Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος της γραμματοσειράς στην οθόνη;
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"->"Εμφάνιση"->"Μέγεθος γραμματοσειράς".