Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία διαίρεσης οθόνης;
Μέθοδος 1:
a) Πατήστε το εικονίδιο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Θα εμφανιστούν οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές σας.
b) Εάν η τρέχουσα εφαρμογή υποστηρίζει διαίρεση οθόνης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λειτουργίας διαχωρισμένης οθόνης στο επάνω μέρος της οθόνης: "Σύρετε στη γωνία για να ενεργοποιήσετε το αιωρούμενο παράθυρο/τη διαίρεση οθόνης". Ακολουθήστε τις οδηγίες.
Μέθοδος 2:
Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» -> «Κουμπί & χειρονομίες» -> «Χειρονομίες» -> «Χειρονομία διαίρεσης οθόνης», στη συνέχεια στην αρχική οθόνη ή στις εφαρμογές που υποστηρίζουν διαίρεση οθόνης, σύρετε προς τα πάνω με 3 δάχτυλα στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαίρεσης.