Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι μπορώ να κάνω εάν η συσκευή μου κάνει επανεκκίνηση από μόνη της;
a) Εάν το πρόβλημα συμβαίνει περιστασιακά, μπορεί να προκαλείται από ανωμαλίες σε ένα αρχείο. Προτείνεται να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κανονικά.
b) Ελέγξτε αν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη φόρτιση. Εάν ναι, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον επίσημο φορτιστή και το καλώδιο δεδομένων.
c) Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη χρήση μιας εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας και την έκδοση Android. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή.
d) Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη χρήση ενσωματωμένης εφαρμογής, δοκιμάστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.