OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI KOMPANIJE TCL COMMUNICATION

Jezik

Ovo Obaveštenje o privatnosti stupa na snagu 30/7/2021 godine.

 

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti  kako TCL i/ili njegove filijale i podružnice (zajedno „TCL” ili „mi”) štite podatke o ličnosti koje obrađujemo (vaši „Podaci o ličnosti”), koje vrste podataka o ličnosti prikupljamo, šta sa njima radimo, u koju svrhu ih prikupljamo, kako ih otkrivamo i koja prava imate u vezi sa obradom podataka o ličnosti. 

 

Hvala vam što ste izabrali TCL!

 

KADA SE PRIMENJUJE OVO OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI?

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti se primenjuje kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje dobijamo prilikom vašeg pristupa i upotrebe bilo kog veb-sajta kompanije Alcatel (uključujući www.alcatelmobile.com), uređaja brendova Alcatel i TCL kao što su telefoni, tableti, satovi, narukvice, nosivi uređaji, ruteri i određene TCL aplikacije i usluge koje pruža TCL Communication Technology Holdings Limited, a na koje se može odnositi ovo Obaveštenje o privatnosti (zajednički „TCL materijali”). Za aplikacije pametnih usluga kompanije TCL (uključujući i TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control and Remote Diagnosis), pogledajte https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Pogledajte i  https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html za više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti kada pristupate i koristite veb-sajt kompanijeTCL (www.tcl.com), TV proizvode TCL smart i uređaje brenda SEMP.

 

Ovo Obaveštenje o privatnosti odnosi se i na našu obradu podataka o ličnosti poslovnih kontakata u okviru naših klijenata, poslovnih partnera, dobavljača i drugih organizacija sa kojima je TCL u poslovnom odnosu ili razmatra da stupi u poslovni odnos.

 

Da biste saznali više, kliknite na bilo koji odeljak u nastavku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možda ćemo povremeno ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti kako bi odražavalo promene u načinu na koji prikupljamo i koristimo vaše podatke o ličnosti ili izmene važećih zakona. Svako ažuriranje ovog Obaveštenja o privatnosti stupa na snagu nakon objavljivanja na našem veb-sajtu  https://www.tcl.com/global/en.html. Pored toga, možda ćemo vas obavestiti i o promenama ovog Obaveštenja o privatnosti u skladu sa važećim zakonima.

 

KADA POSEĆUJETE  NAŠE VEB-SAJTOVE, OSTAVLJATE SVOJE PODATKE ILI KORISTITE TCL MATERIJAL, POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMELI PRAKSE OPISANE U OVOM OBAVEŠTENJU O PRIVATNOSTI.

 

 

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

 

Vaša privatnost nam je važna i zbog toga ovde objašnjavamo koje podatke o ličnosti prikupljamo. Imajte na umu da, ako ne navedete određene podatke o ličnosti, TCL možda neće moći da ispuni neke ciljeve navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti i možda nećete moći da koristite ili pristupite određenim TCL materijalima.

 

Možda ćemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke o ličnosti:

 

§  Informacije koje nam pružate Ovo uključuje podatke o vama koje nam dajete popunjavanjem obrazaca, unošenjem podataka na našem veb-sajtu, pravljenjem korisničkih naloga ili komunikacijom s nama, bilo licem u lice, telefonom, onlajn, imejlom ili na neki drugi način, koji mogu da vas identifikuju ili da vas učine prepoznatljivim u zavisnosti od konteksta. Ove informacije uključuju, bez organičenja, sledeće:

 

o   lične podatke za kontakt: vaše ime, adrese za slanje robe ili dostavu računa i/ili poslovnu adresu, imejl-adreua, broj telefona.

o   podatke za prijavljivanje: korisničko ime, lozinku, nadimak;

o   demografske podatke: datum rođenja, pol;

o   podatke o plaćanju: podake o vašoj debitnoj ili kreditnoj kartici, podake o banci ili druge finansijske informacije i informacije o plaćanju;

o   ostale podatke o vama  kao što je vaše zanimanje (npr. možda ćemo vas pitati za zanimanje kada učestvujete u našoj anketi), podaci o jeziku i zdravlju (kao što su podaci o vežbanju, uključujući visinu i težinu, telesnu temperaturu, puls, podaci o kvalitetu sna, podaci o praćenju hodanja/trčanja /vožnje bicikla);

o   vaša pitanja, žalbe ili povratne informacije o našim proizvodima i uslugama ili odgovori na naše upitnike; 

o   informacije o materijalima kompanije TCL koje posedujete i koristite, i dokaz da ste ih kupili, kad je to potrebno; i

o   imejl-adresa roditelja ili staratelja maloletnika.

 

§  Informacije o vama koje prikupljamo ili generišemo Podatke o aktivnostima na internetu, elektronskoj aktivnosti i ostale podatke možemo automatski da prikupljamo sa uređaja i pregledača koje koristite. Ove informacije uključuju, bez ograničenja, sledeće:

