Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν μπορεί να στείλει ή να λάβει μηνύματα;
a) Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης της συσκευής σας καθώς μπορεί να είναι γεμάτη
b) Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και ελέγξετε τις παραμέτρους του APN MMS
c) Ελέγξτε αν έχετε καλή λήψη σήματος. Εάν το σήμα είναι κακό, μεταβείτε σε μια ανοιχτή περιοχή με καλύτερο σήμα και δοκιμάστε ξανά.
d) Ελέγξτε εάν έχετε μονάδες. Βάλτε μονάδες για να αποφύγετε τη διακοπή της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.