THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TCL COMMUNICATION

Ngôn ngữ

Thông báo về Quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ Ngày 30 tháng 7 năm 2021.

 

 

Thông báo về Quyền riêng tư này đặt ra cách TCL và/hoặc các chi nhánh và công ty con của TCL (gọi chung là “TCL” hoặc “chúng tôi”) bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý liên quan đến bạn (gọi là “Dữ liệu Cá nhân” của bạn), những loại Dữ liệu Cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn, chúng tôi làm gì với Dữ liệu Cá nhân đó, mục đích của việc thu thập, cách chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân và bạn có quyền nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

 

Cảm ơn bạn đã chọn TCL!

 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI NÀO?

 

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng bất kỳ trang web nào của Alcatel (bao gồm www.alcatelmobile.com), các thiết bị mang nhãn hiệu TCL và Alcatel như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, vòng đeo tay, thiết bị đeo, bộ định tuyến và một số ứng dụng và dịch vụ khác của TCL do TCL Communication Technology Holdings Limited cung cấp mà có thể tnhắc đến Thông báo về Quyền riêng tư này (gọi chung là “Sản phẩm của TCL”). Đối với các ứng dụng dịch vụ thông minh của TCL (bao gồm Tài khoản TCL, Kênh TCL, Ứng dụng Nhà ở của TCL, BrowserHere/T-Browser, TCLLive, TVGuard, MagiConnect, Trò chuyện Ngay, Thư viện Thông minh, Lời nhắc, Thời tiết, Trung tâm Trò chơi, Điều khiển bằng Cử chỉ và Chẩn đoán từ Xa), vui lòng tham khảo  https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Vui lòng cũng tham khảo  https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web TCL (www.tcl.com), các sản phẩm TV thông minh của TCL và thiết bị mang nhãn hiệu SEMP. 

 

Thông báo về Quyền riêng tư này cũng được áp dụng cho việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của các liên hệ kinh doanh trong phạm vi khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp của chúng tôi và các tổ chức khác mà TCL có hoặc được coi là có mối quan hệ kinh doanh.

 

Để tìm hiểu thêm, vui lòng nhấp vào bất kỳ phần nào bên dưới:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này theo thời gian tương ứng với những thay đổi về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc những thay đổi trong luật hiện hành. Các cập nhật của Thông báo về Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi các cập nhật đó được đăng trên trang web của chúng tôi tại  https://www.tcl.com/global/en.html. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn để cho bạn biết về những thay đổi đối với Thông báo về Quyền riêng tư này theo yêu cầu của luật hiện hành.

 

BẰNG VIỆC TRUY CẬP CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA TCL, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY.

 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, vì thế chúng tôi xin được giải thích ở đây về những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Xin lưu ý rằng, nếu bạn không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân, TCL có thể không thực hiện được một số mục đích được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này và bạn có thể không sử dụng hoặc truy cập được một số Sản phẩm của TCL.

 

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các Dữ liệu Cá nhân sau đây về bạn:

 

§  Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu, nhập thông tin vào trang web của chúng tôi, tạo tài khoản người dùng hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi, cho dù gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng, qua email hoặc bằng cách khác, mà có thể nhận dạng bạn hoặc làm cho bạn có thể được nhận dạng tùy thuộc vào ngữ cảnh. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau:

 

o   Thông tin liên hệ cá nhân: tên, địa chỉ giao hàng, thanh toán và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại của bạn;

o   Thông tin đăng nhập: tên người dùng, mật khẩu, biệt hiệu;

o   Thông tin nhân khẩu học: ngày sinh, giới tính;

o   Thông tin thanh toán: chi tiết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, chi tiết ngân hàng hoặc các thông tin tài chính và thanh toán khác của bạn;

o   Thông tin khác về bạn như nghề nghiệp của bạn (ví dụ: bạn có thể được hỏi về nghề nghiệp của mình khi tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi), dữ liệu về ngôn ngữ và sức khỏe (chẳng hạn như dữ liệu về thể chất của bạn, bao gồm chiều cao và cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, dữ liệu về chất lượng giấc ngủ, dữ liệu theo dõi đi bộ/chạy/đạp xe);

o   Các thắc mắc, khiếu nại hoặc phản hồi của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc câu trả lời cho bảng câu hỏi của chúng tôi; 

o   Thông tin về Sản phẩm của TCL mà bạn sở hữu và sử dụng, và bằng chứng rằng bạn đã mua các sản phẩm đó, nếu có; và

o   Địa chỉ email của phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên.

 

§  Thông tin chúng tôi thu thập hoặc tạo ra về bạn. Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin internet, hoạt động điện tử và các thông tin khác từ các thiết bị và trình duyệt mà bạn sử dụng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những thông tin sau:

 

o   Thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng Sản phẩm của TCL;

o   Vị trí của thiết bị và múi giờ của bạn;

o   Thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn, như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và số lần nhấp vào trang, loại trình duyệt, tần suất phiên và các hoạt động khác của bạn, khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

o   Địa chỉ IP, địa chỉ MAC, ID Thiết bị, ID Thiết bị đầu cuối, số sê-ri, số IMEI, số IMSI, ID quảng cáo (ID người dùng duy nhất được chỉ định cho thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo), loại phần cứng và bất kỳ số nhận dạng thiết bị nào khác hoặc thông tin dành riêng cho thiết bị về Sản phẩm của TCL của bạn;

o   Thông tin vị trí địa lý chính xác và gần đúng được cung cấp bởi tín hiệu GPS của thiết bị của bạn hoặc được truyền thông qua các điểm truy cập Wi-Fi và tháp di động gần đó trong lúc bạn sử dụng một số dịch vụ và bật tính năng vị trí. Bạn có thể chọn không tham gia việc thu thập dữ liệu vị trí của chúng tôi bất cứ lúc nào trong cài đặt hệ điều hành của sản phẩm hoặc ứng dụng của bạn, nếu có;

o   Thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn và các chi tiết liên quan đến thông tin thể dục và thể chất của bạn (chẳng hạn như thông tin về trình theo dõi chiều cao và cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, đi bộ, chạy và đi xe đạp) trong phạm vi mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó hoặc chấp thuận việc thu thập của chúng tôi theo cách khác;

o   Thông tin về nhật ký lỗi, mã lỗi và mô tả lỗi, và thông tin khác mà bạn cung cấp liên quan đến lỗi hoặc trải nghiệm lỗi với bất kỳ Sản phẩm của TCL nào của bạn;

o   Thông tin được thu thập bởi một số ứng dụng TCL. Ví dụ: khi bạn sử dụng ứng dụng Tài khoản TCL trên điện thoại di động, ứng dụng này sẽ kết nối Internet, yêu cầu cấp quyền hệ thống của bạn (bao gồm quyền lưu trữ, camera, kết nối Internet và danh bạ) và thu thập địa chỉ email, mật khẩu tài khoản, tên tài khoản, giới tính, quốc gia/khu vực của bạn, kiểu thiết bị, tên thiết bị, các phiên bản ứng dụng và hệ điều hành điện thoại di động của bạn;

o   Vị trí mà bạn sử dụng ứng dụng TCLConnect của chúng tôi để kết nối và điều khiển nhiều thiết bị của TCL hoặc Alcatel của bạn (chẳng hạn như đồng hồ, vòng đeo tay và bộ định tuyến của bạn), cũng như thông tin Wi-Fi hoặc bluetooth, vị trí, tài khoản TCL, thông tin về thiết bị điện thoại  của bạn và thông tin về các thiết bị TCL hoặc Alcatel được kết nối;

o   Email, số điện thoại, địa chỉ, số fax, lịch sử trò chuyện hoặc bản ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa bạn và đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi khi chúng tôi cung cấp hỗ trợ hậu mãi cho bạn; và

o   Thông tin khác mà chúng tôi tiết lộ cho bạn khi một số ứng dụng được bạn khởi chạy lần đầu tiên.

 

§  Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những thông tin sau:

 

o   Thông tin từ các trang mạng xã hội;

o   Thông tin thu được từ các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trang web và ứng dụng khác;

o   Thông tin liên quan đến các dịch vụ sửa chữa từ các nhà cung cấp thiết bị di động của bạn;

o   Các nguồn thương mại hoặc công khai có sẵn khác (nếu được pháp luật cho phép); và

o   Nếu bạn tham gia vào các chương trình nghiên cứu thị trường được tổ chức và/hoặc được tài trợ bởi/thay mặt cho TCL, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các trang web của bên thứ ba hoặc trang mạng xã hội, phù hợp với các chính sách về quyền riêng tư của các trang web và trang mạng xã hội tương ứng đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin khác về bạn, thiết bị của bạn hoặc việc sử dụng Sản phẩm của TCL theo cách được thông báo tại thời điểm thu thập và/hoặc với sự chấp thuận của bạn phù hợp với luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào từ hoặc về trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu được phép trong phạm vi quyền hạn của bạn, mà không nói rõ rằng thông tin đó chỉ nên được cung cấp khi có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, nếu điều này được bất kỳ luật hiện hành nào yêu cầu. TCL sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân liên quan đến trẻ em trong giới hạn được luật hiện hành cho phép và nếu được yêu cầu, chỉ khi có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của mình mà không có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp trong phần Liên hệ với Chúng tôi ở bên dưới. Nếu con bạn sử dụng các dịch vụ Học tập dành cho Trẻ em hoặc Chế độ dành cho Trẻ em, đồng hồ gia đình TCL hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của TCL dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn chính sách về quyền riêng tư riêng biệt với nhiều thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của trẻ em.

 

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng theo những cách sau và cho những mục đích sau:

§  Để cung cấp, kích hoạt, xác minh và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua;

§  Để cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi dành cho Sản phẩm của TCL;

§  Để giúp bạn đăng ký và quản lý tài khoản TCL của mình;

§  Để cho phép bạn tải xuống và mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng và các trang web liên quan của chúng tôi và / hoặc để cấp cho bạn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị;

§  Để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc đơn đặt hàng đối với Sản phẩm của TCL;

§  Để liên hệ với bạn về Sản phẩm của TCL, ví dụ, trong trường hợp bất kỳ sản phẩm nào của TCL đã thay đổi hoặc xuất hiện các vấn đề, chẳng hạn như xác minh tài khoản và nhận dạng của bạn, phát hiện sự cố bảo mật và chống lại các hoạt động độc hại;

§  Để bảo vệ chống lại và ngăn chặn gian lận, và các rủi ro bảo mật thông tin, cũng như để bảo mật Sản phẩm của TCL;

§  Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của Sản phẩm của TCL hoặc cho mục đích tiến hành thủ tục tố tụng;

§  Để trả lời bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể nêu ra liên quan đến Sản phẩm của TCL, đồng thời để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi;

§  Để cá nhân hóa Sản phẩm của TCL theo yêu cầu của bạn;

§  Để khắc phục sự cố chức năng hoặc các sự cố khác đối với Sản phẩm của TCL;

§  Để đánh giá và phát triển các chức năng, công nghệ và cải tiến mới trên Sản phẩm của TCL;

§  Quản lý các cuộc thi, chương trình quảng cáo, sự kiện, nghiên cứu thị trường, khảo sát liên quan đến Sản phẩm của TCL;

§  Để tạo điều kiện cho các mục đích nội bộ của TCL như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm người dùng và truyền thông với khách hàng của chúng tôi;

§  Tuân thủ tất cả các luật, quy định, chỉ thị hiện hành và quyết định của tòa án cũng như các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

§  Để gửi cho bạn thông tin về Sản phẩm của TCL và giúp làm cho thông tin đó phù hợp hơn với bạn. Chúng tôi có thể cần sự chấp thuận của bạn đối với một số hoạt động tiếp thị. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để chọn không nhận một số thông báo từ chúng tôi. Nếu bạn muốn chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết “Unsubscribe” (Hủy đăng ký) ở cuối email và làm theo các hướng dẫn được cung cấp;

§  Chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo phi cá nhân hóa trên một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu các đối tác quảng cáo của chúng tôi hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi sẽ phải có được sự chấp thuận trước rõ ràng của bạn theo yêu cầu của luật hiện hành; và

§  Bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã chấp thuận.

Trong phạm vi Dữ liệu Cá nhân chúng tôi thu thập về bạn mà được coi là các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt hoặc Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm theo luật hiện hành, thì chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó dựa trên sự chấp thuận rõ ràng của bạn và bạn có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc xử lý đó vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng nếu bạn chọn làm như vậy, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn rút lại sự chấp thuận của mình, chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm về những hậu quả có thể xảy ra. Nếu được luật hiện hành cho phép, chúng tôi cũng có thể xử lý các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt mà bạn đã công khai rõ ràng hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

Nếu bạn đóng vai trò là người liên hệ kinh doanh của tổ chức của bạn để thay mặt tổ chức mua hoặc sử dụng Sản phẩm của TCL, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ giao hàng, thanh toán và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo mức độ cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường, cho các mục đích quản trị có liên quan hoặc cho các mục đích khác, hoặc cho các mục đích được nêu cụ thể ở trên trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”.

 

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA

 

Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trừ trường hợp được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này, như được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như được mô tả trong bất kỳ thông báo về quyền riêng tư cụ thể nào, nếu có.

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các chi nhánh và công ty con của TCL trong một hoặc nhiều trường hợp được mô tả dưới đây:

§  Để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn Sản phẩm của TCL;

§  Địa điểm chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ là do các chi nhánh và/hoặc các công ty con của TCL cung cấp; và

§  Cho các mục đích mà TCL xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Thông báo về Quyền riêng tư này.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để đạt được các mục đích được đề cập trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân” ở trên, bao gồm:

§  Trong trường hợp mua bán bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của TCL với một công ty khác, sáp nhập hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng khác, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích thẩm định và khi hoàn thành giao dịch;

§  Chúng tôi có thể chia sẻ ID quảng cáo của bạn (một ID người dùng duy nhất được chỉ định cho các thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo) cho các đối tác quảng cáo của chúng tôi để họ hiển thị quảng cáo phi cá nhân hóa;

§  Nếu chúng tôi tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cho bạn, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba đó;

§  Khi bạn đồng ý tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của mình cho bên thứ ba cụ thể và được xác định hoặc danh mục của các bên thứ ba;

§  Cho các đại lý hoặc nhà thầu bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử của chúng tôi) mà chúng tôi thuê để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để yêu cầu các bên thứ ba đó xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân theo các quy định được đặt ra trong Thông báo về Quyền riêng tư này và theo nghĩa vụ bảo mật;

§  Cho các đối tác kinh doanh cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ được gắn với, hoặc phục vụ như một thành phần của, Sản phẩm của TCL mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Các bên thứ ba này sẽ chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của họ như được mô tả trong thông báo về quyền riêng tư riêng biệt do họ cung cấp, mà bạn được khuyến khích xác minh thông báo đó; và

§  Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và/hoặc của các bên thứ ba.

Bên cạnh việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân được thông báo trong Thông báo về Quyền riêng tư này, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi nào được bạn cho phép.

Xin lưu ý rằng nếu bạn truy cập các dịch vụ của bên thứ ba — chẳng hạn như các dịch vụ mạng xã hội, các công cụ ký một lần của bên thứ ba, ứng dụng hoặc nền tảng di động của bên thứ ba — thông qua các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, thì các dịch vụ của bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về bạn, bao gồm thông tin về hoạt động của bạn trên các sản phẩm và dịch vụ, và họ có thể thông báo cho các kết nối của bạn trên các dịch vụ của bên thứ ba về việc bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Các quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân của các nhà cung cấp bên thứ ba đó sẽ chỉ được điều chỉnh bởi các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ.

 

LIÊN KẾT VỚI BÊN THỨ BA

 

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các sản phẩm của chúng tôi cũng có thể chứa các ứng dụng cài đặt sẵn do các bên thứ ba phát triển và vận hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web và ứng dụng khác như vậy. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các ứng dụng và trang web đó. Bạn phải đọc kỹ các chính sách về quyền riêng tư liên quan đến dịch vụ của các bên thứ ba, liên hệ trực tiếp với các bên đó trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, các nhà cung cấp thiết bị di động TCL hoặc Alcatel của bạn cũng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn để cải thiện, chẩn đoán dịch vụ và cho các mục đích khác. Thông báo về Quyền riêng tư này không áp dụng cho các nhà cung cấp này và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về các hoạt động về quyền riêng tư của họ. Bạn nên liên hệ với các nhà cung cấp này nếu bạn muốn biết chi tiết về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được họ thu thập và xử lý.

 

CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN CẤP ĐỘ QUỐC TẾ

 

TCL có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trên toàn cầu với các công ty trong tập đoàn của mình để thực hiện các hoạt động được nêu cụ thể trong Thông báo về Quyền riêng tư này. TCL cũng có thể ký hợp đồng phụ về việc xử lý hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ở bên ngoài quốc gia của bạn. Khi bạn sử dụng Sản phẩm của TCL, chúng tôi có thể chuyển giao, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn trong và ngoài quốc gia nơi bạn cư trú, phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này. Do đó, việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng có thể tuân theo các luật khác ngoài luật từ quốc gia của bạn.

TCL thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng việc chuyển giao Dữ liệu Cá nhân sẽ được thực hiện phù hợp với các luật hiện hành về quyền riêng tư và, đặc biệt, phù hợp với các biện pháp về hợp đồng, kỹ thuật và tổ chức sẽ được áp dụng, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt.

 

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

 

Chúng tôi đã thông qua các biện pháp bảo mật về tổ chức, vật chất và kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của ngành để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp, và để ngăn chặn mọi truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng, sửa đổi, làm hỏng hoặc làm mất dữ liệu. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý và thiết thực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các bước sau:

§  Chúng tôi sẽ sử dụng tiêu chuẩn bảo mật SSL (Secure Sockets Layer, SSL) và các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo việc mã hóa liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin (bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật chất) để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống.

§  Chúng tôi sẽ cho phép nhân viên của chúng tôi và nhân viên của các bên thứ ba truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết để giúp chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và cung cấp dịch vụ cho bạn. Những nhân viên này và những nhân viên bên ngoài (của bên thứ ba được chúng tôi cho phép) phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng.

§  Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như cung cấp bảo vệ mã hóa cho việc lưu trữ và truyền tải thông tin, để ngăn Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

§  Chúng tôi sẽ thận trọng lựa chọn các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời thực hiện các yêu cầu về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đối với các hợp đồng kinh doanh giữa hai bên.

§  Chúng tôi sẽ tiến hành các khóa đào tạo về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư, các hoạt động thử nghiệm và công khai để nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Tuy nhiên, hãy hiểu rằng không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Nếu chúng tôi nhận thấy bất kỳ vi phạm nào đối với hệ thống bảo mật của mình, chúng tôi sẽ hành động kịp thời phù hợp với các luật pháp hiện hành.

 

LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

TCL chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này, và dữ liệu đó sẽ bị xóa sau một thời gian hợp lý theo các tiêu chí sau:

§  TCL lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là dữ liệu đó cần cho các mục đích được đề cập trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”, có thể trùng với khoảng thời gian mà TCL có mối quan hệ liên tục với bạn; và

§  TCL lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là dữ liệu đó cần phải tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý mà dữ liệu đó bị ảnh hưởng, hoặc dữ liệu đó bảo vệ các khiếu nại chống lại chúng tôi.

 

CÁC QUYỀN CỦA BẠN

 

Các luật về bảo vệ dữ liệu có thể cung cấp cho bạn một số quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Không phải tất cả các luật về quyền riêng tư đều giống nhau vì vậy không phải tất cả các quyền này đều được áp dụng ở tất cả các quốc gia. Bạn có thể tham khảo các Phụ lục của Thông báo về Quyền riêng tư này để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền của bạn trong một số khu vực tài phán cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi công nhận rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ thuộc về bạn và điều đó cho phép bạn kiểm soát cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Các quyền của bạn bao gồm:

§  Quyền yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, bao gồm quyền lấy thông tin và sao chép dữ liệu đó;

§  Quyền yêu cầu chúng tôi cải chính hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không đầy đủ;

§  Quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có quyền lưu giữ dữ liệu đó một cách hợp pháp;

§  Nếu được pháp luật hiện hành cho phép, bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu bạn cho rằng chúng tôi đã xâm phạm bất kỳ quyền nào của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua việc sử dụng các thông tin chi tiết được nêu trong phần “Liên hệ với Chúng tôi” ở bên dưới.