 

o   podatke o upotrebi TCL materijala:

o   lokaciju uređaja i vremensku zonu;

o   podatke o vašoj upotrebi proizvoda koje vam isporučujemo, kao što su istorija pregledanja, istorija pretraživanja i klikovi na stranici, tip pregledača, učestalost sesija i vaše druge aktivnosti prilikom korišćenja naših proizvoda ili usluga;

o   IP adresu, MAC adresu, ID uređaja, ID terminala, serijski broj, IMEI broj, IMSI broj, ID oglašavanja (jedinstveni korisnički ID dodeljen vašim uređajima u svrhe oglašavanja), model hardvera i bilo koje druge identifikatore uređaja ili podatke specifične za uređaj o vašim TCL materijalima;

o   precizne i približne informacije o geolokaciji koje pruža GPS signal vašeg uređaja ili se prenose preko obližnjih Wi-Fi pristupnih tačaka i baznih stanica dok koristite određene usluge i omogućavate funkciju lokacije. Bilo kada možete, prema potrebi, da deaktivirate prikupljanje podataka o vašoj lokaciji u podešavanjima operativnog sistema proizvoda ili aplikacija;

o   podatke koji se odnose na vaše zdravstveno stanje i detalji koji se odnose na podatke o kondiciji i vežbanju (kao što su visina i težina, telesna temperatura, puls, kvalitet spavanja, informacije o praćenju hodanja, trčanja i vožnje bickla) u meri u kojoj nam pružate takve informacije ili ste na drugi način pristali na njihovo prikupljanje;

o   evidencije grešaka, kodovi grešaka i opisi grešaka i druge informacije koje pružate u vezi sa greškama ili defektima TCL materijala;

o   informacije koje su prikupile određene TCL aplikacije. Kada, na primer, koristite aplikaciju TCL nalog na svom mobilnom telefonu, ova aplikacija će se povezati na internet, zatražiti dozvole sistema (uključujući dozvole za skladištenje, kameru, internet-vezu i kontakte) i prikupiti vašu imejl-adresu, lozinku naloga, ime naloga, pol, državu/region, model uređaja, ime uređaja, verzije vaše aplikacije i operativni sistem vašeg mobilnog telefona;

o   lokaciju na kojoj koristite našu aplikaciju TCL povezivanje da biste se povezali i upravljali sa više TCL ili Alcatel uređaja (kao što su satovi, narukvice i ruteri), kao i informacije o Wi-Fi ili Bluetooth-u, lokaciji, TCL nalogu, informacije o telefonu i informacije o TCL ili Alcatel uređajima koji se povezuju;

o   vašu e-poštu, broj telefona, adresu, broj faksa, istoriju ćaskanja ili snimke telefonskih razgovora između vas i našeg tima za korisničku podršku kada vam pružamo podršku nakon prodaje; i

o   ostale informacije koje smo vam otkrili prilikom prvog pokretanja određenih aplikacija.

 

§  Informacije koje dobijamo iz drugih izvora. Podatke o vama možemo da prikupljamo od trećih strana. Ove informacije uključuju, bez ograničenja, sledeće:

 

o   podatke sa društvenih mreža;

o   podatke dobijene od drugih provajdera proizvoda, usluga, veb-sajtova i aplikacija;

o   podatke koji se odnose na usluge popravki koje pružaju operateri vaših mobilnih uređaja;

o   ostale komercijalne ili javno dostupne izvore (u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom); i

o   ako učestvujete u programima istraživanja tržišta koje organizuje i/ili sponzoriše TCL ili se organizuju i/ili sponzorišu u ime komapnije TCL, takođe možemo prikupljati informacije sa veb-sajtova trećih strana ili društvenih mreža, u skladu sa politikama privatnosti tih veb-sajtova i društvenih mreža.

 

Možemo prikupljati i druge informacije o vama, vašem uređaju ili upotrebi TCL materijala na način koji je saopšten u trenutku prikupljanja i/ili uz vašu saglasnost u skladu sa važećim zakonima.

 

Nećemo svesno prikupljati podatke o ličnosti dece mlađe od 13 godina ili uzrasta propisanog zakonom vaše zemlje, bez jasne naznake da takve informacije smeju da se pruže samo uz saglasnost roditelja  ukoliko važeći zakoni to zahtevaju. TCL će koristiti podatke o ličnosti koji se odnose na decu samo u meri u kojoj je to u skladu sa važećim zakonima i ako je potrebno, samo uz saglasnost roditelja ili staratelja. Ako mislite da nam je vaše dete dostavilo svoje podatke o ličnosti bez saglasnosti roditelja ili staratelja, obratite nam se preko imejl-adrese koja je navedena u odeljku Obratite nam se. Ako vaše dete koristi naše usluge Učenje za decu ili Dečji režim, TCL porodični sat ili druge TCL proizvode ili usluge namenjene deci, dobićete posebnu politiku privatnosti sa više detalja o tome kako štitimo podatke o ličnosti dece.

 

 

KORIŠĆENJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

 

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati, čuvati, obrađivati ili drugačije koristiti na sledeće načine i u sledeće svrhe:

 

§  da bismo isporučili, aktivrali ili upravljali našim proizvodima i uslugama koje ste kupili;

 

§  da bismo obezbedili ažuriranja softvera, usluge održavanja, tehničku podršku i postprodajne usluge za TCL materijale;

 

§  da bismo vam pomogli da registrujete svoj TCL nalog i upravljate njim;

 

§  da bismo vam omogućili da preuzmete i kupite naše proizvode i usluge kao što su naše aplikacije i povezani veb-sajtovi i/ili da vam damo pristup aplikacijama treće strane koje su instalirane na uređaju;

 

§  da bismo obradili platne transkacije ili porudžbine TCL materijala;

 

§  da bismo vas kontaktirali u vezi sa TCL materijalima, na primer u slučaju da se bilo koji TCL materijal promenio ili postoje problemi, kao što su potvrda vaših naloga i identifikacija, otkrivanje bezbednosnih problema i borba protiv zlonamernih aktivnosti;

 

§  da bismo vas zaštitili od prevare i rizika bezbednosti informacija i sprečili ih, kao i da bismo osigurali bezbednost TCL Materijala;

 

§  da bismo uspostavili, ostvarili ili odbranili svoja zakonska prava ili u svrhe pravnog postupka;

 

§  da bismo odgovorili na žalbe ili pitanja koje možete postaviti u vezi sa TCL materijalima i da bismo branili i ostvarili naša zakonska prava;

 

§  da bismo personalizovali TCL materijale na vaš zahtev;

 

§  da bismo rešili probleme sa funkcionalnošću ili druge probleme sa TCL materijalima;

 

