Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ενσωματωμένες εφαρμογές της συσκευής μου δεν λειτουργούν;
a) Καθαρίστε την προσωρινή μνήμη cache της εφαρμογής.
Για να καθαρίσετε τη μνήμη cache αυτής της εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού->επιλέξτε "Ρυθμίσεις"->"Εφαρμογές"->επιλέξτε "ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ×× ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"->επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών->επιλέξτε "Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη"->επιλέξτε "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" και "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ".
b) Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή με παρόμοιες λειτουργίες. Αν ναι, απεγκαταστήστε την εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή.
c) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από τον ιστότοπο της TCL ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".