Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να απομονώσω τον ήχο κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κάνετε σίγαση του κουδουνίσματος πριν απαντήσετε σε μια κλήση.
Μέθοδος 1: Πατήστε το κουμπί " Μείωση έντασης ήχου" ή "Αύξηση έντασης ήχου" ή "Ενεργοποίηση" για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.
Μέθοδος 2: Μεταβείτε στο μενού -> "Ρυθμίσεις" -> "Ήχος και δόνηση" -> ενεργοποιήστε την "Αθόρυβη λειτουργία".
Μέθοδος 3: Μπείτε στην εφαρμογή "Τηλέφωνο" και πατήστε το πλήκτρο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" -> "Ήχοι και δόνηση" -> ενεργοποιήστε την "Αθόρυβη λειτουργία".
Μέθοδος 4: Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο " Πολυμέσα" για να αλλάξετε σε "Δόνηση" ή "Σίγαση".
Μέθοδος 5: Μπείτε στην εφαρμογή "Τηλέφωνο" και πατήστε το πλήκτρο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις" ->"Αναποδογυρίστε για σίγαση"->ενεργοποιήστε το "Αναποδογυρίστε για σίγαση", τοποθετήστε το τηλέφωνό σας με την πρόσοψη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια για να σιγήσετε μια εισερχόμενη κλήση.
Σημείωση: Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο “τροφοδοσίας” και “αύξησης έντασης ήχου” για γρήγορη μετάβαση στη λειτουργία δόνησης.