§  da bismo procenili i razvili nove funkcionalnosti, tehnologije i poboljšanja TCL materijala;

 

§  da bismo organizovali takmičenja, promocije, događaje, istraživanja tržišta, ankete u vezi sa TCL materijalima;

 

§  da bismo olakšali interne potrebe kompanije TCL kao što su revizija, analiza podataka, kao i sprovodili istraživanja radi unapređenja naših proizvoda, usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije s korisnicima;

 

§  da bismo poštovali sve važeće zakone, propise, direktive i sudske odluke, kao i odluke nadležnih organa;

 

 

§  da bismo vam slali informacije o TCL materijalima i učnili vam te informacije relevantnijim. Možda će nam trebati vaša saglasnost za određene marketinške aktivnosti. Nudimo vam razne načine da onemogućite primanje određenih informacija od nas. Ako ne želite da primate marketinške komunikacija putem imejla od nas, možete da kliknete na link „Odjavi” koji se nalazi na dnu imejla i da sledite navedena uputstva;

 

§  mi i naši partneri u oglašavanju možemo prikazivati nepersonalizovano oglašavanje na nekim našim proizvodima i uslugama. Ako će naši partneri za oglašavanje prikazivati personalizovano oglašavanje, dobićemo vašu izričitu prethodnu saglasnost u skladu sa važećim zakonima; i

 

§  u bilo koje druge svrhe za koje ste dali saglasnost.

 

U meri u kojoj se podaci o ličnosti koje prikupljamo o vama smatraju posebnim kategorijama podataka o ličnosti ili osetljivim podacima o ličnosti prema važećim zakonima, te podatke obrađujemo na osnovu vaše izričite saglasnosti i svoju saglasnost za takvu obradu možete povući bilo kada. Međutim, treba da budete svesni da ukoliko izaberete da to učinite, moguće je da nećemo biti u mogućnosti da nastavimo da vam pružamo određene usluge. Ukoliko izaberete da povučete svoju saglasnost, opširnije ćemo vas obavestiti o mogućim posledicama Ako važeći zakoni to dozvoljavaju, možemo obrađivati i posebne kategorije podataka o ličnosti koje ste jasno objavili ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

 

Ako predstavljate poslovni kontakt svoje organizacije kako biste u njeno ime kupili ili koristili TCL materijale, možemo prikupiti vaše ime, adresu za isporuku i slanje računa i/ili poslovnu adresu, imejl-adresu, broj telefona i koristiti vaše podatke o ličnosti u meri koja je neophodna za obavljanje uobičajenih poslovnih aktivnosti, u povezane administrativne ili druge ili u druge svrhe navedene u odeljku „Korišćenje podataka o ličnosti” iznad.

 

 

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM STRANAMA

 

Ne prodajemo, niti na bilo koji drugi način otkrivamo podatke o ličnosti koje ste nam pružili, osim na načine opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti, o kojima ste obavešteni u vreme prikupljanja podataka ili kako je, prema potrebi, opisano u bilo kom posebnom obaveštenju o privatnosti.

 

Vaše podatke o ličnosti možemo otkriti filijalama i podružnicama kompanije TCL u jednoj ili više dolenavedenih okolnosti:

 

§  da bismo vam obezbedili TCL materijale;

 

§  tamo gde prodajemo proizvode i usluge koje pružaju filijale i/ili podružnice kompanije TCL; i

 

§  u one svrhe za koje TCL obrađuje vaše podatke o ličnosti na osnovu ovog Obaveštenja o privatnosti.

 

Takođe možemo da delimo vaše podatke o ličnosti sa trećim stranama u svrhe pomenute u odeljku „Korišćenje podataka o ličnosti”, uključujući i sledeće okolnosti:

 

§  u slučaju prodaje bilo kog preduzeća ili imovine kompanije TCL drugoj kompaniji, spajanja ili drugih značajnih transakcija, možemo otkriti vaše podatke o ličnosti u svrhu dubinske analize (due dilligence) i po završetku transakcije;

 

§  možemo da podelimo vaš ID oglašavanja (jedinstveni korisnički ID koji se vašim uređajima dodeljuje u svrhe oglašavanja) našim partnerima za oglašavanje kako bi oni prikazivali nepersonalizovano oglašavanje;

 

§  ako vam prodajemo proizvode ili usluge trećih strana, možemo da delimo vaše podatke o ličnosti sa tim trećim stranama;

 

§  кada date saglasnost da otkrijemo vaše podatake o ličnosti određenoj i identifikovanoj trećoj strani ili kategoriji trećih strana;

 

§  zastupnicima ili podizvođačima treće strane (na primer, provajderima naših usluga elektronskog skladištenja podataka) koje angažujemo kao podršku dok vam pružamo usluge i proizvode. Zahtevaćemo od takvih trećih strana da obrađuju vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama navedenim u ovom Obaveštenju o privatnosti i na osnovu obaveze poverljivosti;

 

§  poslovnim partnerima koji pružaju proizvode i/ili usluge koji su ugrađeni ili služe kao komponenta TCL materijala koje vam pružamo. Ove treće strane će biti odgovorne za način na koji koriste vaše podatke o ličnosti u vezi sa njihovim uslugama i proizvodima, kako je opisano u posebnom obaveštenju o privatnosti koje su dostavile, a koje bi trebalo da odobrite; i

 

§  u meri u kojoj je to propisano zakonom ili ako smo dužni da otkrijemo vaše podatke o ličnosti kako bismo poštovali bilo koju zakonsku obavezu, uspostavili, ostvarili ili branili svoja zakonska prava i/ili zakonska prava treće strane.

 

Pored otkrivanja podataka o ličnosti koja su navedena u ovom Obaveštenju o privatnosti, vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa trećim stranama samo kad vi to odobrite.

