Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η λειτουργία ξεκλειδώματος δακτυλικών αποτυπωμάτων μου λειτουργεί αργά ή δεν λειτουργεί;
a) Απαιτείται ξεκλείδωμα ασφάλειας μοτίβου, PIN ή κωδικού πρόσβασης μετά την επανεκκίνηση της συσκευής. Το ξεκλείδωμα δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν λειτουργεί σε αυτό το σημείο, αλλά θα λειτουργήσει ξανά μετά το ξεκλείδωμα χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο.
b) Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λεκέδες όπως νερό ή ιδρώτας στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εάν υπάρχουν, σκουπίστε την οθόνη και δοκιμάστε ξανά.
c) Προσπαθήστε να εισαγάγετε ξανά το δακτυλικό σας αποτύπωμα στη συσκευή σας, από το μενού "Ρυθμίσεις"-> "Ασφάλεια και βιομετρικά στοιχεία"-> "Δακτυλικό αποτύπωμα"
d) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.