Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η μπαταρία της συσκευής μου αδειάζει κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης;
a) Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας. Εάν ναι, σας συμβουλεύουμε να τη χρησιμοποιείτε μόνο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
b) Απενεργοποίηση Bluetooth, Wi-Fi, ή GPS όταν δεν είναι σε χρήση.
c) Η μπαταρία αδειάζει γρήγορα όταν παίζετε παιχνίδια και παρακολουθείτε βίντεο. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν παίζετε βαριά παιχνίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν παρακολουθείτε βίντεο.
d) Οι πάρα πολλές εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή η μη εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του συστήματος μπορεί να αδειάσουν την μπαταρία. Πατήστε το πλήκτρο Μενού στην κάτω γωνία της οθόνης για να προβάλετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Πατήστε " Εκκαθάριση όλων" για να κλείσετε τις εφαρμογές.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. (Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου).
Εάν οι προηγούμενες επιλογές δεν σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών μας για να λάβετε πιο επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Βρείτε τις πληροφορίες τηλεφωνικής γραμμής ή κέντρου επισκευής από την ιστοσελίδα της TCL (ή της Alcatel) ή την εφαρμογή "Κέντρο υποστήριξης".