 

Imajte na umu da ako pristupite uslugama trećih strana – kao što su usluge društvenih mreža, alati za samostalno prijavljivanje trećih strana, aplikacije ili mobilne platforme trećih strana – preko naših usluga ili proizvoda, ove usluge trećih strana možda će moći da prikupljaju informacije o vama, uključujući informacije o vašim aktivnostima na proizvodima i uslugama, a oni mogu da obaveste vaše veze na uslugama trećih strana o vašoj upotrebi proizvoda i usluga. Bilo koja obrada podataka o ličnosti od strane trećih strana kao dobavljača biće regulisana samo njihovim sopstvenim politikama privatnosti.

 

LINKOVI TREĆIH STRANA

 

Naš veb-sajt može sadržati linkove do veb-sajtova trećih strana, a naši proizvodi mogu sadržati i unapred instalirane aplikacije koje su razvile i kojima upravljaju treće strane. Nismo odgovorni za prakse privatnosti ili sadržaj tih drugih veb-sajtova i aplikacija. Ovo Obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na njih. Morate pažljivo da pročitate politike privatnosti koje se odnose na usluge trećih strana i ako to bude potrebno, obratite se direktno tim stranama.

 

Pored toga, operateri vaših TCL ili Alcatel mobilnih uređaja takođe mogu da prikupljaju vaše podatke o ličnosti da bi poboljšali usluge, dijagnostiku i u druge svrhe. Ovo obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na ove operatere i nismo odgovorni ni za njihove prakse privatnosti. Trebalo bi da se obratite operaterima ako želite da saznate detalje o tome kako će oni prikupljati i obrađivati vaše podatke o ličnosti.

 

 

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

 

TCL može da deli vaše podatke o ličnosti globalno sa kompanijama iz svoje korporativne grupe kako bi se obavljale aktivnosti navedene u ovom Obaveštenju o privatnosti. TCL takođe može podugovarati obradu ili deljenje vaših podataka o ličnosti sa trećim stranama koje se nalaze izvan vaše zemlje. Kada koristite TCL materijal, možemo prenositi, skladištiti i obrađivati vaše podatke u vašoj zemlji prebivališta i izvan nje u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Tako da obrada vaših podataka o ličnosti može takođe biti podložna zakonima koji nisu zakoni vaše zemlje.

 

TCL preduzima odgovarajuće korake da obezbedi da se prenos podataka o ličnosti obavlja u skladu sa važećim zakonima o privatnosti i, posebno, da će se primeniti ugovorne, tehničke i organizacione mere, kao što su, bez ograničenja, Standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija.

 

 

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

 

Usvojili smo organizacione, fizičke i tehničke mere bezbednosti koje su u skladu sa međunarodnim standardima industrije kako bismo zaštitili podatke o ličnosti koje pružate i sprečili svaki neovlašćeni pristup, otkrivanje, upotrebu, izmenu, oštećenje ili gubitak podataka. Preduzećemo razumne i praktične korake da bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti, uključujući sledeće:

 

§  Koristićemo SSL i druge tehničke mere da bismo osigurali šifrovanje naših usluga i proizvoda. Redovno ćemo ispitivati našu praksu prikupljanja, čuvanja i obrade podataka (uključujući i mere fizičke bezbednosti) kako bismo sprečili neovlašćeni pristup sistemu.

 

§  Ovlastićemo naše zaposlene i osoblje trećih strana da pristupe vašim podacima o ličnosti ako je to neophodno da bi nam pomogli u obradi vaših podataka o ličnosti i pružanju usluga. Ovi zaposleni i eksterno osoblje (trećih strana koje smo mi ovlastili) podležu ugovornim obavezama poverljivosti.

 

§  Bezbednost vaših podataka о ličnosti nam je izuzetno važna. Nastavićemo sa naporima da zaštitimo vaše podatke o ličnosti i primenimo zaštitne mere, kao što je obezbeđivanje zaštite šifrovanja za čuvanje i prenos informacija, kako bismo sprečili neovlašćeni pristup, upotrebu ili otkrivanje vaših podataka o ličnosti.

 

§  Oprezno ćemo birati poslovne partnere i pružaoce usluga i implementirati zahteve za zaštitu podataka o ličnosti u poslovne ugovore između obe strane.

 

§  Sprovešćemo obuku iz bezbednosti i zaštite privatnosti, testiranja i aktivnosti oglašavanja kako bismo povećali svest zaposlenih o važnosti zaštite podataka o ličnosti.

 

Međutim, imajte na umu da nijedan prenos podataka preko interneta ne može biti 100% bezbedan. Ako saznamo za bilo kakvu povredu našeg sistema bezbednosti, postupićemo blagovremeno u skladu sa svim važećim zakonima.

 

 

ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

 

TCL zadržava vaše podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti i oni će biti izbrisani nakon razumnog roka u skladu sa sledećim kriterijumima:

 

§  TCL zadržava vaše podatke o ličnosti sve dok su joj potrebni za svrhe pomenute u odeljku „Korišćenje podataka o ličnosti”, što se može podudarati sa periodom tokom kojeg TCL ima stalni odnos sa vama; i

 

§  Kompanija TCL zadržava vaše podatke o ličnosti sve dok je to potrebno kako bi ispunila zakonsku obavezu kojoj podleže ili za odbranu u pravnim zahtevima podnetim protiv nas.

 

 

VAŠA PRAVA

 

Zakoni o zaštiti podataka mogu vam dati određena zakonska prava u vezi sa podacima o ličnosti koje imamo o vama. Nisu svi zakoni o zaštiti privatnosti isti, tako da se sva ova prava ne primenjuju u svim zemljama. Možete da pogledate Anekse ovog Obaveštenja o privatnosti za više detalja o svojim pravima u određenim nadležnostima.

