TCL COMMUNICATIONS INTEGRITETSMEDDELANDE

Språk

Detta integritetsmeddelande träder i kraft från och med den 30 juli 2021.

 

 

Detta integritetsmeddelande bestämmer hur TCL och/eller dess associerade företag eller dotterbolag (kollektivt “TCL” eller “vi”) skyddar de personuppgifter vi behandlar i förhållande till dig (dina “personuppgifter”), vilka typer av personuppgifter vi insamlar om dig, vad vi gör med dem, ändamålet med insamlingen, hur vi lämnar ut dem och vilka rättigheter du har i förhållande till vår behandling av personuppgifter.

 

Tak för att du valde TCL!

 

NÄR GÄLLER DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE?

 

Detta integritetsmeddelande gäller när vi behandlar dina personuppgifter som konsekvens av din åtkomst till och användning av någon av Alcatels webbplatser (inklusive www.alcatelmobile.com), enheter med TCL’s och Alcatels varumärken som t.ex. telefoner, surfplattor, klockor, armband, bärbara enheter, routrar samt vissa andra TCL-applikationer och tjänster levererade av TCL Communication Technology Holdings Limited som refererar till detta integritetsmeddelande (kollektivt “TCL Materials”). För TCL’s applikationer med smarta tjänster (inklusive TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control och Remote Diagnosis), se https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Se även https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html för ytterligare uppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter när du tillgår och använder TCL’s webbplats (www.tcl.com), TCL’s intelligenta tv-produkter och SEMP-märkta enheter. 

 

Detta integritetsmeddelande gäller även för vår behandling av personuppgifter från affärskontakter till våra kunder, affärspartners, leverantörer och andra organisationer som TCL har eller överväger att etablera affärsrelationer med.

 

Klicka på något av avsnitten nedan för ytterligare information:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande då och då för att avspegla förändringar i hur vi samlar in och använder dina personuppgifter eller förändringar i gällande lagstiftning. Alla uppdateringar av detta integritetsmeddelandet träder i kraft när de har postats på vår webbplats https://www.tcl.com/global/en.html. Därutöver kan vi även meddela dig för att informera om ändringar i detta integritetsmeddelande enligt gällande lagstiftning.

 

GENOM ATT BESÖKA VÅRA WEBBPLATSER, STÄLLA UPPGIFTER TILL FÖRFOGANDE ELLER ANVÄNDA TCL MATERIALS BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT DE RUTINER SOM BESKRIVS I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE.

 

 

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

 

Din integritet är viktig för oss varför vi här förklarar vilka personuppgifter vi samlar in om dig. Vänligen notera att om du underlåter att ställa vissa personuppgifter till förfogande, kommer TCL inte att kunna genomföra vissa åtaganden som beskrivits i detta integritetsmeddelande och du kommer inte att kunna använda eller få tillgång till vissa TCL Materials.

 

Vi kan insamla och behandla följande personuppgifter om dig:

 

§  Uppgifter som du ställer till förfogande för oss. De omfattar uppgifter om dig som du ger oss genom att fylla ut formulär, fylla i uppgifter på vår webbplats, skapa användarkonton eller genom att kommunicera med oss, oavsett om det är personligen, via telefon, online, via e-post eller på annat sätt som kan identifiera dig och som gör att du kan identifieras beroende på sammanhanget. Dessa uppgifter omfattar, utan begränsning, följande:

 

o   Personliga kontaktuppgifter: ditt namn, leverans-, faktura- och/eller affärsadress, e-postadress, telefonnummer;

o   Inloggningsuppgifter: användarnamn, lösenord, smeknamn;

o   Demografiska uppgifter: födelsedatum, kön;

o   Betaluppgifter: konto- eller kreditkortsuppgifter, bankuppgifter eller andra betalnings- eller finansiella uppgifter;

o   Andra uppgifter om dig som ditt yrke (du kan t.ex. bli frågad om ditt yrke när du tar del av vår marknadsundersökning), språk- och hälsouppgifter (som t.ex. dina träningsuppgifter inklusive längd och vikt, kroppstemperatur, hjärtslag, uppgifter om sömnkvalitet, spårningsuppgifter för gång/löp/cykling);

o   Dina frågor, klagomål eller feedback i förhållande till våra produkter eller tjänster eller svar på våra enkäter; 

o   Uppgifter om TCL Materials som du äger och använder och bevis för att du har köpt dessa, beroende på om det är relevant; och

o   E-postadress på minderårigs förälder eller vårdnadshavare.

