NOTIS PRIVASI KOMUNIKASI TCL

Bahasa

Notis Privasi ini berkuatkuasa setakat 30/7/2021.

 

 

Notis Privasi ini menetapkan cara TCL dan/atau sekutunya dan anak syarikatnya (secara kolektif disebut “TCL” atau “kami”) melindungi data peribadi yang kami proses berkenaan anda (“Data Peribadi” anda), jenis Data Peribadi yang kami kumpul tentang anda, perkara yang kami lakukan dengannya, tujuan pengumpulan, cara kami mendedahkannya dan hak yang anda miliki berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi.

 

Terima kasih kerana memilih TCL!

 

BILAKAH NOTIS PRIVASI INI AKAN DIGUNAKAN?

 

Notis Privasi ini hanya digunakan apabila kami memproses Data Peribadi anda sebagai hasil akses dan penggunaan anda bagi sebarang laman web Alcatel (termasuklah www.alcatelmobile.com), peranti berjenama TCL dan Alcatel seperti telefon, tablet, jam, gelang tangan. peranti boleh pakai, penghala dan aplikasi serta perkhidmatan TCL lain tertentu yang disediakan oleh TCL Communication Technology Holdings Limited yang boleh merujuk pada Notis Privasi ini (secara kolektif dipanggil “Bahan TCL”). Bagi aplikasi perkhidmatan pintar TCL (termasuklah Akaun TCL, Saluran TCL, Aplikasi Rumah TCL, BrowserHere/T-Browser, Secara Langsung TCL, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Galeri Pintar, Peringatan, Cuaca, Pusat Permainan Video, Kawalan Gerak Isyarat dan Diagnosis Jauh), sila rujuk https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Sila rujuk juga pada https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami memproses Data Peribadi anda apabila anda mengakses dan menggunakan laman web TCL (www.tcl.com), produk TV pintar TCL dan peranti berjenama SEMP. 

 

Notis Privasi ini juga digunakan pada pemprosesan Data Peribadi kenalan perniagaan kami dalam kalangan klien, rakan niaga, pembekal kami dan organisasi lain yang mempunyai atau mempertimbangkan untuk mempunyai hubungan perniagaan dengan TCL.

 

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila klik pada mana-mana bahagian di bawah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami boleh mengemas kini Notis Privasi ini dari masa ke masa untuk menggambarkan perubahan pada cara kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda atau perubahan pada undang-undang yang berkenaan. Sebarang kemas kini pada Notis Privasi ini akan berkuat kuasa sebaik sahaja dikirimkan pada laman web kami di  https://www.tcl.com/global/en.html. Selain itu, kami juga boleh memberitahu anda bagi memaklumkan tentang perubahan pada Notis Privasi ini seperti yang dikehendaki oleh undang-undang berkenaan.

 

DENGAN MELAYARI LAMAN WEB KAMI, MENYEDIAKAN MAKLUMAT ANDA ATAU MENGGUNAKAN BAHAN TCL, ANDA MENGESAHKAN BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI AMALAN YANG DITERANGKAN DALAM NOTIS PRIVASI INI.

 

 

DATA PERIBADI YANG KAMI KUMPUL TENTANG ANDA

 

Privasi anda adalah penting bagi kami, maka kami menerangkan di sini berkenaan Data Peribadi yang kami kumpul tentang anda. Harap maklum bahawa jika anda tidak memberikan Data Peribadi tertentu, TCL mungkin tidak dapat menyempurnakan sesetengah tujuan seperti yang digariskan dalam Notis Privasi ini dan anda mungkin tidak dapat menggunakan atau mengakses Bahan TCL yang tertentu.

 

Kami boleh mengumpul dan memproses Data Peribadi berikut tentang anda:

 

§  Maklumat yang anda berikan kepada kami. Ini termasuk maklumat tentang anda yang anda berikan kepada kami dengan mengisi borang, memasukkan maklumat dalam laman web kami, mencipta akaun pengguna atau berkomunikasi dengan kami, sama ada secara bersemuka, melalui telefon, dalam talian, melalui e-mel atau sebaliknya, yang boleh mengenal pasti anda atau membuatkan anda boleh dikenal pasti, bergantung pada konteks. Maklumat ini termasuk perkara berikut, tanpa batasan:

 

o   Maklumat hubungan peribadi: nama, alamat penghantaran, pengebilan dan/atau alamat perniagaan, alamat e-mel, nombor telefon anda;

o   Maklumat log masuk: nama pengguna, kata laluan, nama timangan;

o   Maklumat demografi: tarikh lahir, jantina;

o   Maklumat pembayaran butiran kad debit atau kredit anda, butiran bank atau maklumat pembayaran dan kewangan yang lain;

o   Maklumat lain tentang anda seperti pekerjaan anda (contohnya, anda mungkin ditanya tentang pekerjaan anda semasa anda menyertai tinjauan kami), bahasa dan data kesihatan (seperti data senaman anda, termasuklah tinggi dan berat badan, suhu badan, degupan jantung, data kualiti tidur, data penjejakan berjalan/berlari/berbasikal);

o   Soalan, aduan atau maklum balas anda terhadap produk dan perkhidmatan kami atau respons terhadap soal selidik kami; 

o   Maklumat tentang Bahan TCL yang anda miliki dan gunakan serta bukti anda membelinya, apabila berkenaan; dan

o   Alamat e-mel ibu bapa atau penjaga kanak-kanak bawah umur.

