Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να ενεργοποιήσω την εφαρμογή κάμερας;
a) Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη της εφαρμογής "Κάμερα".
Για να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη μιας εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού-> επιλέξτε «Ρυθμίσεις»-> «Εφαρμογές»-> επιλέξτε «Προβολή όλων των εφαρμογών»-> επιλέξτε «Κάμερα»-> επιλέξτε «Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη»-> επιλέξτε «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ CACHE".
b) Διαγράψτε την μνήμη cache της εφαρμογής "Συλλογή".
Για να καθαρίσετε την μνήμη cache μιας εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού-> επιλέξτε «Ρυθμίσεις»-> «Εφαρμογές»-> επιλέξτε «Προβολή όλων των εφαρμογών»-> επιλέξτε «Συλλογή»-> επιλέξτε «Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη»-> επιλέξτε «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ CACHE".
c) Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί μια εφαρμογή κάμερας τρίτου κατασκευαστή. Εάν ναι, καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής κάμερας τρίτου κατασκευαστή.
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.