 

§  Uppgifter vi samlar in eller genererar om dig. Vi kan samla in uppgifter om internet- eller elektroniska aktiviteter och andra uppgifter automatiskt från enheterna och webbläsarna du använder. De omfattar, utan begränsning, följande:

 

o   Detaljer om ditt användande av TCL Materials;

o   Plats där din enhet finns och tidszon;

o   Detaljer om ditt användande av produkterna som vi levererar till dig som t.ex. webbläsarhistorik, sökhistorik och sidklickar, webbläsaretyp, sessionsfrekvens och andra av dina aktiviteter när du använder våra produkter eller tjänster;

o   IP-adress, MAC-adress, enhets-ID, terminal ID, serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, reklam-ID (ett unikt användar-ID som tilldelas dina enheter av hänsyn till reklam), hårdvarumodell och andra identifikatorer för enheter eller enhetsspecifik information om dina TCL Materials;

o   Precis och ungefärlig geolokaleringsuppgifter som levereras av GPS-signalen från din enhet eller som kommuniceras via närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilantenner medan du använder vissa funktioner och har platsfunktionen påslagen. Vi kan välja bort vår insamling av lokaliseringsuppgifter när som helst i inställningarna i operativsystemet på våra produkter eller applikationer, beroende på vilket som är relevant;

o   Uppgifter som relaterar till din hälsotillstånd och detaljer som relaterar till fitness- och träningsuppgifter (som t.ex. längd och vikt, kroppstemperatur, hjärtslag, sömnkvalitet, spårningsinformation för gång, löp och cykling) i den utsträckning du förser oss med sådana uppgifter eller på annat sätt samtycker till att vi insamlar uppgifterna;

o   Felloggar, felkoder och felbeskrivningar och annan information som du förser oss med i relation till fel eller upplevelser av fel i förhållande till något av våra TCL Materials;

o   Uppgifter som insamlats av vissa TCL-applikationer. Om du t.ex. använder din TCL-kontoapplikation på din mobiltelefon, kommer appen att ansluta till internet, begära att få dina systemtillstånd (inklusive tillstånd för lagring, kamera, internetanslutning och kontakter) och insamla din e-postadress, kontolösenord, kontonamn, kön, land/region, enhetsmodell, enhetsnamn, versioner av din app och din mobiltelefons operativsystem;

o   Platsen där du använder din TCL Connect-app för att ansluta och administrera dina olika TCL- eller Alcatel-enheter (som t.eks. dina klockor, armband och routrar), och även  dina Wi-Fi- eller bluetoothuppgifter, plats, TCL-konto, enhetsuppgifter om din telefon och uppgifter om de TCL- eller Alcatel-enheter, som ska anslutas;

o   Dina e-mail, telefonnummer, adresser, faxnummer, chathistorik eller inspelningar av telefonsamtal mellan dig och vår kundservice när vi ger dig after-sales support; och

o   Andra uppgifter som vi har gett dig när du första gång använde vissa applikationer.

 

§  Uppgifter som vi införskaffat från andra källor. Vi kan insamla information om dig från externa källor. De omfattar, utan begränsning, följande:

 

o   Uppgifter från sociala medier;

o   Uppgifter som har samlats in från andra leverantörer av produkter, tjänster, webbplatser och appar;

o   Uppgifter som relaterar till reperationstjänster från dina mobila enheters operatörer;

o   Andra kommersiellt eller offentligt tillgängliga källor (som tillåts enligt lag); och

o   Om du tar del av marknadsundersökningsinitiativ som organiseras och/eller sponsras av/å vägnar av TCL kan vi även samla in uppgifter från externa webbplatser eller sociala medier enligt dessa webbplatsers eller sociala mediers integritetspolicy.

 

Vi kan även samla in andra uppgifter om dig, din enhet eller användandet av TCL Materials på det sätt som man har informerats om vid tidpunkten för insamlingen och/eller med ditt samtycke enligt gällande lagar.

 

Vi kommer inte att medvetet samla in personuppgifter om barn under 13 år, eller den minimiålder som gäller i din jurisdiktion, år utan att tydligt kungöra att sådan information endast får ges med målsmans tillstånd, om detta är nödvändigt enligt gällande lagar. TCL kommer endast att använda personuppgifter som relaterar till barn i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar och, om detta är nödvändigt enligt gällande lagar, endast med målsmans tillstånd. Kontakta oss via e-postadressen i avsnittet Kontakta oss nedan om du tror att ditt barn har försett oss med hans/hennes personuppgifter utan målsmans tillstånd. Om ditt barn använder våra Kids Learning- eller Kids Mode-tjänster, TCL family watch eller andra TCL-produkter eller tjänster beräknade för barn, kommer vi att förse dig med en ett separat dokument om integritetspolicy med fler detaljer om hur vi skyddar barns personuppgifter.

 

 

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

 

Dina personuppgifter kan insamlas, sparas, behandlas eller på annat sätt användas av oss på följande sätt och med följande ändamål:

 

§  Att leverera, aktivera, verifiera och administrera våra produkter och tjänster som du har köpt;

 

§  Att leverera mjukvaruuppdateringar, underhåll, teknisk support och eftermarknadstjänster till TCL Materials;

 

§  Att hjälpa dig med att registrera och administrera ditt TCL-konto;

 

§  Att ge dig möjlighet för att ladda ned och köpa våra produkter och tjänster, som t.ex. våra appar och relaterade webbplatser, och/eller att ge dig åtkomst till externa parters applikationer som har installerats på enheten;

 

§  Att behandla betaltransaktioner för TCL Materials;

 

§  Att kontakta dig i relation till TCL Materials om t.ex. TCL Materials har ändrats eller det förekommer problem som t.ex. verifiering av dina konton och identifikation, spårning av säkerhetsincidenter och bekämpning av skadliga aktiviteter;

 

§  Att skydda emot och hindra bedrägerier och informationssäkerhetsrisker samt för att säkra TCL Materials;

 