 

§  Maklumat yang kami kumpul atau jana tentang anda. Kami mungkin mengumpulkan maklumat Internet, aktiviti elektronik dan maklumat lain secara automatik daripada peranti dan penyemak imbas yang anda gunakan. Ini termasuk perkara berikut, tanpa batasan:

 

o   Butiran tentang penggunaan Bahan TCL oleh anda;

o   Lokasi peranti dan zon masa anda;

o   Butiran tentang penggunaan produk oleh anda yang kami bekalkan kepada anda seperti sejarah penyemakan imbas, sejarah carian dan klik halaman, jenis penyemak imbas, kekerapan sesi dan aktiviti anda yang lain semasa menggunakan produk atau perkhidmatan kami;

o   Alamat IP, alamat MAC, ID Peranti, ID Terminal, nombor siri, nombor IMEI, nombor IMSI, ID pengiklanan (ID pengguna unik yang ditetapkan pada peranti anda untuk tujuan pengiklanan), model perkakasan dan sebarang pengenal pasti peranti atau maklumat khusus peranti yang lain tentang Bahan TCL anda;

o   Maklumat geolokasi yang tepat dan dianggarkan, yang diberikan oleh isyarat GPS peranti anda atau disampaikan melalui titik akses Wi-Fi yang berhampiran serta menara sel semasa anda menggunakan perkhidmatan tertentu dan mendayakan ciri lokasi. Anda boleh memilih keluar daripada pengumpulan data lokasi anda oleh kami pada bila-bila masa dalam tetapan sistem operasi produk atau aplikasi anda, mengikut yang berkenaan;

o   Maklumat berkaitan status kesihatan anda dan butiran berkaitan kecergasan dan maklumat senaman anda (seperti tinggi dan berat, suhu badan, degupan jantung, kualiti tidur, maklumat penjejak aktiviti berjalan, berlari serta berbasikal anda) setakat yang anda sediakan kepada kami dengan maklumat sebegitu atau sebaliknya, bersetuju dengan pengumpulan kami;

o   Log ralat, kod ralat dan huraian ralat serta maklumat lain yang anda berikan berkenaan pengalaman kesilapan atau kerosakan dengan mana-mana Bahan TCL anda;

o   Maklumat yang dikumpul oleh aplikasi TCL yang tertentu. Misalnya, apabila anda menggunakan aplikasi Akaun TCL anda pada telefon mudah alih anda, aplikasi ini akan disambungkan dengan Internet, meminta kebenaran sistem anda (termasuk kebenaran untuk storan, kamera, sambungan Internet dan kenalan) serta mengumpul alamat e-mel, kata laluan akaun, nama akaun, jantina, negara/wilayah, model peranti, nama peranti, versi aplikasi anda dan sistem operasi telefon mudah alih anda;

o   Lokasi anda menggunakan aplikasi TCL Connect kami untuk menyambungkan dan mengawal beberapa peranti TCL atau Alcatel anda (seperti jam tangan, gelang dan penghala anda) serta maklumat Wi-Fi atau bluetooth  anda,  lokasi, akaun TCL, maklumat peranti tentang telefon anda dan maklumat tentang peranti TCL atau Alcatel yang akan disambungkan;

o   E-mel, nombor telefon, alamat, nombor faks, sejarah sembang anda atau rakaman perbualan telefon antara anda dan pasukan Keprihatinan Pelanggan kami apabila kami memberikan sokongan pasca jualan kepada anda; dan

o   Maklumat lain yang kami dedahkan kepada anda apabila aplikasi tertentu dilancarkan oleh anda buat kali pertama.

 

§  Maklumat yang kami peroleh daripada sumber lain. Kami mungkin mengumpul maklumat tentang anda daripada pihak ketiga. Ini termasuk perkara berikut, tanpa batasan:

 

o   Maklumat daripada rangkaian media sosial;

o   Maklumat yang diperoleh daripada pembekal produk, perkhidmatan, laman web dan aplikasi lain;

o   Maklumat berkenaan perkhidmatan pembaikan semula daripada pembawa peranti mudah alih anda;

o   Sumber yang tersedia secara komersial atau umum yang lain (seperti yang dibenarkan di bawah undang-undang); dan

o   Sekiranya anda mengambil bahagian dalam program penyelidikan pasaran yang dianjurkan dan/atau ditaja oleh/bagi pihak TCL, kami juga boleh mengumpul maklumat daripada laman web atau rangkaian media sosial pihak ketiga, menurut dasar privasi laman web dan rangkaian media sosial berikut yang berkenaan.

 

Kami juga boleh mengumpul maklumat lain tentang anda, peranti anda atau penggunaan Bahan TCL oleh anda dengan cara yang dimaklumkan pada waktu pengumpulan dan/atau dengan persetujuan anda menurut undang-undang yang berkenaan.

 

Kami tidak akan mengumpul sebarang Data Peribadi daripada atau tentang kanak-kanak di bawah umur 13 tahun atau usia minimum yang dibenarkan dalam bidang kuasa anda dengan sengaja, tanpa menjelaskan bahawa maklumat tersebut sepatutnya hanya diberikan dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga, jika ini diwajibkan oleh mana-mana undang-undang yang berkenaan. TCL hanya akan menggunakan Data Peribadi berkaitan dengan kanak-kanak selagi hal ini dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan dan jika perlu, hanya dengan persetujuan ibu bapa atau penjaga. Sekiranya anda yakin bahawa anak anda telah memberikan Data Peribadinya kepada kami tanpa persetujuan ibu bapa atau penjaga, sila hubungi kami melalui alamat e-mel yang diberikan dalam bahagian Menghubungi Kami di bawah. Sekiranya anak anda menggunakan perkhidmatan Pembelajaran Kanak-kanak atau Mod Kanak-kanak, jam tangan keluarga TCL kami atau produk atau perkhidmatan TCL yang lain untuk kanak-kanak, kami akan menyediakan dasar privasi yang berasingan kepada anda, dengan butiran lanjut tentang cara kami melindungi Data Peribadi kanak-kanak.

 

 

PENGGUNAAN DATA PERIBADI

 

Data Peribadi anda boleh dikumpul, disimpan, diproses atau sebaliknya digunakan oleh kami dalam cara berikut dan bagi tujuan berikut:

 

§  Untuk menghantar, mengaktifkan, mengesahkan dan menguruskan produk serta perkhidmatan kami yang dibeli oleh anda;

 

§  Untuk menyediakan kemas kini perisian, perkhidmatan penyelenggaraan, sokongan teknikal dan perkhidmatan pasca jualan bagi Bahan TCL;

 

§  Untuk membantu anda mendaftar dan menguruskan akaun TCL anda;

 

§  Untuk membenarkan anda memuat turun dan membeli produk serta perkhidmatan kami seperti aplikasi kami dan laman web berkaitan dan / atau memberi anda akses kepada aplikasi pihak ketiga yang dipasang pada peranti;

 

§  Untuk memproses transaksi pembayaran atau pesanan bagi Bahan TCL;

 

