Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη μου εμφανίζει απλώς μια εντελώς μαύρη/μπλε/άσπρη οθόνη;
a) Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ζημιά στην οθόνη. Εάν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Εάν συμβαίνει επειδή μια εφαρμογή απέτυχε να ανοίξει ή εμφανίζεται μαύρη οθόνη μετά την ενεργοποίηση, απεγκαταστήστε την εφαρμογή και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει λυθεί.
c) Η οθόνη μπορεί να είναι μαύρη εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης μπαταρίας, όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή εάν η φωτεινότητα είναι μειωμένη. Πηγαίνετε σε μια σκοτεινή περιοχή ή δωμάτιο για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
d) Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι μεγαλύτερη από 10%
Ενεργοποιήστε την "Προσαρμοστική φωτεινότητα": μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"-> "Οθόνη"-> ενεργοποιήστε την "Προσαρμοστική φωτεινότητα".
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Εξοικονόμηση μπαταρίας": Σύρετε προς τα κάτω για πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την "Εξοικονόμηση μπαταρίας.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.