§  Att etablera, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter eller till förmål för juridiska processer;

 

§  Att svara på klagomål eller frågor som du kan ställa i samband med TCL Materials, och för att försvara och utöva våra juridiska rättigheter;

 

§  Att personalisera TCL Materials när du önskar det;

 

§  Att utföra problemlösning på funktioner eller rörande andra problem för TCL Materials;

 

§  Att evaluera och utveckla nya funktioner, teknologier och förbättringar av TCL Materials;

 

§  Att administrera tävlingar, kampanjer, evenemang, marknadsundersökningar och enkäter i relation till TCL Materials;

 

§  Att underlätta TCL’s interna processer som revision, dataanalys och forskning för att förbättra våra produkter, tjänster, användarupplevelse och kundkommunikation;

 

§  Att uppfylla alla gällande lagar, regleringar, direktiv och domstolsbeslut samt avgöranden från kompetenta myndigheter;

 

 

§  Att skicka dig information om TCL Materials och hjälpa med att göra dessa uppgifter mer relevanta för dig. Vi kan behöva ditt samtycke för vissa marknadsföringsaktiviteter. Vi erbjuder dig olika möjligheter att välja bort viss kommunikation från oss. Om du önskar att välja bort mottagning av marknadskommunikation via e-post från oss, kan du klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i slutet på mejlet och följa de instruktioner som finns där;

 

§  Vi och våra reklampartners får visa icke-personaliserad reklam på vissa av våra produkter och tjänster. Om våra reklampartner önskar att visa personaliserad reklam, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke i enlighet med gällande lagar; och

 

§  Alla andra ändamål som du har givit samtycke till.

 

I den utsträckning de personuppgifter som vi insamlar om dig betraktas som särskilda kategorier av personuppgifter eller känsliga personuppgifter enligt gällande lagar, kommer vi att behandla dessa uppgifter på grundlag av ditt uttryckliga samtycke och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till en sådan behandling. Du bör däremot vara medveten om att om du väljer att göra så, då kanske vi inte längre kan tillhandahålla dig vissa tjänster. Om du drar tillbaka ditt uttryckliga medgivande kommer vi att berätta mer om de möjliga konsekvenserna. Om det är tillåtet enligt gällande lagar kan vi även behandla särskilda kategorier av personuppgifter som du uttryckligen har offentliggjort, eller för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav.

 

Om du agerar som affärskontakt åt din organisation och köper eller använder TCL Materials å din organisations vägnar, får vi insamla ditt namn, leverans-, faktura- och/eller affärsadress, e-postadress, telefonnummer, och använda dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att kunna utföra vanliga affärsaktiviteter, för relaterade administrativa eller andra ändamål, eller för andra ändamål som har specificerats ovan i avsnittet ”Användning av personuppgifter”.

 

 

UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL EXTERNA PARTER

 

Vi varken säljer eller på annat sätt lämnar ut personuppgifter som du har lämnat in till oss, förutom som beskrivit i detta integritetsmeddelande, som det meddelades dig då uppgifterna insamlades eller som det beskrivits i andra specifika integritetsmeddelanden, vilket är relevant.

 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till TCL’s associerade företag eller dotterbolag i ett eller flera av de fall som beskrivs nedan:

 

§  För att hjälpa oss med att förse dig med TCL Materials;

 

§  Där vi marknadsför produkter och tjänster som levereras av företag som är associerade med TCL och/eller är TCL’s dotterbolag; och

 

§  För de ändamål för vilka TCL behandlar dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande.

 

Vi kan även dela dina personuppgifter med externa parter för att uppnå de ändamål som nämnts i avsnittet “Användning av personuppgifter” ovan, inklusive:

 

§  I tillfälle av försäljning av någon av TCL’s aktiviteter eller aktiv tillsammans med andra företag, fusioner eller andra betydande transaktioner kan vi lämna ut dina personuppgifter till förmål för due diligence och i samband med genomförandet av transaktionen;

 

§  Vi kan dela ditt reklam-ID (et unikt användar-ID som har tilldelats dina enheter för reklamändamål) med våra reklampartners så att de kan visa icke-personaliserad reklam;

 

§  Om vi marknadsför produkter eller tjänster från externa parter till dig, kan vi dela dina personuppgifter med dessa externa parter;

 

§  När du ger ditt samtycke till att lämna ut dina personuppgifter till specifika och identifierade externa parter eller kategori af externa parter;

 

§  Till externa parter eller underleverantörer (t.ex. de som levererar elektroniska datalagringstjänster till oss) som vi har engagerat för att stödja oss med att leverera våra tjänster och produkter till dig. Vi vidtar åtgärder för att förmå dessa externa parter att behandla dina personuppgifter enligt de bestämmelser som framgår av detta integritetsmeddelande med sekretessplikt;

 

§  Till affärspartners som levererar produkter och/eller tjänster som finns inbyggda eller utgör en komponent i TCL Materials som vi levererar till dig. Dessa externa parter ansvarar själva för hur de använder dina personuppgifter i samband med deras tjänster och produkter vilket beskrivs i ett separat integritetsmeddelande som de levererar och som du uppmanas att verifiera; och

 

§  I den utsträckning som krävs enligt lag eller om vi har plikt att lämna ut personuppgifter för att uppfylla lagkrav, etablera, utöva eller försvara våra egna och/eller tredjeparters juridiska rättigheter.