§  Untuk menghubungi anda berkaitan Bahan TCL, misalnya, sekiranya sebarang bahan TCL telah berubah atau menimbulkan masalah, seperti mengesahkan akaun dan pengecaman anda, mengesan insiden keselamatan serta melawan aktiviti berniat jahat;

 

§  Untuk melindungi daripada dan mencegah penipuan serta risiko keselamatan maklumat dan juga menjaga keselamatan Bahan TCL;

 

§  Untuk menetapkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undangnya atau bagi tujuan prosiding undang-undang;

 

§  Untuk bertindak balas terhadap sebarang aduan atau soalan yang mungkin anda kemukakan berkaitan Bahan TCL dan mempertahankan serta melaksanakan hak undang-undang kami;

 

§  Untuk memperibadikan Bahan TCL atas permintaan anda:

 

§  Untuk menyelesaikan masalah kefungsian atau masalah lain bagi Bahan TCL;

 

§  Untuk menilai dan membangunkan kefungsian, teknologi dan penambahbaikan baharu terhadap Bahan TCL;

 

§  Untuk memberikan pertandingan, promosi, acara, penyelidikan pasaran, tinjauan berkaitan Bahan TCL;

 

§  Untuk memudahkan tujuan dalaman TCL seperti pengauditan, analisis data dan penyelidikan untuk meningkatkan produk, perkhidmatan, pengalaman pengguna dan komunikasi pelanggan kami;

 

§  Untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, arahan dan keputusan mahkamah yang berkenaan serta keputusan daripada pihak berkuasa yang kompeten;

 

 

§  Untuk menghantar maklumat tentang Bahan TCL kepada anda dan membantu menjadikan maklumat tersebut lebih relevan kepada anda. Kami mungkin memerlukan persetujuan anda bagi aktiviti pemasaran tertentu. Kami menawarkan beberapa cara kepada anda untuk memilih keluar daripada menerima komunikasi tertentu daripada kami. Sekiranya anda ingin memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran e-mel daripada kami, anda boleh mengklik pada pautan “Berhenti melanggan” yang boleh ditemui di bahagian bawah e-mel dan ikut arahan yang diberikan;

 

§  Kami dan rakan pengiklanan kami mungkin memaparkan iklan tidak diperibadikan pada sesetengah produk dan perkhidmatan kami. Jika rakan pengiklanan kami akan memaparkan iklan diperibadikan, kami akan mendapatkan persetujuan nyata anda sebelum itu, seperti yang diwajibkan oleh undang-undang berkenaan; dan

 

§  Sebarang tujuan lain yang telah anda berikan persetujuan anda.

 

Setakat Data Peribadi yang kami kumpul tentang anda adalah dianggap kategori Data Peribadi yang istimewa atau Data Peribadi sensitif di bawah undang-undang berkenaan, kami memproses data sebegitu berdasarkan persetujuan nyata anda dan anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan tersebut pada bila-bila masa.  Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa jika anda memilih untuk berbuat demikian, kami mungkin tidak dapat meneruskan untuk menyediakan perkhidmatan tertentu kepada anda. Sekiranya anda memilih untuk menarik balik persetujuan anda, kami akan memberitahu lebih lanjut tentang akibat yang berkemungkinan. Jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami juga boleh memproses kategori Data Peribadi istimewa yang anda jadikan umum seacra nyata atau untuk menetapkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

 

Sekiranya anda bertindak sebagai orang hubungan perniagaan organisasi anda untuk membeli atau menggunakan Bahan TCL bagi pihak organisasi anda, kami boleh mengumpul nama, alamat penghantaran, pengebilan dan/atau alamat perniagaan, alamat e-mel, nombor telefon anda dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang perlu untuk menjalankan operasi perniagaan yang lazim, bagi tujuan pentadbiran yang berkaitan atau yang lain atau bagi tujuan yang dinyatakan di atas dalam Bahagian “Penggunaan Data Peribadi”.

 

 

PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA KEPADA PIHAK KETIGA

 

Kami tidak menjual atau sebaliknya mendedahkan Data Peribadi yang anda berikan kepada kami, melainkan seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini, seperti yang didedahkan kepada anda pada waktu pengumpulan data atau seperti yang diterangkan dalam mana-mana notis privasi yang khusus, seperti yang berkenaan.

 

Kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda dengan sekutu dan anak syarikat TCL dalam satu keadaan atau lebih, seperti yang diterangkan di bawah:

 

§  Untuk membantu kami memberi anda Bahan TCL;

 

§  Di tempat kami memasarkan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh sekutu TCL dan/atau anak syarikat TCL; dan

 

§  Bagi tujuan pemprosesan Data Peribadi anda oleh TCL di bawah Notis Privasi ini.

 

Kami juga boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian “Penggunaan Data Peribadi” di atas, termasuklah:

 

§  Sekiranya berlaku jualan sebarang perniagaan atau aset TCL dengan syarikat lain, penggabungan atau transaksi besar yang lain. Kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda bagi tujuan usaha wajar dan apabila transaksi dilengkapkan;

 

§  Kami boleh berkongsi ID pengiklanan anda (ID pengguna unik ditetapkan pada peranti anda untuk tujuan pengiklanan) kepada rakan pengiklanan kami untuk mereka paparkan iklan bukan peribadi;

 

§  Jika kami memasarkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga kepada anda, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga tersebut;

 

§  Apabila anda memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang khusus dan telah dikenal pasti atau jenis kategori pihak ketiga;

 

§  Kepada ejen atau kontraktor pihak ketiga (misalnya, pembekal perkhidmatan storan data elektronik kami) yang kami upah untuk menyokong kami dalam menyediakan perkhidmatan dan produk kami kepada anda. Kami akan mengambil langkah yang memerlukan pihak ketiga sebegitu memproses Data Peribadi anda dengan mematuhi peruntukan yang ditetapkan dalam Notis Privasi ini dan di bawah tanggungjawab kerahsiaan;

 

§  Kepada rakan niaga yang menyediakan produk dan / atau perkhidmatan yang dibenam atau bertindak sebagai komponen Bahan TCL yang kami sediakan kepada anda. Pihak ketiga ini akan bertanggungjawab bagi cara mereka menggunakan Data Peribadi anda berhubungan perkhidmatan dan produk mereka, seperti yang diterangkan dalam notis privasi yang berasingan dan disediakan oleh mereka, yang anda digalakkan untuk membuat pengesahan; dan

 

§  Setakat yang diwajibkan oleh undang-undang atau jika kami dipertanggungjawabkan untuk mendedahkan Data Peribadi anda bagi mematuhi sebarang kewajipan undang-undang, menetapkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami dan/atau pihak ketiga.

