Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η λειτουργία NFC (Near Field Communication) δεν λειτουργεί;
a) Ελέγξτε εάν η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη. Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"-> "Συνδεδεμένες συσκευές"-> "NFC"-> πατήστε την επιλογή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC. Ή σύρετε προς τα κάτω για πρόσβαση στις γρήγορες ρυθμίσεις από οποιαδήποτε οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο NFC για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.
b) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.