 

Utöver den utlämning av personuppgifter som beskrivs i detta integritetsmeddelande får vi endast dela dina personuppgifter med tredje parter när det har godkänts av dig.

 

Observera att om du använder tredje parts tjänster - som t.ex. sociala medier, tredje parts enkla inloggningsvertyg, tredje parts appar eller mobilplattformar - genom våra tjänster eller produkter, kan dessa tjänster som tillhör tredje part samla in uppgifter om dig, inklusive uppgifter om dina aktiviteter på dessa produkter och tjänster, och de kan meddela dina förbindelser på externa tjänster om din användning av dessa produkter och tjänster. Al behandling av personuppgifter som utförs av sådana tredje parter regleras endast av deras egna integritetspolicyn.

 

LÄNKAR TILL EXTERNA PARTER

 

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbplatser tillhörande tredje parter och våra produkter kan även innehålla förinstallerade appar som utvecklas och drivs av tredje parter. Vi har inget ansvar for andra webbplatsers och appars praxis och innehåll när det gäller integritet. Detta integritetsmeddelande gäller inte för dem. Du bör noggrant läsa tredje parters integritetspolicyn för deras tjänster och kontakta dem direkt vid behov.

 

Därutöver kan operatörerna på dina TCL eller Alcaltel mobila enheter insamla dina personuppgifter med avsikt om förbättrad service, diagnos och andra ändamål. Detta integritetsmeddelande gäller inte för dessa operatörer och vi har inte heller något ansvar för deras praxis rörande integritet. Du bör kontakta dessa operatörer om du önskar veta mer om hur dina personuppgifter insamlas och behandlas av dem.

 

 

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

 

TCL kan dela din personuppgifter globalt med företagen inom den egna koncernen för att utföra de aktiviteter som framgår av detta integritetsmeddelande. TCL kan även outsourca behandlingen eller delningen av dina personuppgifter till tredje parter som finns utan för ditt land. När du använder TCL Material får vi överföra, gömma och behandla dina uppgifter inom och utanför landet där du bor enligt detta integritetsmeddelande. Behandlingen av dina personuppgifter kan därför vara underlagd lagar som skiljer sig från lagarna i ditt land.

 

TCL vidtar passande åtgärder for att säkra att överföringen af personuppgifter kommer att utföras enligt gällande lagar om integritetsskydd, särskilt att kontraktsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder är på plats, som t.ex. EU-Kommissionens standardavtalsklausuler.

 

 

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

 

Vi har vidtagit organisationsmässiga, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med internationella branschstandarder för att skydda de personuppgifter du har lämnat ut och för att hindra obehörig åtkomst, utlämning, användning, ändring, skador eller förlust av data. Vi vidtar rimliga och praktiska åtgärder för att skydda din personuppgifter, inklusive följande:

 

§  Vi använder SSL och andra tekniska verktyg för att säkra kryptering i förhållande till våra tjänster och produkter. Vi kommer regelbundet att kontrollera vår praxis när det gäller insamling, lagring och behandling av uppgifter (inklusive fysiska säkerhetsåtgärder) för att hindra obehörig åtkomst åt systemen.

 

§  Vi ger vår personal och personal hos tredje parter tillstånd att tillgå dina personuppgifter endast på grund av behov för att hjälpa oss med att behandla dina personuppgifter och leverera tjänster till dig. Dessa anställda och extern personal (hos tredje parter bemyndigade av oss) är underlagda kontraktsmässiga sekretessförpliktelser.

 

§  Säkerheten för dina personuppgifter är av extrem betydelse för oss. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att skydda dina personuppgifter och implementera åtgärder, som t.ex. krypteringsskydd för lagring och överföring av uppgifter, hindra obehörig tillgång, användning eller utlämnande av dina personuppgifter.

 

§  Vi kommer välja våra affärspartners och leverantörer med omtanke och implementera kraven till skydd af personuppgifter i affärsavtalen mellan båda parter.

 

§  Vi kommer ha träningskurser inom säkerhet och integritetsskydd, testning och PR-evenemang för att öka de anställdas medvetenhet om vikten av att skydda personuppgifter.

 

Du måste dock förstå att inga överföringar av data över internet kan garanteras att vara 100% säkra. Om vi blir uppmärksamma på någon form av kränkning av vårt säkerhetssystem, kommer vi att agera omedelbart i enlighet med gällande lagar.

 

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

 

TCL behåller dina personuppgifter under så lång tid som behövs för att uppfylla ändamålen som har beskrivits i denna integritetspolicy och de kommer att raderas efter en rimlig tid enligt följande kriterier:

 

§  TCL behåller dina personuppgifter så länge som man behöver dem för att uppnå de mål som har nämnts avsnittet “Användning avpersonuppgifter” vilket kan sammanfalla med den period där TCL har en pågående relation med dig; och

 

§  TCL behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla juridiska förpliktelser som man har underkastats eller för att försvara sig mot krav som har rests mot oss.