 

Selain daripada pendedahan Data Peribadi yang dimaklumkan dalam Notis Privasi ini, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga, hanya apabila anda memberi kebenaran untuk berbuat demikian.

 

Harap maklum bahawa jika anda mengakses perkhidmatan pihak ketiga seperti perkhidmatan media sosial, alat pendaftaran tunggal pihak ketiga, aplikasi atau platform mudah alih pihak ketiga - melalui perkhidmatan atau produk kami, perkhidmatan pihak ketiga ini boleh mengumpul maklumat tentang anda, termasuklah maklumat tentang aktiviti anda pada produk dan perkhidmatan tersebut dan mereka boleh memberitahu hubungan anda pada perkhidmatan pihak ketiga tersebut tentang penggunaan produk dan perkhidmatan oleh anda. Sebarang pemprosesan Data Peribadi oleh pembekal pihak ketiga sebegitu hanya akan ditadbir urus oleh dasar privasi mereka sendiri.

 

PAUTAN PIHAK KETIGA

 

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman pihak ketiga dan produk kami juga mungkin mengandungi aplikasi diprapasang yang dibangunkan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab bagi amalan privasi atau kandungan laman dan aplikasi lain yang tersebut. Notis Privasi ini tidak terpakai buat mereka. Anda mestilah membaca dasar pivasi dengan teliti berkaitan perkhidmatan pihak ketiga, menghubungi pihak tersebut secara terus sekiranya memerlukan bantuan.

 

Selain itu, pembawa peranti mudah alih TCL atau Alcatel anda juga boleh mengumpul Data Peribadi anda bagi penambahbaikan perkhidmatan, diagnosis dan tujuan lain. Notis Privasi ini tidak diguna pakai pada pembawa ini dan kami juga tidak bertanggungjawab bagi amalan privasi mereka. Anda harus menghubungi pembawa ini jika anda ingin mengetahui butiran tentang cara Data Peribadi anda akan dikumpul dan diproses oleh mereka.

 

 

PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANTARABANGSA

 

TCL boleh berkongsi Data Peribadi anda secara global dengan syarikat dalam kumpulan korporatnya untuk menjalankan aktiviti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini. TCL juga boleh memberikan subkontrak pemprosesan atau perkongsian Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang terletak di luar negara anda. Apabila anda menggunakan Bahan TCL, kami boleh memindahkan, menyimpan dan memproses maklumat anda di dalam dan di luar negara tempat anda menetap, konsisten dengan Notis Privasi ini. Pemprosesan Data Peribadi anda boleh, oleh itu, tertakluk dengan undang-undang selain daripada undang-undang negara anda.

 

TCL mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan pemindahan Data Peribadi hendaklah dilakukan mengikut undang-undang privasi yang berkenaan dan khususnya, langkah-langkah berkontrak, teknikal dan organisasi akan diadakan, seperti Klausa Berkontrak Standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah, tanpa batasan.

 

 

KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA

 

Kami telah mengguna pakai langkah-langkah keselamatan organisasi, fizikal dan teknikal yang sejajar dengan standard industri antarabanga untuk melindungi Data Peribadi yang anda berikan dan untuk mencegah sebarang akses, pendedahan, penggunaan, pengubahsuaian data yang tidak dibenarkan, kerosakan atau kehilangan data. Kami akan mengambil langkah yang munasabah dan praktikal untuk melindungi Data Peribadi anda, termasuklah yang berikut:

 

§  Kami akan menggunakan SSL dan langkah-langkah teknikal yang lain bagi memastikan penyulitan berkenaan perkhidmatan dan produk kami. Kami akan memeriksa amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat kami dengan kerap (termasuklah langkah-langkah keselamatan fizikal) untuk mencegah akses sistem yang tidak dibenarkan.

 

§  Kami akan membenarkan pekerja kami dan kakitangan pihak ketiga untuk mengakses Data Peribadi anda berdasarkan keperluan yang perlu diketahui bagi membantu kami memproses Data Peribadi anda dan menyediakan perkhidmatan kepada anda. Pekerja dan kakitangan luar ini (daripada pihak ketiga yang dibenarkan oleh kami) tertakluk dengan kewajipan kerahsiaan berkontrak.

 

§  Keselamatan Data Peribadi anda adalah sangat penting buat kami. Kami akan meneruskan usaha kami bagi melindungi Data Peribadi anda dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan, seperti menyediakan perlindungan penyulitan bagi penyimpanan dan penghantaran maklumat, untuk mencegah Data Peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

 

§  Kami akan memilih rakan niaga dan pembekal perkhidmatan dengan berhati-hati serta melaksanakan keperluan bagi perlindungan Data Peribadi pada kontrak perniagaan antara kedua-dua pihak.

 

§  Kami akan menjalankan kursus latihan perlindungan keselamatan privasi, pengujian dan aktiviti publisiti untuk meningkatkan kesedaran pekerja tentang kepentingan melindungi Data Peribadi.

 

Walau bagaimanapun, sila maklum bahawa tiada penghantaran data melalui Internet boleh dijamin 100% selamat. Jika kami sedar akan sebarang pelanggaran sistem keselamatan kami, kami akan bertindak tepat pada masanya mengikut sebarang undang-undang yang berkenaan.

 

 

PENGEKALAN DATA PERIBADI

 

TCL mengekalkan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan bagi tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini dan data akan dipadam selepas tempoh yang munasabah menurut kriteria berikut:

 

§  TCL mengekalkan Data Peribadi anda selagi TCL memerlukannya untuk tujuan yang dinyatakan dalam Bahagian “Penggunaan Data Peribadi”, yang mungkin bersamaan dengan tempoh TCL mempunyai hubungan yang berterusan dengan anda; dan

 

§  TCL mengekalkan Data Peribadi anda selagi TCL perlu mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk padanya atau mempertahankan tuntutan terhadap kami.

