Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ενσωματωμένες εφαρμογές της συσκευής μου δεν λειτουργούν;
a) Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη της ενσωματωμένης εφαρμογής.
b) Για να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη μιας εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού->επιλέξτε "Ρυθμίσεις"->"Εφαρμογές"->επιλέξτε "ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ×× ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"->επιλέξτε την εφαρμογή->επιλέξτε "Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη"->επιλέξτε "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" και "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ".
c) Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή με παρόμοιες λειτουργίες. Αν ναι, απεγκαταστήστε την εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή.
d) Ενημερώστε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση από το Play store για καλύτερη συμβατότητα.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον ιστότοπο της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".