Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακός στη συσκευή μου;
Εάν το πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
a) Μεταβείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα ή λιγότερες παρεμβολές για να βελτιώσετε την ποιότητα της κλήσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή σας.
b) Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε κλήσεις με ακουστικά για να δείτε εάν βελτιώνεται η ποιότητα κλήσεων. Εάν είναι βελτιωμένη η ποιότητα κλήσης, το μικρόφωνο ή ο δέκτης μπορεί να έχουν ζημιά. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
c) Ελέγξτε την κατάσταση του εξοπλισμού από το μενού "Κέντρο υποστήριξης"-> "Διάγνωση εξοπλισμού"-> πατήστε το "Μικρόφωνο". Μιλήστε στο μικρόφωνο για να ελέγξετε αν λειτουργεί κανονικά. Εάν υπάρχει πρόβλημα εξοπλισμού, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
Δεν ακούγεται ήχος:
a) Προσπαθήστε να πατήσετε το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να αυξήσετε την ένταση της κλήσης
b) Ελέγξτε εάν η λειτουργία σίγασης είναι ενεργή, πατήστε την για να την απενεργοποιήσετε.
c) Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε άλλο τηλέφωνο για να ελέγξετε εάν πρόκειται για πρόβλημα με τη συσκευή σας.
Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο:
a) Ο ήχος της συσκευής σας μπορεί να είναι κακός λόγω κακής σύνδεσης δικτύου. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης για λίγα λεπτά, στη συνέχεια απενεργοποιήστε την και ελέγξτε ξανά τη σύνδεση δικτύου. Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια τοποθεσία με καλύτερη σύνδεση δικτύου.
b) Ανοίξτε την κάμερα στη συσκευή σας και καταγράψτε ένα βίντεο. Ανοίξετε και παίξτε το βίντεο που γράψατε.
Εάν ο ήχος είναι κανονικός κατά την αναπαραγωγή του βίντεο, σημαίνει ότι το ηχείο της συσκευής σας λειτουργεί κανονικά.
Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.