Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η μπαταρία της συσκευής μου αδειάζει κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης;
a) Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας. Εάν ναι, σας συμβουλεύουμε να τη χρησιμοποιείτε μόνο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
b) Απενεργοποίηση Bluetooth, Wi-Fi, ή GPS όταν δεν είναι σε χρήση.
c) Η μπαταρία αδειάζει γρήγορα όταν παίζετε παιχνίδια και παρακολουθείτε βίντεο. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν παίζετε βαριά παιχνίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν παρακολουθείτε βίντεο.
d) Οι πάρα πολλές εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή η μη εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του συστήματος μπορεί να αδειάσουν την μπαταρία. Πατήστε το πλήκτρο Μενού στην κάτω γωνία της οθόνης για να προβάλετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Πατήστε "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ" για να κλείσετε τις εφαρμογές.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε την τηλεφωνική γραμμή ή τις πληροφορίες του κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".