 

 

DINA RÄTTIGHETER

 

Integritetsskyddslagar kan ge dig ett antal juridiska rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig. Inte alla integritetsskyddslagar är de samma, så alla dessa rättigheter finns inte i alla länder. Du kan se tilläggen till detta integritetsmeddelande för ytterligare uppgifter om dina rättigheter i vissa specifika jurisdiktioner.

 

Vi erkänner dock att dina personuppgifter ägs uteslutande av dig och att det ger dig kontroll med hur vi använder dem. Dina rättigheter kan omfatta:

 

§  Rätten att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, inklusive rätten till att få information om och kopia av dessa uppgifter;

 

§  Rätten att begära att vi rättar eller korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;

 

§  Rätten att begära att vi raderar eller tar bort dina personuppgifter under vissa omständigheter; Observera att det kan finnas omständigheter där du begär att vi raderar dina personuppgifter, men där vi har juridisk rätt att behålla dem;

 

§  Rätten, om det tillåts av gällande lagar, att lämna in ett klagomål hos kompetenta myndigheter om du menar att vi har kränkt några av dina rättigheter.

 

Du kan göra bruk av dina rättigheter genom att kontakta oss med användning av de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

 

Vi kan ha behov av att bekräfta din verifierbara konsumentbegäran innan du avslutar din begäran, och vi kan t.ex. be dig bekräfta vissa uppgifter vi redan har om dig. Vi kommer endast att använda personuppgifter från en verifierbar konsumentbegäran för att verifiera avsändarens identitet och myndighet att framsätta en sådan begäran.

 

 

ANVÄNDNING AV KAKOR

 

Vi och våra externa partners inom reklam och dataanalys använder kakor och liknande webbteknologi, inklusive pixel tags eller web beacons, (“Automated Collection Tools”, automatiserade insamlingsverktyg) för att stödja vissa av funktionerna i TCL-kontot, mobila enheter och andra webbplatser och appar som drivs av oss. Automatiserade insamlingsverktyg är kodbitar som placerats på din enhet. De automatiserade insamlingsverktygen låter webbplatsen känna igen din webbläsare eller enhet under ditt besök på TCL’s webbplats/app eller när du återvänder till TCL’s webbplats/app. Se vår kakpolicy för ytterligare uppgifter om de kakor vi använder. Den kan hittas här: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Vi använder två typer af automatiserade insamlingsverktyg:”session cookies” och ”persistent cookies”.

 

En session cookie upphör efter att du har stängt din webbläsare. En session cookie identifierar dig medan du använder webbläsaren genom att tilldela ett slumpvis genererat ID-nummer till din enhet. Vi använder session cookies:

 

§  För att göra det möjligt för oss att leverera produkter och tjänster till dig och administrera transaktioner. Vi kan t.ex. placera en kaka för att komma ihåg vilka varor du har sparat i en varukorg på internet; och

 

§  För viss administration och redigering av innehåll.

 

Persistent cookies upphör inte när du stänger webbläsaren. Vi använder persistent cookies:

 

§  För att notera om en besökare är inloggad på TCL-kontot;

 

§  För att notera när en besökare på TCL-kontot eller andra TCL-webbplatser/appar ger samtycke till vår användning av kakor, om det är relevant;

 

§  För förbättring av resultat och design. Vi kan t.ex. använda kakor för att spåra vilka delar av vår webbplatser eller appar är populära och hur man förbättrar deras funktioner;

 

§  För att förbättra användarupplevelsen och personalisera det du ser. Vi kan t.ex. använda kakor till att notera användarnas preferenser och för att säkra att mer relevant innehåll på webbplatsen/appen (inklusive reklaminnehåll) levereras till användarna;

 

§  För att göra det möjligt för oss och de externa partners vi samarbetar med att leverera reklam eller skräddarsy marknadsföringsbudskap som du har gett samtycke till att ta emot. Vi kan t.eks. använda kakor för att notera vilka produkter och tjänster du köper eller visar intresse i och använder tjänster fån externa partners för att göra det möjligt att visa relevant reklam på våra och andra webbplatser/appar baserad på deras information; och

 

§  För viss administration och redigering av innehåll.

 

Hur man administrerar automatiska insamlingsverktyg

 

Om du inte önskar att få kakor kan du inställa din webbläsare till att avvisa kakor eller till att larma dig när en kaka placeras på din enhet. Du kan även radera kakorna så snart du lämnar TCL-kontot eller andra TCL webbplatser/appar. Trots att det inte är ett krav att du accepterar kakor när du besöker TCL-kontot, kan det vara att du inte kan använda alla delar och funktioner på TCL-kontot eller på TCL-webbplatsen/appen.

 

Hjälp-delen av verktygslinjen i de flesta webbläsare talar t.ex. om för dig hur du hindrar att din webbläsare accepterar nya kakor, hur man får webbläsaren att tala omför dig när du får ett nytt automatiserat insamlingsverktyg och hur man helt och hållet deaktiverar automatiserade insamlingsverktyg. I förhållande till vissa av de mer populära webbläsarna kan du hitta mer information genom att klicka på följande relevanta länkar: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera och Apple Safari

 

Där lagstiftningen kräver det kommer vi att presentera dig för ett kakbanér första gången du besöker vår webbplats/app som förklarar vilka typer af automatiserade insamlingsverktyg vi använder och vilka frågar efter ditt samtycke för vissa av de automatiserade insamlingsverktygen vi använder.

 

Personuppgifter insamlade genom automatiserade insamlingsverktyg

 

Vi använder personuppgifter som har insamlats genom automatiserade insamlingsverktyg för de ändamål som har listats ovan (inklusive avsnittet ”Användning av personuppgifter”).  För de kakor där vi ber om ditt samtycke för att placera ut dem, förlitar vi oss även på samtycke som det juridiska grundlaget för att behandla personuppgifter som har insamlats via dessa kakor.

 

 

KONTAKTA OSS

 

Om du önskar ytterligare information om insamling, användning, utlämning, överföring eller behandling av dina personuppgifter eller att utöva de rättigheter som har listats ovan, kontakta oss vänligen via de specifika kanalerna som har angetts nedan.

 

För bosatta inom EES är vår representant i EU TCT Mobile Europesom har kontor i Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Frankrike. Kontakta os på privacy_dpo@tcl.com.

 

For bosatta i Storbritannien är vår representant i Storbritannien TCT Mobile UK Limited som har kontor på 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Kontakta os på privacy_dpo@tcl.com.

 

För användare i Indien er vår klagomålsansvarige Mr. Sudhansu Sahu som kan nås på privacyqueryindia@tcl.com.

 

För användare i USA är TCL’s dottorbolag TCT Mobile (US) Inc. vars adress och relaterade kontaktuppgifter finns nedan:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Kontakta oss genom att skicka ett mejl till privacy.na@tcl.com eller genom att ringa vårt gratisnummer 1-855-368-0829

 

För användare i Brasilien är TCL’s dotterbolag Semp TCL Mobilidade Ltda. (Skattebetalarnummer 08.649.664/0001-98 vars adress och relaterade kontaktuppgifter finns nedan:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Kontakta oss genom att skicka ett mejl till privacidade@semptcl.com.br, eller genom att ringa +55 (11) 3004-7570.

 

For användare i Kina och andra regioner i värld är den personuppgiftsansvarige TCL Communication Technology Holdings Limited med adress 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina.

 

 

Om du har olösta frågor om integritet eller användande av uppgifter som vi inte har adresserat på tillfredsställande sätt, kontakta vänligen vår USA-baserade konfliktmäklare (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

 

TRUSTe

 

TILLÄGG BRASILIEN

(Detta avsnitt träder i kraft från och med det datum där LGPD träder i kraft)

 

Allmän översikt

 

Bestämmelserna i detta tillägg gäller uteslutande för behandling av personuppgifter som är underlagd brasiliansk lagstiftning, särskilt lag nummer 13.709/2018 med ändringar (“LGPD”). I tillfälle av motsägelser mellan bestämmelserna i huvudtexten i TCL’s globala integritetsmeddelande och detta tillägg, är bestämmelserna i tillägget gällande uteslutande i förhållande till databehandling som är underlagd brasiliansk lagstiftning.

 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

 

Behandling av personuppgifter kan utföres i överensstämmelse med en av följande lagliga huvudgrunder: (i) TCL’s efterlevnad av juridiska eller administrativa plikter; (ii) nödvändighet enligt avtal; (iii) utövande av juridiska rättigheter i rättsliga, administrativa eller skiljedomsprocesser; (iv) skyddande av liv och hälsa; (v) TCL’s eller tredje parts legitima intressen; och (vi) skyddande av krediter.

 

Aktiviteter

 

När du besöker våra webbplatser, förser oss med dina personuppgifter eller använder TCL Materials, du deklarerar du att du är bekant med insamling, användande, spridning, överföring, klassificering, tillgång, lagring, ändringar, kommunikation, utlämnande, eliminering eller andra behandlingsaktiviteter i förhållande till dina personuppgifter som beskrivits i integritetsmeddelandet.

 

Sekretess rörande personuppgifter och ditt ansvar

 

TCL gör sitt bästa för att skydda dina personuppgifter. Du är ansvarig för alla aktiviteter under ditt login och lösenord i förhållande till TCL Materials. Kontakta oss vänligen som beskrivit i avsnittet ”Kontakta oss” om du av någon anledning misstänker att dina kontouppgifter blivit kända av obehöriga.

 

Dina rättigheter

 

Gällande regler och lagstiftning ger dig följande rättigheter: (i) rätt att få bekräftat existensen av behandling av dina personuppgifter; (ii) rätt till åtkomst; (iii) rätt att korrigera felaktiga, ofullständiga eller föråldrade personuppgifter; (iv) rätt till anonymisering, blockering eller uteslutning av onödiga eller överdrivna personuppgifter eller om personuppgifterna har behandlats i strid med gällande lagstiftning; (v) rätt att flytta uppgifter; (vi) rätt att utesluta personuppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål varför de insamlades, men för fall där lagring av personuppgifter är nödvändigt och tillåtet enligt lag; (vii) rätten att få information om de privata och offentliga enheter med vilka man har delat dina personuppgifter; (viii) information om konsekvenserna vid att neka samtycke; (ix) rätten att återkalla samtycke; (x) rätten att klaga till den brasilianska datainspektionen (“ANPD”) om behandlingen av personuppgifter; och (xi) rätten att neka behandling av personuppgifter på grund av bristande efterlevnad av gällande lagar.

