Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να διαχειριστώ τις ειδοποιήσεις εφαρμογών γρήγορα και εύκολα;
Όταν πατήσετε παρατεταμένα μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης, θα εμφανιστούν δύο επιλογές: "Προτεραιότητα" και " Αθόρυβο". Για την ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων, θα εμφανιστούν οι επιλογές "Προτεραιότητα", "Με προτεραιότητα" και " Αθόρυβο".
α) Επιλέξτε "Προτεραιότητα" για να επιτρέψετε ηχητικές ή δονητικές ειδοποιήσεις για αυτή την εφαρμογή σε επόμενες νέες ειδοποιήσεις.
β) Επιλέξτε " Αθόρυβο" για να απενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις από αυτή την εφαρμογή.
γ) Επιλέξτε "Προτεραιότητα" για να εμφανίζεται στην κορυφή των ειδοποιήσεων συνομιλίας και ως εικόνα προφίλ στην οθόνη κλειδώματος, να εμφανίζεται ως φούσκα. (Για αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις μηνυμάτων)
Μπορείτε να μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Εφαρμογές"->"ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ×× ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"->επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να ρυθμίσετε->"Ειδοποιήσεις εφαρμογών" για να επωφεληθείτε από πρόσθετες επιλογές ρύθμισης.