Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν οι ενσωματωμένες εφαρμογές της συσκευής μου δεν λειτουργούν;
a) Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη της εφαρμογής.
Για να καθαρίσετε την προσωρινή μνήμη αυτής της εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού-> επιλέξτε «Ρυθμίσεις»-> «Εφαρμογές»-> επιλέξτε «Προβολή όλων των εφαρμογών»-> επιλέξτε την εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών-> επιλέξτε «Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη»-> επιλέξτε “ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ’ και "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ CACHE".
b) Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή με παρόμοιες λειτουργίες. Εάν ναι, καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή.
c) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL ή στο «Κέντρο υποστήριξης» της εφαρμογής.