Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ενημερωθώ αν η συσκευή μου θα λειτουργήσει με την εταιρεία της κάρτας SIM που διαθέτω;
Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες συχνότητες στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις συχνότητες.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το τηλέφωνό σας για να ελέγξετε αν το τηλέφωνο υποστηρίζει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.