Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη μου εμφανίζει μια εντελώς μαύρη/μπλε/λευκή οθόνη;
a) Ελέγξτε εάν υπάρχει ζημιά στην οθόνη. Αν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Αν πρόκειται για μια εφαρμογή που δεν ανοίγει ή εμφανίζει μαύρη οθόνη μετά την ενεργοποίηση, απεγκαταστήστε την εφαρμογή και ελέγξτε αν λύθηκε το πρόβλημα.
c) Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται μαύρη εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, εάν η μπαταρία έχει αδειάσει ή εάν η φωτεινότητα είναι μειωμένη. Πηγαίνετε σε μια σκοτεινή περιοχή ή δωμάτιο για να ελέγξετε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
d) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι πάνω από 10%.
Ενεργοποιήστε την "Προσαρμοστική φωτεινότητα": μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Οθόνη"->ενεργοποιήστε την "Προσαρμοστική φωτεινότητα".
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση μπαταρίας": Σύρετε προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή "Εξοικονόμηση μπαταρίας" (σύρετε προς τα αριστερά για να τη δείτε στη δεύτερη σελίδα).
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".