודות חומרי TCL ולסייע בהתאמת המידע עבורך. ייתכן ונזדקק להסכמתך לביצוע פעילויות שיווקיות מסוימות. אנו מציעים לך דרכים שונות כיצד להתנתק מקבלת פריטי תקשורת מסוימים מאתנו. אם ברצונך להתנתק מקבלת תקשורת שיווקית בדואר אלקטרוני מאתנו, כל שעליך לעשות זה להקליק על הקישור "ביטול המנוי" (“Unsubscribe”) המצוי בתחתית המכתב ולבצע את ההוראות המוקרנות המרקע; וכן

 

§          כדי להציג פרסומות שאינן מותאמות שמית.

 

4. מטרות אחרות שלהן נתת את הסכמתך.

 

 TCL עשויה להשתמש ב"פרטים האישיים" שלך למטרות שתואמות למטרות שפורטו לעיל. כאשר מעריכים אם מטרה אכן תואמת, אנו ניקח בחשבון את התבחינים שהוגדרו בחוקים ישימים, כולל הציפיות הסבירות שלך. במילים אחרות, ניתן להשתמש ב"פרטים אישיים" למטרות שאינן עומדות בסתירה או וגם מטרות משניות מוגזמות בהקשר המטרות המפורטות לעיל.

 

זכויותיך

 

חוקי ההגנה על נתונים במדינות חברות באיחוד האירופי ובבריטניה עשויים להעניק לך מספר זכויות חוקיות בנוגע ל"פרטים אישיים" שאנו מחזיקים עבורך. זכויות אלו עשויות לכלול:

 

§         הזכות לבקש גישה ל"פרטים האישיים" שאנו מעבדים אודותיך ולבקש לתקן אי-דיוקים במידע.

 

§          הזכות לבקש העתק והעברה של "פרטים אישיים" שאנו מעבדים אודותיך;

 

§         הזכות לבקש מאתנו בנסיבות מסוימות למחוק את "הפרטים האישיים" שלך. לתשומת לבך, עשויות להיות נסיבות שבהן תבקש למחוק את "הפרטים האישיים" שלך אבל אנו זכאים חוקית להמשיך ולהחזיק בהם;

 

§         הזכות להתנגד לעיבוד של "פרטים אישיים" והזכות לבקש להגביל אותו בנסיבות מסוימות.
שוב, עשויות להיות נסיבות שבהן תתנגד לעיבוד "הפרטים האישיים" או תבקש להגביל אותו אבל אנו זכאים חוקית להמשיך ולעבד את "הפרטים האישיים" שלך או וגם לסרב להיענות לבקשתך;

 

§         הזכות להסיג בכל עת את הסכמתך לעיבוד שאנו עושים ב"פרטים האישיים" שלך;

 

§         הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת (שאת פרטיה תוכל למצוא כאן: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en עבור תושבי האיחוד האירופי וכאןhttps://ico.org.uk/make-a-complaint/ עבור תושבי בריטניה) אם אתה סבור שאנו פגענו בזכות כלשהי מבין זכויותיך.

 

קטינים

 

אם גילך בין 13 ל-16 ואתה מגורר באיחוד האירופי או בבריטניה, ואנו מבקשים את הסכמתך, בדוק כדי לוודא שחוקי הגנת הנתונים בארצך מאפשרים לך למסור הסכמה מלאה ללא הרשאה של הוריך או של אפוטרופוס.אנו נאמת את גילך ועשויים לבקש הסכמת הורים או אפוטרופוס.

 

העברת פרטים אישיים

 

כאשר אנו מעבירים "פרטים אישיים" אל מחוץ לגבולות האיחוד האירופי או בריטניה, אנו מוודאים שהם מוגנים בצורה שמתאימה לדרך שבה אנו מגנים על "פרטים אישיים" בתוך האיחוד האירופי או בריטניה ותובטח רמת הגנה נאותה באמצעות אחד מבין המנגנונים הבאים:

 

  • המדינה השלישית שאליה אנו מעבירים "פרטים אישיים" הוכרה כבעלת יכולת להבטיח רמת הגנה נאותה בהחלטה של הנציבות האירופית או של מזכיר המדינה בבריטניה, כפי שישים;

 

  • היבואן והיצואן חתמו על "סעיפי חוזה סטנדרטי" שאושרו על ידי הנציבות האירופית או על ידי מזכיר המדינה של בריטניה, כפי שישים; או

 

§         אם הדבר ישים, TCL עשויה לשתף את הנתונים באופן חריג במצבים מיוחדים המוגדרים בחוקים הישימים, כגון להספקת שירותים שביקשת, להשלמה או לביצוע של חוזה הנוגע לאינטרסים שלך, בהסכמתך המפורשת, כפי שנחוץ מסיבות חשובות של עניין ציבורי ובמידת הצורך לביסוס, למימוש או להגנה בתביעות משפטיות.

