Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω μια κάρτα SIM για να πραγματοποιήσω βιντεοκλήσεις;
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση, ελέγξτε τις παρακάτω απαιτήσεις:
a) Οι βιντεοκλήσεις απαιτούν υποστήριξη δικτύου/κάρτας SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας SIM για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την υπηρεσία βιντεοκλήσης.
b) Βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης μπορεί επίσης να υποστηρίξει βιντεοκλήσεις και ότι ο πάροχος SIM του είναι ο ίδιος με τον δικό σας
Μια επιλογή βιντεοκλήσης θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των φωνητικών κλήσεων, όταν πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις.