Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν λαμβάνω κλήσεις ή χάνω κλήσεις συνεχώς;
a) Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο σε ορισμένα μέρη, μεταβείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρό σήμα και δοκιμάστε ξανά.
b) Ελέγξτε αν υπάρχουν λεκέδες ή γρατζουνιές στη μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM, καθώς μια ελαττωματική κάρτα SIM μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του σήματος. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να λάβετε μια κάρτα SIM αντικατάστασης.
c) Ελέγξτε εάν οι "Αποκλεισμένοι αριθμοί" ή το "Φίλτρο ανεπιθύμητων κλήσεων" είναι ενεργά στο τηλέφωνό σας: πατήστε την εφαρμογή "Τηλέφωνο"-> πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία-> "Ρυθμίσεις"-> επιλέξτε "Αποκλεισμένοι αριθμοί" και "Αναγνωριστικό καλούντος" & ανεπιθύμητη αλληλογραφία".
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε τη λειτουργικότητα ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τη λειτουργία πτήσης ή κάνοντας επανεκκίνηση της συσκευής.
e) Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για να ελέγξετε εάν απαιτείται κάποια απάντηση από εσάς για τον λογαριασμό υπηρεσιών σας.
f) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.