Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή μου δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα;
a) Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης της συσκευής σας, επειδή μπορεί να είναι γεμάτη.
b) Εάν η συσκευή δεν μπορεί επίσης να στείλει ή να λάβει MMS, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας"->"Ονόματα σημείων πρόσβασης", ελέγξτε τα APN MMS και επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας MMS.
c) Ελέγξτε αν έχετε καλή λήψη σήματος. Εάν το σήμα είναι χαμηλό, μετακινηθείτε σε μια ανοιχτή περιοχή με καλύτερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
d) Ελέγξτε αν οι μονάδες σας έχουν εξαντληθεί. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον ιστότοπο της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".