Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου αναζητά πάντα δίκτυο ή εάν δεν εμφανίζεται όνομα παρόχου;
Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό
a) Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την περιαγωγή.
b) Ζητήστε από τις υπηρεσίες πελατών του δικτύου σας να ενεργοποιήσουν την περιαγωγή στο λογαριασμό σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
c) Ενεργοποιήστε τη "Λειτουργία περιαγωγής" από το μενού "Ρυθμίσεις"-> "Κάρτα SIM & δίκτυο κινητής τηλεφωνίας"-> "Ρυθμίσεις κάρτας SIM"-> "SIM (XXX)"-> "Λειτουργία περιαγωγής"-> και επιλέξτε "Όλα τα δίκτυα".
d) Μεταβείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
e) Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε τη "Λειτουργία πτήσης" σύροντας προς τα κάτω για πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη-> πατήστε για να ενεργοποιήσετε την "Λειτουργία πτήσης"-> Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία πτήσης.
f) Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να ελέγξετε την κάλυψη δικτύου στην τοποθεσία σας.
g) Τοποθετήστε την κάρτα SIM σε άλλη συσκευή για να ελέγξετε αν η κάρτα SIM λειτουργεί σε αυτήν τη συσκευή. Αυτή η δοκιμή θα προσδιορίσει εάν το πρόβλημα αφορά την κάρτα SIM ή τη συσκευή σας.
h) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατζουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM. Εάν ναι, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
i) Ελέγξτε εάν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο παρόχου υπηρεσιών Εάν ναι, η συσκευή σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί μόνο την κάρτα SIM από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών. Ελέγξτε τις ζώνες υποστήριξης στη συσκευασία της συσκευής σας και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτές τις ζώνες.
j) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν δεν βρίσκεστε στο εξωτερικό, ακολουθήστε τα βήματα ε) έως κ) παραπάνω.
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.