Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να ξέρω εάν η συσκευή μου θα λειτουργεί με τον πάροχο της κάρτας SIM μου;
Ελέγξτε τις ζώνες υποστήριξης στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις ζώνες.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το τηλέφωνό σας για να ελέγξετε εάν το τηλέφωνο υποστηρίζει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.