Chúng tôi có thể cần xác nhận yêu cầu của khách hàng có thể xác minh trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn và, ví dụ, có thể yêu cầu bạn xác nhận các điểm dữ liệu mà chúng tôi đã có về bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân được cung cấp trong một yêu cầu của khách hàng có thể xác minh để xác minh danh tính hoặc quyền đưa ra yêu cầu của người yêu cầu.

 

SỬ DỤNG COOKIE

 

Chúng tôi và các đối tác phân tích dữ liệu và quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi sử dụng “cookie” và các công nghệ web tương tự, bao gồm thẻ pixel hoặc đèn hiệu web, (“Công cụ Thu thập Tự động”) để hỗ trợ một số tính năng nhất định của tài khoản TCL, thiết bị di động cũng như các trang web và ứng dụng khác do chúng tôi điều hành. Các công cụ thu thập tự động là các đoạn mã được triển khai trên thiết bị của bạn. Công cụ Thu thập Tự động cho phép trang web nhận ra trình duyệt hoặc thiết bị của bạn trong khi bạn truy cập trang web/ứng dụng TCL hoặc khi bạn quay lại trang web/ứng dụng TCL. Để biết thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem Chính sách về Cookie của chúng tôi, có thể tìm thấy tại đây: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Chúng tôi sử dụng hai loại Công cụ Thu thập Tự động: “cookie theo phiên” và “cookie liên tục”.

Cookie theo phiên sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt của mình. Cookie theo phiên sẽ nhận dạng bạn trong suốt phiên trình duyệt của bạn bằng cách chỉ định một số nhận dạng duy nhất được tạo ngẫu nhiên cho thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie theo phiên:

§  Để cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn và quản lý các giao dịch. Ví dụ: chúng tôi có thể triển khai một cookie để ghi nhớ những mặt hàng bạn đã lưu trữ trong giỏ hàng trực tuyến; và

§  Đối với một số mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung.

Cookie liên tục không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. Chúng tôi sử dụng cookie liên tục:

§  Để ghi lại xem một khách truy cập có đăng nhập vào tài khoản TCL hay không;

§  Để ghi lại thời điểm mà khách truy cập vào tài khoản TCL, hoặc trang web / ứng dụng TCL khác, đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, khi có thể;

§  Cho mục đích hiệu suất và thiết kế. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi phần nào của trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi là phổ biến và để tìm ra cách cải thiện chức năng của phần đó;

§  Để cải thiện trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa những gì bạn thấy. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại các sở thích của người dùng và để đảm bảo rằng nội dung trang web / ứng dụng có liên quan hơn (bao gồm cả nội dung quảng cáo) được chuyển đến người dùng;

§  Để cho phép chúng tôi và các đối tác bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác cung cấp quảng cáo hoặc điều chỉnh các thông điệp tiếp thị mà bạn đồng ý nhận. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại những sản phẩm và dịch vụ bạn mua hoặc thể hiện sự quan tâm, và sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để cho phép các quảng cáo có liên quan được hiển thị trên các trang web/ứng dụng của chúng tôi và các trang web/ứng dụng khác dựa trên thông tin đó; và

§  Đối với một số mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung.

Cách Quản lý Công cụ Thu thập Tự động

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn biết khi cookie được đưa vào thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể loại bỏ cookie ngay khi rời khỏi tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng TCL khác. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi truy cập tài khoản TCL, nhưng nếu bạn cài đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng và chức năng của tài khoản TCL hoặc của trang web/ứng dụng TCL khác.

Ví dụ, phần Trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt web sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được Công cụ Thu thập Tự động mới và cách tắt hoàn toàn Công cụ Thu thập Tự động.  Liên quan đến một số trình duyệt phổ biến, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách nhấp vào các liên kết có liên quan sau đây: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; OperaApple Safari

 

Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ trình bày với bạn một biểu ngữ cookie vào lần đầu tiên bạn truy cập trang web/ứng dụng của chúng tôi để giải thích về loại Công cụ Thu thập Tự động mà chúng tôi sử dụng và yêu cầu sự chấp thuận của bạn đối với một số Công cụ Thu thập Tự động mà chúng tôi sử dụng.

Dữ liệu Cá nhân được Thu thập thông qua các Công cụ Thu thập Tự động

 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua Công cụ Thu thập Tự động cho các mục đích được nêu cụ thể ở trên (bao gồm cả trong Phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân”).  Đối với những cookie mà chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận của bạn để triển khai, chúng tôi cũng dựa trên sự chấp thuận làm cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua các cookie đó.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các kênh cụ thể được chỉ ra ở bên dưới.

Đối với cư dân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (European Economic Area, EEA), đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là TCT Mobile Europe, có văn phòng tại Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Pháp. Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email privacy_dpo@tcl.com.

Đối với cư dân ở Vương quốc Anh, đại diện của chúng tôi tại Vương quốc Anh là TCT Mobile UK Limited, có văn phòng tại 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Anh. Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email privacy_dpo@tcl.com.

Đối với người dùng ở Ấn Độ, Nhân viên giải quyết Khiếu nại của chúng tôi ở Ấn Độ là ông Sudhansu Sahu và bạn có thể liên lạc qua email privacyqueryindia@tcl.com.

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, công ty con của TCL là TCT Mobile (US) Inc. có địa chỉ và địa chỉ liên lạc liên quan được nêu ở dưới đây:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi email đến privacy.na@tcl.com, hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi theo số 1-855-368-0829

Đối với người dùng ở Brazil, công ty con của TCL là Semp TCL Mobilidade Ltda. (Số Người nộp Thuế là 08.649.664/0001-98, có địa chỉ và địa chỉ liên lạc liên quan được nêu dưới đây:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi email tới privacidade@semptcl.com.br hoặc gọi đến số +55 (11) 3004-7570.

Đối với người dùng ở Trung Quốc và các khu vực khác trên thế giới, cơ quan kiểm soát dữ liệu là TCL Communication Technology Holdings Limited, có địa chỉ tại Tầng 10 Tòa F4, Tòa nhà TCL Communication Technology, International E-City, số 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Quận Nam Sơn, Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nếu bạn có quan ngại về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi vẫn chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ (miễn phí) tại địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

 

TRUSTe

 

PHỤ LỤC BRAZIL

(Phiên làm việc này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đạo luật LGPD có hiệu lực)

 

Tổng quan Chung

Các điều khoản được đặt ra trong Phụ lục này chỉ áp dụng riêng cho các hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân theo luật pháp Brazil, cụ thể là Luật số 13.709/2018 được sửa đổi (“LGPD”). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều khoản được đặt ra trong văn bản chính của Thông báo về Quyền riêng tư Toàn cầu của TCL và Phụ lục này, các điều khoản của Phụ lục này sẽ được ưu tiên áp dụng riêng liên quan đến các hoạt động xử lý tuân theo Luật pháp Brazil.

Cơ sở Pháp lý để Xử lý Dữ liệu Cá nhân

Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân có thể được tiến hành phù hợp với một trong các cơ sở pháp lý chính sau đây: (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định của TCL; (ii) sự cần thiết của hợp đồng; (iii) thực hiện các quyền hợp pháp trong tố tụng tư pháp, hành chính hoặc trọng tài; (iv) bảo vệ cuộc sống và sức khỏe; (v) lợi ích hợp pháp của TCL hoặc các bên thứ ba; và (vi) bảo vệ tín dụng.

Cam kết

Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc sử dụng Sản phẩm của TCL, bạn cam kết bạn hiểu về việc thu thập, sử dụng, truyền tải, chuyển giao, phân loại, truy cập, lưu trữ, sửa đổi, giao tiếp, tiết lộ, loại bỏ hoặc bất kỳ hoạt động xử lý nào khác có liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư.

 

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân và Trách nhiệm của bạn

 

TCL áp dụng những nỗ lực cao nhất để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động dưới tên đăng nhập và mật khẩu của bạn liên quan đến Sản phẩm của TCL. Nếu, có thể, bạn cho rằng thông tin tài khoản của mình bị lộ trái phép, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần “Liên hệ với chúng tôi”.

 

Các Quyền của Bạn

Các quy tắc và luật hiện hành cấp cho bạn các quyền sau: (i) quyền xác nhận sự tồn tại của các hoạt động xử lý liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của bạn; (ii) quyền tiếp cận; (iii) quyền chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời; (iv) quyền ẩn danh, chặn hoặc loại trừ Dữ liệu Cá nhân không cần thiết hoặc quá mức, hoặc Dữ liệu Cá nhân được xử lý vi phạm luật hiện hành; (v) quyền di chuyển; (vi) quyền loại trừ Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích để thu thập, ngoại trừ các trường hợp trong đó việc lưu giữ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết và được pháp luật cho phép; (vii) quyền lấy thông tin về các thực thể tư nhân và công cộng mà Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chia sẻ; (viii) thông tin về hậu quả của việc từ chối chấp thuận; (ix) quyền rút lại sự chấp thuận; (x) quyền kiến ​​nghị với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Quốc gia Brazil (“ANPD”) liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân; và (xi) quyền từ chối xử lý Dữ liệu Cá nhân do không tuân thủ luật hiện hành.

Quyết định tự động và Lập hồ sơ

Quyết định tự động là các quyết định dựa trên việc sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính mà không có sự can thiệp của con người.

Mặt khác, việc lập hồ sơ liên quan đến việc phân tích một số khía cạnh cá nhân, chẳng hạn như lợi ích, sở thích, hành vi, vị trí của bạn, thông qua xử lý tự động Dữ liệu Cá nhân bằng các quy trình thống kê. Sau quá trình xử lý này, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc được nhắm mục tiêu, trình bày thông tin có liên quan hơn trên các nền tảng của chúng tôi mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Bạn có quyền yêu cầu xem xét quyết định được thực hiện trong quá trình xử lý thông tin tự động.

