Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η οθόνη μου σπάσει;
Λάβετε υπόψη ότι η εγγύησή σας δεν καλύπτει καταστροφή της συσκευής. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος και η επισκευή χρεώνονται. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια