Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η συσκευή μου δεν φορτίζει ή φορτίζει αργά;
a) Ελέγξτε εάν υπάρχει ορατή ζημιά στο USB του φορτιστή, στον ίδιο τον φορτιστή ή στη θύρα φόρτισης της συσκευής σας. Εάν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και πηγαίνετε τη συσκευή σας και την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευών μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
b) Φορτίστε τη συσκευή με έναν επίσημο φορτιστή TCL για τουλάχιστον 30 λεπτά και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
c) Επαληθεύστε εάν έχουν ληφθεί εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης τροφοδοσίας τρίτου κατασκευαστή. Εάν ναι, απεγκαταστήστε τις.
d) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν φορτίζεται.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.