 

 

HAK ANDA

 

Undang-undang perlindungan data boleh memberikan anda beberapa hak undang-undang berhubungan Data Peribadi yang kami pegang tentang anda. Bukan semua undang-undang privasi sama, maka bukan semua hak ini diguna pakai di semua negara. Anda boleh merujuk Lampiran Notis Privasi ini bagi butiran lanjut tentang hak anda dalam bidang kuasa khusus yang tertentu.

 

Walau bagaimanapun, kami mengakui bahawa Data Peribadi anda milik anda seorang dan ini membolehkan anda mengawal cara kami menggunakannya. Hak anda boleh termasuk:

 

§  Hak untuk meminta akses ke Data Peribadi yang kami proses tentang anda, termasuk hak untuk mendapatkan maklumat dan salinan data tersebut;

 

§  Hak untuk meminta kami membaiki atau membetulkan Data Peribadi anda jika data tidak tepat atau tidak lengkap;

 

§  Hak untuk meminta kami menghapuskan atau memadam Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu. Harap maklum bahawa mungkin ada keadaan yang melibatkan anda meminta kami memadam Data Peribadi anda, tetapi kami berhak di sisi undang-undang untuk mengekalkannya;

 

§  Jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, hak untuk membuat aduan dengan agensi kerajaan yang kompeten jika anda berasa mana-mana hak anda telah dilanggar oleh kami.

 

Anda boleh melaksanakan hak anda dengan menghubungi kami menggunakan butiran yang ditetapkan dalam bahagian “Menghubungi Kami” di bawah.

 

Kami mungkin perlu mengesahkan permintaan pengguna boleh sah anda sebelum melengkapkan permintaan anda dan misalnya, kami boleh meminta anda mengesahkan titik data yang kami sudah ada tentang anda. Kami hanya akan menggunakan Data Peribadi yang disediakan dalam permintaan pengguna boleh sah untuk mengesahkan identiti peminta atau kebenaran untuk membuat permintaan.

 

 

PENGGUNAAN KUKI

 

Kami dan pengiklanan pihak ketiga serta rakan analisis data kami menggunakan “kuki” dan teknologi web yang serupa, termasuklah tag piksel atau bikon web (”Alat Pengumpulan Berautomat”) untuk menyokong ciri tertentu akaun, peranti mudah alih TCL dan laman web serta aplikasi lain yang dikendalikan oleh kami. Alat pengumpulan berautomat adalah kepingan kod yang dikerahkan pada peranti anda. Alat Pengumpulan Berautomat membolehkan laman web mengecam penyemak imbas atau peranti anda semasa lawatan anda ke laman web/aplikasi TCL atau apabila anda kembali ke laman web/aplikasi TCL. Bagi butiran lanjut tentang kuki yang kami gunakan, sila lihat Dasar Kuki kami yang boleh ditemui di sini: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Kami menggunakan dua jenis Alat Pengumpulan Berautomat: “kuki sesi” dan “kuki berterusan”.

 

Kuki sesi tamat tempoh selepas anda menutup penyemak imbas anda. Kuki sesi akan mengenal pasti anda semasa sesi penyemakan imbas anda dengan menetapkan nombor pengecaman unik yang dijana secara rawak pada peranti anda. Kami menggunakan kuki sesi:

 

§  Untuk membolehkan kami menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda dan menguruskan transaksi. Misalnya, kami boleh mengerahkan kuki untuk mengingati item yang anda simpan dalam bakul beli-belah dalam talian; dan

 

§  Bagi pengurusan kandungan tertentu dan tujuan pengeditan.

 

Kuki berterusan tidak tamat tempoh apabila anda menutup penyemak imbas anda. Kami menggunakan kuki berterusan:

 

§  Untuk merekod sama ada pelawat dilog masuk dalam akaun TCL;

 

§  Untuk merekod apabila pelawat ke akaun TCL atau laman web / aplikasi TCL yang lain memberikan kebenaran terhadap penggunaan kuki oleh kami, apabila berkenaan;

 

§  Bagi tujuan prestasi dan reka bentuk. Misalnya, kami mungkin menggunakan kuki untuk menjejak bahagian laman web atau aplikasi kami yang popular dan untuk mengetahui cara meningkatkan kefungsiannya;

 

§  Untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperibadikan perkara yang anda lihat. Misalnya, kami mungkin menggunakan kuki untuk merekod keutamaan pengguna dan memastikan bahawa kandungan laman web / aplikasi yang lebih relevan (termasuk kandungan pengiklanan) disampaikan kepada pengguna;

 

§  Untuk membolehkan kami dan rakan pihak ketiga yang bekerja dengan kami untuk menyampaikan iklan atau mesej pemasaran yang disesuaikan, yang telah anda berikan kebenaran untuk terima. Misalnya, kami boleh menggunakan kuki untuk merekod produk dan perkhidmatan yang anda beli atau tunjukkan minat serta menggunakan perkhidmatan pihak ketiga bagi mendayakan iklan relevan untuk dipaparkan pada laman web/aplikasi kami dan yang lain berdasarkan maklumat tersebut; dan

 

§  Bagi pengurusan kandungan tertentu dan tujuan pengeditan.

 

Cara Menguruskan Alat Pengumpulan Berautomat

 

Sekiranya anda tidak ingin menerima kuki, anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak kuki atau untuk memberitahu anda apabila kuki diletakkan pada peranti anda. Anda juga boleh memadam kuki sebaik sahaja anda meninggalkan akaun TCL atau laman web/aplikasi TCL yang lain. Walaupun anda tidak diwajibkan untuk menerima kuki apabila anda melayari akaun TCL, jika anda menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak kuki, anda mungkin tidak akan dapat menggunakan semua ciri dan kefungsian akaun TCL atau laman web/aplikasi TCL yang lain.

 

Misalnya, bahagian Bantuan bar alat pada kebanyakan penyemak imbas web akan memberitahu anda cara untuk mencegah penyemak imbas anda daripada menerima kuki baharu, cara untuk penyemak imbas memaklumkan anda apabila anda menerima Alat Pengumpulan Berutomat yang baharu dan cara untuk menyahdayakan Alat Pengumpulan Berautomat secara kseluruhan.  Berkenaan beberapa penyemak imbas yang popular, anda boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan mengklik pada pautan relevan yang berikut: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera dan Apple Safari

 

Apabila diwajibkan oleh undang-undang, kami akan membentangkan anda dengan sepanduk kuki buat kali pertama anda melayari laman web/aplikasi kami yang menjelaskan jenis Alat Pengumpulan Berautomat yang kami gunakan dan meminta persetujuan anda bagi sesetengah Alat Pengumpulan Berautomat yang kami gunakan.

