Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Πώς να αφαιρέσετε τον λογαριασμό Google από τη συσκευή σας;
Για να καταργήσετε τον λογαριασμό σας Google, μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις"-> "Λογαριασμοί"-> πατήστε τον λογαριασμό σας Google-> "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ"-> πατήστε "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ".