Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι πρέπει να κάνω εάν η μπαταρία της συσκευής μου αδειάσει υπό κανονική χρήση;
a) Ελέγξτε εάν η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας. Εάν ναι, σας συμβουλεύουμε να την χρησιμοποιείτε μόνο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
b) Απενεργοποίηση Bluetooth, Wi-Fi, ή GPS όταν δεν είναι σε χρήση.
c) Η μπαταρία θα αδειάσει γρήγορα όταν παίζετε παιχνίδια και βλέπετε βίντεο. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν εκτελούνται μεγάλα παιχνίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα ή παρακολουθείτε βίντεο.
d) Πάρα πολλές εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή η εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης του συστήματος μπορεί να αδειάσουν την μπαταρία. Πατήστε το πλήκτρο Μενού στην κάτω γωνία της οθόνης για να δείτε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Πατήστε "Εκκαθάριση όλων" για να κλείσετε τις εφαρμογές.
e) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην Ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην Ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.