 

Data Peribadi yang Dikumpul melalui Alat Pengumpulan Berautomat

 

Kami menggunakan Data Peribadi yang dikumpul melalui Alat Pengumpulan Berautomat bagi tujuan yang dinyatakan di atas (termasuk dalam Bahagian “Penggunaan Data Peribadi”).  Bagi kuki yang kami minta persetujuan anda untuk mengerahkannya, kami juga bergantung pada kebenaran sebagai asas undang-undang bagi pemprosesan Data Peribadi yang dikumpul melalui kuki tersebut.

 

 

MENGHUBUNGI KAMI

 

Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemindahan atau pemprosesan Data Peribadi anda atau pelaksanaan mana-mana hak yang disenaraikan di atas, sila hubungi kami melalui saluran khusus yang dinyatakan di bawah.

 

Bagi residen di EEA, wakil kami di Kesatuan Eropah ialah TCT Mobile Europe, yang mempunyai pejabat terletak di Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Perancis. Sila hubungi kami melalui privacy.dpo@tcl.com.

 

Bagi residen di UK, wakil kami di United Kingdom ialah TCT Mobile UK Limited, yang mempunyai pejabat terletak di 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Sila hubungi kami melalui privacy.dpo@tcl.com.

 

Bagi pengguna di India, Pegawai Ketakpuashatian kami di India ialah En. Sudhansu Sahu boleh dihubungi di privacyqueryindia@tcl.com.

 

Bagi pengguna di Amerika Syarikat, anak syarikat TCL ialah TCT Mobile (US) Inc. yang alamat dan hubungan berkaitannya ada dinyatakan di bawah:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Hubungi kami dengan menghantar e-mel ke privacy.na@tcl.com atau dengan menghubungi nombor bebas tol kami di 1-855-368-0829

 

Bagi pengguna di Brazil, anak syarikat TCL ialah Semp TCL Mobilidade Ltda. (Nombor Pembayar Cukai 08.649.664/0001-98, yang alamat dan hubungan berkaitannya ada dinyatakan di bawah:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Hubungi kami dengan menghantar e-mel ke privacidade@semptcl.com.br atau dengan menghubungi +55 (11) 3004-7570.

 

Bagi pengguna di China dan rantai lain di dunia, pengawal data ialah TCL Communication Technology Holdings Limited, dengan alamatnya di 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Jalan Zhongshanyuan, Jalan Xili, Daerah Nanshan, Kota Shenzhen, Wilayah Guangdong, China.

 

 

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak diselesaikan, yang tidak kami tangani dengan memuaskan, sila hubungi pembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan di A.S. (secara percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe

 

LAMPIRAN BRAZIL

(Sesi ini hendaklah berkuat kuasa pada tarikh kemasukan penguatkuasaan LGPD)

 

Gambaran Keseluruhan Umum

 

Peruntukan yang ditetapkan dalam Lampiran ini dikenakan secara eksklusif pada aktiviti pemprosesan Data Peribadi yang tertakluk pada perundangan Brazil, terutamanya Undang-undang n. 13.709/2018 seperti yang dipinda (“LGPD”). Sekiranya terjadi percanggahan antara peruntukan yang ditetapkan dalam teks utama Notis Privasi Global TCL dan Lampiran ini, peruntukan Lampiran ini akan berlaku secara eksklusif berhubungan dengan aktiviti pemprosesan yang tertakluk pada Undang-undang Brazil.

 

Asas Undang-undang bagi Pemprosesan Data Peribadi

 

Pemprosesan Data Peribadi boleh dijalankan menurut salah satu asas undang-undang utama: (i) pematuhan kewajipan undang-undang atau kawal selia TCL; (ii) keperluan kontrak; (iii) pelaksanaan hak undang-undang dalam prosiding kehakiman, pentadbiran atau penimbangtaraan; (iv) perlindungan kehidupan dan kesihatan; (v) kepentingan sahih TCL atau pihak ketiga; dan (vi) perlindungan kredit.

 

Aku Janji

 

Apabila anda melayari laman kami, memberikan Data Peribadi anda atau menggunakan Bahan TCL; anda mengakui pengetahuan anda berkenaan pengumpulan, penggunaan, penghantaran, pemindahan, pengelasan, akses, penyimpanan, pengubahsuaian, komunikasi, pendedahan, penghapusan atau mana-mana aktiviti pemprosesan lain berkaitan dengan Data Peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi.

 

Kerahsiaan Data Peribadi dan Tanggungjawab anda

 

TCL mengerahkan usaha sedaya-upaya untuk melindungi Data Peribadi anda. Anda bertanggungjawab bagi semua aktiviti di bawah log masuk dan kata laluan anda berkaitan Bahan TCL. Sekiranya, secara kebetulan, anda percaya bahawa maklumat akaun anda didedahkan tanpa kebenaran, sila hubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian “Menghubungi kami”.

 

Hak Anda

 

Peraturan dan perundangan yang berkenaan memberi anda hak berikut: (i) hak untuk mengesahkan kewujudan aktiviti pemprosesan berkaitan Data Peribadi anda; (ii) hak akses; (iii) hak untuk membetulkan Data Peribadi yang tidak betul, tidak lengkap atau lapuk; (iv) hak pengawanamaan, sekatan atau pengecualian Data Peribadi yang tidak perlu atau berlebihan; (v) hak kemudahalihan; (vi) hak untuk mengecualikan Data Peribadi yang tidak lagi perlu bagi tujuan data tersebut dikumpul, tetapi bagi kes yang memerlukan pengekalan Data Peribadi dan dibenarkan di bawah undang-undang; (vii) hak untuk mendapatkan maklumat tentang entiti persendirian dan awam yang dikongsikan Data Peribadi anda; (viii) maklumat tentang kesan penolakan persetujuan; (ix) hak untuk menarik balik persetujuan; (x) hak untuk mengemukakan petisyen kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data Negara (“ANPD”) Brazil berhubungan pemprosesan Data Peribadi; dan (xi) hak untuk menolak pemprosesan Data Peribadi disebabkan kekurangan pematuhan dengan perundangan yang berkenaan.