 

Međutim, mi shvatamo da vaši podaci o ličnosti pripadaju samo vama i to vam omogućava da kontrolišete načine na koje ih koristimo. Vaša prava mogu da uključuju:

 

§  pravo da tražite pristup podacima o ličnosti koje obrađujemo o vama, uključujući pravo na dobijanje informacija i kopiranje takvih podataka;

 

§  pravo da tražite da ispravimo vaše podatke o ličnosti ako su netačni ili nepotpuni;

 

§  pravo da tražite da u određenim okolnostima izbrišemo vaše podatke o ličnosti. Imajte na umu da u nekim okolnostima možete tražiti da izbrišemo vaše podatke o ličnosti, ali da mi zakonski imamo pravo da ih zadržimo;

 

§  ako važeći zakoni to dozvoljavaju, imate pravo da uložite žalbu nadležnoj državnoj agenciji ako mislite da smo prekršili neko od vaših prava.

 

Možete ostvariti svoja prava tako što ćete kontaktirati s nama koristeći detalje navedene u dolenavedenom odeljku „Obratite nam se”.

 

Možda ćemo morati da potvrdimo vaš proverivi zahtev potrošača pre nego što ga ispunimo i, na primer, možemo da zatražimo da potvrdite podatke koje već imamo o vama. Koristićemo samo podatke o ličnosti date u proverivom zahtevu potrošača da bismo potvrdili identitet podnosioca zahteva ili ovlašćenje podnosioca da podnese zahtev.

 

 

UPOTREBA KOLAČIĆA

 

Mi i naši partneri treće strane za oglašavanje i analitiku podataka koristimo „kolačiće” i slične veb-tehnologije, uključujući oznake piksela ili veb-svetionike („Alati za automatsko prikupljanje”) za podršku određenim funkcijama TCL naloga, mobilnih uređaja i drugih veb-sajtova i aplikacija kojima upravljamo. Alati za automatsko prikupljanje su delovi koda postavljeni na vašem uređaju. Alati za automatsko prikupljanje omogućavaju veb-sajtu da prepozna vaš pregledač ili uređaj tokom posete veb-sajtu/aplikaciji kompanije TCL ili kada se vratite na veb-sajt/aplikaciju kompanije TCL. Za dodatne detalje o kolačićima koje koristimo pogledajte našu Politiku o kolačićima, koja se nalazi ovde: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Koristimo dve vrste alata za automatsko prikupljanje: „privremene kolačiće” i  „stalne kolačiće”.

 

Privremeni kolačić ističe pošto zatvorite pregledač. Privremeni kolačić će vas identifikovati tokom sesije pregledanja tako što će dodeliti slučajno generisani jedinstveni identifikacioni broj vašem uređaju. Privremene kolačiće koristimo:

 

§  da bismo mogli da vam pružamo proizvode i usluge i upravljamo transakcijama. Na primer, možemo postaviti kolačić da bismo zapamtili koje ste predmete čuvali u korpi prilikom onlajn kupovine; i

 

§  za upravljanje određenim sadržajem i njegovo menjanje.

 

Stalni kolačići ne ističu kada zatvorite pregledač. Stalne kolačiće koristimo:

 

§  da zabeležimo da li je posetilac prijavljen na TCL nalog;

 

§  da zabeležimo kada posetilac TCL naloga ili drugog TCL veb-sajta/aplikacije daje saglasnost da upotrebimo kolačiće, kada je to potrebno;

 

§  za potrebe performansi i dizajna. Na primer, možemo da koristimo kolačiće da bismo pratili koji su delovi naših veb-sajtova ili aplikacija popularni i da bismo shvatili kako da poboljšamo njihovu funkcionalnost;

 

§  da bismo poboljšali doživljaj korisnika i presonalizovali ono što vidite. Na primer, možemo da koristimo kolačiće da bismo beležili želje korisnika i da bismo korisnicima obezbedili odgovarajući sadržaj veb-sajtova/aplikacija (uključujući i sadržaj oglašavanja);

 

§  da nama i partnerima sa kojima radimo omoguće da isporučimo oglase ili prilagođavamo marketinške poruke koje ste pristali da dobijate. Na primer, možemo da koristimo kolačiće da bismo beležili koje proizvode i usluge kupujete ili se interesujete i da koristimo usluge treće strane da omogućimo prikazivanje relevantnih reklama na našim i drugim veb-sajtovima/ aplikacijama na osnovu tih informacija; i

 

§  za upravljanje određenim sadržajem i njegovo menjanje.

 

Kako da upravljate alatima za automatsko prikupljanje

 

Ako ne želite da primate kolačiće, možete da podesite pregledač tako da odbija kolačiće ili da vas upozori kada se kolačić postavi na vaš uređaj. Možete i da izbrišete kolačiće čim napustite TCL nalog ili drugi TCL veb-sajt/aplikaciju. Iako se od vas ne traži da prihvatite kolačiće kada posetite TCL nalog, ako podesite pregledač da odbija kolačiće, možda nećete moći da koristite sve funkcije i funkcionalnosti TCL naloga ili TCL veb-sajta/aplikacije.

 

Na primer, deo Pomoć na traci sa alatima na većini internet pregledača reći će vam kako da sprečite pregledač da prihvati nove kolačiće, kako da vas pregledač obavesti kada primite nove alate za automatizovano prikupljanje i kako u potpunosti da deaktivirate  alate za automatizovano prikupljanje.  Što se tiče nekih od popularnih pregledača, više informacija možete pronaći ako kliknete na sledeće linkove: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera i Apple Safari

 

Tamo gde je to propisano zakonom, pri prvoj poseti našem veb-sajtu/aplikaciji pojaviće se baner sa kolačićima koji objašnjava koji tip alata za automatsko prikupljanje koristimo i koji traži vašu saglasnost za neke od alata za automatsko prikupljanje koje koristimo.

