Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω αν η συσκευή μου δεν μπορεί να ανάψει;
a) Φορτίστε τη συσκευή με επίσημο φορτιστή TCL για τουλάχιστον 30 λεπτά και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να την ενεργοποιήσετε ξανά.
b) Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για 10 έως 15 δευτερόλεπτα έως ότου η συσκευή δονηθεί, για να εκτελέσετε αναγκαστική επανεκκίνηση.
c) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον ιστότοπο της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".