 

Keputusan berautomat dan Pemprofilan

 

Keputusan berautomat ialah keputusan berdasarkan penggunaan algoritma dan program komputer tanpa campur tangan manusia.

 

Selain itu, pemprofilan melibatkan analisis aspek peribadi yang tertentu, seperti minat, keutamaan, tingkah laku, lokasi anda melalui pemprosesan Data Peribadi berautomat dengan proses statistik. Disebabkan pemprosesan ini, kami boleh menghantar anda komunikasi bersasar, membentangkan lebih banyak maklumat berkenaan pada platform kami yang kami percaya mungkin menarik minat anda.

 

Anda berhak untuk meminta semakan keputusan yang dujalankan dalam pemprosesan maklumat berautomat.

 

Pengawal

 

Pengawal data ialah TCL Communication Technology Holdings Limited, dengan alamatnya di 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, melainkan dimaklumkan sebaliknya dalam pernyataan privasi yang khusus.

 

Untuk menghubungi DPO TCL, sila hantar e-mel ke privacidade@semptcl.com.br atau dengan menghubungi talian bebas tol kami di +55 (11) 3004-7570.

 

Anda juga berhak untuk mengemukakan petisyen kepada ANPD berkenaan pemprosesan data anda. Untuk itu, sila hubungi ANPD secara terus.

 

 

 

 

LAMPIRAN KAWASAN EKONOMI EROPAH (EEA) DAN UNITED KINGDOM (UK)

 

Penggunaan Data Peribadi

 

Data Peribadi anda boleh dikumpul, disimpan, diproses atau sebaliknya digunakan oleh kami dalam cara berikut dan bagi tujuan dan asas undang-undang berikut:

 

1. Untuk melaksanakan kontrak dengan anda dan menyediakan anda Bahan TCL;

 

§  Untuk menghantar, mengaktifkan, mengesahkan dan menguruskan produk serta perkhidmatan kami yang dibeli oleh anda;

 

§  Untuk menyediakan kemas kini perisian, perkhidmatan penyelenggaraan, sokongan teknikal dan perkhidmatan pasca jualan bagi Bahan TCL;

 

§  Untuk membantu anda mendaftar dan menguruskan akaun TCL anda;

 

§  Untuk membenarkan anda memuat turun dan membeli produk serta perkhidmatan kami seperti aplikasi kami dan laman web berkaitan dan / atau memberi anda akses kepada aplikasi pihak ketiga yang dipasang pada peranti;

 

§  Untuk memproses transaksi pembayaran atau pesanan bagi Bahan TCL;

 

§  Untuk menghubungi anda berhubungan Bahan TCL, misalnya, sekiranya mana-mana Bahan TCL telah mengubah atau menimbulkan masalah;

 

2. Untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk buat kami;

 

§  Untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, arahan dan keputusan mahkamah yang berkenaan serta keputusan daripada pihak berkuasa yang kompeten;

 

§  Untuk melindungi daripada dan mencegah penipuan serta risiko undang-undang atau keselamatan maklumat dan menjaga keselamatan Bahan TCL, seperti mengesahkan akaun dan pengecaman anda, mengesan insiden keselamatan dan melawan aktiviti berniat jahat;

 

3. TCL mempunyai kepentingan sah dalam mengumpul dan memproses Data Peribadi anda;

 

§  Untuk menetapkan, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undangnya atau bagi tujuan prosiding undang-undang;

 

§  Untuk bertindak balas terhadap sebarang aduan atau soalan yang mungkin anda kemukakan berkaitan Bahan TCL dan mempertahankan serta melaksanakan hak undang-undang;

 

§  Untuk memperibadikan Bahan TCL atas permintaan anda;

 

§  Untuk memahami, menyemak, menangani dan membetulkan masalah Bahan TCL;

 

§  Untuk menilai dan membangunkan kefungsian, teknologi dan penambahbaikan baharu terhadap Bahan TCL;

 

§  Untuk memberikan pertandingan, promosi, acara, penyelidikan pasaran, tinjauan berkaitan Bahan TCL;

 

§  Untuk memudahkan tujuan dalaman TCL seperti pengauditan, analisis data dan penyelidikan untuk meningkatkan produk, perkhidmatan, pengalaman pengguna dan komunikasi pelanggan kami;

 

§  Untuk membangunkan proses dan sistem latihan kami;

 

§  Untuk menjalankan perancangan perniagaan, laporan dan menetapkan jangkaan;

 

§  Untuk menghantar maklumat tentang Bahan TCL kepada anda dan membantu menjadikan maklumat tersebut lebih relevan kepada anda. Kami mungkin memerlukan persetujuan anda bagi aktiviti pemasaran tertentu. Kami menawarkan beberapa cara kepada anda untuk memilih keluar daripada menerima komunikasi tertentu daripada kami. Sekiranya anda ingin memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran e-mel daripada kami, anda boleh mengklik pada pautan “Berhenti melanggan” yang boleh ditemui di bahagian bawah e-mel dan ikut arahan yang diberikan; dan

 

§  Untuk memaparkan iklan yang bukan diperibadikan.

 

4. Tujuan lain dengan persetujuan termaklum anda.

 

TCL boleh menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan yang serasi dengan tujuan yang dinyatakan di atas. Apabila menilai sama ada sesuatu tujuan itu adalah serasi, kami akan mengambil kira kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang berkenaan, termasuklah jangkaan munasabah anda. Dalam erti kata lain, Data Peribadi boleh digunakan untuk tujuan sekunder yang tidak berkonflik dan/atau berlebihan berhubungan dengan tujuan yang dinyatakan di atas.

 

Hak Anda

 

Undang-undang perlindungan data di negara ahli EEA dan United Kingdom boleh memberikan anda beberapa hak undang-undang berhubungan Data Peribadi yang kami pegang tentang anda. Hak ini boleh termasuk:

 

§  Hak untuk meminta akses kepada Data Peribadi yang kami proses tentang anda dan untuk meminta kami membetulkan ketidaktepatan dalam maklumat tersebut.