 

Automatiserat beslutsfattande och profilering

 

Automatiska beslut är beslut som har fattats på basis av användandet av algoritmer och datorprogram utan mänsklig inblandning.

 

Å andra sidan omfattar profilering analys av vissa personlige aspekt som t.ex. dina intressen, preferenser, uppförande och plats via en automatiserad behandling av personuppgifter med statistiska processer. Som resultat av denna behandling kan vi skicka dig målriktad kommunikation, presentera mer relevant information på våra plattformar som vi tror kan vara av intresse för dig.

 

Du har rätt att kräva granskning av ett beslut som har tagits som del av en automatiserad behandling av information.

 

Ansvarig

 

Den personuppgiftsansvarige (DPO) är TCL Communication Technology Holdings Limited med adress 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina med mindre något annat har angetts i ett specifikt integritetsmeddelande.

 

Kontakta TCL’s DPO genom att skicka ett mejl till privacidade@semptcl.com.br, eller genom att ringa +55 (11) 3004-7570.

 

Du har även rätt att klaga till ANPD i förhållande till behandlingen av dina uppgifter. För att göra detta ska du vända dig direkt till ANPD.

 

 

 

 

TILLÄGG EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) OCH STORBRITANNIEN (UK)

 

Användning av personuppgifter

 

Dina personuppgifter kan insamlas, sparas, behandlas eller på annat sätt användas av oss på följande sätt och med följande ändamål:

 

1. Att uppfylla ett avtal med dig och leverera TCL Materials till dig;

 

§  Att leverera, aktivera, verifiera och administrera våra produkter och tjänster som du har köpt;

 

§  Att leverera mjukvaruuppdateringar, underhåll, teknisk support och eftermarknadstjänster till TCL Materials;

 

§  Att hjälpa dig med att registrera och administrera ditt TCL-konto;

 

§  Att ge dig möjlighet för att ladda ned och köpa våra produkter och tjänster, som t.ex. våra appar och relaterade webbplatser, och/eller att ge dig åtkomst till externa parters applikationer som har installerats på enheten;

 

§  Att behandla betaltransaktioner för TCL Materials;

 

§  Att kontakta dig i relation till TCL Materials om t.ex. TCL Materials har ändrats eller det förekommer problem;

 

2. Att uppfylla en juridisk förpliktelse som vi är underlagda;

 

§  Att uppfylla alla gällande lagar, regleringar, direktiv och domstolsbeslut samt avgöranden från kompetenta myndigheter;

 

§  Att skydda emot och hindra bedrägerier och andra juridiska eller informationssäkerhetsrisker samt för att hålla TCL Materials säker genom verifiering av dina konton och identifikation, spårning av säkerhetshändelser och bekämpning av skadliga aktiviteter;

 

3. TCL har ett legitimt intresse i att insamla och behandla dina personuppgifter;

 

§  Att etablera, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter eller till förmål för juridiska processer;

 

§  Att svara på klagomål eller frågor som du kan ställa i samband med TCL Materials, och att försvara och utöva våra juridiska rättigheter;

 

§  Att personalisera TCL Materials när du önskar det;

 

§  Att förstå, genomgå, adressera och korrigera problem i TCL Materials;

 

§  Att evaluera och utveckla nya funktioner, teknologier och förbättringar av TCL Materials;

 

§  Att administrera tävlingar, kampanjer, evenemang, marknadsundersökningar och enkäter i relation till TCL Materials;

 

§  Att underlätta TCL’s interna processer som revision, dataanalys och forskning för att förbättra våra produkter, tjänster, användarupplevelse och kundkommunikation;

 

§  Att utveckla våra träningsprocesser och -system;

 

§  Att utföra affärsplanering, rapportering och etablera förutsägelser;

 

§  Att skicka dig information om TCL Materials och hjälpa med att göra dessa uppgifter mer relevanta för dig. Vi kan behöva ditt samtycke för vissa marknadsföringsaktiviteter. Vi erbjuder dig olika möjligheter att välja bort viss kommunikation från oss. Om du önskar att välja bort mottagande av marknadskommunikation via e-post från oss, kan du klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i slutet på mejlet och följa de instruktioner som finns där; och

 

§  Att visa icke-personaliserad reklam.

 

4. Andra ändamål med ditt informerade samtycke.

 

TCL kan använda dina personuppgifter för ändamål som är kompatibla med de ändamål som har nämnts ovan. När vi tar ställning till om ett ändamål är kompatibelt kommer vi att ta hänsyn till de kriterier som har angetts i gällande lagar, inklusive dina rimliga förväntningar. Med andra ord kan personuppgifter användas för icke-stridande och/eller överdrivna sekundära ändamål i förhållande till de ändamål som har listats ovan.

 

Dina rättigheter

 

Integritetsskyddslagarna i EES-medlemsstaterna och Storbritannien kan ge dig vissa juridiska rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig. Dessa rättigheter kan omfatta:

 

§  Rätten att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig samt rätten till att begära att vi korrigerar felaktigheter i dessa uppgifter.