Cơ quan kiểm soát

Cơ quan kiểm soát dữ liệu là TCL Communication Technology Holdings Limited, có địa chỉ tại Tầng 10 Tòa F4, Tòa nhà TCL Communication Technology, International E-City, Số 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Quận Nam Sơn, Thành phố Thâm Quyến, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trừ khi được thông báo trong một tuyên bố cụ thể về quyền riêng tư.

Để liên lạc với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Officer, DPO) của TCL, vui lòng gửi email tới privacidade@semptcl.com.br hoặc gọi đến đường dây miễn phí của chúng tôi theo số +55 (11) 3004-7570.

Bạn cũng có quyền kiến nghị với ANPD liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn. Để thực hiện việc đó, vui lòng liên hệ trực tiếp với ANPD.

 

 

PHỤ LỤC KHU KINH TẾ CHÂU ÂU (EEA) VÀ VƯƠNG QUỐC ANH (UK)

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng theo những cách sau và cho các mục đích và cơ sở pháp lý sau đây:

1. Để thực hiện hợp đồng với bạn và cung cấp cho bạn Sản phẩm của TCL;

§  Để cung cấp, kích hoạt, xác minh và quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua;

§  Để cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi dành cho Sản phẩm của TCL;

§  Để giúp bạn đăng ký và quản lý tài khoản TCL của mình;

§  Để cho phép bạn tải xuống và mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các ứng dụng và các trang web liên quan của chúng tôi và / hoặc để cấp cho bạn quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị;

§  Để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc đơn đặt hàng đối với Sản phẩm của TCL;

§  Để liên hệ với bạn về Sản phẩm của TCL, ví dụ, trong trường hợp bất kỳ Sản phẩm nào của TCL đã thay đổi hoặc xuất hiện các vấn đề;

 

2. Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo;

§  Tuân thủ tất cả các luật, quy định, chỉ thị hiện hành và quyết định của tòa án cũng như các quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

§  Để bảo vệ và ngăn chặn gian lận cũng như các rủi ro pháp lý hoặc bảo mật thông tin khác, cũng như để giữ an toàn cho Sản phẩm của TCL, chẳng hạn như xác minh tài khoản và nhận dạng của bạn, phát hiện các sự cố bảo mật và chống lại các hoạt động nguy hiểm;

3. TCL có lợi ích hợp pháp trong việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;

§  Để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của Sản phẩm của TCL hoặc cho mục đích tiến hành thủ tục tố tụng;

§  Để trả lời bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc nào mà bạn có thể nêu ra liên quan đến Sản phẩm của TCL, và để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp;

§  Để cá nhân hóa Sản phẩm của TCL theo yêu cầu của bạn;

§  Để hiểu, xem xét, giải quyết và sửa chữa các vấn đề của Sản phẩm của TCL;

§  Để đánh giá và phát triển các chức năng, công nghệ và cải tiến mới trên Sản phẩm của TCL;

§  Quản lý các cuộc thi, chương trình quảng cáo, sự kiện, nghiên cứu thị trường, khảo sát liên quan đến Sản phẩm của TCL;

§  Để tạo điều kiện cho các mục đích nội bộ của TCL như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm người dùng và truyền thông với khách hàng của chúng tôi;

§  Để phát triển các quy trình và hệ thống đào tạo của chúng tôi;

§  Để tiến hành lập kế hoạch, báo cáo kinh doanh và thiết lập các dự đoán;

§  Để gửi cho bạn thông tin về Sản phẩm của TCL và giúp làm cho thông tin đó phù hợp hơn với bạn. Chúng tôi có thể cần sự chấp thuận của bạn đối với một số hoạt động tiếp thị. Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách khác nhau để chọn không nhận một số thông báo từ chúng tôi. Nếu bạn muốn chọn không nhận thông báo tiếp thị qua email từ chúng tôi, bạn có thể nhấp vào liên kết “Unsubscribe” (Hủy đăng ký) ở cuối email và làm theo các hướng dẫn; và

§  Để hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa.

4. Các mục đích khác có sự chấp thuận được thông báo của bạn.

TCL có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích phù hợp với các mục đích được nêu trên. Khi đánh giá xem liệu mục đích có phù hợp hay không, chúng tôi sẽ tính đến các tiêu chí được quy định trong luật hiện hành, bao gồm cả những mục tiêu phù hợp của bạn. Nói cách khác, Dữ liệu Cá nhân có thể được sử dụng cho các mục đích thứ cấp không xung đột và/hoặc quá mức liên quan đến các mục đích được nêu ở trên.

 

Các Quyền của Bạn

Các luật bảo vệ dữ liệu ở các quốc gia thành viên của EEA và Vương quốc Anh có thể cấp cho bạn một số quyền hợp pháp liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Các quyền này có thể bao gồm:

§  Quyền yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn và yêu cầu chúng tôi sửa những điểm không chính xác trong thông tin đó.

§  Quyền yêu cầu một bản sao và chuyển giao Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn;

§  Quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi có quyền lưu giữ dữ liệu đó một cách hợp pháp;

§  Quyền phản đối và quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Một lần nữa, có thể có những trường hợp bạn phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi có quyền hợp pháp để tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và / hoặc từ chối yêu cầu đó;

§  Quyền rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào;

§  Quyền khiếu nại với Cơ quan Giám sát (có thể xem chi tiết tại đây: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en dành cho EEA và https://ico.org.uk/make-a-complaint/ dành cho Vương quốc Anh) nếu bạn cho rằng chúng tôi đã xâm phạm bất kỳ quyền nào của bạn.