 

באפשרותך לבקש פרטים נוספים על האופן שבו "הפרטים האישיים" מוגנים בידנו כאשר אנו מעבירים אותם אל מחוץ לאיחוד האירופי או בריטניה (לרבות העתק של סעיפי חוזים סטנדרטיים שנוספו לתוכם עם יבואנים בארץ שלישית) על ידי פניה אלינו כמתואר בסעיף "כיצד ליצור אתנו קשר".

 

 

 

 

נספח קליפורניה

 

זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה

 

במשך 12 החודשים האחרונים, ייתכן שאספנו קטגוריות של "פרטים אישיים" המתוארות בהצהרת הפרטיות בתקשורת מטעם TCL.

 

 

 

תושבי קליפורניה, ארה"ב בלבד, בנוסף לזכויות המוזכרות לעיל בסעיף "זכויותיך", החל מיום 1 בינואר, 2020, תהיה זכאי לזכויות שלהלן:

 

  • הזכות לדעת. באפשרותך לבקש מידע על אודות הקטגוריות ופיסות מיוחדות של "פרטים אישיים" שאספנו ממך, כמו גם הקטגוריות של המקורות שמהם נאסף המידע, מטרות האיסוף מידע מעין זה והמכירה או החשיפה למטרות עסקיות של "הפרטים האישיים" לצד שלישי;

 

  • הזכות שלא להיות מופלה לרעה בגין מימוש זכות כלשהי מבין אלו המוזכרות לעיל; וכן

 

  • בכפוף לחריגים משפטיים מסוימים, זכותך לבקש מחיקה של "פרטים אישיים" שלך. לתשומת לבך, אם לא נוכל לאמת את זהותך אנו עשויים לדחות את בקשתך ולספק לך את הסיבות לדחייה.

 

עם קבלת בקשתך, אנו נאמת אותה באמצעות בדיקה אם כתובת הדוא"ל שממנה שוגרה הבקשה זהה לכתובת הדוא"ל הרשומה בחשבונך. אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף (כגון IMEI או מספר סידורי של ההתקן) אם נהיה זקוקים לבצע אימות נוסף של זהותך כדי לקדם אבטחה או הגנה כנגד הונאה. ייתכן ותהיה זכאי, בהתאמה לחוק הישים, להגיש בקשה דרך סוכן מורשה. להקצאת סוכן מורשה לצורך מימוש זכויותיך והבחירות עבורך, אנו עשויים לבקש ראיות שסיפקת לסוכן כזה ייפוי כוח או לחליפין שלסוכן יש הרשאה כתובה לממש זכויות עבורך.

 

בנוסף, סעיף 1798.83 בחוק האזרחי של קליפורניה (California Civil Code) מתיר למשתמשים תושבי קליפורניה לבקש מידע מסוים בנוגע ל"פרטים אישיים" שאנו חשפנו לצד שלישי לצורך מטרות השיווק הישיר שלהם. כדי להגיש בקשה מעין זו, פנה אלינו באמצעות המידע ליצירת קשר המפורט להלן ורשום "Shine the Light" בשורת הנושא של בקשתך.

 

באפשרותך לממש את זכויותיך כמתואר לעיל או וגם להגיש כל תלונה שתהיה לך על אודות הציות שלנו לחוק הפרטיות של קליפורניה באמצעות חיוג טלפוני ישיר או בדואר אלקטרוני ולהשתמש לצורך זה בפרטים המפורטים בסעיף "כיצד ליצור אתנו קשר" שלעיל. באפשרותך למנות סוכן מורשה שיגיש את הבקשה עבורך. סוכן מורשה מעין זה חייב להיות רשום אצל מזכיר המדינה של קליפורניה. אנו עשויים לדחות בקשה שהתקבלה מסוכן שלא הגיש ראיות שאכן הוא מורשה על ידך לפעול בשמך.