 

§  Rätten att begära en kopia av och överföring av de personuppgifter vi behandlar om dig;

 

§  Rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att det kan finnas omständigheter där du begär att vi raderar dina personuppgifter, men där vi har juridisk rätt att behålla dem;

 

§  Rätten att göra invändning och rätten att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att det även här kan finnas omständigheter där du gör invändning eller begär att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, men där vi har juridisk rätt att behandla dina personuppgifter/eller att avvisa din begäran;

 

§  Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter;

 

§  Rätten att inge ett klagomål hos tillsynsmyndigheten (kontaktinformation finns här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en för EES, and https://ico.org.uk/make-a-complaint/ för Storbritannien) om du menar att vi har kränkt några av dina rättigheter.

 

Minderåriga

 

Om du är mellan 13 och 16 år gammal, bor inom EES eller Storbritannien och vi ber om ditt samtycke, då bör du kontrollera om du i enlighet med dataskyddslagstiftningen i ditt land kan ge ett giltigt samtycke utan målsmans godkännande. Vi kommer att verifiera din ålder och kan komma att efterfråga samtycke från målsman.

 

Användandet av personuppgifter

 

När vi överför dina personuppgifter utanför EES eller Storbritannien kommer vi att säkerställa att de skyddas på ett sätt som stämmer överens med hur dina personuppgifter skyddas av os inom EES eller Storbritannien och att en tillräcklig skyddsnivå säkras genom en av följande mekanismer:

 

  • Tredjelandet dit vi har överfört dina personuppgifter har erkänts som kapabelt att säkra en tillräcklig skyddsnivå genom beslut av EU-kommissionen eller den brittiska regeringen, vilket som är relevant;

 

  • Importören och exportören har skrivet under på de ”standardavtalsklausuler” som har godkänts av EU-kommissionen eller den brittiska regeringen, vilket som är relevant; eller

 

§  Enligt gällande bestämmelser kan TCL även dela uppgifterna i överensstämmelse med undantag för specifika situationer enligt gällande lagar, som t.ex. att leverera tjänster du har efterfrågat, att avsluta eller utföra ett kontrakt som är i ditt intresse, med ditt uttryckliga samtycke, nödvändigt av hänsyn till viktiga allmänintressen eller nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav.

 

Du kan begära ytterligare uppgifter om hur dina personuppgifter är skyddade av oss i fall de överförs till länder utanför EES eller Storbritannien (inklusive en kopia av de standardavtalsklausuler som man har ingått med importörer i tredjelandet) genom att kontakta oss som beskrivit i avsnittet ”Kontakta oss”.

 

 

 

 

TILLÄGG KALIFORNIEN

 

Din rätt till integritet i Kalifornien

 

Inom de senaste 12 månaderna kan vi ha insamlat kategorier av personuppgifter som har beskrivits i TCL Communications integritetsmeddelande.

 

 

 

Uteslutande för personer som bor i Kalifornien i USA gäller det från och med 1 januari 2020 följande rättigheter nedan i anslutning till de rättigheter som har listats i avsnittet ”Dina rättigheter”:

 

  • Rätt att veta. Du kan begära information om kategorier och specifika bitar av personuppgifter som vi har insamlat om dig, samt om de kategorier av källor varifrån man har insamlat dessa uppgifter, ändamålet med insamlingen och försäljningen eller det kommersiella utlämnande till tredje parter av dina personuppgifter;

 

  • Rätten till inte att bli diskriminerad om gör användning av de rättigheter som har omnämnts ovan; och

 

  • Med vissa juridiska undantag har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Observera vänligen att om vi inte kan verifiera din identitet kan vi avslå din begäran om borttagning och ge dig orsakerna till vårt avslag.

 

När vi har tagit emot din begäran kommer vi att verifiera den genom att kontrollera att begäran kommer från samma e-postadress som har använts för att registrera ditt konto. Vi kan komma att efterfråga ytterligare information (som t.ex. ditt IMEI eller serienummer påenheten) om vi har behov av ytterligare verifiering av din identitet för att gynna säkerheten eller skydda mot bedrägerier. Du kan ha rätt, enligt gällande lagstiftning, att inge begäran genom en auktoriserad agent.  För att kontrollera om en auktoriserad agent har rätt att utöva rättigheter och val å dina vägnar, kan vi begära bevis för att du har försett en sådan agent med fullmakt eller att agenten på annat vis har giltig myndighet att utöva rättigheter å dina vägnar.

 

Delstatens Kaliforniens civillag, avsnitt 1798.83, ger användare som är bosatta i Kalifornien rätt att begära viss information rörande vår utlämnande av personuppgifter till tredje parter för att de kan utöva direkt marknadsföring. För att inge en sådan begäran ska du kontakta oss med användning av de kontaktuppgifter som finns nedan och skriva ”Shine the light” i ämneslinjen.

 

Du kan göra bruk av dina rättigheter enligt ovan och/eller inge klagomål om vår efterlevnad af Kaliforniens integritetslagstiftning vid att kontakta oss direkt på telefon eller e-post med de kontaktuppgifter som finns i avsnittet ”Kontakta oss” ovan. Du kan välja en auktoriserad agent till att inge begäran å dina vägnar. En sådan auktoriserad agent måste vara registrerad hos delstaten Kaliforniens regering (California Secretary of State). Vi kan avslå begäran från agenter som inte lämnar in bevis att de har fullmakt från dig att handla å dina vägnar.