 

Podaci o ličnosti prikupljeni pomoću alata za automatsko prikupljanje

 

Podatke o ličnosti prikupljene pomoću alata za automatsko prikupljanje koristimo u gorenavedene svrhe (obuhvaćeno odeljkom „Korišćenje podataka o ličnosti”).  Za kolačiće za čiju primenu tražimo vašu saglasnost, oslanjamo se na saglasnost kao pravni osnov za obradu podataka o ličnosti prikupljenih pomoću tih kolačića.

 

 

OBRATITE NAM SE

 

Ako želite dodatne informacije o prikupljanju, korišćenju, otkrivanju, prenosu ili obradi vaših podataka o ličnosti ili ostvarivanju bilo kog od gorenavedenih prava, obratite nam se na načine navedene u nastavku.

 

Za stanovnike EEP, naš predstavnik u Evropskoj uniji je kompanija TCT Mobile Europe, koja ima svoje kancelarije u  Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, France. Obratite nam se preko privacy.dpo@tcl.com.

 

Za stanovnike Ujedinjenog Kraljevstva, naš predstavnik u UK je kompanija TCT Mobile UK Limited, koja ima svoje kancelarije na 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Obratite nam se preko privacy.dpo@tcl.com.

 

Za korisnike u Indiji, naš službenik za prigovore u Indiji je gospodin Sudhansu Sahu i možete ga pronaći preko privacyqueryindia@tcl.com.

 

Za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, podružnica kompanije TCL je TCT Mobile (US) Inc. čije su adrese i kontakti navedeni u nastavku:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Pošaljite imejl na privacy.na@tcl.com, ili pozovite besplatni broj 1-855-368-0829.

 

Za korisnike u Brazilu, podružnica  kompanije TCL je Semp TCL Mobilidade Ltda. (Broj poreskog obveznika 08.649.664/0001-98, čije su adresa i kontakt navedeni dole:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Pošaljite imejl na privacidade@semptcl.com.br ili pozovite +55 (11) 3004-7570.

 

Za korisnike u Kini i drugim delovima sveta kontrolor podataka je TCL Communication Technology Holdings Limited sa adresom 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

 

Ako imate nerešenu nedoumicu oko privatnosti ili upotrebe podataka koju nismo obradili na zadovoljavajući način, obratite se našem zastupniku za rešavanje sporova sa sedištem u SAD (besplatno) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

ANEKS BRAZIL

(Ovaj odeljak stupa na snagu danom stupanja na snagu Opšteg zakona za zaštitu podataka (LGPD))

 

Opšti pregled

 

Odredbe utvrđene u ovom aneksu primenjive su isključivo na aktivnosti obrade podataka o ličnosti u skladu sa brazilskim zakonodavstvom, posebno zakonom br. 13.709/2018 sa dopunama („LGPD”). U slučaju protivrečnosti između odredaba utvrđenih u glavnom tekstu Globalnog obaveštenja o privatnosti kompanije TCL i ovog aneksa, odredbe ovog aneksa preovladavaju isključivo u odnosu na aktivnosti obrade koje podležu brazilskom zakonu.

 

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

 

Podaci o ličnosti mogu se obrađivati  u skladu sa jednim od sledećih glavnih pravnih osnova: (i) poštovanjem zakonskih ili regulatornih obaveza kompanije TCL; (ii) neophodnosti ugovora; (iii) ostvarivanjem zakonskih prava u sudskim, upravnim ili arbitražnim postupcima; (iv) zaštitom života i zdravlja; (v) legitimnim interesom kompanije TCL ili trećih strana; i (vi) kreditnom zaštitom.

 

Obaveze

 

Kada posećujete naše veb-sajtove, ostavljate svoje podatke o ličnosti ili koristite TCL materijale, izjavljujete da ste upoznati sa prikupljanjem, upotrebom, transmisijom, prenosom, klasifikacijom, pristupom, skladištenjem, modifikovanjem, komunikacijom, otkrivanjem, uklanjanjem ili bilo kojom drugom obradom u vezi sa vašim podacima o ličnosti kako je opisano u Obaveštenju o privatnosti.

 

Poverljivost podataka o ličnosti i vaše odgovornosti

 

TCL ulaže sve napore da zaštiti vaše podatke o ličnosti. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti pod vašim korisničkim imenom i lozinkom koje se odnose na TCL materijale. Ako kojim slučajem mislite da su podaci o vašem nalogu neovlašćeno postali poznati, obratite nam se kao što je opisano u odeljku „Obratite nam se”.

 

Vaša prava

 

Važeća pravila i zakoni vam daju sledeća prava: (i) pravo da potvrdite postojanje aktivnosti obrade u vezi sa vašim podacima o ličnosti; (ii) pravo na pristup; (iii) pravo na ispravljanje netačnih, nepotpunih ili zastarelih podataka o ličnosti; (iv) pravo na anonimizaciju, blokadu ili isključivanje nepotrebnih ili prekomernih podataka o ličnosti ili podataka o ličnosti obrađenih u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom; (v) pravo prenosivosti; (vi) pravo na izuzeće podataka o ličnosti koji više nisu potrebni za svrhe u koje se prikupljaju, već za slučajeve u kojima je zadržavanje podataka o ličnosti neophodno i dozvoljeno prema zakonu; (vii) pravo da dobijete informacije o privatnim i javnim subjektima sa kojima su se delili vaši podaci o ličnosti; (viii) informacije o posledicama nedavanja saglasnosti  (ix) pravo na povlačenje saglasnosti; (x) pravo na podnesak brazilskom Nacionalnom organu za zaštitu podataka („ANPD”) u vezi sa obradom podataka o ličnosti; i (xi) pravo da odbijete obradu podataka o ličnosti zbog nepoštovanja važećih zakona.

 

Automatizovana olduka i profilisanje

 

Automatizovane odluke su odluke zasnovane na upotrebi algoritama i kompjuterskih programa bez ljudske intervencije.