 

§  Hak untuk meminta salinan dan memindahkan Data Peribadi yang kami proses tentang anda;

 

§  Hak untuk meminta kami memadam Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu. Harap maklum bahawa mungkin ada keadaan yang melibatkan anda meminta kami memadam Data Peribadi anda, tetapi kami berhak di sisi undang-undang untuk mengekalkannya;

 

§  Hak untuk menolak dan hak untuk meminta yang kami hadkan, terhadap pemprosesan kami pada Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu. Sekali lagi, mungkin ada keadaan yang anda tolak atau minta kami untuk hadkan, pemprosesan kami pada Data Peribadi anda tetapi kami berhak di sisi undang-undang untuk meneruskan pemprosesan Data Peribadi anda dan / atau untuk menolak permintaan tersebut;

 

§  Hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan kami pada Data Peribadi anda sepanjang masa;

 

§  Hak untuk membuat aduan dengan Pihak Berkuasa Kawal Selia (butirannya boleh ditemui di sini: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en untuk EEA dan https://ico.org.uk/make-a-complaint/ untuk United Kingdom) jika anda berasa mana-mana hak anda telah dilanggar oleh kami.

 

Golongan Bawah Usia

 

Jika anda berusia antara 13 dan 16 tahun, anda menetap di EEA atau United Kingdom dan kami meminta persetujuan anda, pastikan di bawah undang-undang perlindungan data negara anda, anda dapat memberikan persetujuan yang sah tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaga anda. Kami akan mengesahkan usia anda dan mungkin meminta persetujuan ibu bapa/penjaga.

 

Pemindahan Data Peribadi

 

Apabila kami memindahkan Data Peribadi anda di luar EEA atau UK, kami akan memastikan bahawa data ini dilindungi dengan cara yang konsisten dengan cara Data Peribadi anda akan dilindungi oleh kami di EEA atau UK dengan tahap perlindungan yang memadai akan dijamin, melalui salah satu mekanisme berikut:

 

  • Negara ketiga kami memindahkan Data Peribadi anda telah diperakui sebagai berupaya untuk memastikan tahap perlindungan yang memadai oleh keputusan Suruhanjaya Eropah atau Setiausaha Negara UK, seperti yang berkenaan;

 

  • Pengimport dan pengeksport telah menandatangani “klausa berkontrak standard” yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah atau Setiausaha Negara UK, seperti yang berkenaan; atau

 

§  Seperti yang berkenaan, TCL juga boleh berkongsi data menurut pengurangan bagi situasi khusus yang ditetapkan di bawah undang-undang berkenaan, seperti menyediakan perkhidmatan yang diminta oleh anda, menyelesaikan atau melaksanakan kontrak bagi kepentingan anda, dengan persetujuan nyata anda, sebagaimana perlu bagi sebab kepentingan awam yang penting dan jika perlu, untuk menetapkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

 

Anda boleh meminta butiran tambahan tentang cara Data Peribadi anda dilindungi oleh kami sekiranya pemindahan di luar negara EEA atau UK berlaku (termasuk salinan Klausa berkontrak standard yang dimasuki dengan pengimport di negara ketiga) dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam bahagian “Menghubungi kami”.

 

 

 

 

LAMPIRAN CALIFORNIA

 

Hak Privasi California Anda

 

Dalam tempoh 12 bulan sebelumnya, kami mungkin telah mengumpul beberapa kategori Data Peribadi yang diterangkan dalam Notis Privasi Komunikasi TCL.

 

 

 

Bagi Residen California, Amerika Syarikat sahaja, selain daripada hak yang dinyatakan di atas dalam bahagian “Hak Anda” dari 1 Januari 2020, anda berhak mendapat hak di bawah:

 

  • Hak untuk mengambil tahu. Anda boleh meminta maklumat tentang kategori Data Peribadi dan Data Peribadi tertentu yang kami kumpul tentang anda dan juga kategori sumber maklumat sebegitu dikumpul, tujuan untuk mengumpul maklumat tersebut dan jualan pendedahan bagi tujuan perniagaan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga;

 

  • Hak untuk tidak didiskriminasi daripada melaksanakan sebarang hak yang dinyatakan di atas; dan

 

  • Tertakluk pada pengecualian undang-undang tertentu, anda berhak untuk meminta pemadaman Data Peribadi anda. Harap maklum bahawa jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda, kami boleh menolak permintaan anda untuk memadam dan memberikan sebab penolakan kami kepada anda.

 

Sebaik sahaja menerima permintaan anda, kami akan mengesahkannya dengan menyemak sama ada alamat e-mel permintaan adalah sama seperti alamat e-mel yang digunakan untuk mendaftar akaun anda. Kami boleh meminta maklumat lanjut (seperti nombor IMEI atau nombor siri peranti anda) jika kami perlu mengesahkan identiti anda selanjutnya bagi menggalakkan keselamatan atau melindungi daripada penipuan. Anda mungkin berhak untuk menghantar permintaan melalui ejen yang sah, menurut undang-undang yang berkenaan.  Untuk menetapkan ejen sah bagi melaksanakan hak dan pilihan anda bagi pihak anda, kami boleh meminta bukti yang anda memberikan ejen tersebut kuasa guaman atau ejen tersebut sebaliknya mempunyai kuasa bertulis yang sah untuk melaksanakan hak bagi pihak anda.

 

Selain itu, Seksyen Kanun Sivil California 1798.83 membenarkan pengguna yang merupakan residen California untuk meminta maklumat tertentu berkenaan pendedahan Data Peribadi kami kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung. Untuk membuat permintaan tersebut, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah dan letakkan “Shine the Light” pada barisan subjek permintaan anda.

 

Anda boleh melaksanakan hak anda seperti yang diterangkan di atas dan/atau menghantar mana-mana aduan yang anda ada tentang pematuhan kami dengan undang-undang privasi California dengan menghubungi kami secara langsung melalui telefon atau e-mel menggunakan butiran yang ditetapkan dalam bahagian “Menghubungi kami” di atas. Anda boleh melantik ejen yang sah untuk membuat permintaan bagi pihak anda. Ejen sah tersebut mestilah berdaftar dengan Setiausaha Negeri California. Kami boleh menolak permintaan daripada ejen yang tidak menyerahkan bukti bahawa mereka diberi kebenaran oleh anda untuk bertindak bagi pihak anda.