Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να διαχειριστώ τις ειδοποιήσεις εφαρμογών γρήγορα και εύκολα;
Όταν πατήσετε παρατεταμένα μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανιστούν δύο επιλογές: "Προτεραιότητα" και " Αθόρυβο".
α) Επιλέξτε "Προτεραιότητα" για να επιτρέψετε ηχητικές ή δονητικές ειδοποιήσεις για αυτή την εφαρμογή σε επόμενες νέες ειδοποιήσεις.
β) Επιλέξτε " Αθόρυβο" για να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις από αυτή την εφαρμογή.
Μπορείτε να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Εφαρμογές" ->"ΕΜΦΑΝΙΣΗ χχ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ”->επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ρυθμίσετε->"Ειδοποιήσεις εφαρμογών" για να επωφεληθείτε από τις πρόσθετες επιλογές ρύθμισης.