 

S druge strane, profilisanje uključuje analizu određenih ličnih aspekata, kao što su vaša interesovanja, sklonosti, ponašanje, lokacija pomoću automatizovane obrade podataka o ličnosti sa statističkim procesima. Kao rezultat ove obrade, možemo vam slati ciljanu komunikaciju, predstaviti relevantnije informacije na našim platformama za koje mislimo da bi vas mogle zanimati.

 

Imate pravo da zahtevate preispitivanje odluke donete u automatizovanoj obradi informacija.

 

Kontrolor

 

Kontrolor podataka je TCL Communication Technology Holdings Limited, with its address at 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, ukoliko nije drugačije navedeno u određenom obaveštenju o privatnosti.

 

Da biste stupili u kontakt sa službenikom za zaštitu privatnosti kompanije TCL, pošaljite nam imejl na privacidade@semptcl.com.br ili pozovite besplatan broj  +55 (11) 3004-7570.

 

Takođe imate pravo da podnesete zahtev ANPD-u u vezi sa obradom vaših podataka. Za ovo se direktno obratite ANPD-u.

 

 

 

 

ANEKS EVROPSKO EKONOMSKO PODRUČJE (EEP) I UJEDINJENO KRALJESTVO (UK)

 

Korišćenje vaših podataka o ličnosti

 

Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati, čuvati, obrađivati ili drugačije koristiti na sledeće načine i u sledeće svrhe i pravne osnove:

 

1. da bismo sklopili ugovor sa vama i obezbedili vam TCL materijale;

 

§  da bismo isporučili, aktivrali ili upravljali našim proizvodima i uslugama koje ste kupili;

 

§  da bismo obezbedili ažuriranja softvera, usluge održavanja, tehničku podršku i postprodajne usluge za TCL materijale;

 

§  da bismo vam pomogli da registrujete svoj TCL nalog i upravljate njim;

 

§  da bismo vam omogućili da preuzmete i kupite naše proizvode i usluge kao što su naše aplikacije i povezani veb-sajtovi i/ili da vam damo pristup aplikacijama treće strane koje su instalirane na uređaju;

 

§  da bismo obradili platne transkacije ili porudžbine TCL materijala;

 

§  da bismo vas kontaktirali u vezi sa TCL materijalima, na primer, u slučaju da se bilo koji TCL materijal promenio ili uzorkuje probleme;

 

2. da ispunimo zakonsku obavezu kojoj podležemo;

 

§  da bismo poštovali sve važeće zakone, propise, direktive i sudske odluke, kao i odluke nadležnih organa;

 

§  da bismo vas zaštitili od prevara i sprečili ih, i drugih pravnih ili bezbednosnih rizika, i da bismo zaštitili TCL materijale, kao što su potvrde vaših naloga i identifikacija, otkrivanje bezbednosnih problema i borba protiv zlonamernih aktivnosti;

 

3. TCL ima legitimni interes da prikuplj i obrađuje vaše podatke o ličnosti;

 

§  da bismo uspostavili, ostvarili ili odbranili svoja zakonska prava ili u svrhe pravnog postupka;

 

§  da bismo odgovorili na žalbe ili pitanja koje možete postaviti u vezi sa TCL materijalima i da bismo branili i ostvarili zakonska prava;

 

§  da bismo personalizovali TCL materijale na vaš zahtev;

 

§  da bismo razumeli, pregledali, pronašli i ispravili probleme u TCL materijalima;

 

§  da bismo procenili i razvili nove funkcionalnosti, tehnologije i poboljšanja TCL materijala;

 

§  da bismo organizovali takmičenja, promocije, događaje, istraživanja tržišta, ankete u vezi sa TCL materijalima;

 

§  da bismo olakšali interne potrebe kompanije TCL kao što su revizija, analiza podataka, kao i sprovodili istraživanja radi unapređenja naših proizvoda, usluga, korisničkog doživljaja i komunikacije s korisnicima;

 

§  da bismo razvili naše procese obuke i sisteme;

 

§  da bismo planirali poslovanja, pravili izveštaje i pravili prognoze;

 

§  da bismo vam slali informacije o TCL materijalima i učnili vam te informacije relevantnijim. Možda će nam trebati vaša saglasnost za određene marketinške aktivnosti. Nudimo vam razne načine da onemogućite primanje određenih informacija od nas. Ako ne želite da primate marketinške komunikacija putem imejla od nas, možete da kliknete na link „Odjavi” koji se nalazi na dnu imejla i da sledite navedena uputstva; i

 

§  da bismo prikazali nepersonalizovani sadržaj.

 

4. Druge svrhe uz vašu sagasnost.

 

TCL može da koristi vaše podatke o ličnosti u svrhe koje su kompatibilne sa gorepomenutim. Prilikom procene da li je svrha kompatibilna, uzećemo u obzir kriterijume utvrđene važećim zakonima, uključujući vaša opravdana očekivanja. Drugim rečima, podaci o ličnosti se mogu koristiti u neusaglašene i/ili prekomerne sekundarne svrhe u odnosu na gorepomenute svrhe.

 

Vaša prava

 

Zakoni o zaštiti podataka u zemljama članicama EEP i UK mogu vam dati određena zakonska prava u vezi sa podacima o ličnosti koje imamo o vama. Ova prava mogu da uključuju:

 

§  pravo da tražite pristup podacima o ličnosti koje obrađujemo o vama, i da tražite da  ispravimo netačne podatke;

 

§  pravo da zatražite kopiju i da prenesete podatke o ličnosti koje obrađujemo o vama;

 

§  pravo da tražite da u određenim okolnostima izbrišemo vaše podatke o ličnosti. Imajte na umu da u nekim okolnostima možete tražiti da izbrišemo vaše podatke o ličnosti, ali da mi zakonski imamo pravo da ih zadržimo;

 

§  pravo da se protivite i pravo da zatražite da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti u određenim okolnostima. Opet, mogu postojati okolnosti u kojima se protivite ili tražite od nas da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti, ali da mi zakonski imamo pravo da nastavimo sa obradom vaših podataka o ličnosti i/ili da odbijemo taj zahtev;

 

§  pravo da bilo kada  povučete svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti:

 

§  pravo da uložite žalbu nadzornom organu (detalje možete naći ovde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en za EEP, ihttps://ico.org.uk/make-a-complaint/ za Ujedinjeno Kraljevstvo) ako mislite da smo povredili neko od vaših prava.