 

Trẻ vị thành niên

Nếu bạn từ 13 đến 16 tuổi, sống ở EEA hoặc Vương quốc Anh và chúng tôi yêu cầu sự chấp thuận của bạn, hãy đảm bảo rằng theo các luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia của bạn, bạn có thể đưa ra sự chấp thuận hợp lệ mà không cần sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn. Chúng tôi sẽ xác minh tuổi của bạn và có thể yêu cầu sự chấp thuận của phụ huynh/người giám hộ.

 

Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân

 

Khi chúng tôi chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn ra ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng Dữ liệu đó được bảo vệ theo cách nhất quán với cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được chúng tôi bảo vệ ở EEA hoặc Vương quốc Anh, và mức độ bảo vệ thích hợp sẽ được đảm bảo, thông qua một trong các cơ chế sau:

  • Quốc gia thứ ba nơi chúng tôi chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được công nhận là có khả năng đảm bảo một mức độ bảo vệ thích hợp theo quyết định của Ủy ban Châu Âu hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh, nếu có;
  • Cơ quan tiếp nhận dữ liệu và cơ quan xuất dữ liệu đã ký “các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn” do Ủy ban Châu Âu hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh phê duyệt, nếu có; hoặc

§  Nếu có thể, TCL cũng có thể chia sẻ dữ liệu phù hợp với các vi phạm đối với các tình huống cụ thể được quy định theo luật hiện hành, chẳng hạn như cung cấp các dịch vụ do bạn yêu cầu, để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng vì lợi ích của bạn, với sự chấp thuận rõ ràng của bạn, nếu cần thiết cho lý do quan trọng vì lợi ích của công chúng, và nếu cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý.

Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn được chúng tôi bảo vệ trong trường hợp chuyển giao ra ngoài EEA hoặc Vương quốc Anh (bao gồm bản sao của các điều khoản hợp đồng Tiêu chuẩn có sự tham gia của các cơ quan tiếp nhận dữ liệu ở quốc gia thứ ba) bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần “Liên hệ với chúng tôi”.

 

 

PHỤ LỤC Ở CALIFORNIA

 

Quyền Riêng tư ở California của bạn

 

Trong 12 tháng qua, chúng tôi có thể đã thu thập các danh mục Dữ liệu Cá nhân được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư của TCL Communications.

 

 

Chỉ dành cho Cư dân của California, Hoa Kỳ, ngoài các quyền được đề cập ở trên trong phần “Quyền của Bạn”, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bạn sẽ được hưởng các quyền sau:

 

  • Quyền được biết. Bạn có thể yêu cầu thông tin về các danh mục và các phần cụ thể của Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, cũng như danh mục các nguồn mà thông tin đó được thu thập, mục đích thu thập thông tin đó và việc bán hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba vì các mục đích kinh doanh;
  • Quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên; và
  • Tùy thuộc vào một số ngoại lệ pháp lý nhất định, bạn có quyền yêu cầu loại bỏ Dữ liệu Cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu loại bỏ dữ liệu của bạn và cung cấp cho bạn lý do từ chối của chúng tôi.

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xác minh yêu cầu đó bằng cách kiểm tra xem địa chỉ email của yêu cầu có giống với địa chỉ email được sử dụng để đăng ký tài khoản của bạn hay không. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung (chẳng hạn như Mã số Nhận dạng Thiết bị Di động Quốc tế (International Mobile Equipment Identity, IMEI) hoặc số sê-ri thiết bị của bạn) nếu chúng tôi cần xác minh thêm danh tính của bạn để tăng cường bảo mật hoặc bảo vệ chống lại gian lận. Bạn có thể được quyền gửi yêu cầu thông qua một đại lý được ủy quyền phù hợp với luật pháp hiện hành.  Để chỉ định một đại lý được ủy quyền thay mặt bạn thực hiện các quyền và lựa chọn của mình, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng rằng bạn đã cung cấp cho đại lý đó giấy ủy quyền hoặc đại lý đó có thẩm quyền hợp lệ bằng văn bản để thay mặt bạn thực hiện các quyền.

Ngoài ra, Mục 1798.83 Bộ luật Dân sự California cho phép người dùng là cư dân California yêu cầu một số thông tin liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để đưa ra yêu cầu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và viết “Shine the Light” (Làm Sáng tỏ) vào dòng chủ đề của yêu cầu của bạn.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình như được mô tả ở trên và/hoặc gửi bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có về việc chúng tôi tuân thủ luật về quyền riêng tư của California bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc e-mail thông qua các thông tin chi tiết nêu trong phần “Liên hệ với chúng tôi” ở trên. Bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn đưa ra yêu cầu. Đại lý được ủy quyền này phải được đăng ký với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao California. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý nếu đại lý đó không gửi bằng chứng rằng họ đã được bạn ủy quyền để hành động thay mặt cho bạn.