Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου;
Προειδοποίηση: αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει.
Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων για να αποφύγετε τυχόν απώλεια προσωπικών δεδομένων. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς δημιουργώ αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής μου )
Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από 20%.
Καταργήστε τον Λογαριασμό σας Google από τη συσκευή πριν πραγματοποιήσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς να αφαιρέσετε τον λογαριασμό Google από τη συσκευή σας )
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στην κατάσταση εκκίνησης.
a) Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις".
b) Πατήστε "Σύστημα"
c) Πατήστε "Επαναφορά".
d) Πατήστε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" για να ξεκινήσετε.
e) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ" στο ανοιχτό παράθυρο.
f) Πατήστε "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ".

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ενώ το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
a) Σβήστε το τηλέφωνο. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "τροφοδοσίας" και το πλήκτρο "αύξησης έντασης ήχου" για να μπείτε στη λειτουργία ανάκτησης συστήματος Android.
b) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "διαγραφή δεδομένων/επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
c) Πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη.
d) Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο "έντασης ήχου" για να επιλέξετε "επανεκκίνηση συστήματος τώρα" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "τροφοδοσίας" για επιβεβαίωση.