 

Maloletna lica

 

Ako imate između 13 i 16 godina, živite u EEP ili Ujedinjenom Kraljevstvu i tražimo vašu saglasnost, proverite da li možete da date punovažnu saglasnost bez odobrenja roditelja ili staratelja u skladu sa zakonima o zaštiti podataka u vašoj zemlji. Proverićemo vaše godine i možemo zatražiti saglasnost roditelja/staratelja.

 

Prenos podataka o ličnosti

 

Kada prenosimo vaše podatke o ličnosti izvan EEP ili Ujedinjenog Kraljevstva, pobrinućemo se da budu zaštićeni na način koji je u skladu sa načinom na koji štitimo vaše podatke u EEP ili Ujedinjenom Kraljevstvu i da odgovarajući nivo zaštite bude obezbeđen, pomoću jednog od sledećih mehanizama:

 

  • treća zemlja u koju prenosimo vaše podatke o ličnosti prepoznata je kao sposobna da obezbedi odgovarajući nivo zaštite odlukom Evropske komisije ili državnog sekretara Ujedinjenog Kraljevstva, prema potrebi;

 

  • uvoznik i izvoznik potpisali su „standardne ugovorne klauzule” koje je odobrila Evropska komisija ili državni sekretar Ujedinjenog Kraljevstva, prema potrebi; ili

 

§  prema potrebi, TCL takođe može deliti podatke u skladu sa odstupanjima u određenim situacijama koje su utvrđene važećim zakonima, kao što je pružanje usluga koje ste zatražili, zaključivanje ili izvršenje ugovora u vašem interesu, uz vašu izričitu saglasnost, ako je neophodno iz važnih razloga od javnog interesa, i ako je potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

 

Možete da zatražite dodatne informacije o tome kako štitimo vaše podatke o ličnosti  u slučaju prenosa izvan zemalja EEP ili Ujedinjenog Kraljevstva (uključujući kopiju Standardnih ugovornih klauzula zaključenih sa uvoznicima u trećoj zemlji) tako što ćete nas se obratiti kako je opisano u odeljku „Obratite nam se”.

 

 

 

 

ANEKS KALIFORNIJA

 

Vaša prava o zaštiti privatnosti u Kaliforniji

 

Tokom proteklih 12 meseci možda smo prikupili kategorije podataka o ličnosti opisane u Obaveštenju o privatnosti kompanije TCL Communications.

 

 

 

Samo za stanovnike Kalifornije (Sjedinjene Američke Države) pored gorenavedenih prava u odeljku „Vaša prava”, od 1. januara 2020. godine imaćete sledeća prava:

 

  • Pravo da znate. Možete zatražiti informacije o kategorijama i određenim delovima podataka o ličnosti koje smo prikupili o vama, kao i kategorijama izvora iz kojih se takve informacije prikupljaju, svrsi prikupljanja takvih podataka i prodaji ili otkrivanju vaših ličnih podataka u poslovne svrhe trećim stranama;

 

  • pravo da ne budete diskriminisani zbog ostvarivanja bilo kog od gorenavedenih prava; i

 

  • uz određene zakonske izuzetke, imate pravo da zahtevate brisanje svojih podataka o ličnosti. Imajte na umu da ako ne uspemo da potvrdimo vaš identitet, možemo odbiti vaš zahtev da obrišemo podatke i dostaviti vam razloge našeg odbijanja.

 

Kada primimo vaš zahtev, proverićemo da li je imejl-adresa zahteva ista kao imejl-adresa koja se koristi za registraciju vašeg naloga. Možemo zatražiti dodatne informacije (kao što je IMEI ili serijski broj vašeg uređaja) ako nam je potrebno da dodatno potvrdimo vaš identitet radi unapređenja bezbednosti ili zaštite od prevara. U skladu sa važećim zakonom možete imati pravo da podnesete zahtev preko ovlašćenog zastupnika.  Da bismo odredili ovlašćenog zastupnika koji će u vaše ime ostvariti vaša prava i izbore, možemo da zatražimo dokaze da ste takvom zastupniku dali punomoć ili da zastupnik inače ima punovažno pismeno ovlašćenje da ostvaruje prava u vaše ime.

 

Pored toga, odeljak 1798.83 Kalifornijskog građanskog zakonika dozvoljava korisnicima koji imaju prebivalište u Kaliforniji da traže određene informacije u vezi sa otkrivanjem podataka o ličnosti trećim stranama u svrhe direktnog marketininga. Da biste uputili takav zahtev, obratite nam se koristeći podatke za kontakt navedene u nastavku i stavite „Shine the Light” u polje za naslov vašeg zahteva.

 

Možete ostvariti svoja prava kao što je gore opisano i/ili podneti bilo kakvu žalbu na pridržavanje Kalifornijskog zakona o zaštiti privatnosti tako što ćete nam se direktno obratiti telefonom ili imejlom pomoću informacija navedenih u odeljku „Obratite nam se“ iznad. Možete da odredite ovlašćenog zastupnika koji će podneti zahtev u vaše ime. Taj ovlašćeni zastupnik mora biti registrovan kod državnog sekretara Kalifornije. Možemo da odbijemo zahtev zastupnika ako ne dostavi dokaz da ste ga vi ovlastili da vas zastupa.